Page 22

20 INDUSTRI

KHaktuellt #2 2019 FOTO: LOVISA HALLQUIST

Verkstadstillverkning och montage

Gjuterigatan 38 D, 652 21 Karlstad 054-85 00 27 | rltab.se

ALLTID DROP IN

DÄCK JOHNNY AB Kvarnvägen 3, Hammarö 054-52 11 30 • Vard 7-17 dackjohnny@gmail.com

Marie Andersson är ny driftchef på Stuveriet i Karlstad.

VI BYGGER VÄXLARNA PÅ PLATS HOS OSS KONTAKTA OSS VID: ✔ Försäljning ✔ Service ✔ Rådgivning ✔ Omlindning ✔ Lagerbyte ✔ Isolationsmätningar ✔ Vibrationsmätningar ✔ Laseruppriktning ✔ Mätning av lagerströmmar Gjuterig. 6, Karlstad 054-690 680 Jour 054-690 685 www.klv.se

PumPar & ElmotorEr

Lång erfarenhet och bred branschkunskap.

Vi utför små och stora arbeten. Allt inom pumpar & drivsystem. Grundfos MAGNA3 – energisnål och smart

BEVI FRT – snäckväxlar

Hamnen viktig för industri och handel Trafiken på Vänern är beroende av Göta älv som länge har varit i dåligt skick, därför har framtiden varit oviss. Men i somras kom till sist beskedet att regeringen ska investera i nya slussar. – Enda sättet att ta sig in i Vänern är genom Göta älv, därför är satsningen på nya slussar i Trollhättan och Lilla Edet jätteviktig för oss, säger Marie Andersson, ny driftchef på Stuveriet i Karlstad. KARLSTAD. Sjöfarten på Vänern är viktig för industrin i regionen och en nedläggning skulle innebära stora problem. Men nu öppnas nya möjligheter och byggnationen av de nya slussarna kommer att påbörjas under 2024–2029. – Det kommer att innebära att vi kan ta emot en större kapacitet och större båtar.

Det kommer att betyda mycket för Karlstad, säger Marie Andersson. I slutet av 2018 tillträdde hon som ny driftchef och leder nu Stuveriet i Karlstad, som är en av fem hamnar i Vänerhamn. – Det är ett stort företag och i Karlstad jobbar ungefär 50 personer. Hamnen har varit en mans-

i ekonom s g n i n t arbe God be ra verktyg och kräver b r vice. ver snabbse s när Du behö Ring os och utr ustning . verktyg inbearbetning k för mas

dominerad arbetsplats, är det fortfarande så? – Det var så länge. Jag är den enda tjejen här, men vi har flera duktiga kvinnliga truckförare och kvinnliga anställda på andra delar av företaget. Däremot är jag inte den första kvinnliga driftchefen. Otterbäcken har också en kvinnlig driftchef. Så ja, det är en mansdominerad arbetsplats men det börjar bli mera blandat.

FLERA LED Stuveriet i Karlstad är ett stort företag där det gäller att få alla delar att fungera. I genomsnitt lägger det till två båtar i veckan och på vintern körs även isbrytaren, som är en förutsättning för att trafiken ska fungera. – Vi kör gods åt bland andra Gruvön, Stora Enso och Valmet men också Löfbergs. Vi

följer produktioner i flera led i flera av företagen. Först lastar vi flis som ska bli massa, sedan transporteras massan till bruken som gör papper av den. Till sist tar vi emot och lastar pappersrullar. Men vi har också allt vägsalt här till exempel som läggs på vägarna i Värmland.

OLJEHAMNEN I DRIFT I somras togs dessutom oljehamnen i drift igen. Från anläggningen på Kalvholmen i hamnens östra delar distribuerar man nu eldningsolja och diesel till kunder runt om i Sverige. – Vi tog emot den första båten i november - december någon gång och vi tar in oljebåtar för OKQ8. Det utökar andelen gods i Karlstad och är positivt på många sätt för Vänerhamn, säger Marie Andersson. SARA STRAND

Låt Seniorbolaget lösa några måsten! Vi tar hand om hantverk, städ och trädgård Vi växer och söker fler duktiga medarbetare!

Lantvärnsg. 7, Karlstad 054-10 13 90 elektralindblad.se

0 -85 12 0 Tel. 054 gatan 5 ds Dagvin TAD S KARL

1984

3å5r

2019

FÖR MER INFORMATION KONTAKTA SVEN 010-175 19 47

Profile for KHaktuellt

KHaktuellt 2019 #2  

KHaktuellt -Tidningen för alla - är södra Värmlands största reklamfinansierade lokaltidning. KHaktuellt publiceras i 12 nummer varje år. Hål...

KHaktuellt 2019 #2  

KHaktuellt -Tidningen för alla - är södra Värmlands största reklamfinansierade lokaltidning. KHaktuellt publiceras i 12 nummer varje år. Hål...