__MAIN_TEXT__

Page 7

7

Fastighetsmarknaden #6 2020

1303 lägenheter. Så många projekterar vi på KLARA arkitekter i centrala Karlstad just nu! Karlstad, som nyligen blivit utsedd till årets arkitekturkommun 2020, växer och vill nå 100 000 invånare. Detta innebär att nya bostäder fordras i en lockande livsmiljö, något som KLARA vill vara med och bidra till. Med inspiration hämtad från världsarvet Speicherstadt i Hamburgs HafenCity byggs Tullholmsviken, en ny attraktiv stadsdel i centrala Karlstad som binder ihop Tullholmvikens strand med stadsträdgården och stadsutvecklingen i inre hamn. Magnus Dahlén ska nu satsa på det egna företaget.

Jag har alltid jobbat mot att köra eget. Kanske inte heltid men något i alla fall. Vad är tjusningen med finsnickeri? – Jag tycker det är väldigt häftigt att förvandla en grov planka till en len och fin möbel. Genom åren har Magnus sett f lera olika typer av verkstäder och han gör allt från inredningssnickeri till möbler. Även träleksaker tillverkar han, mest som minnesgåvor till exempelvis dop. Vad är roligast att göra? – Det är nog de lite finare möblerna. Som nu håller jag på med ett bord jag har de-

signat själv. Då kan man ta ut svängarna. levande material Han påpekar dock att han inte är en designer, även om det är något han emellanåt gör. Men vara sig han designar eller kunden gör det själv blir möblerna unika och med annan kvalitet än det man hittar i butikerna. – Det går inte att jämföra, säger Magnus och fortsätter: – Det är så mycket som sitter i handen, det är svårt att säga med ord. Man måste exempelvis känna hur hårt du ska trycka när du putsar. Man måste känna träet, det är ett levande material. Det gillar

jag. Det är inte som med spånskivor som är platta och raka. Har du någon vanlig dag på jobbet? – Planen är att i alla fall ägna sex, sju timmar åt snickeri, resten blir administrativt. Sedan är det bara att tillverka det jag ska göra. Idag till exempel har jag bara slipat det sista på en möbel medan vissa dagar är det bara arbete vid maskinerna. Sedan är det roligt att jobba tillsammans med kunden och hitta lösningar tillsammans.

KLARA arkitekter har fått i uppdrag att projektera kvarteren 1, 3, 4 och 7 inom den nyligen antagna detaljplanen Tullholmssågen. Gestaltningen av bebyggelsen knyter an till områdets industriella historia och inom kvarter 1 reser sig en ny socialt och kulturellt förankrad signaturbyggnad i form av ett 16-vånings punkthus. Inom kvarteren 1, 3, 4 och 7 inryms 1093 lägenheter samt Coopbutik, parkeringshus och gym. Längre österut längs Packhusallén har KLARA arkitekter ritat och projekterar byggnaden Vänersnipan

anna nordström

070-530 65 60 anna@svenskmediakonsult.se

Fritidshusen ökar på skidorter Som en effekt av corona har marknaden för sommarstugor varit hetare än på länge under 2020. Ny statistik som Fastighetsbyrån sammanställt visar även att priserna på fritidshus och bostadsrätter på många av Sveriges mest populära skidorter ökat kraftigt under året. Branäs utmärker sig som en av de orter som påvisat stark prisutveckling där fritidshus ökat med i snitt 20 procent, vilket är högre än den genomsnittliga

prisökningen för landets skidor ter på 14 procent. Dock har prisut vecklingen för bostadsrätter i Branäs minskat med 7 procent. Störst prisökning för

fritidshus har skett i Funäsdal sber get, Kappruet och Funäsdalen, som tillhör Funäsfjällen i Jämtland. Här har priserna ökat med 37 procent det senaste året.

Växel: 054-19 03 30 Fredric Ernstson: 054-202 12 21 Maria Andersson: 054-202 12 16 www.klara.se

åt KBAB. Byggnaden omfattar 132 hyreslägenheter om 1-4 rum och kök. I markplan kommer det också att finnas lokaler på cirka 900 kvadratmeter. Den totala ytan blir cirka 12 300 kvadratmeter. Med ett ökat antal bostäder följer även efterfrågan på aktiviteter. I takt med att Tullholmsviken växer uppstår behov för exempelvis Karlstads Paddlarklubb att utöka sin verksamhet. KLARA arkitekter har tagit fram visionsskisser för att nytt klubbhus längst ut på Packhusallén. I stadsdelen Hagaborg uppförs två nya bostadshus som kommer att bilda kvarteret Åkaren, ritat av KLARA arkitekter. Här fördelas 78 hyreslägenheter i byggnaderna som byggs i sju respektive åtta våningar. Lägenheterna blir i storleken 1–4 rum och kök med stora balkonger. En av byggnaderna kommer inhysa en ny modern förskola på de två första våningsplanen. Arbetet med de sammanlagda 1303 lägenheterna pågår för fullt i takt med att 2020 års arkitektkommun fortsätter sin färd mot 100 000.

Profile for KHaktuellt/Fastighetsmarknaden

Fastighetsmarknaden 2020 #6  

Fastighetsmarknaden 2020 #6  

Advertisement