__MAIN_TEXT__

Page 12

12

Fastighetsmarknaden #6 2020

Priset på Hammarö-gatan ökar mest i landet Priserna på bostadsrätter har haft en positiv utveckling runtom i landet under de senaste två åren. Fastighetsbyrån har, med hjälp av siffror från Svensk Mäklarstatistik kartlagt de gator som priserna på bostadsrätter ökat mest under de senaste två åren. Toppar listan i Värmland gör Spelvägen på Hammarö med en ökning på 90 procent. Setttillrikethamnarsam-

ma gata på en andraplats. – Det vi kan se i Karlstad och Hammarö är att bostadsrätter med villakänsla och naturnära lägen ökat mycket i pris. Det är en följd av att det är ett litet utbud av villor i båda kommunerna och då vänder köparna blicken åt denna typ av bostadsrätter, säger Thobias Green, kontorschef för Karlstad och Hammarö på Fastighetsbyrån, i ett pressmeddelande.

Kils kommun föreslår utveckling av Södra Grimstad Kils kommun har tagit fram ett tematiskt tilllägg till översiktsplanen för landsbygdsutveckling i strandnära läge och delar av planområdet är utpekat som möjligt utbyggnadsområde. Fastighetsägare i området har inkommit med ansökan och beviljats planbesked för utveckling av LIS-område för att skapa fler småhustomter intill befintligt fritidshusområde. Pla-

De har haft ett antal kriterier att utgå ifrån, bland annat att namnen ska vara unika i kommunen, ge återkoppling till platsen och vara korrekta språkligt De får gärna vara namn med en tradition. I arbetet med den nya stadsdelsindelningen har varje stadsdelsnamn fått en beskrivning av varför namnet valts och merparten av dem har även fått en kulturhistorisk bakgrund.

Villapriserna i Värmland sjunker De senaste tre månaderna har villapriserna i Värmland sjunkit med 3 procent, vilket är mest i landet. Det visar nya siffror från Svensk Mäklarstatistik som sammanställts av Länsförsäkringar Fastighetsförmedling. I riket i stort har villapriserna gått upp med 3 procent. Samtidigt har bostadsrättspriserna stigit med 5 procent under samma period..

Foto: Maria Fallström

nen syftar till att möjliggöra maximalt 35 nya tomter för småhus i en lantlig miljö intill sjön Stor-Emsen. – Kils kommun fortsätter utveckla hela kommunen, i det här fallet – detaljplan Södra Grimstad, genom fler bostadsmöjligheter i strandnära läge, säger Kenneth Bengtsson (C), kommunstyrelsens vice ordförande, i ett pressmeddelande.

Ny stadsdelsindelning för Karlstad I november antog stadsbyggnadsnämnden i Karlstad kommun en ny stadsdelsindelning. Detta då Karlstad under de senaste åren vuxit snabbt vilket har lett till ett behov av att se över befintliga och nya stadsdelars namn och avgränsning. Namnberedningen, bestående av tjänstemän från stadsbyggnadsförvaltningen och kommunledningskontoret, har gjort en översyn.

Oscar Magnusson från Sliperiet med Per Andersson från Hållbart byggande i Värmland.

– Oberoende av pandemin går antalet bostadsförsäljningar alltid ner under jul och nyår. Fler svenskar spenderar dock ledigheten hemma i år och vi ser dessutom att många förbereder sin bostadsförsäljning nu innan helgerna. Det talar för en rivstart på det nya bostadsåret i januari, säger Marcus Svanberg, vd Länsförsäkringar Fastighetsförmedling, i ett pressmeddelande.

Linn Sönstebö Mossberg, Marie Legrand, Staffan Fridh och Sven-Olov Berggren från Kraftstationen i Deje mottog pris.

De är årets hållbara byggnad i Värmland Grundstenen har delats ut – priset som årligen ges till en byggherre som genom ny-, eller ombyggnation lägger fokus på hållbarhet. Juryn valde i år ut åtta finalister varav två belev korade vinnare.

PRISUTDELNING. Priset Grundstenen har delats ut sedan 2013 med dess främsta syfte att inspirera och motivera till hållbart byggande och att lyfta fram beställarrollens betydelse för den fortsatta utvecklingen. I år hölls prisutdelningen digitalt. – Vi har utökat kriterierna lite. Hållbart byggande kan innefatta så mycket mer än enbart byggnaden. Det handlar om att skapa rum på många olika sätt för framtiden. Det har varit nytt för i år och har innefattat att vi har fler annor-

lunda nomineringar i år än tidigare. Vi har därför haft en rikare bank att leta vinnare ur, säger Maria Fallström. vinnarna De som i år vann är Gamla kraftstationen i Deje och Oscar Magnusson med Ulleruds teateraktörer för Sliperiet i Borgvik. Båda två har blivit en av den långa raden industrianläggningar som fått ett nytt liv tack vare eldsjälar med kulturella ambitioner. – Med årets Grundstenen-utmärkelse vill juryn dels

uppmärksamma två byggnader som bibehållit sina karaktärsdrag och genuina kvaliteter, trots att de rymt de mest varierande verksamheter genom åren, dels vill vi hylla två entreprenörer som med envishet och kreativitet lyft respektive plats från att vara potentiella skräpytor till att bli viktiga mötespunkter. glada Verksamhetsledare på Gamla kraftstationen i Deje är Linn Sönstebö Mossberg. – Några kom till oss för att berätta om nomineringen och ju mer vi pratade insåg jag att vi faktiskt gör en hel del som går under de nya kriterierna för det här priset. Ordet återbruk fick en annan betydelse plötsligt, kände jag. Det går att tänka både i stort och

smått. Det är hedersamt och jag hoppas att vi kan komma att inspirera andra. Det känns nästan viktigast, säger hon. Även på Sliperiet är man glada för priset. – Vi är jätteglada. Roligt att höra motiveringen, man känner igen sig i motiveringen eftersom det är det vi jobbar för. Det är mycket svett och tårar som ligger bakom, säger Susanne Ekmark, Sliperiet. – Det är också kul att få dela på priset med kraftstationen. Det är ju av samma art, industrilokaler med riktning åt det hållet. Det handlar om att förädla och tänka lite nytt, avslutar Oscar Magnusson.

erik lundh

070-422 89 16 erik@svenskmediakonsult.se

Profile for KHaktuellt/Fastighetsmarknaden

Fastighetsmarknaden 2020 #6  

Fastighetsmarknaden 2020 #6  

Advertisement