__MAIN_TEXT__

Page 33

Rikskrysset 5326

Lösningen publiceras om tre veckor.

Tävling 5326

Lösning och vinnare från vecka 48

Lös Rikskrysset och du har möjlighet att vinna tio Trisslotter!

Så här gör du: Bokstäverna i Rikskryssets blå rutor bildar ett ord på sex bokstäver:

1

2

3

4

5

6

Omvandla bokstäverna till en sexsiffrig lösningskod i de gula rutorna enligt nyckeln här nedanför: ÅÄÖ=1

GHI=4

ABC=2

JKL=5

PQRS=7 TUV=8

DEF=3

MNO=6

WXYZ=9

Tävla senast söndag 27 december kl. 24.00 på ett av följande sätt: Webb: http://respons.wordex.se Följ instruktionerna på sidan. Pris: 10,80 kr. Telefon: Ring 0944-114 90 04. Knappa in 5326 följt av fyrkant, lösningskod, fyrkant. Pris: 12 kr. Sms: Skicka ett sms till 726 60. Knappa in WRS (mellanslag) 5326 (mellanslag) lösningskod. Pris: 12 kr plus mobiloperatörens avgift.

1:a pris (10 lotter): Majlis Kristina Fransson, LUR. 2:a pris (6 lotter): Bengt Åke Nimåker, ESLÖV. 3:e pris (3 lotter): Elisabeth Råsmark, VÄXJÖ.

Vid frågor om inslaget på sidan, kontakta: rikskrysset@bulls.se

Profile for KHaktuellt/Fastighetsmarknaden

KHaktuellt 2020 #11  

KHaktuellt 2020 #11  

Advertisement