Page 23

Konstruktion

Maskinrenovering

Industriservice

Maskinrenovering

Konstruktion

montagetjanst.se

054 - 60 25 00

Maskinflytt

054 - 60 25 00

ANNONS

23

Maskinflytt

Begagnad utrustning

Montage

montagetjanst.se 054-60 25 00

BYGG & BO

Begagnad utrustning

Maskinrenovering

D ET TA ÄR EN ANNONS

ANNONS

montagetjanst.se

KHaktuellt #3 2020

-ii

Pumpar och pumpdelar

Bearbetning

Pumpar & pumpdelar

- i indu

Maskinrenovering Konstruktion Montage Ett familjeföretag med kunnig och erfaren Montage personal redo att hjälpa dig! Bodin & Co AB Pumpar ochPumpar pumpdelar och pumpdelar an 1950! sedBearbetning Bearbetning strins tjänst

Bodin & Co AB

montagetjanst.se

054 - 60 25 00

! sedan 1950 st n ä tj s in r ust - i indMontage Bodin & Co AB Konstruktion dan 1950! tjänst seIndustriservice s in r st u d - i in

Konstruktion

Bearbetning

Maskinflytt

Begagnad Begagnad utrustning

utrustning

Konstruktion Maskinrenovering Maskinflytt Begagnad utrustning Bearbetning

Maskinrenovering

Konstruktion

1950! tjänst sedan

Pumpar och pumpdelar Konstruktion Ett familjeföretag med kunnig och erfaren Bearbetning Montage personal redo att hjälpa dig!

Maskinrenovering Bearbetning

Montage

Bodin & Co AB

Montage

Pumpar & pumpdelar Bodin & Co AB

Bearbetning änst sed m o n t a g e t j a n-s ti. in s edu0st5r4in-s 6tj0 2 5 0 montagetjanst.se

054 - 60 25 00

montagetjanst.se Maskinflytt montagetjanst.se 054-60 25 00 00 m o n t a g e t j a n s t054-60 .Montage s e 0 5 425 - 60 25 00 Maskin Begagnad utrustning Bodin & Co AB Bearbetning

Pumpar och pumpdelar

Konstruktion

Maskinrenovering

Industriservice Maskinflytt

Konstruktion st s s tjän n i r t s u d n i N i IO • VENTILAT - Pumpar och pumpdelar Be G IN R E T K E J • PROutrustning Begagnad montagetjanst.s E SERVICutrustning Mask • Begagnad Bearbetning N E T E B • EL- OCH STYRAR Konstruktion R GAerfaren NINoch IKTkunnig Ett•familjeföretag OVK-BESmed 1950! tjänst sedan

vertikalskärare som effektivt tar bort

det själv. Svärdh Fastigheter har flera års

mossan för ett varaktigt resultat. Vi ser

samlad kunskap om trädgårdsskötsel

alltid till att kunden är helt nöjd, berättar

och

Janne och Göran.

enklare

fastighetsunderhåll.

Trädgårdsmästarna

Janne

och

Svärdh Fastigheter samarbetar med

Göran klipper och anlägger nya

ett antal lokala handelsträdgårdar och

gräsmattor, fixar rabatter, planterar

med samlad kunskap så kan vi alltid ge

och beskär häckar. Efter slutfört arbete

förslag på nyplantering av växter som

transporteras även trädgårdsavfallet

är anpassade till den egna trädgården.

bort. Det ska vara enkelt och effektivt

– Vi gör även enklare reparationer och

att anlita våra tjänster, förklarar Janne

underhåll av fastigheten så som målning

och Göran. Många husägare anlitar våra

och mindre snickeriarbeten.

tjänster återkommande och kan på så

Att anlita Svärdh fastigheter till det

vis förvänta sig en välskött trädgård

man vill få gjort i trädgården är väldigt

året runt.

fördelaktigt eftersom tjänsterna som

– Vi hjälper även våra kunder med att justera befintliga stenläggningar och

Montage personal redo att hjälpa dig! Pumpar och pumpdelar KARLSTAD, KARLSKOGA & SUNNE 054-85 05 06 • air4you.se

montagetjanst.se 054-60 25 00

Med en snygg skandinavisk design kan du och din personal nu få njuta av friskt kallt eller kolsyrat vatten från Columbia Soda. Dessa automater levererar såväl friskt kallt vatten som kolsyrat. Passar både till det lilla företaget eller det lite större. Med den läckra designen passar den även utmärkt i hemmet.

Kapacitet att kyla 6 liter/timmen Kolsyran räcker till ca 100 liter

erbjuds kan göras med Rut- eller Rotavdrag.

Med tappkran: Kyler mellan 1-12˚ Tapp för enkel anvädning Reglerbar kolsyrenivå

Behöver er BRF hjälp med våra tjänster,

Många fastighetsägare har också

kontakta oss så berättar vi mer!

Utan tappkran: Självjusterande till 4˚ Välj mellan vanligt-, kolsyrateller rumstempererat vatten

ANLITA OSS FÖR DIN TRÄDGÅRD ▪ Snöröjning och halkbekämpning ▪ Häckklippning & kantskärning ▪ Rensning & plantering i rabatter & övrig trädgård ▪ Beskärning av träd & buskar

▪ Justering av befintlig stensättning i trädgård ▪ Bortforsling av trädgårdsavfall ▪ Enklare utvändiga snickeri- & målningsarbeten ▪ Tillsyn av fritidshus

00s:10xk8 l. mom

Höjd 370 mm, bredd 170 mm, djup 450 mm

e

Enkel installation direkt på hushållsvattnet. Fråga oss, vi hjälper er gärna! RING OSS FÖR MER INFO:

072-019 51 10 eller 070-091 17 75

B

montagetjanst.s

GOTT VATTEN HEMMA ELLER PÅ JOBBET!

tvättar marksten som blivit svarta av påväxt.

ns - i industri

både saknas tid och kunskap att göra

Bodin & Co AB

vi använder mossbekämpning och

Begagnad utrustning

problem med mossa i grönytorna,

hjälp med sin trädgård, då det ibland

Maskinrenovering

Bodin & Co AB

Montage

– Vi vet att många husägare behöver

Montage

Maskinflytt

Pumpar & pumpdelar dan 1950! ins tjänst se - i industr

Konstruktion Pumpar och pumpdelar

Konstruktion

Vi på Svärdh Fastigheter har många års samlad erfarenhet och kan det mesta inom underhåll av trädgård och fastighet.

Maskinrenovering

ins - i industr

Montage utrustning Begagnad

Maskinflytt

Maskinrenovering

Maskinflytt

Maskinflytt Industriservice Begagnad utrustning Pumpar & pumpdelar Begagnad utrustning

VI TAR HAND OM DITT HUS OCH DIN TRÄDGÅRD!

Begagnad utrustning

Maskinflytt

Gräsdalsgatan 10, Karlstad

Per Hansson: 070-97 68 481

info@vvab.se

Kontor 054-56 11 00

Emil: 070-966 13 70

www.vvab.se

Profile for KHaktuellt/Fastighetsmarknaden

KHaktuellt 2020 #3  

KHaktuellt -Tidningen för alla - är södra Värmlands största reklamfinansierade lokaltidning. KHaktuellt publiceras i 12 nummer varje år. Hål...

KHaktuellt 2020 #3  

KHaktuellt -Tidningen för alla - är södra Värmlands största reklamfinansierade lokaltidning. KHaktuellt publiceras i 12 nummer varje år. Hål...