Page 11

11

KHaktuellt #8 2019

□□Kilsungdomar åker till Bosnien och Israel

□□Hammarö satsar på säker idrott Många barn är under sin uppväxt med i någon idrottsförening. En trygg idrottsmiljö borde finnas för alla men tyvärr är det inte så. Därför har idrottsrörelsen tillsammans beslutat om att anta vissa förändringar som ska skapa ännu bättre förutsättningar för en trygg

idrott för alla. Det är också en viktig förutsättning när barnkonventionen blir lag 1 januari 2020. Hammarö kommun har den 14 oktober bjudit in Johan Libäck, som är sakkunnig inom barnoch ungdomsidrott hos Värmlandsidrotten. Han kommer guida förening-

ar om vad som är viktigt för en förening kring arbetet med att skapa en trygg idrottsmiljö. Kommun berättar även kort om föreningsbidraget på Hammarö kopplat till Barnkonventionen och nya riktlinjer för barnoch ungdomsidrott som tagits fram.

□□Olyckor med mopedbilar ökar Olyckorna med mopedbilar har blivit betydligt fler de senaste åren. Trenden för 2019 pekar på fortsatt många skador i år, även om ökningen är mindre än tidigare. Det visar en genomgång av skadestatistik som försäkringsbolaget If gjort.  Samtidigt som allt fler mopedbilar kommer i trafik ökar också olyckorna, flera resulterar i allvarliga skador. En orsak är att krocksäkerheten är alarmerande

TIPSA REDAKTIONEN redaktionen@ svenskmediakonsult.se

För fjärde året i rad har elever och lärare från Sannerudsskolans högstadium besökt Polen som en del i Toleransprojektet Resan. I vintras beviljade MUCF, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälle s frågor, Sannerudsskolan ett bidrag på 430 000 kronor för ett pilotprojekt och

nu utökar de med ytterligare två resor till Bosnien och Israel. Den 8 september reste några av ungdomarna som tidigare har deltagit i toleransprojektet, på sin första resa till Bosnien – Eftersom det här är ett pilotprojekt vill vi ha med elever som kan göra jämförelser med sina er-

farenheter av Polenresan. Tanken inför framtiden är att framförallt Bosnien kan ligga parallellt med eller ersätta Polen. Då blir det enbart med elever på skolan, men just nu behöver vi få svar från elever som kan jämföra, säger Kent Gustafsson, lärare vid Sannerudsskolan.

□□Värmländsk kokbok nominerad till Svenska Publishingpriset ”Nära mat till många gäster - storkökens kockar på matresa genom Värmland” är en värmländsk kokbok fullproppad av recept med lokala råvaror. Nu har boken nominerats till Svenska

Publishingpriset 2019. Den värmländska kokboken är ett samarbete mellan nio värmländska kommuner och landstinget. Ansvarig utgivare är Karlstads kommun och boken har gjorts av

Katarina Averås (manus och kreativt), Tin Wigelius (form och illustrationer) och Øyvind Lund (foto). Vinnarna i Svenska Publishingpriset koras på Berns i Stockholm den 5 november.

Stiftelsen Bergslagsgårdar söker

låg, samtidigt som de – med en maxhastighet på 45 kilometer i timmen – ofta skapar oreda i den vanliga trafiken där de

får framföras som vilken annan bil som helst. Därtill sitter ofta yngre, mindre vana förare bakom ratten.

Ready…Steady…Showtime!

Från Sveriges Hetaste TV Program…

Jasmine Takács

FAMILJEHEM Vill Du ta emot barn, ungdomar eller vuxna i ditt hem?

Aaron Brown

www.svenskmediakonsult.se

ANNONSBOKNING Jonas Spångberg 054-18 77 18 070-642 67 12 jonas@ svenskmediakonsult.se

ÖREBRO

25 & 26 Sept 2019 - kl 19.00 Hjalmar Bergman teatern

KARLSTAD

3 Oktober 2019 - kl 19.30 Scalateatern www.dancethenightaway.se

t t t t

Jour dygnet runt Stöd från familjevårdskonsulent Utbildning och möten med andra familjehem Högsta ersättning enligt rekommendationer från SKL

Ring oss eller besök vår hemsida! Växel 019 - 17 05 90

www.bergslagsgardar.se

Profile for KHaktuellt/Fastighetsmarknaden

KHaktuellt 2019 #8  

KHaktuellt -Tidningen för alla - är södra Värmlands största reklamfinansierade lokaltidning. KHaktuellt publiceras i 12 nummer varje år. Hål...

KHaktuellt 2019 #8  

KHaktuellt -Tidningen för alla - är södra Värmlands största reklamfinansierade lokaltidning. KHaktuellt publiceras i 12 nummer varje år. Hål...