Page 33

Rikskrysset 3306 SES JIM TRAPPAS I I UPP POTATIS CARREY MÅNGEN

13/3

Lösningen publiceras om tre veckor.

KAN MAN TILL JOBBET

LITEN HOS PUH

SYNS MED KAL

SALTOMORTAL

UTKLÄDD DAME

LARMADE

MYCKET VÄL

TON ETT PÅVISA SEKTION

AVSEDD

PRESSA

PÅTAGLIGT

KRAFT

KÄNNS

VILD ANKA

ANFALLARE

SES MED ALFA BILDENS ORT

VÅNING GUDSTRO RYMDMÅTT

ÄR NEKANDE KID

6

ABNORM KÄND ROBERTO

SÄL

SPRINGER

DRAR EN VALS

3

ÖKENDJUR GREKISK BOKSTAV

HOPP OCH SKUTT HÖGLJUDD TAR SIG I LANDET

INNESLUTA RITDONET

REPÄNDE

GRIPNA BÖTESFORM SOPPBESTICK

ÖKELT

KRY

BERÖRT FLOD I INNSBRUCK STORK

TORKSTÄLLE

LJUS

FIOL CEREMONI HAR TAGGAR

FRÅN DUBLIN SAMFÄLLT

KAN KÄRESTA SIG

KAMPLUST GRÖNSAK

INNERAKAR VARANDE SOM ETT TID PROFFS

OXE HAR MAN I MÖRKER

STRYKA

FÅTÖLJ

INTA

5

TIDSRYMD TVEKLJUD

UNDRE

SES ÄLV

STAD I NORGE

ORGAN

VIDTAGIT FLERA PER MÅNAD

TAPPADE HAR SKINN

LÄRD NORSK POPGRUPP KIRRADE

STÖRAS TÅLA

MEDVETSLÖSHET

KRÄKEN

KLYSCHA

BOSKAP

FRÅN ELD

SITUATION

GOLFPINNE

1

ÄR STUM? RÄTT I NORR

SKÖTSEL

FYRSLAG

ÖBOR

KAN MAN SOL

BOKHYLLA

SURRAT

SKRIKER

TÅNG SKAPAT

MÅNFAS

ODENBROR

9 I ROM

LÄGE TRANSPORTERA

NISCH FÖR SÄNG

FORNTIDA SAGOSAMLING

HÅRDARE

NERVÖSA STORA DRAGDJUR

FESTEN

Tävling 3306

Lösning och vinnare från vecka 22

Lös Rikskrysset och du har möjlighet att vinna tio Trisslotter!

Omvandla bokstäverna till en sexsiffrig lösningskod i de gula rutorna enligt nyckeln här nedanför: ÅÄÖ=1 ABC=2 DEF=3

Så här gör du: Bokstäverna i Rikskryssets blå rutor bildar ett ord på sex bokstäver:

3

SVART REST BAKÅTORD

ANORDNAR

NATTAD

NEJ

2

UTHÄRDAT GER KRITIK

UR DETTA

GJORDE KULLE

GÅNGEN TID

HAR DARTANFÖR JANGS ÖGONEN VÄN

4

BLIR TILL SVAMP DRICKS I MOSKVA

STÖT TAPETLÄNGD

GJORT SÅSEN TJOCK

INTAR

I MITTEN LIGGER NÅGON- LÄNGE STANS SKAR

1

2

DEN ÄR EN FISK

FÄRD

KROK

TILL HÖGER I MITTEN

SKISSADE FÖRLED FÖR 10

GÅ PÅ

LIVSLOTTERNA

BETESDJUR

DIKTARE

GÅRDSPLAN

SATTE ROMARE FÅNGSTÖGLOR X FÖR

KASTAT

NERE

GIRAFFDJUR

TAR PÅ BAR GÄRNING

HEJ PÅ HAWAII

©Bulls

ANSIKTSFÄRG

GAMMALT BEKYMMER

TOLKAD

4

5

6

GHI=4 JKL=5 MNO=6

PQRS=7 TUV=8 WXYZ=9

Tävla senast söndag 30 juni kl. 24.00 på ett av följande sätt: Webb: http://respons.wordex.se Följ instruktionerna på sidan. Pris: 10,80 kr. Telefon: Ring 0944-114 90 04. Knappa in 3306 följt av fyrkant, lösningskod, fyrkant. Pris: 12 kr. Sms: Skicka ett sms till 726 60. Knappa in WRS (mellanslag) 3306 (mellanslag) lösningskod. Pris: 12 kr plus mobiloperatörens avgift.

