Page 20

VI BYGGER NYA LÖFBERGS PRODUKTIONSANLÄGGNING

20

KHaktuellt #3 2020

När anläggningen står klar kommer den matcha höglagret som står intill.

Illustration: Klara arkitekter

Ny anläggning för kaffejätten Löfbergs

BYGG. I Välsviken ligger sedan tidigare Löf bergs höglager och det är alldeles intill som den nya anläggningen

för hela bönor byggs, som är en rekordinvestering på cirka 200 miljoner kronor. – Vi skapar en kapacitet

och mala kaffet. – Det går trender naturligtvis och just nu är det mycket hela bönor. Att de flyttar produktionen av hela bönor från Inre

hamn innebär inte bara att de frigör utrymmen utan även att de minskar sina körningar. sprinklers och el

Som totalentreprenör för bygget står Skanska, som även byggde det tidigare höglagret. De hade byggstart i augusti och håller just nu på att med bland annat stommen. – Vi håller på och lägger tätskiktet på rosteridelen, det får vi tätt idag. Sen börjar vi med takplåt på för-

packningsdelen, efter det ska sprinklers och el in, säger Bo Persson, platschef, Skanska. I maj är det planerat för att stommen ska vara helt rest och tät och hittills följer man tidsplanen. – Vi tycker att det går ganska bra. Vi har haft tur med vädret i år. I det stora ligger vi rätt, säger Bo. Den nya anläggningen byggs, precis som höglagret, enligt certifieringen Miljöbyggnad silver. – Det är det som styr till

SKAN 0030

LÖFBERGS KAFFEROSTERI, VÄLSVIKENpå årsbasis 7 000 ton ungeI Välsviken pågår just nu en storinvestering för kafferosteriet Löfbergs när en ny produk- fär. Kör vi treskift kommer TILLBYGGNAD, ILLUSTRATION tionsanläggning för hela bönor byggs. Anlägg- vi upp i 10 000 ton, säger 2019-09-17/AL ningen kommer att ge en ökad kapacitet sam- Christer Sonesson. I den nya anläggningen tidigt som det frigör ytor på anläggningen i kommer det finnas plats för Inre hamn. – Vi flyttar segmentet med hela bönor hit två rostmaskiner men man väljer att börja med en. Skuldär det blir mer anpassad process. Här blir det le det i framtiden sina på efunikt för hela bönor, säger Christer Sonesson, terfrågan av bönor går det projektledare, Löfbergs. även att sätta in en kvarn

exempel placering av fönster, det måste komma in tillräckligt med dagsljus, säger Bo. specialkranar

En stor utmaning på bygget har varit taket i den högste delen, rosteridelen, som är 30 meter hög. För den har de behövt specialkranar för att klara av det. Resterande del är betydligt lägre med sina 14 meter i höjd. Totalt består den nya anläggningen, som är cirka 4 500 kvadratmeter stor, av fyra delar, där tek-

PSM AB tillsätter och bemannar projektorganisationer för alla typer av projekt, kommersiella fastigheter, bostäder, industri, med organisationer som säkerställer kundens behov och önskemål. www.psmab.com

VI UTFÖR LUFTBEHANDLINGSANLÄGGNINGEN

VI UTFÖR STÅLSTOMMEN, SANDWICHVÄGGAR, HDF-BJÄLKLAG OCH TRP-TAK.

Kulinggatan 3, Karlstad 054-21 53 43 energiochfastighet.se

Arkitekter under totalentreprenaden

Certifierad enl. EN1090-1 Industrivägen 1 Molkom • 0553-315 30 • weldtec.se

BESÖK OSS: WWW.KLARA.SE

RING OSS: 054-19 03 30

MAILA OSS: KLARA@KLARA.SE

Profile for KHaktuellt/Fastighetsmarknaden

KHaktuellt 2020 #3  

KHaktuellt -Tidningen för alla - är södra Värmlands största reklamfinansierade lokaltidning. KHaktuellt publiceras i 12 nummer varje år. Hål...

KHaktuellt 2020 #3  

KHaktuellt -Tidningen för alla - är södra Värmlands största reklamfinansierade lokaltidning. KHaktuellt publiceras i 12 nummer varje år. Hål...