Page 24

BYGG, INDUSTRI & TRANSPORT

24

KHaktuellt #8 2019

BESÖK VÅR WEBSHOP IDAG

Ta hand om din båt inför vinterN. Det finns mycket att tänka på i samband med uppläggning av båten för att nästa säsong ska bli lyckad. Tiden du lägger på hösten är väl investerad tid, välkomna till Båtservice så berättar vi mer vad du bör göra för att ta hand om din båt. Fråga oss om Zipwake!

Vi har ett antal nyservade begagnade marindieslar på lager!

AT I O N I N S TA L L N T IO R E PA R A SERV ICE

Du har väl jordfelsbrytare? En jordfelsbrytare är en pålitlig och billig livräddare. Jordfelsbrytaren skyddar om strömmen går fel väg, till exempel om vi använder elapparater på oförnuftiga sätt eller i olämpliga miljöer.

Vi fixar elen på Färjestadstravet.

□□Frödingsparken byggs om Frödingsparken i centrala Karlstad ska få nya passager, mer blomsterprakt och ljusklot med citat från Gustaf Frödings dikter. Omgestaltningen av Frödingsparken har påbörjats och den beräknas stå klar våren 2020, 160 år efter att

Gustaf Fröding föddes. Kommunen vill öppna upp och få in mer solljus i parken, rama in den och skapa en avskärmning från vägen. Nya sittplatser ska skapas och ett entréstråk ska leda fram till gamla lasarettsbyggnaden

dit även skulpturen ”Liten dansös” ska få en ny central placering. Eftersom parkens namn härstammar efter skalden Gustaf Fröding har ett koncept med citat från Gustaf Frödings dikter tagits fram för att införlivas i belysningen.

□□Innovation för enklare sanering av olja

VARDAGAR 8-17, LUNCH 12-13

Kanikenäshamnen • 054-10 11 22 • batservice.se

Bidevindsgatan 5, Örsholmen, Karlstad 054-85 40 15

Oljespill från industrier och transporter påverkar miljön negativt samtidigt som de kostar mycket tid och pengar, där sanering av olja från vatten är extra krävande. Det är också kostsamt och sällan särskilt miljövänligt att göra sig av med avfallet som blir kvar. Företaget Nordic BioEngineering har tillsammans med Rott-

neros pappersmassabruk, och i samarbete med avdelningen för Träkemi och Massateknologi på KTH, utvecklat en biobaserad absorbent som suger upp olja men är samtidigt vattenresistent. Den bygger på komponenter från naturens egna kretslopp och bland annat har man upptäckt stora möjligheter i

oljenedbrytande mikroorganismer. Genom en process som kombinerar cellulosa med ett antal naturliga komponenter blir det en effektiv oljeabsorbent. Efter saneringen kan det mesta av oljan kan pressas ut och återanvändas. Det lilla som blir kvar i absorbenten kan säljas vidare som bränsle till värmeverken.

□□81 meter högt trähus

KAMPANJ PÅGÅR!

Världens högsta trähus, Mjöstornet, finns i Brumunddal i Norge och är 81 meter högt. Bygget av höghuset startade i april 2017 och drygt två år senare stod det klart. Huset har 18 våningar och består av både kontor, lägenheter och hotell. Samt en simhall. Huset är byggt i mas-

sivträ och limträ där man valt lokala entreprenörer och producenter, bland annat Moelven. Trähuset är byggt som ett svar på den gröna omställningen och för att visa att det faktiskt går att bygga höghus i trä istället för konventionellt med stål och betong.

□□Karlstads kommun får högt betyg för parkskötsel och dricksvatten Sveriges kommuner och landstings (SKL) undersökning om kommunal service får Karlstads kommun höga poäng från Karlstadsborna. Parkskötsel, snöröjning, gång- och cykelvägar och dricksvatten är alla områden där Karlstad får goda betyg jämfört med Sverige som helhet. Gatuunderhåll får sämre siffror.

Profile for KHaktuellt/Fastighetsmarknaden

KHaktuellt 2019 #8  

KHaktuellt -Tidningen för alla - är södra Värmlands största reklamfinansierade lokaltidning. KHaktuellt publiceras i 12 nummer varje år. Hål...

KHaktuellt 2019 #8  

KHaktuellt -Tidningen för alla - är södra Värmlands största reklamfinansierade lokaltidning. KHaktuellt publiceras i 12 nummer varje år. Hål...