__MAIN_TEXT__

Page 1

NR 5 2020 ÅRGÅNG 28

G R U P P F Ö R S Ä N D E L S E T I L L H U S H Å L L I D E J E , F O R S H A G A , H A M M A R Ö , K A R L S TA D , K I L • FA S T I G H E T S M A R K N A D E N . C O M

Vill sprida kommunens klimatarbete s. 2

Pehr Trollsveden om gastkramande byggnader s. 6

INREDNING I HÖSTMÖRKRET : rotnäsgårdsbutik

– ditt besiktningsföretag Bygg och Montage

Bygg Christian i Värmland AB

054-21 11 23

www.obmgruppen.se

www.grumshusplat.se | 0555-131 90

072-744 77 36 | byggchristian.se Östra Bårumsgatan 25, Vålberg

Kvällsvindsgatan 6 Karlstad 070-373 48 53 murningsarbeten@gmail.com


2

Fastighetsmarknaden #5 2020 ANSVARIG UTGIVARE Joachim Svärdh 070-735 68 01 EKONOMI Tomas Carlsson 054-18 77 18 SÄLJARE Lena Grahn, Håkan Andersson, Elisabeth Hansson REPORTRAR Anna Nordström, Erik Lundh LAYOUT/ANNONSPRODUKTION Lovisa Hallquist, Claes Josefsson DISTRIBUTION Svensk Direktreklam

TRYCK Pressgrannar UTGIVNING Södra Värmland TEL 054-18 77 18 vxl E-POST info@svenskmediakonsult.se HEMSIDA svenskmediakonsult.se POSTADRESS Fastighetsmarknaden, Ilanda Gård 120, 653 50 Karlstad Gilla oss på facebook Tidningen Fastighetsmarknaden produceras i samarbete med Svensk Mediakonsult AB. För insänt, ej beställt material, ansvaras ej. Citera oss gärna, men glöm inte ange källa.

Respektera allas olikheter

I

mitt jobb är jag ofta ute på byggarbetsplatser. Där möts jag mest av män i byggnadsställningarna. I branschen är man i behov av fler personer och då är det därför ett stort problem att många kvinnor väljer bort yrkeskategorin. Bygg är bland annat den bransch som har lägst antal kvinnliga chefer och under 2014 arbetade drygt 27 700 kvinnor inom byggindustrin, vilket endast motsvarar 8,6 procent. Andelen kvinnor har dock ökat stadigt under de senaste åren, skriver Sveriges byggindustrier, men det är fortfarande en lång väg kvar att gå innan det är helt jämställt. Idag jobbar allt fler med dessa frågor. Till exempel Riksbyggen och NCC som i Karlstad, tillsammans med deras underentreprenörer, går ihop för att erbjuda kvinnor som tidigare aldrig fått erfarenhet inom branschen, en chans att testa på de olika yrken det innefattar. Även arbeten med att lära ut och ifrågasätta machokultur, som att visa informationsfilmer eller boka in föreläsare, är vägar att skapa en hållbar arbetsplats för alla. Machokultur är det som uppstår när mäns beteende påverkas av en uppsättning av så kallade ”machonormer” – de osynliga regler för hur män ska vara, prata och bete sig. Om man inte lever inte upp till dessa förväntningar passar man inte in. Forskningen är enig om att normerna kan kopplas till samhällsproblem som död, våld, sexualbrott, psykisk ohälsa och självmord. På arbetsplatser påstås män vara mer benägna att utsätta sig för risker och drabbas därmed oftare för arbetsplatsolyckor. Enligt undersökningar är en rådande machokultur en anledning till att kompentent arbetskraft väljer att lämna byggbranschen. Maskulinitetsnormer tillika andra normer är något som vi alla har vuxit upp med och jag tror att vi – män, kvinnor och ickebinära – har mycket att vinna på att dessa förlegade normer får vittras bort. Jag vill därför härmed uppmuntra samtliga att rannsaka sig själva genom att se över sina mönster och beteenden. Jag vill också se fler initiativ mot machokultur, sexism, rasism och homofobi. Våga säga ifrån och skapa en bransch som välkomnar alla och där alla känner sig respekterade för sina olikheter.

Trevlig läsning! ERIK LUNDH Redaktör

MERA LÄSNING: Ger kvinnor chansen i byggbranschen

s.4

Designerns inredningstips till sovrummet

s.10

Hemma hos paret i deras Bed and breakfast

s.12

Tomas egna uppfinning ”Lillgöran” används då marken torr. Den trycks ner mot vägen, sedan fylls hålet med vatten som ska sugas upp med en pipett och sedan testas saltmängden vilket inte gått att göra tidigare.

Miljöprisbelönad Karlstadbo utvecklar dammskydd Luftföroreningar är farligt för både hälsa och miljön. Trots att det finns miljökvalitetsnormer är det svårt att hitta information om vad man ska göra för att åtgärda problemen. Tomas Stomberg på teknik och fastighetsförvaltningen i Karlstad har hittat en lösning och nu vill han sprida den vidare. MILJÖ. Det finns miljökvalitetsnormer upprättade av EU. Det innebär ett stort ansvar hos varje enskild kommun att mäta och hantera luftvärden. Det kan innebära tuffa böter om normerna inte hålls. Tyvärr forskas dock för lite på partikelhalter, anser Tomas Stomberg, driftutvecklare, teknik och fastighetsförvaltningen. – Man har en nollvision på dödsolyckor i trafiken, vilket ju är jättebra. Men det dör fler varje år av stadsdammets dåliga kvalité, säger han. Det kan leda till bland annat hjärt- och kärlsjukdomar samt luftvägssjukdomar. Enligt en rapport från IVL Svenska Miljöinstitutet orsakar luftföroreningar omkring 7 600 förtida dödsfall i Sverige varje år. Att luftföroreningarna är farligt för hälsa och miljö, det känner man till och finns mycket forskning om.

