{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 26

10

INDUSTRI & TILLVÄXT

KHaktuellt #1 2020

Helhetslösningar för tak Falsat plåttak-Plåttak-Tegeltak-Papptak Med mer än 30-års erfarenhet inom branschen 073-055 25 95 info@ptsn.se plat-takspecialisten.se

• VENTILATION • PROJEKTERING • SERVICE BETEN • EL- OCH STYRAR AR • OVK-BESIKTNING KARLSTAD, KARLSKOGA & SUNNE 054-85 05 06 • air4you.se

RENT VATTEN? Tryckluft

birm®

Grus

Har du problem med järn, mangan, smak, lukt, färg, radon, kalk, PH-värdet eller bakterier i ditt hushållsvatten?

LUFTNING OCH OXIDERING Detta järn- & manganfilter behandlar vattnet med en beprövad, effektiv, ekonomisk och miljövänlig metod. Med Oxydizer behövs ingen extra syresättning av vattnet, vilket förenklar installation och underhåll! Passar både till hydropress och hydrofor. exkl. moms

15.600:Gräsdalsgatan, Karlstad Kontor 054-56 11 00

Per Hansson: 070-97 68 481 Emil: 070-966 13 70

info@vvab.se www.vvab.se

ÄR NI MÅNGA? - BOKA BUSS. V-BOKA BUSS

tel. 0553-411 72 • www.molkombuss.se

Foto: Anna Nordström Magnus Bårdén på Compare i den lokal där de just nu är igång med att bygga en ny innovationsarena där de bland annat kommer hålla olika event.

Vill se Värmland i täten som attraktiv digital region I 20 år har klustret Compare varit med och satsat på digitaliseringen i Värmland. De har nu flera stora projekt igång där stor fokus ligger på digital innovation, digital kompetens och på plattformen Be Digital. – Vi lyssnar efter behov i samhället och hos företagen. Det finns mycket kompetens i regionen som genom samverkan kan göra skillnad, säger Magnus Bårdén, vd Compare. Det digitala klustret Compare firar i år sitt 20-årsjubileum. Som organisation har de växt en hel del de senaste åren samtidigt som mycket har hänt kring digitaliseringen i samhället – Idag är vi tretton anställda som arbetar med våra satsningsområden, säger Magnus Bårdén. Klustret har ungefär 90 bolag knutna till sig, såväl rena IT-bolag som andra företag med digitalt intresse. Compare jobbar med framförallt tre delar. Digital innovation, digital kompetens och Be Digital. Det sistnämnda är en plattform och nätverk för företag i Värmland som vill avancera digitalt och är öppen för alla som är intresserade av digitaliseringens möjligheter. Det startades i Karlstad men har nu även uppmärksammats och startats nationellt. – Det vi försöker göra är

att stärka varje satsning och skapa bättre förutsättningar för företag. MÖTA FÖRETAGENS BEHOV Under 2019 har Compare tagit fram en rapport för kompetensbristen i den digitala sektorn, Digital revolt, för att kunna hjälpa medlemsföretagen att möta framtiden. Exempelvis finns det behov av kompetens idag som inte ens var på tal för bara några år sedan. – Vi har jobbat med något vi kallar för kompetenshjulet. Det handlar om vilka kompetenser vi behöver nu och vilka vi behöver i framtiden. Hur vi behöver förändra exempelvis utbildningarna. Det här arbetet behöver vi göra varje år. Vi behöver bli snabbfotade för att möta företagens behov. Det är en jätteviktig del som Compare håller på med. Målet är att Värmland ska ligga i framkant som en attraktiv digital region, varpå

kompetensförsörjningen är oerhört viktig. DIGITALA HÄLSOTJÄNSTER En av Compares största satsningar nu, som startade 1 januari 2019, är DigitalWell Arena. Satsningen är ett Vinnväxtinitiativ som innebär att skapa en innovationsmiljö för framtidens digitala hälsotjänster med individen i fokus. Syftet är att öka människors möjligheter att påverka sin egen hälsa och öka jämlikheten. – Det går ut på att bygga innovationsmiljöer där vi samarbetar med representanter från den offentliga sektorn, näringslivet, akademin och civilsamhället, säger Magnus Bårdén. Totalt är det 17 olika aktörer anslutna till satsningen, som har finansiering under en tioårsperiod. Hur ser du på 2020? – Vi kommer fortsätta med våra satsningar och skapa än mer Digital revolt, där vi fokuserar på jämställd kompetensförsörjning. Be Digital kommer att utvecklas och spridas i regionen och nationellt. DigitalWell Arena kommer efter det här året vara ordentligt igång med stora innovationssatsningar. anna nordström 070-530 65 60 anna@svenskmediakonsult.se

Profile for KHaktuellt/Fastighetsmarknaden

KHaktuellt 2020 #1  

KHaktuellt -Tidningen för alla - är södra Värmlands största reklamfinansierade lokaltidning. KHaktuellt publiceras i 12 nummer varje år. Hål...

KHaktuellt 2020 #1  

KHaktuellt -Tidningen för alla - är södra Värmlands största reklamfinansierade lokaltidning. KHaktuellt publiceras i 12 nummer varje år. Hål...