Page 9

9

KHaktuellt #3 2019 D E TTA Ä R E N A N N ON S

ANNO N S

A N N ON S

VERKTYG FÖR STRESSRELATERAD OHÄLSA Visar du eller någon medarbetare tecken på stress eller har mycket korttidsfrånvaro? Utmattningssyndrom är allt vanligare men ser man varningssignaler i tid kan man fånga upp medarbetaren - innan sjukskrivning. – Det vi jobbar med är personer som lider av stressrelaterad ohälsa. Det är ett stort problem i samhället och den största anledningen till sjukskrivning, säger Patrik Werner, Personalsupport. Programmet Aktiv Rehab är framtaget av Personalsupport som en del i ett hälsosamt ledarskap och medarbetarskap. Det riktar sig till medarbetare som är eller är på väg in i en sjukskrivning på grund av stress. Både stressförlopp och utmattning har olika faser och att då vara uppmärksam på tidiga signaler är ett sätt att förekomma ohälsa och även underlätta rehabilitering för den med symtom. – Det allra bästa är att fånga in medarbetare innan sjukskrivning. Det gäller att se tecknen på någon som till exempel har mycket korttidsfrånvaro, säger Patrik Werner.

JOBBAR MED HELHET

Programmet består av en kurs som pågår under sex veckor där de jobbar med gruppen under två halvdagar i veckan. Upplägget är en kombination av föreläsningar, individuella samtal och olika typer av stresshanteringsverktyg. Även fysisk aktivitet i form av motion, då forskning visar på att hjärnan påverkas positivt av att vi rör på oss. – Vi jobbar med helhet. Man kan inte prata

NY KURSSTART FÖR ”AKTIV REHAB” I KARLSTAD 7/5

om stress utan det, säger Torbjörn Tärnbro. Programmet både inleds och avslutas med trepartssamtal tillsammans med rehabkonsulten, medarbetaren och chefer för att ha en bra plan framåt.

FORSKAT OCH BEPRÖVAT

Programmet har nu funnits i fem år och har gett goda resultat. – Sambandet med allt vi gör ger ett hållbart resultat över tid. Det är också forskat och beprövat det vi gör, säger Torbjörn. – Sen är det här ingen quick-fix. Det är inte så att man är tillbaka på jobbet fullt ut efter sex veckor. Men det är en start, säger Patrik. Kursen kan köpas av både kommuner, landsting och enskilda företag. I början av maj kommer Personalsupport ha en kursstart i Karlstad där alla kan anmäla sig, vart man än jobbar. Och om det finns kollektivavtal på arbetsplatsen och man är ansluten till AFA, kan man ansöka om att få uppemot 50 procent tillbaka. – Det är en investering för arbetsgivaren. Inte bara i kostnader, utan i människan, säger Torbjörn.

STATISTIK FRÅN ARVIKA KOMMUN, SOM SEDAN 2014 HAR HAFT CIRKA 100 MEDARBETARE I PROGRAMMET. Deltagare sjukskrivna i mindre än 1 år före programstart

Deltagare sjukskrivna i mer än 1 år före programstart:

► 48% åter i arbete

► 26% åter i arbete

► 32% på väg tillbaka i arbete ► 13% har slutat sin anställning/ ny planering framåt ► 7% sjukskrivna

► 5% på väg tillbaka i arbete ► 50% har slutat sin anställning/ ny planering framåt ► 16% sjukskrivna

Personalsupport finns på Våxnäs i Karlstad. För mer information besök personalsupport.se eller ring 072-500 34 66

När du vill bjuda på

GODASTE PÅSKBUFFÉN!

65% rabatt Öppet hela påskhelgen 7-22 Glad Påsk önskar alla påskkärringar & påskgubbar på ICA Skåre

Välkommen in till oss Skåre ica.se/skare

) an

Öppet (nästalla dagar: 7-22 Beställ minst tre dagar innan festen 054-53 08 11

* Gäller vid köp av första paret glasögon till ordinarie pris. Erbjudandet gäller till och med 31 maj 2019.

Kristinehamn Kungsg. 46, 0550-182 00 Karlstad V. Torgg. 14, 054-18 20 20

Profile for KHaktuellt

KHaktuellt 2018 #3  

KHaktuellt -Tidningen för alla - är södra Värmlands största reklamfinansierade lokaltidning. KHaktuellt publiceras i 12 nummer varje år. Hål...

KHaktuellt 2018 #3  

KHaktuellt -Tidningen för alla - är södra Värmlands största reklamfinansierade lokaltidning. KHaktuellt publiceras i 12 nummer varje år. Hål...