{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 18

2

INDUSTRI & TILLVÄXT

KHaktuellt #1 2020 Mattias Säfström, vd IUC Stål och Verkstad, ser positivt på industriåret som varit.

Foto: IUC Stål och Verkstad

20 miljoner till värmländsk industri Industriklustret IUC Stål och verkstad, som har ungefär 130 medlemsföretag, har ett positivt 2019 bakom sig. Utöver att industrierna i länet fortsätter att blomstra har klustret tilldelats medel för flera projekt som gynnar industrins utveckling. – För industrin har det varit ett jättebra år. I nivå med 2018. Några avmattningar men inget dramatiskt, säger Mattias Säfström, vd IUC Stål och Verkstad.

2018 var ett oerhört bra år för industrin, vilket även fortsatte en bit in på 2019. – Det var någon lite större händelse som påverkade hela industrin, både här i Sverige och globalt. Dels

var det fruktan konjunktursvängningar, det pratades mycket om lågkonjunktur. Men det har vi inte sett. Det har varit en avmattning, men den har varit kontrollerad, säger Mattias Säfström.

Avmattningen har inneburit att många företag har fått en lite lugnare period med både andrum och möjligheter för egna investeringar. – Den andra oron var de större politiska osäkerheterna med Trump, Kina/ USA och Brexit. Det har legat och hängt över. Det som faktiskt skapade påverkan var de ståltullar som USA satte in i Europa. LYCKAT KONCEPT En av industrins stora utmaningar de senaste åren har varit kompetensförsörjning, vilket det gjorts flera satsningar för. Under året

som varit har många utbildats för industrin, bland annat genom de utbildningsnoder som Industrirådet låtit uppföra. – Det som har varit bra 2019 är de här satsningarna. Även genom projektet match 2 job, som är en form av yrkesvux med sfi riktad mot nyanlända, har utbildat många till industrin. För den satsningen har åtta värmländska kommuner deltagit och de är nu inne på sluttampen, med tanken att kunna fortsätta. – Det vi vill göra 2020 är att alla 16 kommuner ska ta sig an modellen. Det har varit ett väldigt lyckat koncept.

Nio av tio har fått jobb som har gått den modellen. INDUSTRIRÅDETS MODELL I slutet av 2019 kom glädjande besked in till IUC Stål och Verkstad. Industrin i Värmland beviljades totalt 20 miljoner kronor. 15 av dem var från EU, Region Värmland och sju värmländska kommuner för ett projekt att jobba med utveckling, förutsättningar, innovation och konkurrenskraft. – Det är för små och medelstora industriföretag och kommer pågå mellan 20202023. Det är egentligen en fortsättning på det vi gör nu.

De andra fem miljonerna är ett beslut på fortsättningsarbete på Industrirådets modell i två och ett halvt år. Vad tror du generellt om 2020? – Jag tror och hoppas på ett ganska stabilt läge. Det har stabiliserat sig och förhoppningsvis tuffar det på, säger Mattias och fortsätter: – Jag tror att miljö- och ekologiska aspekter kommer att få ett än större genomslag under 2020. anna nordström 070-530 65 60 anna@svenskmediakonsult.se

framtidens affärer växer i skogen Paper Province samlar dem som tar tillvara skogens möjligheter för en hållbar utveckling. Som innovationscentret The Wood Region i Sysslebäck, där du kan tillverka produkter med 3D-print och klimatsmarta material från skogen. Kontakta oss och se vad du kan göra.

delfinansieras av

delfinansieras av

www.paperprovince.com

www.thewoodregion.se

Profile for KHaktuellt/Fastighetsmarknaden

KHaktuellt 2020 #1  

KHaktuellt -Tidningen för alla - är södra Värmlands största reklamfinansierade lokaltidning. KHaktuellt publiceras i 12 nummer varje år. Hål...

KHaktuellt 2020 #1  

KHaktuellt -Tidningen för alla - är södra Värmlands största reklamfinansierade lokaltidning. KHaktuellt publiceras i 12 nummer varje år. Hål...