Page 33

INDUSTRI & TILLVÄXT

KHaktuellt #1 2019

LÖFBERGS PRISAS FÖR HÅLLBARHETSARBETE Kafferosteriet Löf bergs har fått utmärkelsen Sustainability Award, en utmärkelse som delas ut av Nordic Choice Hotels. Nordic Choice Hotels samarbete med Löfbergs går många år tillbaka och har alltid haft stort fokus på hållbarhet. Förutom ekologiskt och Fairtrade-märkt kaffe har det bland annat handlat om klimatkompensation och gemensamma utvecklingsprojekt i odlarländer. Några av huvudskälen i motivering när Löfbergs prisades var deras nya hållbara förpackningar, fokus på nästa generation kaffeodlare och ett aktivt samarbete på hållbarhetsområdet. – Jag är extra glad över att man nämner vårt arbete med klimatsmarta förpackningar. Vi har precis börjat fasa ut den fossila plasten, och senast 2030 kommer vi bara använda återvunnet eller förnybart material i våra förpackningar, säger Eva Eriksson, kvalitets- och hållbarhetsdirektör på Löfbergs, i ett pressmeddelande.

NY METOD FÖR BÄTTRE TRANSPORTTJÄNSTER

800 NYA JOBB I VÄRMLANDS LÄN 2019

Hur användaren upplever tillgänglighet är en viktig faktor vid utveckling och utvärdering av attraktiva och hållbara transporttjänster. Trots det saknas ofta användarperspektivet i traditionella tillgänglighetsmätningar som i stället fokuserar på objektiva mått. I sin avhandling har Katrin Lättman vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, utvecklat en ny mätmetod som på ett jämförbart sätt fångar upplevd tillgänglighet hos användarna. - En av dagens stora samhällsutmaningar handlar om att utveckla ett hållbart resande som uppfyller målsättningen ”tillgänglighet för alla”. Vilket gör det extra viktigt att försäkra sig om att dessa alternativ också ger en tillfredsställande upplevd tillgänglighet för olika typer av människor, bland annat för att undvika socialt utanförskap och för att kunna erbjuda realistiska alternativ till bilen, säger Katrin Lättman, i ett pressmeddelande. 

Enligt Arbetsförmedlingen kommer det att vara en fortsatt god arbetsmarknad med stor efterfrågan på arbetskraft i Värmlands län under 2019. Sysselsättningen väntas öka, men i långsammare takt. Värmlands län har haft en stark konjunktur och en ökad efterfrågan på varor och tjänster en längre tid. Arbetsmarknaden har utvecklats mycket starkt i år, både i länet och i landet som helhet. I Värmland kommer sysselsättningen att öka med totalt 1 150 personer under 2018. 2019 väntas antalet sysselsatta fortsätta att växa, men något långsammare, med 800 personer. Flest nya jobb blir det inom den privata och offentliga tjänstesektorn. Inom industrin blir det också fler sysselsatta, men främst under 2018. Utöver alla nya jobb finns det också många som uppnår pensionsåldern och behöver ersättas av ny arbetskraft.

KONFERENS

TIPSA REDAKTIONEN redaktionen@ svenskmediakonsult.se

www.svenskmediakonsult.se

D ROP IN ÖPPET: MÅNDAG-FREDAG 9-18 054-18 29 77 Norrstrandsgatan 25 KARLSTAD

Helhetslösningar för tak Falsat plåttak-Plåttak-Tegeltak-Papptak Med mer än 30-års erfarenhet inom branschen 073-055 25 95 info@ptsn.se plat-takspecialisten.se

En pålitlig samarbetspartner för industrin i allmänhet och pappersindustrin i synnerhet. UTE PÅ FÄLTET:

I VÅR VERKSTAD:

FÖRSÄLJNING:

• Service och underhåll

• Renovering av maskinutrustning

• Begagnad maskinutrustning

• Montage

• Bearbetning

• Pumpar och reservdelar, nya som gamla

• Lagerbyten med SKF-certifierad personal

• Svetsning

• Projektledning och konstruktion

• Tillverkning av egna produkter

• Maskinombyggnader, från idé till färdigt montage

• Maskinflytt

• Montage och provkörningsmöjlighet i egna lokaler

Vi köper även upp begagnad utrustning och ger den nytt liv hos någon annan – en del i vår recycling-filosofi.

13

054-60 25 00 montagetjanst.se

Profile for KHaktuellt

KHaktuellt 2019 #1  

KHaktuellt -Tidningen för alla - är södra Värmlands största reklamfinansierade lokaltidning. KHaktuellt publiceras i 12 nummer varje år. Hål...

KHaktuellt 2019 #1  

KHaktuellt -Tidningen för alla - är södra Värmlands största reklamfinansierade lokaltidning. KHaktuellt publiceras i 12 nummer varje år. Hål...