{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 28

12

INDUSTRI & TILLVÄXT

KHaktuellt #1 2020

Verkstadstillverkning och montage

Gjuterigatan 38 D, 652 21 Karlstad 054-85 00 27 | rltab.se

Ditt självklara val när du behöver – Industrislang – Kopplingar – Gummiduk – Packningar – Tätningslister – Gummimattor – Kilremmar – Vibrationsdämpare De nya bassängerna ska bli ett komplement för effektivare sedimentering.

Tel 054-56 74 50 Zakrisdalsvägen 3 653 42 Karlstad – INDUSTRIPRODUKTER–

pewaindustri.se

Stort miljöprojekt för Skoghalls bruk snart i hamn På Stora Enso Skoghalls bruk pågår just nu projektet ”Enviroment 2019”. Projektet startade i januari ifjol och är en stor miljöinvestering på bruket, där Stora Enso gått in med en investering på 232 miljoner kronor. I vår beräknas projektet redo att tas i bruk.

VI MÖTER DIG SOM FÖRETAGARE I DIN VERKLIGHET

Foto: Anna Nordström

Projekt med utbyggnad av den befintliga reningsanläggningen och kommer innebära att bruket får en modernare anläggning med reducerad miljöpåverkan. Det som byggs är tre nya bassänger. Två av dem lig-

ger intill de befintliga bassängerna och ska bli ett komplement för effektivare sedimentering. Den tredje kommer ligga intill en luftad damm på Vidön, som ska ersätta utrustning med äldre teknik. Dammarna byggs

för ökad kapacitet, samt att reningen av avloppsvattnet ska bli effektivare med hjälp av modern teknik. STARTAR I ETAPPER Då bruket använder sig av trä som råvara vid kartongproduktion kommer det under framställningen små träpartiklar i form av fiberrester över i det processvatten som används. Med det nya projektet finns det bättre möjligheter att ta hand om dessa partiklar och det slam som bildas

i reningsprocessen, och man kan säkerställa att det stannar inom anläggningen. Det blir en effektivare avskiljning och därmed även reducerad miljöpåverkan. Projektet är nu i sluttampen och beräknas starta upp i två etapper i vår, den första i mars och den andra en månad senare.

anna nordström 070-530 65 60 anna@svenskmediakonsult.se

Från idé till verklighet! Vi erbjuder maskinkonstruktion samt CE-märkning för att säkra upp er maskinpark. Vi jobbar även med produktutveckling. Små eller stora projekt, vår ambition är vara en komplett leverantör att lita på!

www.iucstalverkstad.se

Välkommen till Masse Engineering AB, Mats Jansson +46(0)703 79 80 80 masseengineering.com

Profile for KHaktuellt/Fastighetsmarknaden

KHaktuellt 2020 #1  

KHaktuellt -Tidningen för alla - är södra Värmlands största reklamfinansierade lokaltidning. KHaktuellt publiceras i 12 nummer varje år. Hål...

KHaktuellt 2020 #1  

KHaktuellt -Tidningen för alla - är södra Värmlands största reklamfinansierade lokaltidning. KHaktuellt publiceras i 12 nummer varje år. Hål...