– Men det finns ingen form av åtgärdsprogram om hur du ska göra för att lösa de här problemen. experimenterade För några år sedan tog Tomas saken i egna händer. – Det började med att man i Karlstad kommun hade ett problem med återfrysningar efter sopsaltning. Så jag började experimentera med att göra en halkbekämpningsvätska som skulle vara mer effektiv. Han ville därför göra en saltlösning som har bättre verkan på lågtrafikerade ytor. – Jag höll på i nästan ett år innan jag kom på hur man kunde göra för att undvika kristallisering. Sena nätter, många kaffekoppar och en full frysbox var det vinnande konceptet. – Jag stack hål i papperskopparna vid olika nivåer för att få

fram tiden då saltet gick i lösning. Detta medförde att jag kom fram till att viss tid fick man i bonus för att kunna köra rent vatten för att tillföra rätt mängd som receptet krävde. Sedan la jag ner blandningen i frysen. I runda slängar var lösningen att basera receptet på torrvaror och tid. Resultatet blev ”Karlstadlaken”, en blandning som dessutom ledde till ett miljöpris. Den torkade snabbare, fick färre återfrysningar, kostade mindre och vad man senare upptäckte – ledde till färre partiklar, så kallade PM10, i stadsluften. utökat i år Nu används en lake specialanpassad till saltmängden på vägen för att hålla dammet nere. – Precis efter vårsopningen dammas det som mest i trafiken. Då la vi på laken. I år fick vi inte höga partikelvärden då på grund av det. Tidigare har man lagt det på Hamngatan, vilket är där man har störst problem och därav gör mätningar på partikelvärden, men i år har de utökat och sprutar ut laken även på andra gator. – Det är väldigt viktigt att blandningen blir exakt rätt. Vi

anpassar blandningen för varje insats och har därför våran egentillverkade blandningsstation. Det kan vara en ny blandning för varje insats. Det beror till exempel på hur mycket salt som redan finns på vägen. sprida vidare – Det här är något som jag själv testat mig fram till, men jag skulle önskat att någon av de stora forskningsinstituten skulle ta upp det här. Det är alldeles för viktigt för att inte sprida det vidare. Han berättar att det gjorts försök att få till ett projekt tillsammans med ett forskningsinstituten VTI, SMHI och tillsammans Opsis som levererar datan för mätningarna, något som hittills inte har lyckats. – Det skulle vara så enkelt att man kunde ta fram en app som är kopplad till SMHI. Det enda du ska behöva göra då är att mäta saltrester och temperatur på vägbanan. Då skulle alla kommuner kunna hantera att göra sina egna blandningar, avslutar Tomas. erik lundh

070-422 89 16 erik@svenskmediakonsult.se


AN N O N S

D E T TA Ä R E N A N N O N S

BOSTADSRÄTTSMÄKLARE: Ellen Larsson, André Byström, Emmy Didriksson, Adam Varberg, Jonas Björk, Jonas Linsell och Amanda Arvidsson.

A N N ON S

VILLAMÄKLARE: Mattias Åkerblom, Andreas Magnusson, Norbert Vajda, Fia Johannesson och Fredrik Jäfverström

Experter som förverkligar drömmar När man ska sälja sin bostad så vill man välja en mäklare som verkligen kan sitt område och som ger er en trygg affär. Därför har Fastighetsbyrån i många år valt att ha mäklare som enbart fokuserar på villor eller bostadsrätter – så att de kan särskilja sig som experter på marknaden. – Den som fokuserar på en sak blir bättre på det. Och vi är experter på våra områden, säger Thobias Green, kontorschef och partner, Fastighetsbyrån.

Fastighetsbyrån är Karlstads största mäklarbyrå.

dessutom en person i varje grupp som är inriktade

Och att det är så är kanske inte en slump. De har

på Hammarö kommun.

nämligen ett unikt arbetssätt som innebär att deras mäklare blir experter på sina områden. – Vi har specialiserade mäklare som är inriktade

– Vår villamäklare på Hammarö, Fredrik Jäfverström, har sålt 43,7 procent av alla villor under de senaste tolv månaderna och vår

enbart mot villor eller bostadsrätter. Vi har jobbat

bostadsrättsmäklare på området, Jonas Björk, har

så här i många år och anser att det är ett vinnande

sålt 58,2 procent av alla bostadsrätter på Hammarö

koncept, säger Thobias Green.

under samma tid.

Att låta mäklarna specialisera sig och fokusera på en typ av bostadsform innebär inte bara att de

TRYGG AFFÄR

blir experter inom den kategorin, utan även att det

I grupperna står mäklarna för en stor andel av det

är den typen av kunder de möter. Mäklarna kan då

som säljs på marknaden, vilket gör dem oerhört

sin marknad och blir både experter och rådgivare

starka tillsammans. En fastighetsmäklare hjälper

på sitt område.

till att förverkliga drömmar. Hos Fastighetsbyrån får kunden en expert till hjälp.

RÄTT KÖPARE

– Vi är största mäklaren och vi är specialiserade.

För att stärka sig ytterligare arbetar de tillsammans

Vi står för en ungefärlig marknadsandel på 40

i grupper – villagruppen och bostadsrättsgruppen.

procent i Karlstad på vårt kontor.

