__MAIN_TEXT__

Page 28

28

KHaktuellt #11 2020

Mer sopor när vi håller oss hemma I slutet av november var det Black Week och Black Friday. På dem följer jul och nyår vilka alla är högtider då återvinningsstationerna fylls upp snabbare. I år ökade dock redan flödena på stationerna redan i mars, då pandemin slog till. Nu vädjar Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI, om att tänka till när man återvinner.

MILJÖ. FTI har sedan starten av pandemin i mars sett en ökning med 10-15 procent på återvinningsstationerna. Under julhelgen förväntas mängderna öka ytterligare. – Vi var väldigt tagna på sängen när vi märkte hur pandemin drabbade våra stationer redan efter några veckor. Näthandeln har ökat och allt fler beställer hem mat, säger FTIs regionchef i Örebros och Värmlands län, Mia Ste-

inbach. Så har det fortsatt och hon spår stora skillnader i flöden jämfört med tidigare år under julhelgen. – Om alla lyder de allmänna råden i regionen, så kommer vi få material på ett annat sätt än tidigare år. Vi brukar se att mycket av förpackningarna hamnar i storstäder och i fjällvärlden just runt jul, men i år tror vi att det kommer bli en explosion i hela landet. Runt storhelgerna sker tömningarna på stationerna oftare. På de populära stationerna ställer FTI dessutom ut fler kärl för pappersförpackningar. I Värmland gäller det framförallt Karlstad och Hammarö. – Vi ställer ut extra på Sikvägen och Nolgård i Hammarö. Sedan också Stockfallet, Våxnäs, Kroppkärr, Ilanda och på Gustaf Frödings gata i Karlstad. På de andra stationerna fungerar det ganska bra som det är. hjälpas åt

Nu vädjar Mia allmänheten att tänka till innan man återvinner sina förpackningar. – Vi är tacksamma att folk

lämnar sina förpackningar på stationerna, men när det blir mycket behöver vi hjälpas åt. Töm lådorna på plast och papper, vik och platta ihop. Ju mer vi plattar desto mer får plats. Ställ inget utanför, utan se till att det stoppas in i behållarna. Det behöver inte vara i första bästa hålet. Gå runt behållaren och se om det finns fler inkasthål, det kanske är helt tomt på andra sidan. I regel finns det ganska mycket luft i en behållare. Ligger det mycket stora saker utanför behållarna blir det dels svårt för deras tömningsbilar att ta sig fram, sedan är det heller inte kul att gå i när man ska slänga saker, menar hon. släng rätt

Det är också viktigt att se till så att förpackningar slängs i rätt behållare. – Under hösten när det började dra ihop sig för den andra vågen och vi skulle vara hemma igen, så städades det alldeles kopiöst i hemmen. Till exempel städades det ut i garagen och då var det många

Säljer • Köper • Byter

054-53 40 00 Fjärrviksv. 13 • skarebil.se

Vi vill tacka alla våra kunder & önskar er alla en god

jul & gott nytt år!

Sortera förpackningarna rätt. saker som inte alls hör hemma på återvinningsstationerna som hamnade där. Allt som inte är förpackningar, ska inte vara på återvinningsstationerna utan ska köras till en bemannad återvinningscentral. Där får man också hjälp om man inte vet var saker ska läggas någonstans.

Foto: FTI

– Ibland blir stationerna också fulla och då kan man faktiskt vänta. Man behöver ju inte gå ut just på julafton för att slänga förpackningar. Ett knep är att kolla på FTIs hemsida. Där kan man hitta sin återvinningsstation, se när den senast tömdes och när den ska tömmas nästa gång. Ska den tömmas den samma

dag, då kanske man kan åka dit dagen efter istället. Då slipper man åka runt och leta efter en station som inte är full. Man kan ha roligare på jul, avslutar Mia.

erik lundh 070-422 89 16 erik@svenskmediakonsult.se

Vi önskar alla våra kunder och vänner

God Jul & Gott Nytt År

0553-411 72 • info@molkombuss.se • molkombuss.se

Redovisning • Löner • Deklarationer Övrig administration mot företag Auktoriserad redovisningskonsult

FÖRETAGSHOTELL PÅ ILANDA INDUSTRIOMRÅDE

Lena & Veronica med personal önskar God Jul och Gott Nytt år!

Fjärrviksvägen 14, Karlstad | 054-531510

info@ilandaek.se

Personligt byggande med hög kvalité. Energieffektiva hus till låg boendekostnad och rätt Pris!

Specialisten på ny- och omläggning av papptak Johnny, Mikael och Ronnie med personal önskar God Jul och Gott Nytt År!

2004-2020

054–100 150 • taxisolsta.nu

Mikael Ebbnell | 0735-11 61 10 | ilandafastigheter.se

2004-2020

Profile for KHaktuellt/Fastighetsmarknaden

KHaktuellt 2020 #11  

KHaktuellt 2020 #11  

Advertisement