Page 20

20 BYGG & BO

KHaktuellt #6 2019

KÖ TILL BÅTPLATSER I KARLSTAD HALVERAD Efter en rejäl översyn av båtplatserna i Karlstad har kön halverats och kommunen har kunnat frigöra 150 platser. – Vi hade 450 personer i kö tidigare och när allt är klart skulle jag gissa på att vi hamnar på runt 200. Men vi är inte klara än och därför kan vi inte säga exakt hur lång den är, säger Marianne Fröding, samordnare för båtplatser på teknik- och fastighetsförvaltningen.

Fakta: Idag kan du köa i flera hamnar samtidigt men varje köplats kostar 150 kronor per hamn och kalenderår. Det finns sex hamnar att välja på. Säsongsavtalet gäller mellan 1 maj till 31 oktober 2019.

BÅT. Översynen har inneburit att kommunen har ändrat alla avtal för privatpersoner med båtplats för att förtydliga vilka regler som gäller. Samtidigt har numreringen av plasterna ändrats och nya säkrare låssystem har installerats. Efter förändringarna har många båtplatsinnehavare meddelat att de inte längre har behov av sin plats, bland annat eftersom kommunen inte längre til�låter andrahandsuthyrning. Efter ändringen har många båtplatsinnehavare sagt upp sin plats eftersom kommunen inte längre tillåter andrahandsuthyrning.

FOTO: UNSPL ASH

NYA BRYGGOR – Av alla 778 platser har cirka 25 personer valt att avstå sina platser för 2019 hittills. Men vi har inte fått tag i alla än heller eftersom de inte svarar på våra brevutskick eller i telefonen när vi ringer, säger Mari-

anne Fröding. Som ett led i att förbättra för båtplatsinnehavare har även två bryggor bytts ut i Orrholmshamnen. Däremot har man inte byggt till fler platser. – Det är lika många båtplat-

ser som tidigare men de nya bryggorna har längre y-bommar och de större platserna kommer att centreras längst ut på bryggorna, säger Marianne Fröding. När avtalen för båtplatserna

är klara och undertecknade kommer båtplatsinnehavarna att kunna kvittera ut nycklar till sina hamnar hos kommunens Kontaktcenter. – Det finns fortfarande platser kvar. Från den 1 juli kom-

mer uthyrningen att skötas med en ny e-tjänst. I samband med den kommer vi också att se över reglerna för vad som ska gälla för att köa. Idag kan man köa på flera områden samtidigt och då ska man

kunna ha två båtplatser till exempel.

SARA STRAND sara@svenskmediakonsult.se 070-422 89 16

Dags att byta fönster?

3,1 miljoner på väg till våra kunder i Hammarö.

Kontakta oss för en kostnadsfri offert. UTNYTTJA ROT-AVDRAGET!

Vi vänder oss bla till privatpersoner och bostadsrättsföreningar Vi kommer hem till dig och mäter Dina nuvarande fönster, ger förslag på lämpliga fönsterval ur SP-Fönsters breda sortiment. Vår fönsterserie Balans är energimärkt. Vilket innebär en rejäl sänkning av dina värmeförluster!

Ring 054-53 30 93 eller 070-557 33 80 och prata fönster med oss!

Vi samarbetar med

Läs mer om återbäringen och registrera konto för utbetalning på LFvarmland.se/aterbaring

Nybyggnationer • Om- och tillbyggnader • Renoveringar

Profile for KHaktuellt

KHaktuellt 2019 #6  

KHaktuellt -Tidningen för alla - är södra Värmlands största reklamfinansierade lokaltidning. KHaktuellt publiceras i 12 nummer varje år. Hål...

KHaktuellt 2019 #6  

KHaktuellt -Tidningen för alla - är södra Värmlands största reklamfinansierade lokaltidning. KHaktuellt publiceras i 12 nummer varje år. Hål...