{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 29

INDUSTRI & TILLVÄXT

KHaktuellt #1 2020 D E T TA Ä R E N A N N O N S F RÅ N SVÄ R D H FAST I G H E T E R

A N N ONS

13 A NNONS

NYTTJA RUTAVDRAGET PÅ 50%

VI TAR HAND OM DITT HUS! Vi på Svärdh Fastigheter har många års samlad erfarenhet om vad som behöver göras och kan det mesta inom underhåll av trädgård och fastighet.

ANLITA OSS FÖR DIN TRÄDGÅRD

– Vi vet att många husägare behöver

kan på så vis förvänta sig en välskött

och med samlad kunskap så kan vi

▪ Snöröjning och halkbekämpning

hjälp med sin trädgård, då det ibland

trädgård året runt.

alltid ge förslag på nyplantering av

▪ Häckklippning & kantskärning

både saknas tid och kunskap att göra

– Vi hjälper även våra kunder med

det själv. Svärdh Fastigheter har fle-

att justera befintliga stenläggningar

ra års samlad kunskap om trädgårds-

och tvättar marksten som blivit svar-

skötsel och enklare fastighetsunder-

ta av påväxt.

växter som är anpassade till den egna trädgården. – Vi gör även enklare reparationer

▪ Justering av befintlig stensättning i trädgård ▪ Bortforsling av trädgårdsavfall

Många fastighetsägare har också

målning och mindre snickeriarbeten.

Göran klipper och anlägger nya gräs-

problem med mossa i grönytorna, vi

Att anlita Svärdh fastigheter till det

mattor, fixar rabatter, planterar och

använder mossbekämpning och ver-

man vill få gjort i trädgården är väl-

beskär häckar. Efter slutfört arbete

tikalskärare som effektivt tar bort

digt fördelaktigt eftersom tjänsterna

transporteras även trädgårdsavfallet

mossan för ett varaktigt resultat. Vi

som erbjuds kan göras med Rut- el-

bort. Det ska vara enkelt och effektivt

ser alltid till att kunden är helt nöjd,

ler Rotavdrag.

att anlita våra tjänster, förklarar Jan-

berättar Janne och Göran.

ne och Göran. Många husägare anli-

Svärdh Fastigheter samarbetar med

Nu erbjuder vi även tillsyn av fri-

tar våra tjänster återkommande och

ett antal lokala handelsträdgårdar

tidshus, ring oss så berättar vi mer!

0 -85 12 0 Tel. 054 gatan 5 ds Dagvin TAD S KARL

AB CARL RADIOKONTROLL

HELHETSLÖSNINGAR INOM INDUSTRISANERING

industrimiljovast.se

RING OSS FÖR MER INFO:

072-019 51 10 eller 070-091 17 75

ALVITIQ CS AB

alvitiq.se

Växel 054-86 44 60

VI HAR ELMOTORER OCH VÄXLAR PÅ PLATS HOS OSS Start- & driftkondensatorer

IE3 och IE4 Elmotorer

KONTAKTA OSS VID: ✔ Försäljning ✔ Service ✔ Rådgivning ✔ Omlindning ✔ Lagerbyte

Spärrgatan 3, Karlstad • 054-10 04 25 • carlradio.se Öppet: Vardagar 08-17

▪ Tillsyn av fritidshus

KOMPOSITLÖSNINGAR FÖR INDUSTRI & OFFSHORE

– bäst på mobil kommunikation

Problem med mobiltäckning? fråga oss, vi har lösningen!

▪ Enklare utvändiga snickeri- & målningsarbeten

Sprängsotning & blästring!

020

1984-2

▪ Beskärning av träd & buskar

och underhåll av fastigheten såsom

håll. Trädgårdsmästarna Janne och

onomi k e s g n i arbetn God be a verktyg och r kräver b vice. r er snabbse när Du behöv s Ring os ch utr ustning o . verktyg inbearbetning k för mas

▪ Rensning & plantering i rabatter & övrig trädgård

✔ Isolationsmätniingar ✔ Vibrationsmätnin ngar ✔ Laseruppriktning ✔ Mätning av lagerströmmar

Gjuterig. 6, KD • 054-690 680, Jour 054-690 685 • klv.se • info@klv.se

Profile for KHaktuellt/Fastighetsmarknaden

KHaktuellt 2020 #1  

KHaktuellt -Tidningen för alla - är södra Värmlands största reklamfinansierade lokaltidning. KHaktuellt publiceras i 12 nummer varje år. Hål...

KHaktuellt 2020 #1  

KHaktuellt -Tidningen för alla - är södra Värmlands största reklamfinansierade lokaltidning. KHaktuellt publiceras i 12 nummer varje år. Hål...