I grupperna träffar de samma typer av kunder och kan då hjälpa varandra att hitta rätt köpare till varje objekt. – Om inte jag har rätt villa till kunden, så har jag fyra kollegor som också enbart säljer villor och som träffar de kunderna, säger Andreas Magnusson, villamäklare. Att de har delat upp sig innebär också att de blir experter på marknaden. I båda grupperna finns det

Det innebär att Fastighetsbyrån är störst på den lokala marknaden.

VILLAGRUPPEN:

– Vi förmedlar flest hus av alla mäklare i stan och villor är vårt enda fokusområde. Det gör att vi är experter på villaförmedlingar och det vinner både säljare och köpare på. BOSTADSRÄTTGRUPPEN:

– Som kund vill du ha hjälp utav en expert. Detsamma gäller självklart för vårt yrke, anlitar du någon av oss bostadsrättsmäklare så vet du att du får en expert på just bostadsrätter.

FASTIGHETSBYRÅNS MARKNADSANDELAR SENASTE 12 MÅNADERNA KARLSTAD:

Villor 33,6% (142 st.) Bostadsrätter 39,6% (542 st.)

HAMMARÖ:

Villor 43,7% Bostadsrätter 58,2%

– Vi är inte bara störst, vi har även de tjänster som vi tycker ger kunden den tryggaste affären och det är vi stolta över, säger Thobias Green. Arbetssättet innebär många fördelar och är en stor kundnytta för den som ska sälja sin bostad. De mäklare som till exempel säljer bostadsrätter har bättre koll på föreningar och hur det fungerar.

Östra Torggatan 2, Karlstad 054-18 52 40 fastighetsbyran.se


4

Fastighetsmarknaden #5 2020

Försöker få in fler kvinnor i byggbranschen För ganska exakt ett år sedan släppte Sifo en undersökning på begäran av Byggnads. I rapporten ”En värld för män och inga andra” vittnar åtta av tio elever om att det förekommer machokultur på byggutbildningarna. Nu försöker Riksbyggen minska klyftan mellan antalet män och kvinnor inom branschen. MACHOKULTUR. I sin partnering med NCC har Riksbyggen valt att inleda ett arbete med att få in fler kvinnor i byggbranschen. – När vi samarbetar med dem har vi fått möjligheten att kunna påverka, så vi vill öppna för att låta kvinnor komma in i våra projekt att praktisera. NCC var väldigt positiva till det och även våra underentreprenörer var det, säger Mirja Snider, Riksbyggen. De tog hjälp av arbetsförmedlingen för att få in långtidsarbetslösa kvinnor att inleda en praktikplats. – Vårat krav är att de inte ska ha någon erfarenhet alls av byggbranschen sedan innan. Det är få kvinnor som väljer byggbranschen i ett tidigt skede i livet. Därför ämnar man åt att fånga upp de som är lite äldre.

– Det är väldigt svårt som vuxen att få den möjligheten. testar olika Kvinnorna som praktiserar får möjligheten att testa på olika yrken, en vecka vardera. De får gå med snickare, elektriker, plattsättare, ventilation och vs. – Är det så att de fastnar för något yrke får de möjlighet att förlänga praktiken inom det. Vi hade till exempel en tjej i våras som fastnade för elektriker. Nu har hon valt att utbilda sig inom det. Byggbranschen har länge haft problem med en machokultur som under åren skrämt bort kompetenta människor och riskerat branschens framtid. Enligt Sifo-undersökningen tyder det på att problemen lever kvar trots att många företag tar problemen på allvar. – Det har blivit bättre men

Elin Thimfors från NCC vid renovering i Gruvlyckan. det är ju alltid viktigt att fortsätta med att arbeta med de här frågorna. NCC jobbar mycket med att försöka bryta machokulturen. Vid informationsträffarna vi haft med de kvinnorna som kommer så visar de till exempel en film på hur de jobbar med det. respekt Förutom deras arbete med att få in kvinnor i branschen har

Riksbyggen tagit ytterligare ett steg längre under partneringavtalet. – När man går in i folks hem för att göra arbeten, då skriver man oftast på ett tystnadspliktavtal. Men vi har gjort så att man också ska skriva på en respektförbindelse, säger Mirja. De har gjort en film om hur man ska göra för att respektera hyresgästerna. Den hand-

Foto: Erik Lundh lade om vad man får och inte får göra – vad man ska tänka på när man vistas i deras hem. – Det handlar om att man ska få lite mer förståelse än att bara skriva på ett sekretessavtal. Alla som arbetar får se filmen och sedan ska de skriva på intyget och bli certifierade med respekt. – Det finns så många olika typer av människor med oli-

ka bakgrund och olika synsätt på saker och ting. Det gäller att man respekterar allas olikheter. Det är ju inte bara sin arbetsplats man går till utan man är i någons hem, säger Jan Wireby, Riksbyggen.

erik lundh

070-422 89 16 erik@svenskmediakonsult.se

1ex0tra%på

ter

arbetet i vin = 40% #rentasverige

renta.se

VI BRYR OSS!

Våra medlems- och rabattbrev ger riktigt bra erbjudanden i coronatider Bli medlem Du också!

