Page 29

29

KHaktuellt #8 2019

"Det har skett en extrem utveckling med dagens maskiner. Förr handlade det bara om att få produktion medan det idag finns ett miljlötänk med. Även arbetsmiljön för föraren Foto: Nykvists skog har blivit bättre”, säger Pär Skinnargård.

I år firar Nykvists skog AB 40 år och under den här tiden har både skogsskötseln och skogsägarna förändrats.

Foto: Sara Strand

Arbetet med skogen förändras med tiden Skogen är ett arv som måste skötas för framtiden. Ett företag i Värmland som har jobbat med det länge är Nykvists skog som firar 40 år i år. De har sett hur skogsvården har förändrats med åren. – Vi har inte bara fått bättre maskiner, utan även hur vi ser på skogsskötseln och hur vi jobbar har förändrats oerhört mycket under mina år i skogen, säger Pär Skinnargård, vd och ägare på Nykvists skog AB.

SKOG. I år firar Nykvists skog AB 40 år och under den här tiden har både skogsskötseln och skogsägarna förändrats. – Förr var det mer fokus på slutavverkning och det handlade mycket om pengar. Då

skötte skogsägarna även gallringen själva, det gör dem inte idag. En stor skillnad är att många skogsägare ärver skog eller köper den som en långsiktig investering och det är mycket känslor förknippade

med skogen, säger Pär Skinnargård. Idag är skogsägarna mer medvetna och till skillnad är att det har blivit vanligt att skogsägaren köper hela tjänster av skogsbolagen för att boosta värdet på sin skog. – Man tänker på hela paketet och idag är det en långsiktig planering för att få en så bra avkastning som möjligt. Förr var det bara pengar som gällde.

ner. Förr handlade det bara om att få produktion medan det idag finns ett miljlötänk med. Även arbetsmiljön för föraren har blivit bättre. Pär berättar att man ser på helheten när man pratar skogsvård idag och att man jobbar med både miljötänkt vid avverkningar och en bra arbetsmiljö för föraren som sitter stilla långa stunder i maskinerna.

nyare maskiner

Någon som orsakar stora problem för skogsägarna idag är barkborren, även om utbredningen ser olika ut i olika delar av Värmland. – Skadorna är större i år än

dagens skogsfrågor

En stor förändring för skogsindustrin är givetvis skogsmaskinerna. – Det har skett en extrem utveckling med dagens maski-

de var förra året. Det beror på att förra sommaren hade barkborren en stor population samtidigt som det var ovanligt varm. På grund av värmen och brandrisken kunde vi inte jobba i skogen och kunde inte göra något åt alla träd som hade påverkats. Det innebar att barkborren kunde föröka sig i två – tre omgångar under sommaren, samtidigt som träden blev sköra och stressade av värmen. – Om vi hade haft samma sommar i år hade det varit katastrof. uppsving efter jakten

Nu är det snart jakttider och det innebär mer jobb för

skogsbolagen. – Snart kommer fler kunder att ringa oss, det brukar bli ett uppsving i samband med älgjakten. Då är fler ute i skogen och röjer älgpassen och passar på att titta till skogen. Sedan ringer de till oss. Det brukar alltid vara så både före och under jaktsäsongen. Från slutet av september och under hela vintern kan vi dessutom passa på att städa upp efter barkborren.

sara strand 070-422 89 16 sara@svenskmediakonsult.se

Profile for KHaktuellt/Fastighetsmarknaden

KHaktuellt 2019 #8  

KHaktuellt -Tidningen för alla - är södra Värmlands största reklamfinansierade lokaltidning. KHaktuellt publiceras i 12 nummer varje år. Hål...

KHaktuellt 2019 #8  

KHaktuellt -Tidningen för alla - är södra Värmlands största reklamfinansierade lokaltidning. KHaktuellt publiceras i 12 nummer varje år. Hål...