Page 18

BYGG, INDUSTRI & TRANSPORT

18

KHaktuellt #8 2019

Välj rätt uppvärmning till bostaden Funderar du på att byta eller komplettera uppvärmningssystemet i ditt hus? Det finns mycket att välja mellan och viket system som passar bäst beror på huset. Antingen har man direktverkande el eller ett vattenburet system och det styr dina val. BOSTAD. Mot vintern drar elräkningen iväg för många, vilket innebär att det är en bra tid att se över sina energibesparingar. Det absolut första man ska göra innan man funderar på hur man vill värma sitt hus är att se över klimatskalet, alltså fönster, dörrar, väggar, tak och grund eller källare. För att minska värmeförlusterna är det bra att börja med att täta dragiga fönster och tilläggsisolera vinden. Man kan också installera snålspolande vattenarmaturer för att minska vattenanvändningen. två alternativ

Antingen kompletterar man det man redan har eller så

byter man sitt uppvärmningssystem helt. Direktelen kan man komplettera genom att installera en luftluftvärmepump, pellets- eller braskamin för att minska användningen av el. Ett alternativ är också att installera solfångare, som kan producera varmvatten och värme för de som har ett vattenburet system, eller solceller för att producera egen el. Eller så väljer man att byta värmesystem. Genom att först minska energibehovet behöver man inte köpa en för stor anläggning, det blir vara onödigt dyrt. Har man direktverkande el får man även räkna in kostna-

Uppvärmningssystem □□Vattenburen värme □□Fjärrvärme (om det finns där du bor) □□Värmepump (vätska-, luftvatten) □□Pelletspanna □□Vedpanna med ackumulatortank □□Komplement till direktverkande el □□Luftluftvärmepump (alternativt konvertering till vattenburen värme)

Komplement till båda systemen □□Solfångare och varmvattenberedare □□Solceller för produktion av egen el □□Pellets-, braskamin, kassett till öppna spisen □□Frånluftsvärmepump (om kanaler finns) Källa: Karlstadkommun.

Olika värmesystem Vilket värmesystem som passar bäst för dig beror på huset, tomten och var i landet du bor. Ungefär 80 procent av en villas energikostnad går till uppvärmning och varmvatten. Vilken värmekälla du har kommer därför påverka din energikostnad allra mest.

Värmepumpar En värmepump tar tillvara värmen i luften, vattnet, jorden eller berget. Val av pump beror på ditt behov av värme och varmvatten, vilken uppvärmning du har idag och på husets ventilation. Värmepumpen drivs med el, men ger tillbaka

den för konvertering till ett vattenburet distributionssystem. vanliga misstag

Foto: Contura

Komplettera uppvärmningen i bostaden med en kamin.

Ett vanligt misstag är att lägga på exempelvis en tjock ryamatta på golvvärmen, för att det ska se snyggt ut i rummet. Men genom att lägga en tjock matta isoleras golvvärmen bort. Då värms inte huset upp som det ska och det blir dyrare eftersom du måste skruva upp värmen för att få hemmet att bli varmt och skönt. För att undvika onödigt höga elkostnader är det bra att hålla koll på hur mycket som går till uppvärmning i hemmet.

sara strand 070-422 89 16 sara@svenskmediakonsult.se

flera gånger så mycket el som den förbrukar. Det finns olika värmepumpar: □□Bergvärme- och jordvärmepump – använder energin som finns lagrad i berget eller marken. Fordrar ett vattenburet värmesystem för att värmen ska kunna spridas i huset. Bergvärmepumpen hämtar värmen från ett borrat hål i berget.  □□Luft-vattenvärmepump – använder energin från uteluften och överför den till ett vattenburet system. Passar bäst för villor i Mellansverige och söderut. Kan spara 50–60 procent av husets behov av värme och varmvatten. □□Luft-luftvärmepump – använder energin från uteluften och värmer sedan upp inomhusluften. Passar utmärkt som komplement till eluppvärmda hus. Minskar behovet av el för uppvärmning med upp till 55%. Luftvärmepumpen kan även användas som luftkonditionering. □□Frånluftsvärmepump – återvinner värme ur ventilationsluften och återför det till husets värmesystem. Kräver att huset har ventilationskanaler där frånluften samlas. Kan spara 40–50 procent av husets behov av värme och varmvatten. Det finns också frånluftsvärmepumpar som värmer endast varmvattnet. 

Pannor □□Vatten värms i en panna och värmen fördelas ut med ett radiatorsystem. Det finns flera varianter av pannor: □□Elpanna – uppvärmning sker med elpatron. □□Fördel: Driftsäker. Nackdel: Relativt höga löpande kostnader. □□Oljepanna – har nästan försvunnit idag.  □□Fördel: driftsäker. Nackdel: Relativt höga löpande kostnader och inte särskilt bra för miljön.

□□Vedpanna – ovanligt med renodlade vedpannor idag. Veden eldas ofta i kombinationspanna eller har kompletterats med en elpatron.  □□Fördel: Billigt bränsle om du har möjlighet att skaffa veden till låg eller ingen kostnad. Nackdel: Kräver manuellt arbete, både när det gäller att skaffa ved och sköta om pannan, och utrymme. □□Pelletspanna - ett bra alternativ för dig som vill elda själv. Förutom panna krävs bränslelager och bränslematning. I vissa fall kan en befintlig panna behållas och endast brännaren bytas ut. Kräver även skorsten, pannrum och pelletslager. □□Kombinationspanna el, biobränsle, olja. □□Fördel: Ger flexibilitet mellan bränsleslag. Nackdel: Den panna som har högst  □□Fjärrvärme □□Värmen produceras i en större gemensam anläggning och kopplas till husets värmesystem med en värmeväxlare. 

Kompletterande produkter □□Golvvärme – Med golvvärme kan du ha en lägre inomhustemperatur utan att göra avkall på komforten. För att fungera optimalt krävs rätt isolering och typ av golv. □□Solenergi – Solceller omvandlar solenergin till el medan solfångare omvandlar solenergin till värme. □□Kamin – Du kan elda ved i en braskamin, kakelugn, vedspis, öppen spis, murspis eller i någon annan typ av kamin.

Källa: Vattenfall.

Profile for KHaktuellt/Fastighetsmarknaden

KHaktuellt 2019 #8  

KHaktuellt -Tidningen för alla - är södra Värmlands största reklamfinansierade lokaltidning. KHaktuellt publiceras i 12 nummer varje år. Hål...

KHaktuellt 2019 #8  

KHaktuellt -Tidningen för alla - är södra Värmlands största reklamfinansierade lokaltidning. KHaktuellt publiceras i 12 nummer varje år. Hål...