Page 53

17

KHaktuellt #Sommar 2019 FOTO: ANNA NORDSTRÖM

Urval av sommarkyrkor i Värmland »»Domkyrkan

»»Högeruds kyrka

»»Hammarö kyrka

»»Mikaelikyrkan

»»Gillberga kyrka

»»Trefaldighetskyrkan

»»Stavnäs kyrka

»»Ny kyrka

»»Tveta kyrka

»»Gunnarskogs kyrka

»»Säffle kyrka

»»Brunskogs kyrka

»»Kila kyrka

»»Mangskogs kyrka

»»Svanskogas kyrka

»»Västra Ämterviks kyrka

»»Södra Ny kyrka

»»Sunne kyrka

»»Ölseruds kyrka

»»Gräsmarks kyrka

»»Bro kyrka

»»Bogens kyrka

»»Glava kyrka

»»Karlskoga kyrka

Sommar Sommar ii Hammarö Hammarö kulturbygd kulturbygd Njut av musik i sommar-

Domkyrkan i Karlstad är en av all kyrkor i Värmland som går under benämningen sommarkyrka, då den är en sevärdhetskyrka.

UPPTÄCK SOMMARKYRKOR I VÄRMLAND Under sommaren är det många kyrkor som håller extra öppet för den som vill upptäcka kulturarv, gå på gudstjänst eller någon typ av evenemang som till exempel musikkvällar. På många platser anordnas även kafé i anslutning till kyrkan. Utöver att kyrkobyggnader berättar om kristen tro berättar de även om landets och platsens lokala historia. Bland alla kyrkor finns det några som går under benämningen ”sommarkyrkor”. Det är tre sorters

Sommar vid Grava Kyrka Våffelcafé i Grava Sockenstuga Traditionella svenska våfflor med många goda tillbehör. Måndag-torsdag, 12.00-18.00, t.o.m. 8/8.

Musik i sommarkväll

Lördagar kl. 18.00, t.o.m. 27/7, Grava Kyrka.

Gudstjänst

söndagar kl 11.00

Ekumenisk gudstjänst vid Hembygdsgården i Träfotere, Hynboholm, söndag 18/8 kl. 11.00

GRAVA FÖRSAMLING

www.svenskakyrkan.se/grava

kyrkor som går under den benämningen, nämligen vägkyrkor, pilgrimskyrkor och sevärdhetskyrkor.

Vägkyrkan är en kyrka som är lättillgänglig för bilister och andra vägfarare. En vägkyrka har andakt varje dag och öppet minst fem timmar dagligen under minst två veckor i följd under sommarperioden. Pilgrimskyrka är en kyrka, ruin eller kyrkplats utmed en pilgrimsled. Den är ofta helgad åt en historisk person till vilkens minne pilgrimsvandringen har

förekommit. Kyrkan kan även innehålla föremål eller minnesmärken med anknytning till historiska pilgrimsvandringar. Sevärdhetskyrka är en kyrka som tack vare sitt utseende eller inventarier är extra spännande och intressant att besöka.

KÄLLA: SVENSKA KYRKAN

Njut av ii sommarkvällen, ta en glass och Njut av musik musik sommarkvällen, ta och en kopp kaffe i caféet kvällen, ta en en glass glass ochpå en kopp kopp kaffe kaffe caféet på Hammars gård, vandrapå en ii caféet Hammars gård, på pilgrimsleden vid Hammars gård, vandra vandra på pilgrimsleden vid Hammars udde och på pilgrimsleden vid Hammars udde besök Hammarö Hammars udde och och besök Hammarö medeltida kyrka. Det besök Hammarö medeltida Det och mycketkyrka. mer hittar medeltida kyrka. Det och mycket mer hittar du i mycket vår vackra och merkulturbygd. hittar du ii vår vårvälkommen! vackra kulturbygd. kulturbygd. Varmt du vackra Varmt Varmt välkommen! välkommen!