ÄR BILDENS PETTER ORT EN

LÅNGA TIDER

IDE

KAN TORRT VIRKE

SÅGS FÖRE DOMÄN

HÖRS BETT OM KAN I PENGAR SKÖNJA KANSKE BÖRJAN

A

G R E B B E S T A D FÄRGGRANNA GOJOR

A R O R

ITALIENFLOD

P O

SKRIFT BLEV LÖSSLÄPPTA

S

S

I

P R Ä N T

ÅL

A

F R HARRIS I RULLAR GÖR TILL SIR

BITIT I KANTEN BARA

I

E D ROP I RETUR SMÄLL

U

EFTER RÄTT BODEN

SKA GIFTA SIG

TONART GER MAGPIRR

A R

STAGEN HOAR

SIMMADE SES I SPALT

A S E T G E A

HÅLLS I VISS STOL

T A

S K

JIPPO PROVSALEN

T A

KRAFTENS PRISLISTA

TOG FÖR BRÖD I MYCKET INDIEN BETALT RATTAS

MAINE BÄRGADE BÄR

NYTTJAS NÄR MAN GARVAR

M E L SIBELIUS

STOR KATT

DATOR SOM RETAS

L

M A C K

MEDLAR FRÅN DUBLIN

I

A

KLIBBTRÄD

E K R A R N A SERIEHUND KALL VIND

Å D

I

LOJA

VALDA FÖR LAG DJURISK

S A M PAUSA AGERAT MOT TORKAN

X

A

2

L

HÄLSNING VÅRDA

T

J BRA SKICK TOK

A

VÄNTADE PÅ RAD

L

BORR EN UNIK GREJ

T R

N N A D E BEFINNA SIG DAGSMEJA

Ö M

KASSERA

R A T A L Ö

S T Å KANSKE WALESARE

VOTERAR

DEN BAR ROMARE

STUND DRYCK

LJUSRAD

D R

A R E A VÄXER GUL

KATTDJUR TYST!

LAVA

O

L

FLOTTCHEF

1

I

M

T

I

P E R T

F HARRIS I RULLAR

E BRUTALT

AVTRÄDE

L

HUCKLE IGLESIAS TALLMARKER

S

T O L

A T A JÄTTEN BALL

DEN HAR INTAG TRAKTORSORT

LYX OCH ELEGANS

SER STJÄRNPREFIX

L I

L

STÅTT UT MED TIPPAS

O D

K

BRYTS GÖR DEN DÖRR KLAVER SOM UPP MED ORKAR

I

O

BRUKAR LÖPARE

O F

K A

SLÖ FRÄSCH

P ÄR FUSKAREN KAL

F S

I

ÖDE LAXUNGAR

PRONOMEN

GÅR PÅ DJUPET HON ELLER HAN

FRÄTA FRAM KONST

SMYGA FRAM STRATEGI

I

FULSJUNGA BEFÄLSKÅR

I

I

D E

NIT GÖRA FETA

D Y

I

DEN VAR EN RELIGION

TITTA PÅ MARKEN

FULL AV KYLA MJUKNA

FRÅN KÖK

BUNKAR

R

BEKANT FRANK

A R O R

TILLVARO

V

FORDS SOLO I STAR WARS

Ä H Örnsköldsvik.

S

I

N A T R A

2:a prisI (6 lotter): A L N S I G A Kerstin P R Ä N Nilsson, T G RSJÖBO. O D D A G N (3 A lotter): G T M E O 3:e pris P I L A R R I G A V S Maj Gunborg Kalwa, NORRKÖPING. E D E M O L L L E P O

KRYCKAN

5

PÅTAGLIGT KALLA ROM

DUBBELFOT HÅRD

ORSAMAN

L

V E R TUNGT BIFALL NÖDTID

GÖR TILL SIR

VISST HÖRN

A FARTHÅLLARE

SKA GIFTA SIG

MAINE

DELAR SJUKA PÅ LASARETT

R

ÄR SPETSIGA SALO

KAPSEJSADE

ROP I RETUR SMÄLL

U

A L

L

TVIVEL

4

O K

EFTER RÄTT BODEN

A R

STAGEN HOAR

SIMMADE SES I SPALT

A S E T L A

HÅLLS I VISS STOL

T A

S K

A S A T R O N

IDS INTE

JIPPO PROVSALEN

T A

KRAFTENS PRISLISTA

KASSERA

DATOR SOM RETAS

L O D J U R

M A C BILMÄRKE DÖMER I TINGET

K

MEDLAR FRÅN DUBLIN

I

HÖRS KO

A

KLIBBTRÄD

E K R A R N A SERIEHUND KALL VIND

Å D

VALDA FÖR LAG DJURISK

S A M PAUSA AGERAT MOT TORKAN

I

LOJA VÄNTADE PÅ RAD

L

X

A

2

Ö M

YTA SKRIKER KANSKE PÅ FLYGSKADAD PLATS

BORR EN UNIK GREJ

A R E A

U T T A G N A L

HÄLSNING VÅRDA

T

J BRA SKICK TOK

A

S T Å

VÄXER GUL

T R

N N A D E BEFINNA SIG DAGSMEJA

DEN BAR ROMARE

STUND

LJUSRAD

D R

KATTDJUR TYST!