Håll ut och avstånd!! www.villaagarna.se/karlstad eller ring: 070 - 831 88 85

070-387 44 78 sh-energiglas.se

Vi utför även: Måleri • Tapetsering • Smårenoveringar

Janssons tapetserar & syservice AB

Öppettider: måndag-torsdag 8.00–16.30

fredag 8.00–13.00

Tapetserarverkstad på Tormestad i Karlstad. Omklädning av fåtöljer, soffor och stolar samt dynor till båt, husvagn och husbil. Byter skinn/galon på mc- och mopedsadlar. Jag byter även blixtlås, rutor och förstärker sömmar i båtkapell

janssontapetserare.com | Ewa Jansson 054-52 54 50, 0730-88 53 54 | Lantvärnsg 10, Kd

Villa Linnéa 129 m², 4 rum och kök Från

1 796 200 kr, nyckelfärdigt inklusive grund.

Se våra andra husmodeller på Älvsbyhus.se eller kontakta oss om du har frågor, funderingar eller för att boka ett kostnadsfritt möte.

Steve Orebjörk, säljare steve.orebjork@alvsbyhus.se 070-634 74 08


5

Fastighetsmarknaden #5 2020

De fick bemärkelsen Årets arkitektkommun Karlstads kommun har vunnit utmärkelsen Årets arkitekturkommun. Priset delas ut av Sveriges Arkitekter och HSB Riksförbund under konferensen Arkitekturda-

garna och går till den kommun som lyckas bäst med att kombinera ett förhållandevis högt bostadsbyggande med goda villkor för att utveckla arkitekturen.

– Det är fantastiskt roligt att få den här typen av uppmärksamhet för det målmedvetna och långsiktiga arbete som stadsbyggnadsnämnden gör. Det här pri-

set är en bekräftelse på att vi gör ett bra arbete, säger Erik Nilsson (KD), stadsbyggnadsnämndens ordförande, i ett pressmeddelande.

facebook.se/Fastighetsmarknaden

DAX ATT GLASA IN, Å HA DE GÖTT

Ny markpolicy ska främja tillväxt

Era mått vår standard

Karlstads kommun har tagit fram en ny markpolicy. Den skapar tydlighet i varför kommunen ska äga mark och lägger grunden för att långsiktigt säkerställa att kommunen har den mark som behövs för att utvecklas. Förhoppningen med den nya policyn är dels att främja tillväxten utanför centralorten och samtidigt uppmuntra en smart användning av marken. Förutom skatteintäkter är inkomsten av markinnehavet ett stort tillskott för kommunen. De pengar som kommunen får in genom arrenden och tomträtter går till exempel till att bygga och underhålla gator och vägar, att bygga och sköta lekplatser eller anställa fler förskolelärare eller personal inom äldreomsorgen.

054 - 85 02 28 | www.aluserv.se

Söker du kontor på Gräsdalen? Vi erbjuder mycket fina kontorslokaler med komfortkyla på 660 kvm som kan delas upp i två lokaler. Mycket gott om parkeringsplatser!

SMART RETROBOENDE NÄSTGÅRDS TILL DOMKYRKAN

Ring 070-514 23 04 • WT Fastighets KB

Nu är ombyggnationen av det gamla kontorshuset på Norra Kyrkogatan snart klart. Alla ettor och tvåor är slutsålda. Ett fåtal fina treor finns kvar, några med utsikt över Klarälven. Anmäl ditt intresse och besök gärna vår trevliga visningslägenhet. Snart är det dags för inflyttning!

Allt inom VVS!

Tomas Frigren, 070-254 23 18 www.effektivvvs.se

NU T S JU

Följ oss på Facebook!

Å P T E LÅS ET KÖ P

Kontakta Linnea Grahn för mer information: linnea.grahn@fastighetsbyran.se | 0722-10 48 45 norrakyrkogatan6.se

+ Verisure

6x4 LÅS UPP OCH LARMA AV SAMTIDIGT

Kontakta din lokala säkerhetsexpert 054-21 94 00

Verisure Partner, Säkerhetstjänst i Värmland AB, 1955@verisurepartner.se

Gäller till och med 30 november 2020 vid nyinstallation av Smart Voice Alarm ord pris 9.990:- Värde YaleDoorman digitalt lås + smart låsmodul 5.590:-. Larmtjänst tillkommer med från 539:-/mån. Kan ej kombineras med andra rabatter och erbjudanden. För fullständiga villkor och information om friköp besök verisure.se/villkor.


6

Fastighetsmarknaden #5 2020

Historiska hemsökta byggnader som förbryllar Under allahelgonahelgen minns vi våra närstående döda genom att smycka gravar med blommor och ljus som lyser upp mörkret. Det finns dock de som enligt sägen lever i limbo – och hemsöker platser. I en rad historiska byggnader i Värmland sägs andar leva kvar, något som mediet Pehr Trollsveden kan vittna om. Tron på spöken har existerat länge inom ett stort antal kulturer men det finns inga vetenskapliga bevis för spökens existens. Trots det vittnar fortfarande personer världen över om andevärlden. Värmland är inget undantag. – Det är bara folk som är andliga och mediala som kan se och märka av dem, säger Pehr Trollsveden. Pehr kommer från Boden och har själv kunnat sett andar sedan han var liten. År 2006 flyttade han till Karlstad där han bodde en kort stund. Här har han besökt några historiska byggnader som det sägs spöka i. hotell bilan Centralt i Karlstad ligger Ho-

tell Bilan. Vidskeplig eller inte, har hotellet en minst sagt fängslande historia. – Jag visste ingenting om hotellet när jag besökte det. Direkt när jag kom in kände jag sådan otrolig energi och jag kände att jag drogs uppåt. Ju högre upp i byggnaden desto starkare kände jag. Jag fick krypningar och rysningar. På hotellet har många gäster klagat över oväsen från övervåningen. När personalen undersökt det hela har det visat sig att rummen ovan stått tomma. – Jag började se massa andar, men jag såg bara män. Det tyckte jag var konstigt. Jag upplevde att de såg kriminella ut. De var aggressiva och någon tog tag i armen

