__MAIN_TEXT__

Page 27

11

VÄRMLAND VÄXER

Fastighetsmarknaden#5 #42020 2020 Fastighetsmarknaden

Ölmeskolan genomgår både en om.- och tillbyggnation.

11

11

Foto: Jörgen Karlsson

Större och modernare skola i Ölme

Illustration över Ransby avloppsreningsverk.

ger Bosse och skrattar. Redan är den första gjutningen påbörjad men då det

byggnationen är tänkt att dra igång i mars. – Det finns egentligen tre vat-

"Det är en av de större satsningarna" är så pass mycket att gjuta beräknas det arbetet pågå fram till hösten nästa år. – Det kommer bli tre gånger så stort som idag. nytt vattenverk Just nu pågår även projektering för vattenverket i Branäs, där

tenverk i Branäs idag. Två har vi tagit över från Branäsgruppen, då de ville att kommunen skulle ta över. Sedan byggde vi ett litet temporärt vid älven, där ska vi nu bygga ett nytt, säger Carl Johan. Det kommer då bli ett stort vattenverk istället för dagens

Illustration: Klara arkitekter

TOKO 0012

NSBY AVLOPPSRENINGSVERK, TORSBY M- OCH TILLBYGGNAD, ILLUSTRATION 19-09-02/AL

Ölmeskolan har länge varit både för liten och undermålig. Nu gör Kristinehamns kommun både en om- och tillbyggnad, som ska stå klart till höstterminen 2021. – Man måste kunna ta emot fler förskolebarn. Sedan behövde den även rustas upp, säger Jörgen Karlsson, projektledare Kristinehamns kommun.

tre. Vattenverket ska sedan stå klart samtidigt som reningsverket inför skidsäsongen 2022– 2023. – Det kommer bli riktigt bra, det kommer bli navet för VA i norra Torsby kommun. Här kommer vi även ha lager och förvara och samla ihop kemikalier och reservdelar. Vi tror det blir riktigt bra, även bättre arbetsmiljö för personalen.

anna nordström

070-530 65 60 anna@svenskmediakonsult.se

I Ölme i Kristinehamn har behovet av att bygga ut skolan och förskolan funnits länge. – Det har pågått under en längre tid. Ölmeborna samlade in namnunderskrifter för tio år sedan, säger Jörgen Karlsson. 2018 gick förslaget igenom

och nu, hösten 2020, är bygget med om- och tillbyggnaden igång. – Det vi ska göra i stort är att bygga till cirka 180 kvadrat för främst förskoleklass och fritids. Sedan bygger vi om invändigt om cirka 700 kvadrat för att optimera rummen. Det kommer bli två nya entréer och nytt ventilationsaggregat, eftersom huset blir större. Skolan byggdes 1984 och fick tillbyggnad tio år senare. Byggnaden är formad som olika skepp, där förskolan är en avdelning. Just förskolan är det som främst har varit för liten och man kommer nu kunna öka platserna från cirka 50 barn till 75. gjuta plattan Arbetet med om- och tillbyggandet sker med Bra bygg i Kristinehamn som totalentreprenör, där man precis börjat gjuta plattan. Planen är att arbeta utvändigt fram tills års-

skiftet, med förhoppningen att plattan ska hinna torka i tid, för att sedan fortsätta med invändigt arbete. – Mycket är upprustning av ytskikt samt ny belysning. Det blir mer optimerade lokaler som passar verksamheten bättre. Skolan är byggd med en röd träfasad där tillbyggnaden är planerad att se likadan ut. I den blir det klassrum, grupprum, personalrum samt elevhälsa. Under tiden som bygget pågår går de allra flesta elever kvar på skolan. – Det är nästan full verksamhet på skolan. Några är flyttade för man ska kunna tillgå lokalerna optimalt, säger Jörgen. Budgeten för projektet ligger på 14 miljoner kronor och hela projektet är beräknat att vara klart till höstterminen 2021. anna nordström

hesselius.se

Markentreprenad

• Projektledning • Projektering K och Brand Betongvägen 11, Karlstad • 054-53 42 00 • kewab.se

VI UTFÖR LUFTBEHANDLINGSANLÄGGNINGEN

LÄS TIDNINGEN ONLINE

.com

fastighetsmarknaden.com

patrik@irmab.se | www.irmab.se

Kulinggatan 3, Karlstad 054-21 53 43 energiochfastighet.se

Profile for KHaktuellt/Fastighetsmarknaden

Fastighetsmarknaden 2020 #6  

Fastighetsmarknaden 2020 #6  

Advertisement