LAVA FLOTTCHEF

I

M

T

I

P E R

TALLMARKER

S

JÄTTEN BALL

DEN HAR INTAG TRAKTORSORT

LYX OCH ELEGANS

KAN SPELARE STÅ SPELPLATSEN

OM FÖR ENGELSMAN

K

I

O

O F

F

SLÖ

O

K A

FRÄSCH

A K U T

P

I

T O G A N ÄR FUSKAREN

ÖD

LAX UNG

N G S FRÄTA FRAM KONST

SMYGA FRAM STRATEGI

L

L

SER

I

A K T T A R

STJÄRNPREFIX

KAL

STÅTT UT MED TIPPAS

O E T

T

I

FULSJUNGA BEFÄLSKÅR

T R U G A O D

ROSSLIG PRONOMEN

GÅR PÅ DJUPET HON ELLER HAN

I

S K R

O R K A T

G R A R I

K

R E S E N HÖGTID

M A G M A FÖRSÖKA FÖRMÅ SVÄNGA

AVLOPPET

J U L

T O L

A T A

R A P S 1

HUCKLE IGLESIAS

R Å M A TYDA HÅGLÖSHET

K Ö R A R

R A S T A

E V E N T

N A A N I

TAR TON BAKOM STADEN KORT

BRUTALT

E N A R

H A V A N D E S K A P

G E

Å R A

3

I SAKTA ...

N O T A

GAMMATEN

VÄRKANDE

KAN MUNTER

SIBELIUS

STOR KATT

E K O N

S T R U T GRAVIDITET VINGLAT

TOG FÖR BRÖD I MYCKET INDIEN BETALT RATTAS

Y

TONART

GER MAGPIRR

AVKASTA

E

LAMPAN

NYTTJAS NÄR MAN GARVAR

BÄRGADE BÄR

BARA

A H B R U D

K N O T T DRIVER EKA

BITIT I KANTEN

K N U T LIKNAR KON

BABBLAR

TELESYSTEM

A D L

Å S E

K A

K E R MYGG

INTERJEKTION

S K

S K R Å

H E S N

I

T A S S A

E V E R T O N

A T R

P

T O M

N G S T

O E T

FARA OCH FLYGA

O V A S S

6

O R K A T

ROSSLIG

KAJ

A K U T E N

T R U G A

LIVERPOOLLAG

OM FÖR ENGELSMAN

A K T T A R

G R A R I

KAN SPELARE STÅ SPELPLATSEN

T O G A N I

K

R E S E N HÖGTID

M A G M A FÖRSÖKA FÖRMÅ SVÄNGA

AVLOPPET

J U L

R Å M A TYDA

HÖRS BETT OM KAN I PENGAR SKÖNJA KANSKE BÖRJAN

SÅGS FÖRE DOMÄN

ÅL

BLEV LÖSSLÄPPTA

R A P S

R Ö S T A R

K E

ITALIENFLOD

K Ö R A R

U T T A G N A

N A A N I

TAR TON BAKOM STADEN KORT

R A S T A YTA SKRIKER KANSKE PÅ FLYGSKADAD PLATS

FÄRGGRANNA GOJOR

SKRIFT

HÅGLÖSHET

KAN TORRT VIRKE

AVFÄRDANDE

E N A R HÖRS KO

IDE

KLANDER

A R

KAN MUNTER

LÅNGA TIDER

G R E B B E Andersen, S T A D Jan-Olov

BABBLAR

L O D J U R BILMÄRKE DÖMER I TINGET

ÄR BILDENS PETTER ORT EN

L N

I

E V E N T

VÄRKANDE

S

A

G R O D D ÄR SPETSIGA SALO

1:a pris (10A lotter):

FORDS SOLO I STAR WARS

H A V A N D E S K A P

GAMMATEN

L

HÅRD

L

N O T A

AVKASTA

IDS INTE

3

DUBBELFOT

P

I SAKTA ...

V

Ä H

N A T R A

G A

E M O L

G A V S KAPSEJSADE

B R U D

E

TELESYSTEM

S T R U T GRAVIDITET VINGLAT

I 5

G N A G T

K N U T LIKNAR KON

I

E K O N

A D L VISST HÖRN

BEKANT FRANK KRYCKAN

PÅTAGLIGT KALLA ROM

TILLVARO AVFÄRDANDE KLANDER

©Bulls

PARTI

NEDSATT

OSKADD

IRANLEDAREN GER UT REKLAM

ÄR BARA I NATUREN HÄRMED

FICK MED SIG

LAGAD I HETT FETT

NIT GÖRA FETA

D Y

H E S

I

FULL KYL

MJUK

V

K E MYGG FRÅN KÖK

K

Vid om R A frågor T A R Ö inslaget S T A R på sidan, E V E R T O N DRYCK

LIVERPOOLLAG

VOTERAR

S L Ö K rikskrysset@bulls.se E L T L A T R I N kontakta: KANSKE WALESARE

AVTRÄDE

DEN VAR EN RELIGION

A S A

Profile for KHaktuellt

KHaktuellt 2019 #6  

KHaktuellt -Tidningen för alla - är södra Värmlands största reklamfinansierade lokaltidning. KHaktuellt publiceras i 12 nummer varje år. Hål...

KHaktuellt 2019 #6  

KHaktuellt -Tidningen för alla - är södra Värmlands största reklamfinansierade lokaltidning. KHaktuellt publiceras i 12 nummer varje år. Hål...