Page 28

8

INDUSTRI & TILLVÄXT

KHaktuellt #1 2019

Händelserikt år för Valmet i Karlstad För Valmet i Karlstad kantas 2018 av rekordmånga uppstarter av nya mjukpappersmaskiner, världen över. Under sensommaren skedde dessutom den stora flytten av verksamheten från Sommarro, vilket gjort att Valmet i Karlstad nu har all sin verksamhet samlad på Lamberget. – Att investera i ett helt nytt kontor med nästan 300 platser visar att koncernen tror på oss i Karlstad, säger Malin Kilian, platschef Valmet Karlstad.

Valmet är världsledande inom utveckling, tillverkning och leverans av teknik, automation och service inom massa-, pappers- och energiindustrin. De finns i 30 länder och på flera orter i Sverige, där Karlstad är unikt. Här finns Valmets alla fyra affärsområden på samma enhet; papper, massa och energi samt, service och automation. Tidigare har de funnits på två ställen men sedan oktober har enheten från Sommarro, som ansvarar för kokeri och kausticeringsutrustning för massaindustrin, flyttat till det nya kontoret på

Lamberget. – Anledningen till att vi flyttade var att hyresavtalet på Sommarro gick ut och då var det bästa alternativet att samla all verksamhet på samma plats. Det är ett stort signalvärde från Valmet att de investerar i Sverige, det visar att vi är viktiga för koncernen, säger Johan Tranberg, Director, Cooking and Recausticizing. CENTER FÖR UTVECKLING Från Sommarro var de cirka 140 personer som flyttade in och de har två av våningsplanen i det nya huset. I de öv-

Katarina Åhsberg, Malin Kilian och Johan Tranberg framför den nybyggda fastigheten på Valmets område på Lamberget.

riga två huserar de som jobbar med mjukpappersteknik. Även om de nu är samlade på Lamberget, är det fortfarande två olika verksamheter med olika ansvarsområden. – Vi ser ända stora möjligheter för att i framtiden fördjupa vårt samarbete och dra

10

steg för ny industrialisering av Sverige

nytta av varandra, säger Katarina Åhsberg, kommunikations- och marknadsföringschef Valmet Tissue, och fortsätter. – Det är intressant ändå att just Karlstad har blivit ett center för världens utveckling av både massa och mjuk-

pappersteknik. Det är här det sker, – Teknikmässigt ligger vi i framkant, säger Johan Tranberg. ENORMA SKILLNADER Valmet finns och arbetar i hela världen. Massafabri-

kerna byggs där råvaran, det vill säga träden, finns. M j u k p a pp er s m a s k i ner na byggs där kunderna och konsumenterna finns. Genom åren har det skett stor utveckling inom massaproduktionen, som gör att man kan få ut mer av råva-

Verkstadstillverkning och montage

Gjuterigatan 38 D, 652 21 Karlstad 054-85 00 27 | rltab.se

054-85 06 30 Pelletsgatan 1 652 21 Karlstad

FRÅN IDÉ TILL VERKLIGHET! Ingenjörstjänster inom: Sverige behöver en långsiktig strategi för industrins vidareutveckling – en strategi som fokuserar industrins och statens gemensamma insatser på innovationsförmåga, konkurrenskraft och nya industrijobb.

Frögatan 6, Gräsdalen Karlstad Östra Esplanaden 13 A, Arvika 0771 - 33 33 11

• CE-märkning • Maskinkonstruktion • Produktutveckling • Automation • Projektledning Välkommen till Masse Engineering AB, Mats Jansson +46(0)703 79 80 80 • masseengineering.com

Profile for KHaktuellt

KHaktuellt 2019 #1  

KHaktuellt -Tidningen för alla - är södra Värmlands största reklamfinansierade lokaltidning. KHaktuellt publiceras i 12 nummer varje år. Hål...

KHaktuellt 2019 #1  

KHaktuellt -Tidningen för alla - är södra Värmlands största reklamfinansierade lokaltidning. KHaktuellt publiceras i 12 nummer varje år. Hål...