Page 33

33

KHaktuellt #11 2019

SAMARBETSPARTNERS Pressgrannar – Per-Gunnar Stahre

SDR – Anders Thunberg

Pressgrannar är ett bolag som ingår i NTM-koncernen, en koncern med stabil ekonomi och långsiktiga ägare. Vi består i dag av tre produktionsanläggningar i Linköping, Uppsala och Visby. I Linköping finns ett av Nordens modernaste tidningstryckerier. Genom att ha en mycket hög kvalitet i alla aspekter, som högklassigt tryck, leveranssäkerhet och bemötande, skapar vi en trygghet hos våra kunder som då kan lägga fokus på att utveckla sin verksamhet. Vi är ditt effektiva, kreativa och personliga tryckeri!

– Vi befinner oss i en föränderlig bransch där många tidningar tappar räckvidd. Svensk Mediakonsult står sig mycket väl på en lokal marknad med hög redaktionell kvalitet, allt bättre produkter och kommersiell nytta. Tidningarna KHaktuellt och Fastighetsmarknaden ger EFFEKT! Det är därför en sann glädje att få trycka dessa tidningar.

– Samarbetet med Svensk Mediakonsult fungerar mycket bra. Vi har en bra och öppen kommunikation.

jälp h u d r Behöve mbyrå? kla dsföringsmateriagl,a e r n e v na k ti a

Vill d u syn våra tidni as i Konta ngar ser ti kta våra ll att profe ? lösa s sion b

el e fram gång hovet och la säljare ,d srik m h arkna jälper till e m dsför ing.   ed

e d m ark i har du takhjälp m r strategier? V a h r kon d n u e b e h öv e r ell om k e s a r n u a o d b ti l r g d är a d il t n V m ku d o ms o pr e s en o e s r, m u je a d n t ld a ta till va r at kamp d et b ä s s om gö tners är a r e r a r e p r a t s e t e v e b le rb m e d ar a sama on är att alltid Alla vår nti e t . d in n ta o s s . a u k e n s amm dig som ster v år g e m l på tjän

petens: Vår kom ker □ Grafi alare in □ Org writer □ Copy r af □ Fotog t ar e □ Layou r a tö r □ Illust

AT I O N I N S TA L L N T IO R E PA R A SERV ICE

Svensk Direktreklam är Sveriges största privata direktreklamföretag. Vi distribuerar reklam, gratistidningar och samhällsinformation till hushåll. Med över 7000 deltidsanställda utdelare gör det oss till en av Sveriges största ungdomsarbetsgivare. Vi finns på cirka 40 platser i landet. Karlstadskontoret, där jag sitter, ansvarar för Värmland. Vår utdelning sker på helger.

Exempe kter: du och pro r

file s ka p r o □ Grafi lad □ Flygb or t k it □ Vis r msk ylta □ Rekla hyrer □ Brosc anjer r □ Kamp tatione pre sen s g a t e r □ Fö ringsnadsfö □ Mark ier s t r a te g

Vi fixar elen på Färjestadstravet.

Dags att byta ut din gamla värmepump? Vi på Höjdens är specialister på värmepumpar och kan byta ut din gamla värmepump, oavsett vilket fabrikat du har. Vi vägleder dig vad som passar just dina behov.

INGEN SKA BEHÖVA SAKNA ETT RIKTIGT TRYCK Alla ska ha möjligheten att få ett bra tidningstryck med hög kvalité! Ett tryck som både värnar om din plånbok och vår miljö. Vi är effektiva och har kreativa lösningar och värdesätter personliga kontakter. Det tycker vi är tryckt nu och i framtiden.

010-122 12 00 www.hojdens.se WWW.PRESSGRANNAR.SE

En jordfelsbrytare är en pålitlig och billig livräddare. Jordfelsbrytaren skyddar om strömmen går fel väg, till exempel om vi använder elapparater på oförnuftiga sätt eller i olämpliga miljöer.

Bidevindsgatan 5, Örsholmen, Karlstad 054-85 40 15

Kontakta oss i dag för mer information. Varmt välkomna till oss på Höjdens!

e av ryckar t lt o t S och n tuellt KH Ak tsmarknade e h Fastig

Du har väl jordfelsbrytare?

Profile for KHaktuellt/Fastighetsmarknaden

KHaktuellt 2019 #11  

KHaktuellt -Tidningen för alla - är södra Värmlands största reklamfinansierade lokaltidning. KHaktuellt publiceras i 12 nummer varje år. Hål...

KHaktuellt 2019 #11  

KHaktuellt -Tidningen för alla - är södra Värmlands största reklamfinansierade lokaltidning. KHaktuellt publiceras i 12 nummer varje år. Hål...