JUST NU:

Tapeten på köpet!* Gäller t.o.m. 31 dec 2020

Karlstads stadshotell, där det sägs ha varit en kvinna inmurad i väggen. på mig. Fram tills för lite mer än 50 år sedan var Hotell Bilan ett länscellsfängelse bebott av brottslingar. En känd fånge var Sillbodalsprästen Anders Lindbäck som ses som en av Sveriges första seriemördare. Han förgiftade flera äldre församlingsmedlemmar

med arsenik i nattvardensvinet. Domen blev halshuggning men ett par dagar innan den skulle verkställas hängde han sig själv i sin cell. – Jag gick in till prästens rum. Där såg jag och kunde beskriva en hängd man. Det var mer än 50 år sedan fängelset lades ner och har

Vi skapar rum för höstmyset.

Foto:Erik Lundh

idag stuvats om till hotell med endast frivilliga gäster. stadshotellet I slutet av 1800-talet uppstod stadshotell vilka idag är historiska kännetecken för många svenska städer. De kom till i samband med järnvägarnas utbyggnad. När affärsverksamhe-

terna ökade, ökade även behovet av tillfälliga boenden. Stadshotellet i Karlstad stod färdigt med sina då två våningar år 1871, men fick drygt trettio år senare en tredje våning. Under årens lopp har flera omoch tillbyggnader gjorts och delar av huset är kulturminnesmärkt.

Boka kostnadsfritt hembesök 010 -178 71 00 | miljonaren.se För fullständiga villkor se www.miljonaren.se

*

En del av Miljönären

Vi bjuder på tapeten! Låt oss göra jobbet, och få rum för fler mysiga hemmakvällar i höst. När du trivs, kan vi känna oss nöjda. Välkommen till Miljönären. MÅLERI | GOLV | KAKEL & KLINKER

SÄKERHET, LÅS OCH SOLSKYDD UNDER SAMMA TAK

054-67 06 90 • sakerhetsteknik.com

054-21 01 35 • alassmeden.se

054-85 33 03 • karlstad-solskydd.se

Välkommen till vår gemensamma lokal på Lägatan 9, Örsholmen, Karlstad


7

Fastighetsmarknaden #5 2020

Mediumet Pehr Trollsveden har besökt historiska byggnader som spökar. Platsen är bekant med döden. Där Stadshotellet står var nämligen Karlstads första kyrka och kyrkogård. Det finns också rester av Karlstads äldsta bebyggelse i detta kvarter. Källaren Munken, till exempel, användes som gravkammare där lik förvarades i väntan på att kälen skulle släppa – men det är framförallt på rum 146 i hotellet där det sägs att det spökar. – När jag kom in i Stadshotellet, fick jag en stark känsla. Det var skitäckligt, speciellt i det rummet var det förjävligt. Där fick jag svårt att andas, säger han. Den vanligaste förklaringen är att det är en husfru som är

mördad och enligt vissa historier ska hon ha blivit inmurad i väggen. ofarligt Trots andarnas närvaro är varken Hotell Bilan eller Stadshotellet farliga att vistas i. – Nej det är absolut inte farligt. De som inte är andliga känner ingenting. De som är det kan få upplevelser, men jag skulle absolut kunna sova där. Intresset för andar och väsen har ökat och det har till och med uppstått ett nytt begrepp inom svensk besöksnäring – spökturism. Visit Värmland har listat

Foto: Privat

flertalet platser där det påstås spöka. Bland annat herrgården Apertin i Kil där änkan Sara Löwenhielm håller till. I huset ska det finnas en stor blodfläck som trots många försök, inte går att tvätta bort. Även slottet i Forshaga finns med på listan vilket varit disponentvilla som invigdes 1882. Idag är det vandrarhem hemsökt av en grevinna som hängt sig i slottet. Ibland tänder hon och släcker ljus samt tassar runt på grusgångarna och i tornrummet. erik lundh

070-422 89 16

EN HÖGRE STANDARD Det 17 våningar höga landmärket erbjuder alla förutsättningar för ett gott boende. Högst upp kan du med fantastisk utsikt över Mariebergsviken njuta av ett bastubad, ett gympass eller nyttja den gemensamma lokalen. Gemensam takterass, övernattningsrum för gäster och garageplatser finns också i huset. Endast en trea och några få tvåor finns kvar till salu. Inflyttning från 28/10-2020. Kontakta Linnea Grahn för mer information: linnea.grahn@fastighetsbyran.se | 0722-10 48 45 orrholmsstrand.se

erik@svenskmediakonsult.se

blåbärsmilkshake

hamburgerbruket.se

beställ online

NYHET!!


8

Fastighetsmarknaden #5 2020

Sveriges första landbaserade laxodling byggs i Säffle På cirka 1,5 hektar industrimark utanför Säffle står det nu klart att Sveriges första landbaserade laxodling ska byggas. Det är bolagaget Premium Svensk Lax AB som står bakom miljardinvesteringen, som väntas ge 100-tals arbetstillfällen och höja den nationella självförsörjningsgraden av mat. Bolaget har arbetat med projektet i mer än två år, som är en av de största svenska industrisatsningarna inom Food-

tech. Fullt utbyggd kommer laxodlingen ha en produktionskapaciteten på 10 000 ton hel fisk per år och beräknas stå för cirka 20 pro-

cent av svenska totalkonsumtionen av lax. År 2024 beräknas anläggningen stå klar för fullskalig produktion.

