Page 28

28

KHaktuellt #6 2019

”ALKOHOL OCH DROGER HÖR INTE HEMMA I TRAFIKEN” Polisen jobbar aktivt med Nollvisionen som innebär att ingen ska dö eller skadas allvarligt i trafiken. Flera gånger per år genomför de trafikveckor, med fokus på nykterhet med syftet att uppmärksamma vikten av att köra nykter. Detta då många människor varje år omkommer i trafiken – där en återkommande olycksorsak är alkohol eller droger. TRAFIK. – När alkohol eller droger är inblandade mångfaldigas risken för en

allvarlig eller dödlig trafikolycka, säger Ursula Edström, trafikstrateg vid po-

lisen, i ett pressmeddelande. Den som kör onykter utsätter sig själv och andra för stor fara! Enligt Transportstyrelsen omkom 75 personer i alkohol- och/eller drogrelaterade olyckor under 2018. – I de allra flesta fall är det den omkomna trafikanten själv som varit alkohol-eller drogpåverkad. Det gäller även gående och cyklister,

säger Khabat Amin, statistiker på Transportstyrelsen.

SATSAR PÅ KONTROLLER Under trafikveckorna satsar därför polisen extra på att göra nykterhetskontroller, där den senaste genomfördes under vecka 23. Dessa genomförs med hjälp av utandningsprov när det gäller alkohol. Misstänkta drograttfyllerister medtas för

urin- och blodprov. – Alkohol och droger hör inte hemma i trafiken, säger Maria Krafft, måldirektör på Trafikverket. Nykter trafik är en betydande grundbult i Nollvisionsarbetet och därför mycket prioriterad. Upptäcker polisen en berusad förare i trafiken så erbjuds denna kontakt med vården. Detta är en del i metoden SMADIT, Samverkan

mot alkohol och droger i trafiken, ett samarbete mellan olika myndigheter i syfte att erbjuda stöd till misstänkta rattfyllerister. Tanken är att dessa ska få erbjudande om ett samtal med vården inom 24 timmar.

ANNA NORDSTRÖM anna@svenskmediakonsult.se 070-530 65 60

FOTO: ANNA NORDSTRÖM

FÖR ETT TRAFIKNYKTERT VÄRMLAND Varje dygn kör ca 14000 personer onyktra på de svenska vägarna. Detta innebär att ungefär var 500:e förare är onykter. Cirka 80 människor dödas årligen i alkoholoch drogrelaterade olyckor i vårt land. Under midsommar och sommaren provar många ungdomar alkohol för första gången. Köp aldrig ut till ungdomar under 20 år. Åk aldrig med någon som har druckit alkohol. Tillsammans kan vi göra vägarna säkrare. Våga säga nej till alkohol och bilkörning!

Catarina Segersten Larsson bjuder in världen till Eskebohl, som hon driver tillsammans med sin man Jan Larsson.

MAT OCH HISTORIA FRÅN ANDRA KULTURER Vad har Danmark gemensamt med USA, Persien och Kenya? Jo de är några av de länder som Eskebohl Måltid och Mångfald har valt att fokusera på när de öppnar upp restaurangen under Kil hela veckan. – Det vi vill göra är att dela med oss av världen, säger Catarina Segersten Larsson. MAT. Under Kil hela veckan kommer Eskebohl Måltid och Mångfald bjuda in hela världen till bordet. De har nämligen bestämt sig för att ha ett tema med olika länder under sin lunchserveringen mellan den 11-18 augusti. – Vi vill täcka in hela världen på ett sätt. Sen går det såklart inte att få in allt, säger Catarina Segersten Lars-

son och skrattar. Varje dag har de ett nytt land där de serverar varmrätt och efterrätt utifrån det landets mattraditioner. Dessutom blir det ett gratis lotteri och frågesport. – Det blir ingen tävling, mer lite för att höja kunskapsnivån kring länderna. Redan ifjol testade de på konceptet lite, men gör det i

år fullt ut. De länder som de har valt att ta med under veckan är Ryssland, Spanien, Persien (Iran), Danmark, Kenya, Österrike, Thailand och USA.

STOR HISTORIA – Ryssland är en en stor spelare på många sätt, det är ett stort land med stor historia. Persien är just för att för att komma in i den delen av världen, de har oerhört rik historia. Danmark är ett bra land som är nära oss på många sätt. Och Kenya händer det väldigt mycket i, säger Catarina. Även Spaniens och Österrikes historia är väl värda att nämna och att det blev Thailand är för att det är väl be-

kant för många svenskar, både maten och landet. – USA står nära många. Det är mycket hatkärlek, många älskar att kritisera landet. Det är ett bra land att lyfta fram och som många känner igen. Var det svårt att välja ut länder? – Nej, egentligen inte. Det handlar om att hitta vettig mat som funkar för oss. Nu blir det också lite olika. Vi har själva rest mycket och tycker det är spännande med andra kulturer.

ANNA NORDSTRÖM anna@svenskmediakonsult.se 070-530 65 60

Profile for KHaktuellt

KHaktuellt 2019 #6  

KHaktuellt -Tidningen för alla - är södra Värmlands största reklamfinansierade lokaltidning. KHaktuellt publiceras i 12 nummer varje år. Hål...

KHaktuellt 2019 #6  

KHaktuellt -Tidningen för alla - är södra Värmlands största reklamfinansierade lokaltidning. KHaktuellt publiceras i 12 nummer varje år. Hål...