__MAIN_TEXT__

Page 9

9

Fastighetsmarknaden #6 2020

Så brandsäkrar du julen Julen är ljusens högtid. Under decembermånaden är också då bostadsbränderna ökar markant i Sverige. De vanligaste brandorsakerna är soteld, glömd spis och levande ljus.

Strålande julbelysning, pynt och dekorationer syns i vart och vartannat hus under julefriden. Tyvärr kan dock myset ha sina baksidor då december är en vanlig månad för bränder. – Se över julbelysningen så den är hel och att det är rätt sorts lampor till den. Se till att släcka den på rätt sätt också, med strömbrytaren eller timer, istället för att skruva av lampan. Om den ligger på med spänning kan det bli kortslutning, säger Jon Bergkvist, brandinspektör vid Räddningstjänsten Karlstadsregionen. Han avråder användningen av tomtebloss och levande ljus i granen. Idag finns det många säkrare alternativ. Ett bra tips är blockljus och värmeljus med LED som låga. Vill man ändå ha levande ljus kan man minimera ris-

ken för brand med stadiga och obrännbara ljusstakar och dekoration. Placera dem med avstånd till det som kan riskera att ta eld, såsom gardiner. Lämna dem heller aldrig obevakade. – Vi lever dock i ett intensivt samhälle idag och att ibland glömma bort sig är mänskligt.  Använd timer och påminn varandra. Hos mig har vi sagt att den som tänder ljuset ska släcka det så man inte tror att den andra gör det utan man får ta ansvaret själv. Matlagning där kastruller eller stekpannor blir stående med värmen på leder förr eller senare till att en brand uppstår. innan det händer Vid en majoritet av dödsbränderna finns ingen fungerande brandvarnare. Därför är det viktigt att kolla så att man en

som fungerar. – Det gör man då genom att trycka på den testknapp som finns. Ibland har jag sett folk som håller en tändsticka eller blåser ut ett ljus under, men det kan leda till att brandvarnaren inte fungerar som den ska sen. Man riskerar att göra dem smutsiga eller till och med förstöra saker i dem. Räddningstjänsten rekommenderar att ha en brandvarnare per 60 kvadratmeter samt våning. Det är också bra att ha en brandvarnare i sovrummet för att kunna ge en tidig upptäckt av branden även när man sover med stängd dörr. Förutom brandvarnaren är det bra att ha något att släcka med. Då är det bra med brandfilt och brandsläckare. – Det vi rekommenderar i hemmet är en sex-kilos pulversläckare. För att säkerställa att man har en bra brandsläckare bör man kolla på effektivitetsklassen. Den bör uppfylla det som kallas 43A 233BC. Har man redan en släckare hemma och vill se över om den fungerar så finns det en tryck-

Foto: Erik Lundh

Jon Bergkvist och Kristoffer Staaf från Räddningstjänsten Kalstadregionen. visare på den. Den ska stå på grönt. Släckaren ska också vara helt oanvänd. – Man brukar säga att en brandsläckare håller i tio år. En del fyller om dem, men jag rekommenderar att köpa helt ny, för då får man nya slangar och så vidare. Den gamla läggs på återvinningscentralen.   när det brinner När olyckan är framme bör man snabbt göra en bedöm-

EnEn ännu tryggare och ännu tryggare och bättre husaffär! bättre husaffär!

ning om man ska släcka själv eller om man bör påbörja utrymning. – Man ska aldrig utsätta sig själv för fara utan påbörja släckförsök bara om du kan känna att du har kontroll. Brinner det på spisen kan man kväva den med brandfilt. Häll inte vatten för det kan ge en kraftig reaktion. Annars är det handbrandsläckaren som gäller.  –  Lyckas man inte släcka

med den kanske man i alla fall har vunnit lite tid. Är branden för stor bör man snabbt ta sig ut och stänga dörren så det inte kommer in syre. – Larma via 112 och varna sedan andra grannar eller familjemedlemmar, avslutar Jon.

erik lundh

070-422 89 16 erik@svenskmediakonsult.se

LJUSFÖRNUFT I JULETID

Anticimex Överlåtelsebesiktning hjälper digdig med din Anticimex Överlåtelsebesiktning hjälper med din husaffär – oavsett om du säljasälja eller köpa bostad. husaff är – oavsett omska du ska eller köpa bostad.

• Lämna aldrig levande ljus obevakade. • Använd ljusstakar av obrännbart material och byt ut mossan mot dekorationer som inte kan brinna. • Levande ljus ska stå fritt och stadigt. • Släck julbelysningen med strömbrytare eller genom att dra ur sladden. En timer är ett bra alternativ. • Undvik levande ljus och tomtebloss i närheten av granen. • Ha fungerande brandvarnare hemma. Komplettera gärna med brandsläckare och brandfilt.

Våra besiktningstekniker är alla certifierade. Som Våra besiktningstekniker är alla certifierade. Som enen av få aktörer i branschen vi ett treårigtansvar ansvar av få aktörer i branschen tar tar vi ett treårigt jämfört med branschpraxis som är två år. jämfört med branschpraxis som är två år. 075-245 10 00 eller besök Ring Ring 075-245 10 00 eller besök www.anticimex.se www.anticimex.se

raddningkarlstad.se/jul

SÄKERHET, LÅS OCH SOLSKYDD UNDER SAMMA TAK

054-67 06 90 • sakerhetsteknik.com

054-21 01 35 • alassmeden.se

054-85 33 03 • karlstad-solskydd.se

Välkommen till vår gemensamma lokal på Lägatan 9, Örsholmen, Karlstad

Profile for KHaktuellt/Fastighetsmarknaden

Fastighetsmarknaden 2020 #6  

Fastighetsmarknaden 2020 #6  

Advertisement