Stort intresse för solenergi – men få vågar Enligt en Sifoundersökning som beställts av Svensk Solenergi finns det ett stort intresse för solenergi, samtidigt som det finns en osäkerhet kring hur man skaffar en egen solenergianläggning vilket är ett hinder för många

VA-taxan näst dyrast i Kils kommun Vad du betalar för vattnet i kranen varierar kraftigt beroende på var i Sverige du bor. Nils Holgerssongruppens kartläggning av VA-priserna visar att Kil har den näst dyraste årskostnaden för vatten och avlopp i Värm-

lands län – knappt 7 000 kronor. Billigast är det i Karlstad, där kostnaden är 3 551 kronor per år. – Vi ser kraftiga prisskillnader på vatten och avlopp mellan kommunerna. Förutsättningarna för kommunerna va-

rierar visserligen, men skillnaderna är så pass stora att de får en kännbar påverkan på konsumenternas privatekonomi, säger Hans Dahlin, ordförande Nils Holgerssongruppen, i ett pressmeddelande.

som egentligen vill delta i energiomställningen. Undersökningen visar att fler än fyra av tio som bor i norra Mellansverige, dit bland annat Värmland hör, anser sig ha ett eget ansvar för energiomställningen och ännu fler tror att solenergi

kommer att spela en viktig roll i Sveriges framtida energiförsörjning. Men undersökningen visar också att drygt fyra av tio tror att processen att skaffa en solenergianläggning, inklusive att söka ekonomiskt stöd, är för komplicerad.

Nytt trygghetsboende i Hagfors Riksbyggen uppför ett trygghetsboende i Hagfors. Det är Kooperativa hyresrättsföreningen, KHF Uvå Strand som har gett uppdraget. – Det är jätteroligt att vi nu kan sätta spaden i marken

och starta bygget av det nya trygghetsboendet i Hagfors, säger Tore Johansson som varit med och tagit fram boendeformen på Riksbyggen, i ett pressmeddelande. Totalt kommer trygghetsboende att innehålla 33 lä-

genheter fördelat på tvåor och treor. Det kommer även att finnas en gemensamhetslokal med tillhörande terrass med vy mot Uvån. Läget är mycket centralt med närhet till handel, skola och kyrka.

BRF

TULLHOLMSVIKEN

TA DEL AV DET BÄSTA KARLSTAD HAR ATT ERBJUDA. Tullholmsvikens nya landmärke erbjuder närhet till vattnet, naturen, staden och inre hamns restaurangstråk. I de nyproducerade lägenheterna ges möjlighet att själv påverka tillval i designen efter egen smak. Fina 1:or – 4:or med inglasade balkonger finns ännu tillgängliga. Här bor du mitt i en helt ny och expanderande social träffpunkt med Coop i botten av huset och med både Vänern och Stadsträdgården som granne. Möjlighet till parkering i garaget erbjuds samtliga boende i huset. Karlstads populäraste område växer – du är välkommen!

Området kring Brf Södertull är ett oerhört inspirerande område med dess historia som härstammar från Karlstads industri och sjöfart som en gång i tiden höll till i Tullholmsviken. Här har vi som arkitekter valt att ta vara på den anrika historian och skapat ett hus som både passar in i stadsbilden men som också sätter ett avtryck i den. Brf Södertull utgör fonden till och definierar den nya knytpunkten som bildas i området.

– Marek Keppl, arkitekt. TOVATT ARCHITECTS & PLANNERS.

Kontakta Linnea Grahn för mer information: linnea.grahn@fastighetsbyran.se 0722-10 48 45 brfsodertull.nu


9

Fastighetsmarknaden #5 2020

VI UTFÖR SPRUTMÅLNING AV

Norrstrands förskolas nya del invigd Norrstrands förskola har utökats med en helt ny byggnad plus att de två befintliga byggnaderna renoveras. Den nya byggnaden står klar och invigdes i mitten av oktober. Den är i två våningar med fyra avdelningar och ett mottagningskök. Det nya huset har byggts i närpro-

ducerat massivt trä och har många fönster som ger ett fint ljusinsläpp. De två befintliga husen renoveras under hösten och får en mer funktionell planlösning med rymligare kapprum och ett nytt gemensamt kök. Det innebär att förskolan fördubblar sin kapacitet

KÖKSINREDNING

INNEDÖRRAR

RING FÖR PRISUPPGIFT! VÄLKOMMEN ATT KONTAKTA OSS!

ÖPPET VI UTFÖR ÄVEN FRÄSNING AV LUCKOR OCH INNERDÖRRAR

och går från fyra till åtta avdelningar i januari när alla delar är färdiga.

Medfinansiering av gång- och cykelväg till Vålberg Karlstads kommun ska vara med och finansiera en ny gång- och cykelbana som går längs E45 mellan Grums och Vålberg. Kommunen har som målsättning att utveckla möjligheten att cykla mellan tätorterna inom kommunen och till grannkom-

munerna men äger sällan marken. Här är det Trafikverket som äger marken och de kommer att stå för 75 procent av kostnaden för den nya cykelvägen som planeras att byggas 2026-2027. Grums och Karlstad kommer tillsammans vara

med och betala de resterande 25 procenten för byggnationen. För Karlstads del handlar det om 1,25 miljoner. Kommunen planerar även att bygga en ny gång- och cykelväg längs Långgatan i Vålberg som länkas ihop med den nya vägen.

