Page 34

14

INDUSTRI & TILLVÄXT

KHaktuellt #1 2019

Stor miljöinvestering på Skoghalls bruk Stora Enso Skoghalls bruk står nu inför sitt största projekt på många år med projektet ”Enviroment 2019”. Projektet är en utbyggnad av den befintliga reningsanläggningen vilket kommer leda till en effektivare avskiljning och därmed reducerad miljöpåverkan. För projektet har Stora Enso gått in med en investering på 232 miljoner kronor. – Vi har fördelen att vara i en bransch som jobbar med förnyelsebara råvaror och denna investering är helt i linje med Stora Enso’s policy kopplat till miljö och hållbarhet. Vi kan utöka och fortsätta att utveckla bruket samtidigt som vår miljöpåverkan reduceras, säger Hans Olsson, chef för technology and investments.

En av bassängerna vid Skoghalls bruk, där det nu kommer byggas fler som komplement för en effektivare sedimentering. FOTO:HANS OLSSON

I januari 2019 startade det nya projektet, men planeringen har pågått under en lång tid med allt från vad det skall kosta till hur projektet skall genomföras. – Det visar ett förtroende

från Stora Enso att vi får så mycket pengar och att de satsar på Skoghalls bruk, säger Hans Olsson. Projektet är beräknat att vara klart och kunna tas i bruk i mars 2020.

– När vi gör den här investeringen gör vi det för framtiden. Det ökar vår flexibilitet och gör att vi kan klara svängningar i produktionen. Vi använder modern teknik som inte fanns på markna-

ANNONS

den när befintlig anläggning byggdes. SMÅ TRÄPARTIKLAR Skoghalls bruk använder sig av trä som råvara vid kartongproduktion och under fram-

ställningen kommer små träpartiklar i form av fiberrester över i det processvatten som används. Med det nya projektet finns det bättre möjligheter att ta hand om dessa partiklar och det slam som bildas

i reningsprocessen, och att säkerställa att det stannar inom anläggningen. – Det man vill uppnå med det här projektet är att få tillräckligt med uppehållstid så att det kan brytas ned och sedimen-

ANNONS

DETTA ÄR EN ANNONS

Konsultföretaget med rätt kompetens COWI är ett världsledande teknikkonsultföretag som är specialiserade på att driva och genomföra projekt och erbjuder specialisttjänster i alla förekommande projektfaser. Företaget har under hösten genomgått en organisationsutveckling som gjort att de kunnat bredda verksamheten. På Karlstadkontoret arbetar de mot bland annat maskinleverantörer och satsar nu även mer på att arbeta direkt med anläggningsägarna i processindustrin.

Anna Wilhelmsson, Björn Ahlqvist, Leif Persson och Gustaf Nylander på Karlstadkontoret.

COWI i Karlstad arbetar framförallt mot processindustrin, både papper, massa och stål samt även inom bioenergi och petrokemi. – Vi gör allt från stora investeringsprojekt till mindre ombyggnationer på befintliga industrier, säger Gustaf Nylander, gruppchef processdesign, el och automation. Huvudkontoret för COWI ligger i Göteborg och en av företagets styrkor är att kontoren samarbetar. På så vis stärks

specialistkompetenserna ytterligare. – På industrisidan är det 350 personer och totalt har COWI nästan 7 000 personer inom koncernen, säger Leif Persson, marknadschef.

Anna Wilhelmsson Avdelningschef Karlstad 010-850 18 88 • anwi@cowi.com

och bra utrustning. – Vi har rätt kompetens för att vara med från början och kan genomföra stora projekt. Vi jobbar med helheten, säger Björn Ahlqvist. Utöver att COWI jobbar mycket med maskinleverantörer arbetar de alltmer direkt med massabruken. – Vi arbetar aktivt för att utöka våra tjänster mot stålindustrin. COWI har mycket erfaren och driven personal med rätt kompetens för genomförande av projekt även med stålindustrin. Vi har också goda relationer med leverantörer inom flera områden.

ser ett behov framåt, säger Anna Wilhelmsson, avdelningsansvarig. – Är man engagerad och har lite erfarenhet finns det stora möjligheter att delta i spännande projekt från konceptstudie till idrifttagande, säger Björn Ahlqvist.

Under hösten har COWI genomfört en organisationsutveckling och har nu en plattare organisation. Med detta har de även breddat marknaden och fått större fokus.

– Vi tycker att vi har hamnat väldigt rätt för att kunna leverera våra tjänster. En del i det är att vi har vässat organisationen, säger Björn Ahlqvist, projektledare och marknadsansvarig mot stålindustrin. COWI jobbar inte bara regionalt utan världen över. Något de alltid söker är bra kompetens och just nu har Karlstadskontoret ambitioner att växa. – Vi vill förstärka oss, och då inom alla discipliner när rätt person dyker upp. Vi

Björn Ahlqvist Projektledare 010-850 18 89 • bjat@cowi.com

Leif Persson Marknadschef Karlstad 010-850 22 53 • lepe@cowi.com

Gustaf Nylander Gruppchef Processdesign, El & Automation 010-850 13 69 • guny@cowi.com

Ambition att växa

Rätt kompetens COWI har en bred kompetens med erfarenheter från flera olika branscher, samtidigt som de har goda resurser

COWI i Karlstad

PROCESSINDUSTRI: • Projektledning • Inköp • Processdesign • Bygg & Stål • El & Automation • Programmering • Rör- & Anläggning • Beräkning • Riskanalys

Profile for KHaktuellt

KHaktuellt 2019 #1  

KHaktuellt -Tidningen för alla - är södra Värmlands största reklamfinansierade lokaltidning. KHaktuellt publiceras i 12 nummer varje år. Hål...

KHaktuellt 2019 #1  

KHaktuellt -Tidningen för alla - är södra Värmlands största reklamfinansierade lokaltidning. KHaktuellt publiceras i 12 nummer varje år. Hål...