Page 25

NORRSTRAND & SUNDSTA 23

KHaktuellt #9 2018

SNABBARE BUSS FÖR BÄTTRE FRAMKOMLIGHET I KARLSTAD Karlstadsstråket är en snabbusslinje som ska gå mellan centrum och Rud via Norrstrand. Den byggs som en första etapp av en större satsning som ska göra det enklare och snabbare att resa kollektivt. Första etappen ska vara klar i slutet på 2018. – Nu är vi i slutskedet av projektet och de första bussarna kommer att trafikera sträckan den 9 december, säger Jan Söderberg, projektledare för Karlstadsstråket. KARLSTAD. Karlstadsbuss har jobbat med snab�bussen länge. Redan 2009 färdigställdes en utredning som de gjorde med Trafikverket bland andra. Då jobbade man efter BRT (Buss rapid Transport) och handlar om att likställa bussen vid spårvagnstrafik. – Det var konceptet från första början, men nu blir det inte riktigt så eftersom bussen inte får ett eget körfält under hela sträckan, vi får kompromissa lite, säger Emma Rönnbäck, verksamhetsutvecklare på Karlstadsbuss. Karlstad har redan idag bra kollektivtrafiken men den här satsningen handlar om att anpassa infrastrukturen efter bussen, på ett sätt som man

inte har gjort tidigare. – Vi tydliggör kollektivtrafikens roll i staden, säger Emma Rönnbäck. Hur många minuter sparar det här för pendlarna? – Vi räknar med att restiden förbättras 2–3 minuter och det kanske låter lite men slår vi ut det på ett år är det flera miljoner för oss. Det får stora ekonomiska vinster i produktion för karlstadsbuss, säger hon.

SMARTA TRAFIKLJUS Ombyggnaden är ett stadsmiljöprojekt som innebär många förbättringar för bussresenärer, cyklister och gående. Det som återstår att göra nu är att koppla på belysningen och 18 väderskydd ska sättas upp.

Fyra el-bussar kommer att trafikera snabbusstråket i Karlstad och resenärerna känner lätt igen dem eftersom bussarna har ett nytt utseende.

FOTO: SARA STRAND

– Flera nya trafikljus ska också kopplas in, bland annat vid Rudsmotet. Bussen kommer att få en rakare väg och går före vid korsningar och trafikljus. De kommer att känna av när det kommer en buss och släppa den före i trafiken, säger Jan Söderberg. SARA STRAND

FAKTA OM KARLSTADSSTRÅKET: ▫▫Bussen går oftare. Målsättningen är att det kommer en ny buss var femte minut under högtrafik. ▫▫Alla bussar går på el. ▫▫Bussarna är större och rymmer fler personer, rullstolar, rullatorer och barnvagnar. ▫▫Asfalt/betong= 8050 ton.

▫▫200 000 vårlökar ska planteras i refugerna på Rud bland annat. För att få en grönare känsla har asfalten tagits bort. Även träd ska planteras i refugerna. ▫▫Gatsten=6133m2 (varav 550 m2 vid ö:a Kanalgatan mitt i Haga). ▫▫VA ledningar= 650 meter ▫▫Kabel vid Rudsmotet för signaler och belysning = 7,6 km

sara@svenskmediakonsult.se

UTFÖRANDE entreprenör

Andreas Kristiansson | 073-384 83 90

LÄS TIDNINGEN ONLINE

khaktuellt.com

SMÅTT ELLER STORT, Vi utför Vi utför elinstallationerna elinstallationerna Assemblin Assemblin El AB El AB Karlstad Karlstad 010 - 472 01060 - 472 00 60 00

DIGITALT ELLER TRYCK.

svenskmediakonsult.se

KHaktuellt 2018 #9  

KHaktuellt -Tidningen för alla - är södra Värmlands största reklamfinansierade lokaltidning. KHaktuellt publiceras i 12 nummer varje år. Hål...

KHaktuellt 2018 #9  

KHaktuellt -Tidningen för alla - är södra Värmlands största reklamfinansierade lokaltidning. KHaktuellt publiceras i 12 nummer varje år. Hål...