Page 27

Nu är vi

INDUSTRI & TILLVÄXT

KHaktuellt #1 2019

FOTO: PRESSBILD

NY OMGÅNG AV MATCH AND GO

Region Värmland Vid årsskiftet gick Landstinget i Värmland, kommunalförbundet Region Värmland, Värmlandstrafik och Karlstadsbuss tillsammans och bildade Region Värmland. – Det innebär att sedan den 1 januari är det Region Värmland som har det regionala utvecklingsansvaret i Värmland, säger Hedvig Bergenheim, kommunikationsdirektör, Region Värmland Regionsbildningen är ingen unik företeelse för Värmland, det har skett över hela landet. Majoriteten av Sveriges landsting har sedan flera år tillbaka tagit över det regionala utvecklingsansvaret och bildat regioner. I juni 2018 tog riksdagen beslut om att alla landsting senast 1 januari 2019 ska vara regioner. I och med det bildade de sista sju landstingen – Stockholm, Kalmar, Dalarna, Värmland, Sörmland och Blekinge – region vid årsskiftet – Tanken är att detta ska skapa en mer enhetlig organisation för hälso- och sjukvård

och regional utveckling i hela Sverige, säger Hedvig Bergenheim. De före detta landstingen har alltså fått ett bredare uppdrag med ansvar för hälso- och sjukvård inklusive tandvård, regional utveckling och bildning samt kollektivtrafik. – Det ökar också invånarnas demokratiska inflytande genom att de beslutande politiker som styr regionerna utses genom direkta val, säger hon. MER INFLYTANDE Genom att bilda en region utökar också möjligheterna

att ha en helhetssyn kring de frågor som är viktiga för Värmlands utveckling. Hur påverkar det här invånarna? – För invånarna blir inte förändringen så stor till en början. Sjukvården och kollektivtrafiken fungerar som tidigare men det kommer exempelvis att stå Region Värmland på utskicken från vården istället för Landstinget och har man frågor eller synpunkter på kollektivtrafiken är det Region Värmland man kontaktar nu, säger hon.

ANNONS

7

Kommunikationsdirektör Hedvig Bergenheim. Regionsbildandet har pågått under en längre tid i Värmland. – Vi såg ju att utvecklingen gick åt det här hållet. Vi har därför haft en ganska omfattande process med många inblandade. Vi har till exempel arbetat fram ett samverkansavtal tillsammans med länets alla kommuner om hur Region Värmland och kommunerna ska samverka i många frågor. NYA SYNERGIER Förändringarna kommer inte att märkas så mycket

DETTA ÄR EN ANNONS

utåt men internt innebär det att organisationen blir större och medarbetare från många olika organisationskulturer ska lära sig jobba tillsammans. – Vi blir totalt 8000 medarbetare. Just nu jobbar både politiker och tjänstemän med att lära sig den nya organisationen. Det handlar om nya arbetssätt och flöden och om att hitta synergier mellan olika verksamheter. Hittills har allt varit på papper, nu ska vi omsätta det i praktiken.

De kvinnliga nätverken #addher och DataTjej kör en andra omgång av det gemensamma mentorskapsinitiativet Match and Go. Målet är att få fler kvinnor till IT-branschen, i alla roller och positioner. #addher arbetar för att synliggöra branschens kvinnor, medan DataTjej är en ideell förening som främjar nätverkandet mellan kvinnor. Resultatet blev mentorsk apsi n it i at ivet Match and Go. Nästa omgång drar igång i början av februari.

SARA STRAND ANNONS

Tryckluftservice breddar sin verksamhet Företaget Tryckluftservice har lång och bred erfarenhet av tryckluft. Nu satsar företaget stort och flyttar till tre gånger så stora lokaler samt breddar sitt sortiment genom att ta in fler leverantörer med fler produktgrupper. Tryckluftservice i Karlstad har under många år samlat allt kring tryckluftservice under ett och samma tak. Det taket har dock varit trångbott och de har nu flyttat till större och fräschare lokaler. – Vi flyttade för att utöka verksamheten. Sedan är det såklart kul att ha helt nya lokaler, de gamla är från 80-talet. Det är nu tre gånger så stort plus att det är en nybyggd verkstad. Service och verkstad är de stora delarna, och det vill vi utveckla mer. Vi kommer kunna ta emot jobb som vi kan utföra här. Det har vi kunnat även innan, men då har det varit väldigt trångt, säger vd Torbjörn Wahlström. Utöver nya lokaler har Tryckluftservice även anslu-

L U B R I C A N T S

O F

tit flera nya leverantörer till verksamheten. – Jag vet att de här leverantörerna har bra grejer. Jag vill inte ha in någon kopia på något bra, utan det ska vara toppmärken. Satsa på uthyrning De kommer även satsa mer på uthyrning, ha fler produkter och fler produktgrupper. – Tanken framöver är att det ska bli en butik här. Idag är det mer som ett showroom som gör att det går att se produkterna. De kommer dock inte kunna ha allt som leverantörerna erbjuder i lager då det skulle kräva alldeles för stort utrymme. De kommer snarare ha några grejer som kan lösa i alla fall dagens

problem, medan man inväntar eventuella leveranstider på övriga produkter. – Därför vill vi ha ett lager och kunna visa lite av vad vi har, säger Torbjörn Wahlström. På Tryckluftservice hittar ni bl.a: • Kompressorer från Kaeser • Olja från Elite Oil • Högtryckstvättar från Alcon • Elmaskiner från Metabo • Byggmaskiner från Husqvarna • Aluminiumstegar från Zarges • Spikmaskiner från Paslode

S C A N D I N AV I A

Fjärrviksvägen 10, Ilanda Industriområde • tryckluftservice.com

Profile for KHaktuellt

KHaktuellt 2019 #1  

KHaktuellt -Tidningen för alla - är södra Värmlands största reklamfinansierade lokaltidning. KHaktuellt publiceras i 12 nummer varje år. Hål...

KHaktuellt 2019 #1  

KHaktuellt -Tidningen för alla - är södra Värmlands största reklamfinansierade lokaltidning. KHaktuellt publiceras i 12 nummer varje år. Hål...