Page 32

12

INDUSTRI & TILLVÄXT

KHaktuellt #1 2019

Compare satsar på digital innovation Det digitala klustret Compare har ett händelserikt 2018 bakom sig med flera stora projekt, där projektet DigitalWell för digitalisering av välfärdstjänster varit det största. Dessutom har de vunnit Vinnovas Vinnväxt-tävling för sitt initiativ att bygga en innovationsmiljö för framtidens digitala hälsotjänster. Compare har idag drygt 90 bolag knutna till sig och har under det gångna året öppnat upp för att fler ska kunna ansluta sig, och då inte bara IT-företag. – Vi har tagit ett beslut. Man har frågat ”vad är ett IT-bolag?”. Det är svårt att svara på, då många företag arbetar digitalt. Därför öppnar vi upp för alla som vill ligga i framkant digitalt, säger Magnus Bårdén, vd Compare. De jobbar också för att hjälpa företag att växa, där digital kompetens är ett fokusområde. Ett mål är också att företag ska vilja etablera sig här i regionen. – Allt vi gör är att öka den digitala kraften för att folk ska vilja flytta och etablera sig här. 13 AKTÖRER Ett av Compares stora projekt under 2018 var DigitalWell, som är ett innovationsprojekt för framtidens digitala välfärdstjänster. – Det har vi startat upp nu från den 1 januari 2018. Det är

ett EU-projekt vi driver tillsammans med Region Värmland, Region Dalarna, Karlstads kommun, Karlstads universitet, Tieto, Almi och Friskvården i Värmland och det pågår i två år till, säger Magnus Bårdén. Projektet DigtialWell gav även upphov till att delta i Vinnovas tävling om Vinnväxt-priset, där de tävlade med initiativet DigitalWell Arena. – Vi var 13 aktörer som gick ihop och vi blev en av tre vinnare i Sverige. Vinsten av Vinnväxt-priset innebär att de under en period på tio år har en budget på närmare 150 miljoner kronor för projektet. – Projektet innebär en innovationsmiljö för att skapa mer jämlik hälsa med individen i fokus. NYTT NÄTVERK Det kommande året har Compare flera projekt på gång, både som fortsättning på de redan påbörjade samt att de ska starta igång nya. – Vi håller på att utveckla

UTHYRES!

Magnus Bårdén är vd på det digitala klustret Compare, som nu har öppnat upp för alla som vill ligga i digital framkant. FOTO:ANNA NORDSTRÖM

en digital guide som ska hjälpa företag att vara konkurrenskraftiga med hjälp av digital teknik. Dessutom håller de på att starta upp nätverket BeDigital, som kommer vara öppen för alla som är intresserade

av digitaliseringens möjligheter, och inte bara de som jobbar inom IT. – Nätverket lanserades i november men kommer göra avstamp senare i vår då det kommer bli lite aktiviteter. 2018 var ett bra år för Com-

pare och de ser lika positivt på vad som komma skall. – 2019 är ett år som kommer bli väldigt spännande. Vi kommer fortsätta med DigitalWell givetvis. Sen kommer vi köra igång vinnväxt-initiativet DigitalWell

Arena. Det kommer bli mest fokus på det, och att skapa den digitala guiden, säger Magnus Bårdén.

ANNA NORDSTRÖM anna@svenskmediakonsult.se

Nybyggda lagerutrymmeN & möbelmagasiN

Prisex:

50 m² 3600:-

stadtjanst-varmland.se

med loft

/mån exkl. m oms samt el. Lagerutrymmmen, magasinering med

kontorsmöjligheter. 96 m² med loft. Korttidskontrakt, separat brandcell, värmepump och egen toalett. Tillgängligt dygnet runt. Tillgång till truck. Port 400 cm bred x 450 cm hög.

Montage • Service • Underhåll • Bemanning Sanering av asbest och PCB, rivning och betonghåltagning

Lagerlokal 120m², tillträde omgående!

Östanvindsgatan 21 Industri och lagerhotell

Östanvindsgatan 21 Örsholmen, Karlstad Vxl 054-56 11 00 Ulf 070-976 84 82 kbgrahlingen.se

Stormgatan 1, Karlstad • 054-850 650 • www.saneringstjanst.se

Profile for KHaktuellt

KHaktuellt 2019 #1  

KHaktuellt -Tidningen för alla - är södra Värmlands största reklamfinansierade lokaltidning. KHaktuellt publiceras i 12 nummer varje år. Hål...

KHaktuellt 2019 #1  

KHaktuellt -Tidningen för alla - är södra Värmlands största reklamfinansierade lokaltidning. KHaktuellt publiceras i 12 nummer varje år. Hål...