Öppen kyrka Öppen Öppen kyrka kyrka Hammarö kyrka håller

Hammarö kyrka håller Hammarö kyrka håller öppet onsdag -- söndag öppet onsdag söndag öppet onsdag kl. 10-16, t.o.m.- söndag 31/8. Bakom 10-16, kyrkan ligger Pilgrimskapellet kl. 10-16, t.o.m. 31/8. Bakom kyrkan ligger Pilgrimskapellet med sommarutställning. kyrkan ligger Pilgrimskapellet med sommarutställning. med sommarutställning. Musik i sommarkväll

Foto: Johanna Hedström Foto: Johanna Hedström Foto: Johanna Hedström

Sommarkyrkans café Sommarkyrkans café Sommarkyrkans på Hammars gård, 26/6 café - 4/8 på Hammars gård, 26/6 - 4/8 på Hammars gård, 26/6 4/8 Öppet onsdag-söndag kl. -11-17. Öppet onsdag-söndag kl. 11-17. Vi serverar kaffe/te, smörgås, Öppet onsdag-söndag kl. 11-17. Vi serverar kaffe/te, smörgås, fika och glass, i vacker Vi serverar kaffe/te, smörgås, fika och glass, i vacker skärgårds-miljö. Fairtrade fika och glass, i vacker skärgårds-miljö. Fairtrade försäljning. skärgårds-miljö. Fairtrade försäljning. försäljning.

Musik i sommarkväll Musik i sommarkväll Fyra kl. Fyra torsdagar torsdagar kl. 19. 19. Hammars Hammars gård. gård. Kaffeservering Kaffeservering kl. kl. 18-19. 18-19. Fyra torsdagar kl. 19. Clas Hammars gård. Kaffeservering kl. 18-19. 4/7 "Sommartoner", Grumer på trumpet och Lena Magnusson på piano och dragspel. 4/7 "Sommartoner", Clas Grumer på trumpet och Lena 11/7 Lotta Alvin Fiol, Magnusson piano ochpå dragspel. 11/7 Tegla, Tegla, på Lotta Alvin på Fiol, Clara Clara Ljungkvist Ljungkvist på på Cello, Cello, EdvinTegla, Lorinius påAlvin Saxofon och Basklarinett, Gustaf 11/7 Lotta på Fiol, Clara Ljungkvist påRosenberg Cello, på piano och Alfred Lorinius påBasklarinett, kontrabas. Gustaf Rosenberg Edvin Lorinius på Saxofon och 18/7 Trion Lidén Tim på piano ochJohanna Alfred Lorinius på kontrabas. 18/7 Trion Johanna Lidén Norrman, Norrman, Tim Flinth Flinth och och Stina Stina Wallmyr Flinth 18/7 Trion Johanna Lidén Norrman, Tim Flinth och Stina Wallmyr Flinth 25/7 "Schindlers Wallmyr Flinth list", Mattias Von Wachenfeldt på gitarr. 25/7 "Schindlers list", Mattias Von Wachenfeldt på gitarr. 25/7 "Schindlers list", Mattias Von Wachenfeldt på gitarr.

