Page 23

BYGG, INDUSTRI & TRANSPORT

KHaktuellt #8 2019

23

Alla våningsplan är uppbyggda med samma grundstruktur. men har olika accentfärger. Bottenplan går i grönt och brunt, den andra lila, den tredje i orange och den fjärde i blått. Foto: Anna Nordström

Första huset klart för Sundsta-Älvkullegymnasiet Under 2017 påbörjades den omfattande renoveringen och ombyggnationen av Sundsta-Älvkullegymnasiet. Nu står det första huset färdigt och elever från samhällsvetenskapsprogrammet, humanistiska programmet och särskolans individuella program har flyttat in. SKOLA . Lågdelar har rivits för att ge plats åt nya hus som kommer bindas samman genom sociala stråk. Älvkulle sidan försvinner och alla elever kommer istället gå på Sundstasidan. – Sundsta och Älvkullen är båda starka varumärken, som blir ännu starkare ihop, säger gymnasiechef Daniel Skålerud. Det första huset som står klart rymmer fyra plan med bibliotek på bottenplan. De övriga tre våningsplanen är snarlika varandra i utformning men med olika accentfärger. – Det kommer inte vara som gamla Älvkullen med långa korridorer, här blir det inga. Det blir inte heller en rektor på en expedition långt borta eller elevhälsa i en annan del. Här sitter alla tillsammans på samma våningsplan. allt trådlöst

Alla huskroppar kommer bindas samman med sociala stråk.

annat slopat de traditionella whiteboardtavlorna för att istället ha whiteboardtapet. – Jag tror inte att den här tekniken finns på någon annan skola, säger Daniel Skålerud. nya huskroppar

De tre nya huskropparna byggs i etapper. Den andra etappen ska stå klar inför höstterminen 2020 och den tredje till höstterminen 2021. Då ska dessutom hela skolan stå klar, och kommer då med sina 26 800 kvadratmeter vara en av de största gymnasieskolorna i landet.

anna nordström

Skolan har även satsat mycket på teknik, och har bland

070-530 65 60 anna@svenskmediakonsult.se

Anders Johansson och Daniel Skålerud under visningen av det nya huset.

På bottenplan finns det ett helt nytt bibliotek.

Certifierad enl. EN1090-1

Stålstommar och byggsmide • Robotsvetsning • Plåt- och svetsarbeten

stadtjanst-varmland.se

Industrivägen 1, Molkom • 0553-315 30 • weldtec.se

Profile for KHaktuellt/Fastighetsmarknaden

KHaktuellt 2019 #8  

KHaktuellt -Tidningen för alla - är södra Värmlands största reklamfinansierade lokaltidning. KHaktuellt publiceras i 12 nummer varje år. Hål...

KHaktuellt 2019 #8  

KHaktuellt -Tidningen för alla - är södra Värmlands största reklamfinansierade lokaltidning. KHaktuellt publiceras i 12 nummer varje år. Hål...