{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 10

10

KHaktuellt #1 2020 HÄLSOKRÖNIK A

Fördelar med mångsidigt idrottande

I

dag pratas det överallt om alla måsten och att det ska levereras i samtliga delar av livet; det tas upp i Tv, radio, bloggar, poddar, osv. Även barnen i samhället påverkas av detta synsätt och har i mångt och mycket liknande press på sig redan i tidig ålder. För barn är idrottande och att vara delaktig i en förening viktigt på flera sätt. ”Studier visar att barn som håller på med flera idrotter och bedriver allsidig träning med lekfulla inslag, också har högre sannolikhet för att fortsätta med idrott högre upp i åldern. Forskningen visar också att barn vinner mycket på att inte specialisera sig för tidigt inom idrotten. Ett barn som håller på med flera olika sporter under uppväxten får en varierad ”rörelsebank” vilket är en fördel för det fortsatta idrottandet, men också ur ett folkhälsoperspektiv,” skriver man på RF SISUs hemsida Ett viktigt steg i rätt riktning har tagits inom idrotten. I Värmland kallas satsningen ”Samsyn Värmland”. Här har handbolls-, ishockey-, fotbolls- och innebandyförbunden gått ihop och delat upp idrottsåret i vinter- respektive sommarhalvår. ”Genom Samsyn tar man barnens perspektiv, stimulerar till livslångt idrottande och ser till att alla barn får nå sin fulla potential. Syftet med Samsyn är att barn till och med 12 år ska kunna hålla på med flera idrotter samtidigt. Detta innebär att idrotterna inte krockar och att inte man tvingas välja mellan olika idrotter samtidigt som tidig specialisering undviks”. Gå gärna in på rfsisu.se/varmland och läs mer. För er som följer Mästarnas mästare togs diskussionen upp även där för några år sedan. Minns jag rätt var det bland annat Peter Forsberg som diskuterade detta inför miljoner tv-tittare; vikten av att tillåtas få möjligheten att testa på olika idrotter i unga år utan att man diskriminerad på grund av det och att elitsatsningen inte startar för tidigt inom en specifik idrott. Jag ser själv att detta fungerar för min äldsta dotter, där innebandyn väntar in att tisdagsträningen i fotbollen är slut för säsongen innan innebandyn börjar träna på tisdagar. Likadant när fotbollen nu vintertid trycker på att det är träning för de som vill, tills dess att vårsäsongen drar igång på riktigt. Det är så viktigt att detta fungerar, att alla känner till det och aktivt bidrar till att det också följs. Man mår bra av rörelseglädje utan högre prestationskrav. Att du eller ditt barn hittar någonting som ni verkligen tycker är kul, där ni samtidigt rör på er. Det är rörelseglädje, motion och samtidigt den så viktiga mentala återhämtning från vardagens alla måsten som är så viktig!

De vill göra större satsning på bandyn I Karlstad finns fyra bandy föreningar som är verksamma på Tingvalla isstadion. I samband med planerna om att bandyplanen ska få tak pågår också planering om ett samarbete för att öka intresset för bandyn.

BANDY. Det är i samband med att Tingvalla isstadion blir en inomhushall som man ser en chans att öka intresset för bandyn. Speciellt för att föräldrar ska känna att det ska vara mer behagligt att följa med sina barn till träningarna. – Föräldrarna som står bredvid tycker ju den här tiden är väldigt dryg. Man har ju viss förståelse för att föräldrarna inte vill stå här just nu. Det är ogästvänligt, säger Patrik Johansson, tränare för Mosseruds bandy U10.

Foto: Erik Lundh

Full fart på isen när Mosserud tränar.

fyra föreningar

Det är fyra bandyföreningar verksamma i Karlstad. Dessa är Boltic IF, Västerstrands AIK, Karlstad bandy och Mosserud GF bandy. – Föreningarna är överens om att ett samarbete ska drivas på något sätt. Svenska bandyförbundet började förra året att hjälpa till med samarbeten runt om i landet och har därför kallat till möte med representanter från de fyra bandyföreningarna som är verksamma på Tingvalla idrottsstadion tillsammans med Värmlands idrottsförbund. – Svenska bandyförbundets projekt heter “Välmående förening” och handlar om att utveckla barn- och ungdomsföreningar, så de har erfarenhet av liknande frågor i andra delar i Sverige, berättar Björn Johansson, styrelseledamot i Mosseruds bandy.

När Tingvalla Isstadion ska bli en inomhushall ser bandyföreningarna en chans till att öka intresset kring bandy.

ny bandyskola

KRISTIN DANIELSSON

Korpen Karlstad

Hur samarbetet kommer att se ut i Värmland är i nuläget oklart. – Vi vill hitta någon modell på hur vi ska samarbeta inom de fyra föreningarna. Kanske kan vi diskutera om vi verkligen ska vara fyra föreningar eller om vi ska vara färre. Vi får se vad vi kommer fram

Lagbild av Mosseruds U10-lag. till, säger Patrik. Mosserud bandy har ett U10-lag, men Patrik hoppas på fler ålderskullar. – Vi hoppas ju mer på att det ska bli ett konstant flöde. Ambitionen är att det ska finnas lag till varje årskull, fort-

sätter han. Nyligen introducerade de en bandyskola för de yngsta barnen. De gjorde ett allmänt utskick vilket fick goda resultat. Patrik Johansson fick i december motta  NWT:s och

Värmlandsidrottens ungdomsstipendium för sitt arbete till att öka bandyintresset bland unga. erik lundh 070-422 89 16 erik@svenskmediakonsult.se

Profile for KHaktuellt/Fastighetsmarknaden

KHaktuellt 2020 #1  

KHaktuellt -Tidningen för alla - är södra Värmlands största reklamfinansierade lokaltidning. KHaktuellt publiceras i 12 nummer varje år. Hål...

KHaktuellt 2020 #1  

KHaktuellt -Tidningen för alla - är södra Värmlands största reklamfinansierade lokaltidning. KHaktuellt publiceras i 12 nummer varje år. Hål...