__MAIN_TEXT__

Page 24

88

VÄRMLAND VÄXER

Fastighetsmarknaden #4 2020 Fastighetsmarknaden #5 2020

Martin Frohm vid etapp ett av bygget.

Foto: Erik Lundh

Arbetet är i full gång.

Två nya kvarter vid Tullholmsviken Det stora arbetet med att utveckla området vid Tullholmsviken fortskrider för fullt. Strax inleds byggnationerna för 897 nya lägenheter, i sex byggnader, på gamla Coop-området. – Gestaltningen och detaljerna är tagna från den tiden då det var träindustrimark, berättar Linda Paulin, projektutvecklare Magnolia Bostad.

Området längst Tullholmsviken genomgår en stor förändring med f lertalet projekt på gång – bland annat intill det gamla bageriet vid Tullholmsviken. Där har Consto fått i uppdrag att uppföra 897 lägenheter i tolv byggnader åt Magno-

lia Bostad. Bolagen har tidigare samarbetat i Karlstad i projektet kvarteret Varvet i Yttre hamn. – Vi är tacksamma att få vara delaktiga i Karlstads stadsutveckling. Det är en bra kommun med höga am-

bitioner. Sedan är det här ett helt fantastiskt projekt. Det är ett grymt läge och kommer säkert bli ett superfint bostadsområde när det är klart, säger Magnus Ericsson, regionchef mitt, Magnolia Bostad. I september började grä-

vandet för etapp ett på Tullhussågen kvarter 7, längst med Tullhusgatan. Den består av tre bostadshus med 217 lägenheter. – Vi har fått spränga lite och sedan dragit ner stålpålar. Det är ganska nära till berg här. Det blir också en

TOTALENTREPRENÖR

054-224 44 00 • constoab.se VI UTFÖR EL - OCH SÄKERHETSINSTALLATIONERNA

Kasernhöjden 7, 653 39 Karlstad • 010-470 75 00 • www.midrocelectro.se

När bra inomhusluft är viktig! www.flaktteknik.se

Profile for KHaktuellt/Fastighetsmarknaden

Fastighetsmarknaden 2020 #6  

Fastighetsmarknaden 2020 #6  

Advertisement