Page 20

20

KHaktuellt #3 2019

FUNDERAR NI PÅ FÖNSTERBYTE?

KONTAKTA OSS FÖR KOSTNADSFRI OFFERT

Tel. 0533 10 685 • info@glas-fonstermontage.se

Helhetslösningar för tak Falsat plåttak-Plåttak-Tegeltak-Papptak Med mer än 30-års erfarenhet inom branschen 073-055 25 95 info@ptsn.se plat-takspecialisten.se

• VENTILATION • PROJEKTERING • SERVICE BETEN • EL- OCH STYRAR AR • OVK-BESIKTNING KARLSTAD, KARLSKOGA & SUNNE 054-85 05 06 • air4you.se

Kafferosteriet Löfbergs bygger en ny produktionsanläggning

LÖFBERGS BYGGER NY PRODUK TIONSANL ÄGGNING KARLSTAD. Nu står det klart att kafferosteriet Löfbergs bygger en ny produktionsanläggning för hela bönor i Välsviken, där de både ska rostas och förpckas. Bygglovet är beviljat och byggstarten sker i vår. Vid

ringen i Löfbergs historia, säger Lars Appelqvist, vd på Löfbergs. Produktionen av malet kaffe stannar kvar i den klassiska kaffeskrapan i centrala Karlstad.

årskiftet 2020/2021 är det planerat att den nya anläggningen ska tas i drift och den kommer då ha en kapacitet på 7 000 ton per år. – Vi satsar närmare 200 miljoner kronor vilket gör det här till den största investe-

DÅ BEK ÄMPAS MYGGEN I FORSHAGA KOMMUN FORSH AGA/DE JE. Forshaga kommun har nu skrivit avtal med Nedre Dalälvens Utvecklingsaktiebolag (NEDAB) kring bekämpning av översvämningsmygg, för att undvika ett akut läge med stora problem med stickmygg i samspelet mellan människor,

djur och en hållbar miljö. Målsättningen är att bekämpa inför säsongen 2020. Avtalet med NEDAB innehåller en helhetslösning för att säkra insamling av data för att kunna ta fram de underlag som en ansökan om bekämpning kräver. NEDAB kommer också att informe-

ra om arbetet och svara på invånarnas frågor. Kommunen vill också uppnå en långsiktig samverkan med extern expertis och även åstadkomma ett mer omfattande samarbete mellan drabbade områden i landet och att staten tar ett övergripande nationellt ansvar.

Allt inom Mark - Anläggning - Trädgård Plattläggning – Gräsmatta – Dränering Grävning – Avlopp – Husgrund – mm Även reparation o service av maskiner 0730-937453

Inglasningspartier

bjemab.se

Dags att byta fönster? Kontakta oss för en kostnadsfri offert. UTNYTTJA ROT-AVDRAGET!

Vi vänder oss bla till privatpersoner och bostadsrättsföreningar TECHNOLOGY FOR IDE

AS

Gör sommaren vackrare och länGre! Vi hjälper dig att glasa in din altan. Vi tillverkar både isolerade och oisolerade fönster och dörrar av aluminium. Dina mått är vår standard!

Sågverksgatan 4, Lamberget | 054-85 30 40 | karlstadsglasmasteri.se

Vi kommer hem till dig och mäter Dina nuvarande fönster, ger förslag på lämpliga fönsterval ur SP-Fönsters breda sortiment. Vår fönsterserie Balans är energimärkt. Vilket innebär en rejäl sänkning av dina värmeförluster!

Ring 054-53 30 93 eller 070-557 33 80 och prata fönster med oss!

Vi samarbetar med

Nybyggnationer • Om- och tillbyggnader • Renoveringar

Profile for KHaktuellt

KHaktuellt 2018 #3  

KHaktuellt -Tidningen för alla - är södra Värmlands största reklamfinansierade lokaltidning. KHaktuellt publiceras i 12 nummer varje år. Hål...

KHaktuellt 2018 #3  

KHaktuellt -Tidningen för alla - är södra Värmlands största reklamfinansierade lokaltidning. KHaktuellt publiceras i 12 nummer varje år. Hål...