Bostadsrättspriser i Värmland stiger mest i landet De senaste tre månaderna har villapriserna i Värmland stigit med sju procent medan bostadsrättspriserna stigit med 19 procent, vilket är mest i landet.  Det visar nya siffror från Svensk Mäklarstatistik som sammanställts av Länsförsäkringar Fastig-

hetsförmedling. Fritidshuspriserna har sjunkit med 0,2 procent  det senaste året, att jämföra med elva procents ökning i landet. – Svenskarna har på ett historiskt unikt sätt omvärderat var och hur de vill bo. Många spekulanter vill

MÖBLER

info@byggdesign-ab.se

TRÄDFÄLLNING? STUBBFRÄSNING? Behöver du fälla nåt träd eller fräsa nån stubbe? Ring mig så hjälper jag dig!

enklare kunna arbeta hemifrån eller få tillgång till en trädgård. Efterfrågan på bostäder är mycket stark och vi ser inga tecken på avmattning, säger Marcus Svanberg, vd på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling, i ett pressmeddelande.

070-020 84 55

stadtjanst-varmland.se

Välkommen till Rotnäs gårdsbutik Vi har öppet torsdagar, lördagar och söndagar kl 11-16 hela hösten fram till Jul! Vi bakar i cafeet, fyller hyllorna med spännande inredning och smörgåsgrillarna går varma! Våra fantastiska räkmackor har snabbt blivit en succe! Välkomna!

MATPRODUCENTER, KONSTHANTVERK OCH AKTIVITETER! Lördag 17 Oktober .................................. 11-16........ HÖSTMARKNAD Söndag 18 Oktober ................................. 11-16........ HÖSTMARKNAD Lördag 31 Oktober .................................. 11-16........ HÖSTMARKNAD Söndag 1 November ................................ 11-16........ HÖSTMARKNAD 1:a Advent, 2:a Advent, 3:e Advent ........ 11-16........ JULMARKNAD (lör & sön)

Rotnäs Gård 407, Karlstad • 070-678 34 00 rotnasgardsbutik@bodesign.se : rotnäsgårdsbutik


10

Fastighetsmarknaden #5 2020

Elin Krogdal, inredningsdesigner.

Foto: Erik Lundh

Folk investerar extra för en god nattsömn.

Foto: Bohag Design

Rummet påverkar hur du sover Sovrummet är en plats för lugn och ro. Många intryck och hårda former kan påverka sömnen, därför kan det vara bra att tänka lite extra på inredningen. Inredningsdesignern Elin Krogdal förklarar vikten av färg, form och placering.

INREDNING. Elefanten i rummet är sängen. Det är den allra största möbeln och det är i den vi spenderar den största tiden i. Placeringen av sängen kan påverka sömnen. Har man svårigheter är det

därför viktigt att tänka extra på det. – Står sängen mot en vägg med översyn av rummet och dörren, då hamnar du i en kraftposition. Då får du känsla av trygghet och kontroll, sä-

ger Elin Krogdal. För att uppnå så kallad Feng shui skapar man balans i motsatseffekter. – Vi ska balansera upp vassa kanter med exempelvis runda eller rektangulära. I

UPPLEV FRIHETEN siw.goranzon@fiskarhedenvillan.se

sovrummet är att föredra något mer runda och mjuka former, som ett runt sängbord, en rund spegel eller liknande. Sedan rekommenderar hon att välja sin inredning med omsorg.

LÄS TIDNINGEN ONLINE fastighetsmarknaden.com

Din leverantör av larm- & säkerhetsprodukter till privat & företag

Wenmec är ett väletablerat verkstadsföretag som tillverkar komponenter och levererar kompletta system för industrin. Wenmecs huvudkontor och produktionsanläggning ligger i Kil. Wenmec har även tillverkning i Laxå och Kina via våra två dotterbolag. Wenmec har idag ca 150 medarbetare i Kil. Du kan läsa mer om oss på www.wenmec.se

Allt inom

slamsugning och högtrycksspolning Även spolning av köksavlopp.

Hej! Det är vi som är WermSec. Det lilla företaget med den stora kompetensen. Tillsammans har vi över 20 års erfarenhet och ett stort intresse av teknik och säkerhet. Vi utför allt inom larm, passagesystem, CCTV, Tele/Data samt intelligenta hus.

JOHAN LINDQVIST: 0706-21 33 50 TORBJÖRN ARVSÄTER: 0706-21 33 13 Info@wermsec.se • wermsec.se

Annerovägen 9, Deje • Tel 0552-310 77

VI LEVERERAR BYGGMATERIALET KARLSTAD Regnvindsgatan 6 / 054-69 19 00 / optimera.se


11

Fastighetsmarknaden #5 2020

Mindre plotter och mjuka former ger lugn.

