Page 13

BYGG & BO

KHaktuellt #1 2019

13

Köpa eller sälja mark till drömhuset Har du hittat en plats med fantastisk utsikt som du vill bygga drömhuset på men vet inte vem som äger marken? Eller vill du sälja en del av din egen mark? Då ska du ta kontakt med lantmäteriet.

Låt Seniorbolaget lösa några måsten! Vi tar hand om hantverk, städ och trädgård Vi växer och söker fler duktiga medarbetare!

KARLSTAD. – Ägaren hittar man i fastighetsregistret där det står vem som är lagfaren ägare. Kommunens kontaktcenter eller Statliga lantmäteriets kundcenter kan hjälpa till att ta fram information vem som äger en fastighet, berättar Anders Sjöstedt förrättningslantmätare vid Lantmäterimyndigheten i Karlstad. Är markägaren villig att sälja en bit mark och man kommer överens kan man upprätta ett köpekontrakt. Man behöver också kolla upp med kommunens bygglovsavdelning så att det är okej att bygga på platsen, man behöver därför ett förhandsbesked eller ett bygglov. Därefter kan man lämna in en ansökan om avstyckning till Lantmäterimyndigheten i Karlstad. I Hammarö kommun vänder man sig till statliga lantmäteriet. AVSTYCKNING OCH BYGGLOV I ansökan om lantmäteriförrättning kan man önska hur den nya fastigheten ska utformas, men lantmäterimyndigheten kan ha synpunkter på storleken

FÖR MER INFORMATION KONTAKTA SVEN 010-175 19 47

Dags att byta fönster? Kontakta oss för en kostnadsfri offert. UTNYTTJA ROT-AVDRAGET!

” Vill man kontakta lantmäteriet och bor i Karlstad kan man gå eller ringa till Karlstads kommuns kontaktcenter eller besöka lantmäterimyndigheten i samhällsbyggnadshuset, men bor man på Hammarö är det Statliga Lantmäteriets kundcenter man ska vända sig till, ”säger Anders Sjöstedt, förrättningslantmätare vid Lantmäterimyndigheten i Karlstad. och utformningen eftersom den behöver vara juridiskt lämplig för det fastigheten ska användas till. – Ska man göra en avst yck n ing ut a n för detaljplanerat område för en ny bostad kräver vi i Karlstad ett förhandsbesked eller bygglov. Den som ska bygga nära vatten inom strandskydd måste även ha strandskyddsdispens, säger Anders Sjöstedt. För att kunna göra en avstyckning

inom detaljplan måste den nya fastigheten gå att bilda i enlighet med planen.

FASTIGHETENS GRÄNS En fastighetsgräns är en skiljelinje mellan fastigheter. Var gränsen går bestäms vid någon typ av lantmäteriförrättning. Vid en avstyckning innebär det att man avskiljer en bit mark och bildar en ny fastighet. – Om man ska ta reda på var fastighetsgränsen går

ska man alltid använda ursprungshandlingar, till exempel en förrättningskarta. Digitalt material från registerkartan har ingen rättsverkan men kan användas som ett stöd för att leta efter gränsen. Det är markeringen på marken som juridiskt gäller i första hand. – Om man inte själv kan hitta var gränsen går kan man ta hjälp av Lantmäterimyndigheten, säger Anders Sjöstedt. SARA STRAND

Vi vänder oss bla till privatpersoner och bostadsrättsföreningar Vi kommer hem till dig och mäter Dina nuvarande fönster, ger förslag på lämpliga fönsterval ur SP-Fönsters breda sortiment. Vår fönsterserie Balans är energimärkt. Vilket innebär en rejäl sänkning av dina värmeförluster!

Ring 054-53 30 93 eller 070-557 33 80 och prata fönster med oss!

Vi samarbetar med

Nybyggnationer • Om- och tillbyggnader • Renoveringar

Nytt kök? Välkomna till ett personligt köksmöte!

Välkomna till oss på M5 Kökscenter och ta del av vårt breda sortiment. Besök oss eller varför inte boka en tid så hjälper vi till med att planera Ert nya kök.

Ramgatan 3, Karlstad Tel: 0500-27 27 84, www.m5kokscenter.se

Profile for KHaktuellt

KHaktuellt 2019 #1  

KHaktuellt -Tidningen för alla - är södra Värmlands största reklamfinansierade lokaltidning. KHaktuellt publiceras i 12 nummer varje år. Hål...

KHaktuellt 2019 #1  

KHaktuellt -Tidningen för alla - är södra Värmlands största reklamfinansierade lokaltidning. KHaktuellt publiceras i 12 nummer varje år. Hål...