{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 22

6

INDUSTRI & TILLVÄXT

KHaktuellt #1 2020

”Vi har haft mycket att fira” Ett år kantat av 20-årsjubileum, invigningar och flera olika projekt och samarbeten, det är vad klustret Paper Province har bakom sig. – Och vi omsätter all-time-high igen med nästan 25 miljoner, säger Maria Hollander, vd Paper Province. 1999 startades Paper Province som ett projekt för att sammanföra branschen och sätta Värmland på kartan. Mycket har hänt sedan dess. Nu har klustret drygt 100 medlemmar anslutna till sig och har nyligen firat sitt 20-årsjubileum. – Det var väldigt roligt. Det som var roligast var at vi fick anledning att gå tillbaka i historien. Jag fick också träffa Sune Nilson, som är grundaren av Paper Province. Det blev en riktig tillbakablick, säger Maria Hollander. Sedan har Paper Province haft fler anledningar att fira under året. – De som har varit väldigt roligt är invigningen av KM7 på BillerudKorsnäs Gruvöns bruk och även den nya CLT fabriken som Stora Enso byggt. Vi har haft mycket att fira. STÖTTA INNOVATIONER Under året har Paper Province arbetat med många

projekt och även gått in som partner i två Horizonprojekt, som är EUs stora program för forskning och innovation och som innehåller stora summor pengar. Dessa kanaliseras ut i olika utlysningar som aktörer från medlemsländerna kan söka. – Konkurrensen är stenhård men för kluster är det önskvärt att ta plats i dessa projekt., dels för att det är en källa till finansiering men också till internationell kompetens och nätverk. Därför är vi nu mycket glada att för första gången vara med som partner i denna typ av projekt. En annan stor händelse var att de blev beviljade Bioinno, som är ett projekt som startade 2019. Projektet är för att främja entreprenörskap och stötta innovationer inom skoglig bioekonomi i Värmland och Dalarna. Den testbädd som är nyck-

elresurs för Bioinno är The Wood Region, som kan användas för att tillverka storskaliga prototyper av biokomposit på 3D-skrivare. BYGGA MER I TRÄ Bioinno är dock inte det enda projektet ihop med Dalarna, som inte har något eget skogskluster. – Dalarna och vi har närmat oss varandra lite försiktigt de senaste åren. Det senaste samarbetet de ingått är Indbygg, som går ut på att det ska byggas fler och större byggnader i trä. Projektet blev beviljat 16 miljoner kronor av bland annat Europeiska regionala utvecklingsfonden och är tänkt som en knuff framåt för både näringsliv och klimat. – Det är bra att bygga mer i trä, det behöver vi göra mer. Sedan behöver vi också bli bättre på att visa vad vi kan, det finns mycket kompetens i området, säger Maria Hollander. På temat bygga i trä hölls konferensen Knock on Wood i september, som fick stor uppslutning. – Det var både engagemang och vilja bland del-

tagarna. Tyvärr finns det mycket gammal kunskap kring att bygga i trä. Därför behöver man presentera den fakta som finns. Utvecklingen går framåt. KOMPETENSFÖRSÖRJNING För 2020 kommer Paper Province fokusera mycket på jämställdhet och kompetensförsörjning, och få fler att vilja flytta till länet. – Det behövs. I slutändan handlar det om attraktionskraft och där är det mycket som faller in. Det ska vara bra klimat där man uppskattar de nytänkande entreprenörerna. Inget jante. Det ska vara öppet och inkluderande. En annan viktig fråga som de jobbar med är miljö och hållbar omställning, där skogen spelar stor roll. – Vi tror på en bra framtid för skogen och de företag som finns inom skogsnäringen, säger Maria Hollander.

anna nordström 070-530 65 60

Maria Hollander och Paper Province har haft mycket att fira

anna@svenskmediakonsult.se

En pålitlig samarbetspartner för industrin i allmänhet och pappersindustrin i synnerhet UTE PÅ FÄLTET:

I VÅR VERKSTAD:

FÖRSÄLJNING:

• Service och underhåll

• Renovering av maskinutrustning

• Begagnad maskinutrustning

• Montage

• Bearbetning

• Pumpar och reservdelar, nya som gamla

• Lagerbyten med SKF-certifierad personal

• Svetsning

• Projektledning och konstruktion

• Tillverkning av egna produkter

• Maskinombyggnader, från idé till färdigt montage

• Maskinflytt

• Montage och provkörningsmöjlighet i egna lokaler

Vi köper även upp begagnad utrustning och ger den nytt liv hos någon annan – en del i vår recycling-filosofi.

054-60 25 00 montagetjanst.se

Profile for KHaktuellt/Fastighetsmarknaden

KHaktuellt 2020 #1  

KHaktuellt -Tidningen för alla - är södra Värmlands största reklamfinansierade lokaltidning. KHaktuellt publiceras i 12 nummer varje år. Hål...

KHaktuellt 2020 #1  

KHaktuellt -Tidningen för alla - är södra Värmlands största reklamfinansierade lokaltidning. KHaktuellt publiceras i 12 nummer varje år. Hål...