{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 13

Rikskrysset 6147

Lösningen publiceras om tre veckor.

BILDENS ORT

Tävling 6147

Lösning och vinnare från vecka 2

Lös Rikskrysset och du har möjlighet att vinna tio Trisslotter!

Så här gör du: Bokstäverna i Rikskryssets blå rutor bildar ett ord på sex bokstäver:

1

2

3

4

5

6

Omvandla bokstäverna till en sexsiffrig lösningskod i de gula rutorna enligt nyckeln här nedanför: ÅÄÖ=1

GHI=4

ABC=2

JKL=5

PQRS=7 TUV=8

DEF=3

MNO=6

WXYZ=9

Tävla senast söndag 9 februari kl. 24.00 på ett av följande sätt: Webb: http://respons.wordex.se Följ instruktionerna på sidan. Pris: 10,80 kr. Telefon: Ring 0944-114 90 04. Knappa in 6147 följt av fyrkant, lösningskod, fyrkant. Pris: 12 kr. Sms: Skicka ett sms till 726 60. Knappa in WRS (mellanslag) 6147 (mellanslag) lösningskod. Pris: 12 kr plus mobiloperatörens avgift.

1:a pris (10 lotter): Magnus Hagevi, VÄXJÖ. 2:a pris (6 lotter): Jenny Corneliusson, LYCKE. 3:e pris (3 lotter): Anna Herkendell, VISBY.

Vid frågor om inslaget på sidan, kontakta: rikskrysset@bulls.se

Profile for KHaktuellt/Fastighetsmarknaden

KHaktuellt 2020 #1  

KHaktuellt -Tidningen för alla - är södra Värmlands största reklamfinansierade lokaltidning. KHaktuellt publiceras i 12 nummer varje år. Hål...

KHaktuellt 2020 #1  

KHaktuellt -Tidningen för alla - är södra Värmlands största reklamfinansierade lokaltidning. KHaktuellt publiceras i 12 nummer varje år. Hål...