{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 36

ANNONS

ANNONS

DETTA ÄR EN ANNONS

Det nya garaget byggdes i våras i egen regi. Där ska framförallt företagets maskiner stå för att inte ta upp yta i verkstaden.

Jenny Högefjord och Thomas Söderqvist på verkstadsgolvet i lokalerna i Kil.

Kontoret drivs av Maria Högefjord och Jenny Högefjord, här tillsammans med vd:n och ägaren Lennart Ernstsson.

SVIZZA – en pålitlig partner inom industriservice Kilsföretaget Svizza arbetar med de flesta och med det mesta inom tung industri. Efter ett lyckat 2019 med flera stora projekt och goda investeringar ser de nu med god tillförsikt på vad 2020 har att erbjuda. – Vi har många ben att stå på och en bred kundbas, säger projektledare Thomas Söderqvist.

ute mycket och träffar dem,

konsoll för lagerbyte och vals-

säger han.

bytarrör. – Vi har förfinat och tillver-

ÖVER HEL A VÄRLDEN

kar på beställning, främst till

För SVIZZAS del blev 2019 ett

pappersbruk, säger Thomas

bra år med flera stora projekt.

Söderqvist.

REFERENSKUNDER BILLERUD KORSNÄS Pappersindustri CORTUS ENERGY STORA ENSO

– Det har det varit grymt

Företaget har även gjort

bra. I december brukar brukar

flera investeringar och har

OVAKO

en lugnare period börja men

bland annat byggt ett garage

RE:NEWCELL

SVIZZA är Kilsföretaget som

har 45 anställda. Vid behov

vi har haft massor av jobb och

med varmdel för sina maski-

är specialister på tjänster inom

har man möjlighet att ta in

december har varit ovanligt

ner och uppdaterar maskin-

tung industri som tex stålindu-

fler personal. Svizza har en

bra för oss. Det ser riktigt bra

parken och ser man har mo-

stri, pappersbruk och sågverk

platt organisation med bara

ut framöver, berättar Thomas

derna verktyg.

Företaget grundades 1992

tre personer på kontoret.

Söderqvist.

– Vi har all tillverkning inn-

KILS ENERGI

Energi utveckling Pappersindustri Stålindustri Bomullsåtervinning Värmeverk

COOP VÄRMLAND CLEAN FLOW

Processrening

NORTHVOLT

och har sedan 2017 då Öland-

– Det här är ingenting

Bland annat har de inlett

an och då måste vi få ut ma-

RADSCAN

Rökgaskondensering

filialen avvecklades varit ett

utan pojkarna på golvet. Det

årets beredskapsjour för Kils

skinerna. Det har varit stor

är de som är styrkan i före-

Energis räkning, det kommer

fördel att kunna bygga nya

ALTEAMS

Pressgjutning

rent Kilsföretag med Lennart Ernstsson som ensam ägare.

taget, vi är ett team, berät-

pågå fram till våren.

lokalen i egen regi när vi hade

NEXANS

Kabeltillverkning

LJUNGHÄLL

Pressgjuteri

Det gjordes en stor omor-

tar Jenny Högefjord som är

SVIZZA arbetar över hela

en lugn period i början på året

ganisation i företaget och även

personalansvarig och admi-

världen men även lokalt. De har

istället för att ta in någon på

om större delen av personalen

nistratör.

gjort flertal jobb i många olika

entreprenad, säger Jenny Högefjord.

arbetar på olika platser i värl-

Företaget står även inför

länder och var nu senast var i

den samlas alla projektledare i

en generationsväxling, där

Spanien för Forshagaföretaget

Kil regelbundet för att utvär-

bland annat Thomas Söder-

Clean Flows räkning.

dera och förbättra arbetet och

qvist börjat kliva in och axla

– Vi har även varit engage-

underlättar flytt av maskier,

för att träffas emellanåt.

större ansvar som projektle-

rade på Northvolts nya utveck-

den har varit uthyrd från dag

SEACON - transport och logistik.

dare.

lingsanläggning i Västerås och

ett till stora projekt inom ex-

monterat maskiner.

empelvis Stora Enso Skoghall

SVEN JINERT - företag för lyft, specialtransporter och tunggodshantering.

– Vi har ett bra gäng med

Svizza har även investerat i en teleporter, en maskin som

skickliga arbetsledare, säger

– Jag och Lennart har

ägare och vd Lennart Ernsts-

jobbat tillsammans i 30 år

son.

och jag har varit med sedan

FLER A INVESTERINGAR

starten. Rollen som projekt-

Genom åren har SVIZZA ta-

– Den blev äntligen klar un-

ST YRK AN I FÖRETAGET

ledare blev naturlig då det

git fram eller förbättrat olika

der sensommaren. Nästa steg

Företaget omsätter idag cir-

handlar om att skapa bra

verktyg. De egna produkter-

är att lansera en engelsk ver-

ka 45 miljoner kronor och

kunderrelationer och jag är

na de tillverkar är en rullvajer,

sion, säger Jenny Högefjord.

och Coop Värmland. Dessutom har de en helt ny hemsida.

SAMARBETSPARTNERS

RLT RÖR & LINING TEKNIK - Samarbete i rörkonstruktioner. KIA KARLSTAD INDUSTRI Maskinbearbetning och skärning.

Gjutaregatan 12, Kil | 0554-130 60 | svizza.com

Profile for KHaktuellt/Fastighetsmarknaden

KHaktuellt 2020 #1  

KHaktuellt -Tidningen för alla - är södra Värmlands största reklamfinansierade lokaltidning. KHaktuellt publiceras i 12 nummer varje år. Hål...

KHaktuellt 2020 #1  

KHaktuellt -Tidningen för alla - är södra Värmlands största reklamfinansierade lokaltidning. KHaktuellt publiceras i 12 nummer varje år. Hål...