Page 10

10

KHaktuellt #8 2019

Foto: Anna Nordström

Jan Fredriksson, Markus Redman , Lennart Björk, Sofie Persson och Martha Jansson från FUB.

60 år med kämpande för utvecklingsstördas rätt i samhället FUB är föreningen som verkar för personer med utvecklingsstörnings rätt i samhället och för att de ska få det stöd de behöver för att leva ett gott liv. Och under de 60 år som FUB har funnits har det hänt mycket. – Framförallt medvetenheten i samhället. Det finns en helt annan respekt för de utvecklingsstörda idag, säger Lennart Björk. KARLSTAD. FUB Karlstad , Föräldraföreningen för Utvecklingsstörda Barn, startade som Värmlands första lokalförening 1959, bara året efter att FUB:s länsförbund bildas. FUB var, och är fortfarande, banbrytande för att värna om utvecklingsstördas intressen. – Vår största uppgift i FUB är att påverka politiken. Det finns en lag som styr, LSS, som är en rättighetslag, men det är inte alltid kommuner uppfyller kraven. Då försöker vi påverka och hjälpa till vid exempelvis ett negativt beslut, säger Jan Fredriksson. institutioner förr

Under de 60 år som har gått sedan starten har det hänt en hel del i samhället. – Det fanns till exempel ingen förskola för barn med utvecklingsstörning på den tiden. Då ordnade medlemmarna det själva, säger Jan. – Från början jobbade vi mot institutioner. Idag bor

många hemma eller i servicebostäder och lever sina egna liv, säger Lennart Björk. Det var först på 90-talet som institutionerna för utvecklingsstörda avvecklades helt i Sverige, i och med att LSS-lagen kom. När de första gruppboendena byggdes kom många protester och det fanns stor okunskap. Idag ser det helt annorlunda ut. – Det pratas mer öppet, det är mer tillåtet i samhället. Det pratas om delaktighet och allas lika värde. Det är jättebra, säger Sofie Persson. större inflytande

Med åren har FUB blivit en förening för alla med utvecklingsstörning och bara föreningen i Karlstad med omnejd, som även innefattar Forshaga, Kil, Hammarö, Grums och Kristinehamns kommuner, har de över 450 medlemmar. – Den viktigaste förändringen är att det har gått från att vara en föräldraorganisation, idag är våra utvecklingsstörs-

Foto: Unsplash

För att alla ska få det stöd de behöver för att leva ett gott liv har FUB funnits i 60 år. störda med på ett helt annat sätt. Det fanns inte i början, och de hade inte så mycket att säga till om. Nu är det helt annorlunda, säger Lennart. För bara något år sedan bildades även Inre Ringen, som är en mötesplats där personer med utvecklingsstörning ska får större inflytande och en chans att påverka samhället. – Där har vi handledare

som hjälper till att styra upp, förmedla och hjälpa efter önskemål. Jag tror att det är bra att den utvecklingsstörde själv får agera, säger Jan. från lerins lärlingar

Den 5 oktober uppmärksammar de anhörigdagen, för att skänka extra stöttning till föräldrar och andra anhöriga. – Det är ofta man glömmer föräldrar och syskon till ut-

vecklingsstörda, de drar ofta ett stort lass. Den dagen är viktig, att föräldrar får stöttning, säger Jan. Strax därefter, nämligen den 20 oktober, ska föreningen fira sitt 60-årskalas. – Som underhållning ska vi ha Ingvar Karlsson med Gamla Polare. Han har haft mycket med föreningen att göra och har följt oss i alla år. Dessutom har de Malte Hall-

quist som konferencier och bandet Unique & Proud, som är kända från tv-programmet Lerins lärlingar, uppträder.

anna nordström 070-530 65 60 anna@svenskmediakonsult.se

Profile for KHaktuellt/Fastighetsmarknaden

KHaktuellt 2019 #8  

KHaktuellt -Tidningen för alla - är södra Värmlands största reklamfinansierade lokaltidning. KHaktuellt publiceras i 12 nummer varje år. Hål...

KHaktuellt 2019 #8  

KHaktuellt -Tidningen för alla - är södra Värmlands största reklamfinansierade lokaltidning. KHaktuellt publiceras i 12 nummer varje år. Hål...