Page 26

24 HÄLSA & SKÖNHET

KHaktuellt #11 2018

David Hanley, koordinator inom inkludering på Värmlandsidrotten, och Camilla Olsson, kanslichef hos Värmlands Innebandyförbund. FOTO: VÄRML ANDSIDROT TEN

NY FLEXIBEL FORM SKA LOCKA FLER TILL INNEBANDY

Nu inleds pilotsatsningen Innebandy Flex, för att bredda synen på träning och tävling. Genom att testa en flexiblare form av innebandy hoppas de kunna locka fler till sporten. – I Innebandy Flex skippar vi den traditionella tävlingsstrukturen helt enkelt. Vi räknar varken mål eller skapar serietabeller oavsett ålder på deltagarna. Det gör att vi tar bort tröskeln där deltagande bygger på idrottslig kompetens. Fokus ligger i stället på värden som glädje och gemenskap, säger David Hanley, koordinator inom inkludering på Värmlandsidrotten, i ett pressmeddelande. INNEBANDY. Pilotsatsningen Innebandy Flex görs av Värmlands Innebandyförbund tillsammans med Värmlandsidrotten. Den skiljer sig från den traditionella

innebandyn genom både förenklade regler och mer flexibla tränings- och tävlingsformer. – I dag ser vi hur många väljer att hoppa av idrotten, eller

inte börja alls, mycket beroende på att vi tränar och tävlar på ett för snävt sätt. Innebandy Flex har tagits fram utifrån den forskning vi har om trösklar till idrottande

och avhopp från idrott. Ska vi nå nya målgrupper måste vi på allvar se över sättet vi organiserar föreningsidrotten. Målet har varit att skapa en så inkluderande tränings- och tävlingsform som möjligt, säger David Hanley.

svårare för dem att sedan vara med i den ordinarie verksamheten. Det största hindret för inkludering var inte språkförmåga, ekonomiska förutsättningar eller etnicitet, utan deltagarnas idrottsliga kompetens och föreningens syn på träning och tävling.

SYN PÅ TRÄNING Det var efter att Värmlandsidrotten i samarbete med Karlstads universitet gjort en studie på nyanländas inkludering i den värmländska idrotten som idén kom till. Studien visade att det var lätt att inkludera nybörjare under en prova-på-period, men

INKLUDERA FLER De första matchtillfällena av den nya satsningen görs upp under våren 2019, för att testa om konceptet kan locka människor som i dag är utanför idrotten. – Det blir ett konkret försök att tänka nytt kring träning

D E TTA Ä R E N A N N ON S

ANNO NS

och tävling. Det är ju egentligen inte revolutionerande på något sätt, utan bygger helt enkelt bara på att vi testar vad som händer om vi skruvar lite på de trösklar som forskningen visar kan vara ett hinder. Förhoppningsvis kan det vara ett sätt för oss att, tillsammans med föreningarna, erbjuda ännu fler former av innebandy framöver och därmed också inkludera fler i vår sport, säger Camilla Olsson, kanslichef hos Värmlands Innebandyförbund. ANNA NORDSTRÖM KÄLLA: Erik Mattson/ VÄRMLANDSIDROTTEN

A N N ON S

SVERIGES BÄSTA REHABILITERING! 75 % AVSLUTAR SIN SJUKSKRIVNING • REHAB SEDAN 1992

RIV LIGHT

RIV har avtal med Landstinget i Värmland för att rehabilitera patienter som har besvär från rygg, nacke eller axlar. Avtalet gäller även för de som har en generell värkproblematik och muskulära besvär. Under 2015 hade RIV en speciell grupp för de patienter som hade en generell värkproblematik, som kallades för RIV Light. Nu tänker RIV göra en nystart och starta upp en grupp igen! Vi jobbar multimodalt på samma sätt som med den traditionella RIV-gruppen, men vi belastar inte patienterna lika hårt fysiskt.

Vad ingår i RIV Light? ► Stavgång ► Träning i varmvattenbassäng

RIV (RYGG, NACKE, AXLAR)

För närvarande har RIV 20 patienter inskrivna och cirka 15 att bedöma. Vi har ett löpande intag, ingen kö. Teamet består som tidigare av ortopedspecialist Rolf Sandberg, dr Johan Kauto, fysioterapeuterna Gunilla Nygren, Charlotta Widell och Linda Sandersson. Inger Karlsson hjälper oss med bedömningar. KBT-terapeuten Susanne Alm, massör Arne Alm, koordinatorn/allt i allo Lotta Ingman, vägledare Erik Strandqvist och stavgångsledare Charlotta Eriksson.

Uppföljning visar att RIV avslutar 75 % av alla sjukskrivningar! För mer information – kontakta verksamhetsansvarig Tomas Ullman, 0705-43 80 89, tomas.ullman@personalsupport.se

► Basal kroppskännedom ► Individuell träning ► Funktionell träning i grupp ► Behandlingar ► Massage ► Konsultation av ortoped, allmänläkare, fysioterapeut ► Arbetsvägledning ► KBT-samtal Målet är detsamma som i traditionella RIV-grupperna, att patienterna ska närma sig eller återgå till arbetsmarknaden.

RIV ► Rehab sedan 1992 ► Kurserna är 8 veckor ► 75% avslutar sin sjukskrivning ► Boende finns i Karlstad under träningsperioden ► Remiss via vårdcentraler eller ortopedkliniken

Säterivägen 6 • 653 41 Karlstad, Våxnäs • 070-543 80 89 • riv.kmti.se • personalsupport.se

En vanlig morgon på RIV! Så här har det sett ut under 25 år i I2-skogen.

KHaktuellt 2018 #11  

KHaktuellt -Tidningen för alla - är södra Värmlands största reklamfinansierade lokaltidning. KHaktuellt publiceras i 12 nummer varje år. Hål...

KHaktuellt 2018 #11  

KHaktuellt -Tidningen för alla - är södra Värmlands största reklamfinansierade lokaltidning. KHaktuellt publiceras i 12 nummer varje år. Hål...