svenskakyrkan.se/hammaro svenskakyrkan.se/hammaro svenskakyrkan.se/hammaro

MUSIK I SOMMARKVÄLL

tid ii kyrkan tid kyrkan tid i tid i kyrkan kyrkan

Guidning i Domkyrkan 10/6-9/8 Guidning i Domkyrkanförskola 10/6-9/8 Sommaröppen 24/6-26/7 Guidning i Domkyrkan 10/6-9/8 Sommaröppen förskola 24/6-26/7 Guidningar med teman Domkyrkan 30/7, 1/8, 6/8, 8/8 Guidning i Domkyrkan 10/6-9/8 Sommaröppen förskola 24/6-26/7 Guidningar med teman Domkyrkan 30/7, 1/8, 6/8, 8/8 3/7 Camerata Mandolino Classico , Domkyrkan Sommaröppen förskola 24/6-26/7 Guidningar med teman Domkyrkan 30/7, 1/8, 6/8, 8/8 3/7 Camerata musik, Mandolino Classico, Domkyrkan 9/7 Västafrikansk Västerstrandskyrkan Guidningar med teman Domkyrkan 30/7, 1/8, 6/8, 8/8 3/7 iCamerata Mandolino Classico, Domkyrkan 9/7 Västafrikansk musik, Västerstrandskyrkan Sommarcafé Väse sockenstuga 6/8 3/7 Camerata Mandolino Classico, Domkyrkan 9/7 Västafrikansk musik, Västerstrandskyrkan Sommarcafé i Väse sockenstuga 6/8 Glasscafé i Kronoparkskyrkan torsdagar 27/6-29/8 9/7 Västafrikansk musik, Västerstrandskyrkan Sommarcafé Väse sockenstuga 6/8 i Kronoparkskyrkan torsdagar 27/6-29/8 11/7Glasscafé Åstorps igårds handelsträdgård, Norrstrandskyrkan Sommarcafé i Väse sockenstuga 6/8 Glasscafé i Kronoparkskyrkan torsdagar 27/6-29/8 handelsträdgård, Norrstrandskyrkan 11/7 Åstorps 17/7gårds Anders Stävarby, Domkyrkan Glasscafé i Kronoparkskyrkan torsdagar 27/6-29/8 Åstorps handelsträdgård, Norrstrandskyrkan 11/7 17/7gårds Anders Stävarby, Domkyrkan 11/8 Visor och pop från 60-talet, Vikenkyrkan 11/7 Åstorps gårds handelsträdgård, Norrstrandskyrkan 17/7 Anders Stävarby, Domkyrkan 11/8 Visor och pop från 60-talet, Vikenkyrkan Sommarcafé i Alsters sockenstuga 25/6-11/7 17/7 Anders Stävarby, Domkyrkan 11/8 Visor och pop från 60-talet, Vikenkyrkan Sommarcafé sockenstuga 25/6-11/7 14/8i Alsters Gson Gospel, Kronoparkskyrkan 11/8 Visor och pop från 60-talet, Vikenkyrkan Sommarcafé sockenstuga 25/6-11/7 14/8i Alsters Gson Gospel, Kronoparkskyrkan 27/8 Vikenpojkarna, Rudskyrkan Sommarcafé i Alsters sockenstuga 25/6-11/7 14/8Gudstjänster Gson Gospel, Kronoparkskyrkan 27/8 Vikenpojkarna, Rudskyrkan varje söndag 14/8 Gson Gospel, Kronoparkskyrkan 27/8 Vikenpojkarna, Rudskyrkan Gudstjänster varje 15.00 söndagmån-fre Tornuppstigning i Domkyrkan 27/8 Vikenpojkarna, Rudskyrkan Gudstjänster varje söndagmån-fre Tornuppstigning i Domkyrkan 15.00 Gudstjänster varjemycket söndag Och mycket mer... Tornuppstigning i Domkyrkan 15.00 mån-fre Tornuppstigning i Domkyrkan 15.00Kyrkguiden mån-fre mycket mer... Läs merOch på hemsidan och i mycket appen

mycket mer... Läs merOch på hemsidan och i mycket appen Kyrkguiden 054-14 14 00 Och mycket mycket mer... Läs mer på hemsidan ochsvenskakyrkan.se/karlstadspastorat i appen Kyrkguiden 054-14 14 00 Läs mer på hemsidan och i appen Kyrkguiden svenskakyrkan.se/karlstadspastorat 054-14 14 00 054-14 14 00 svenskakyrkan.se/karlstadspastorat svenskakyrkan.se/karlstadspastorat

Söndagskvällar i juli och augusti 30/6 18.00 Forshaga kyrka Pianokvartetter av Brahms och Mozart med Trio Melen 7/7 18.00 Nedre Ulleruds kyrka Sommartoner med Clas Grumer och Lena Magnusson 14/7 18.00 Ransäters kyrka Duettafton med två sopraner och piano 21/7 18.00 Övre Ulleruds kyrka Från visor till operaarior med Lydia Kjellberg och Ylva Nilsson 28/7 18.00 Forshaga kyrka Visor, psalmer och jazzmed Johan Gund och Magnus Dölerud Duo 4/8 18.00 Nedre Ulleruds kyrka Favoritkapellet 11/8 18.00 Ransäters kyrka Tidig brittsommar med Collinensemblen 18/8 18.00 Munkfors kyrka Romansafton med Daniel Beskow Läs mer på hemsidan svenskakyrkan.se/forshaga-munkfors

Profile for KHaktuellt

KHaktuellt 2019 #6  

KHaktuellt -Tidningen för alla - är södra Värmlands största reklamfinansierade lokaltidning. KHaktuellt publiceras i 12 nummer varje år. Hål...

KHaktuellt 2019 #6  

KHaktuellt -Tidningen för alla - är södra Värmlands största reklamfinansierade lokaltidning. KHaktuellt publiceras i 12 nummer varje år. Hål...