Page 26

6

INDUSTRI & TILLVÄXT

KHaktuellt #1 2019 ”Svensk industri är i ett läge där den behöver mer kompetens än den har tillgång till”, säger Magnus Hildebrand, regionchef, Unionen region Värmland.

Unionen jobbar för industrins utveckling

FOTO:SARA STRAND

Fackförbunden är i högsta grad närvarande i Värmlands industri. Unionen är ett av dem. – Vi är bland annat med som part i det nationella industriavtalet och samarbetar för stabilitet på arbetsmarknaden, ordning och reda samt en reell löneutveckling, säger Magnus Hildebrand, regionchef, Unionen region Värmland.

skrevs under 1997 för att sätta stopp för 70- och 80-talets lönespiral. Lönerna accelererade på ett ohållbart sätt och inflationen gjorde att löneökningen inom industrin inte blev något värda för medarbetarna. Löneökningarna bör även följa konkurrentländerna i Europa för att inte snedvrida konkurrensen. säger Magnus Hildebrand.

Industriavtalet är ett samarbetsavtal mellan facken och arbetsgivarorganisationer inom industrin. Enligt Hildebrand har industriavtalet haft stor betydelse för

MORGONDAGENS INDUSTRI En annan viktig fråga för industrin är kompetensförsörjningen. – Som förbund ska vi tillsammans med arbetsgivaren förstå viken kompetens

löneutvecklingen de senaste 20 åren. – Det har varit bra för att få till en stabilitet i löneutvecklingen och se till att hjulen snurrar åt rätt håll. Det

som personalen behöver för morgondagens industri. Vårt jobb är att hjälpa personalen att pusha sina arbetsgivare så att de får rätt kompetens för morgondagen, säger han. Personalen behöver vara rustade med rätt kompetens för framtiden. – Vi behöver ha en bild av hur arbetslivet kommer att se ut i framtiden. Många arbetsuppgifter som vi inte trodde skulle automatiseras, kommer till exempel att bli det. INDUSTRIRÅDET Inför 2019 har ett regionalt industriråd bildats här i Värmland och där är kom-

petensutveckling och validering i fokus. – Svensk industri är i ett läge där den behöver mer kompetens än den har tillgång till. Men en möjlig lösning skulle kunna vara de nyanlända. Många nyanlända har rätt kompetens från sina tidigare yrken, men de har inte papper på den. Deras kunskap behöver valideras och det jobbar vi med nu. Andra behöver bas-utbildningar eller specialistutbildningar för att bli anställningsbara. För att skapa konkurrenskraftiga Värmländska företag byggs det nu upp center

för utbildning och validering på några orter i Värmland. För att underlätta för dem som vill utbilda sig har kommunerna i Värmland ingått ett samarbetsavtal som gynnar studenterna att studera där utbildningarna finns. – Det är en förutsättning för att det ska fungera. Det här är jätteviktigt och det är precis på väg att startas upp. Vi är i rullning och nu måste vi se till att komma igång med valideringar och utbildningsinsatser, säger Magnus Hildebrand. SARA STRAND sara@svenskmediakonsult.se

Kompetens Erfarenhet Engagemang Certifierad enl. EN1090-1

Stålstommar och byggsmide • Robotsvetsning • Plåt- och svetsarbeten Industrivägen 1, Molkom • 0553-315 30 • weldtec.se

Kontakta Lars Lindhe om du vill

Sälja - Köpa - Värdera Företag

TACK FÖR ATT VI FÅR HJÄLPA TILL!

RÄTT MATERIAL RÄTT KUNSKAP RÄTT TJÄNSTER RÄTT ATTITYD

054-18 52 00 | 070-383 27 22 | lars.lindhe@exitpartner.se exitpartner.se

ÄR NI MÅNGA? - BOKA BUSS. V-BOKA BUSS

Vi strävar efter att förenkla för dig i dina byggprojekt.

XL BYGG KARLSTAD • RATTGATAN 1 • VÅXNÄS 054-770 60 00 • XLBYGGKARLSTAD.SE • VARDAGAR 7-18, LÖRDAG 10-15

tel. 0553-411 72 • www.molkombuss.se

Profile for KHaktuellt

KHaktuellt 2019 #1  

KHaktuellt -Tidningen för alla - är södra Värmlands största reklamfinansierade lokaltidning. KHaktuellt publiceras i 12 nummer varje år. Hål...

KHaktuellt 2019 #1  

KHaktuellt -Tidningen för alla - är södra Värmlands största reklamfinansierade lokaltidning. KHaktuellt publiceras i 12 nummer varje år. Hål...