– Det är viktigt att inte ha för mycket saker som blir plottrigt och skapar mycket intryck. Välj då hellre få och lite större inredningsdetaljer och stängd förvaring, Tavlor kan illustrera natur eller ha sobra och mjuka färger. investera i sömn Som inredningsdesigner på Bohag design gör Elin inred-

Foto: Bohag Design

ningsuppdrag åt både företag och privatpersoner. – Vi har varit hemma hos väldigt mycket folk. Många har tv-apparater i deras sovrum, men det tror jag är något som är på väg att försvinna, förklarar och fortsätter: – Idag är det många som istället investerar lite extra på det som ska bidra till en god nattsömn. Det kan vara att man använder lite bätt-

re material i kuddar eller att man har tyngdtäcke. Elin rekommenderar att rådfråga en sängåterförsäljare för att säkerställa att man hittar rätt säng för kroppen, snarare än att gå efter pris. – Det är bättre att spara in på annat. Om man vill ha en sängstomme till exempel kan man köpa en begagnat och kanske rustar upp den

själv för att sätta sin personliga prägel på. miljötänk Hållbarhet och miljötänk är dessutom vanligt idag när man inreder. – Återbruk är trendigt. Även ekologiska tyger är populärt. Många satsar på lyocell som material. Det framställs via cellolosa. Efter tillverkning kan 99 procent av de icke-gif-

tiga lösningsmedel återvinnas och är därmed mer skonsam för miljö. Allt fler vågar sig på färger. Inne just nu är naturfärger och naturmaterial. Att måla allt i samma färg, både lister, väggar och taklister skapar lugnt. – Många vill också ha hotellkänsla i sovrummet med mjuk matta stort överkast och större kuddar. Oavsett vilken stil man har kan man få lite lyxi-

gare känsla på med det. Elin rekommenderar dock att inte stirra sig blint på vilka trender som finns i dagsläget. – Det är klart att vi är trendstyrda och plockar fram detaljer som är inne just nu, men jag tycker att man alltid ska gå tillbaka till vad man själv gillar. Det är inte genom trender man skapar ett personligt hem, avslutar hon.

Julbelysningen för hela ditt hem och din trädgård. Vad du än letar efter för en juligare jul så har vi belysningen. Med allt från ljusstakar, figurer, julgransslingor och mycket mer.

Välkommen till oss på K-Rauta Karlstad för att hitta dina julfavoriter

Ljusslinga med domherrar Art. nr. 502050898 Pris 299:-

ViVi hjälper dig från start tilltill klart. hjälper dig från start klart.

Hitta ditt närmaste varuhus, öppettider och vägbeskrivning Körkarlsvägenpå3,k-rauta.se Karlstad Öppettider: Vard 6,30-19, Lör 9-17, 10-17 Erbjudandet gäller på ordinarie pris t.o.m. XXSön månad 2020 eller så Vi långt lagret räcker. reserverartryckfel. oss för eventuella tryckfel. reserverar oss förVieventuella

Fågelbord

Art. nr. 502201334 Pris 499:-

Adventsljusstake Art. nr. 502078667 Pris 679:-

erik lundh


12

Fastighetsmarknaden #5 2020

Dags att byta fönster? Kontakta oss för en kostnadsfri offert. UTNYTTJA ROT-AVDRAGET!

Vi vänder oss bla till privatpersoner och bostadsrättsföreningar Vi kommer hem till dig och mäter Dina nuvarande fönster, ger förslag på lämpliga fönsterval ur SP-Fönsters breda sortiment. Vår fönsterserie Balans är energimärkt. Vilket innebär en rejäl sänkning av dina värmeförluster!

Ring 054-53 30 93 eller 070-557 33 80 och prata fönster med oss!

Vi samarbetar med

Vid skrivbordet i Mårbacka rummet har många författare suttit och skrivit samtidigt som de blickat ut över Fryken.

Till huset hör Forskningsstationen. Här har det en gång i tiden varit just en forskningsstation men fungerar numer som en musikscen.

Nybyggnationer • Om- och tillbyggnader • Renoveringar

Vänd dig med förtroende till oss på Wermlandsflytt AB I det anrika stationshuset finns det gamla detaljer sparade, som teglet här.

En dag fick de ett bord med texten ”Ilgods till Fryksta från Karlstad”, vilket innebär att det troligtvis stått i huset förr i tiden.

”Det är inte bara någonstans att bo” Genom åren har det hänt mycket i det anrika huset vid Fryken och det sitter många historier i väggarna. Det började som stationshus till Sveriges första järnväg för allmän trafik och står just nu som ett bed and breakfast. Vad som händer härnäst återstår att se.

Vi ser fram emot att få hjälpa dig med din nästa flyttning. Med skräddarsydd lösning för just ditt hem eller företag, ombesörjer vi allt som du själv vill slippa; packning, uppackning, transport och städning. Allt utfört med största noggrannhet och omtanke. Det är vårt sätt att tacka för förtroendet.

HEMMA-HOS. Paret Leif och Monica Carlson har gjort det många drömt om, trots

att de själva aldrig egentligen hade den drömmen. De öppnade nämligen ett bed and

breakfast. – Vi har aldrig gjort något sånt här innan. Jag har anordnat mycket med konferenser och tänkt många gånger att man skulle ha något eget ställe, men jag trodde väl aldrig att det skulle bli så, säger Monica. De köpte Sköna rum Fryksta 2016 och hade då redan hunnit bli förälskade i trakten. Till tomten hör tre byggnader.

Det är i huvudbyggnaden, som har anor långt bakåt i tiden, som de själva bor samt har bed and breakfast-verksamheten. – Den fyller 170 år nästa år. Den byggdes 1851 som stationshus till den första järnvägen, berättar Leif. sommarscen Till deras egna del, tjänstebostaden, har de egen igång. De

NY SALONG PÅ BROMSGATAN 4, VÅXNÄS!

Bohagsflytt – Kontorsflytt Piano/tunga lyft – Städning Magasinering

Wermlandsflytt AB Blekegatan 2, 652 21 Karlstad Tel 054-85 46 80 • Fax 054-85 46 81 Internet: www.wermlandsflytt.se E-post: epost@wermlandsflytt.se

SOM GÖR SKILLNAD Låt oss ta hand om hantverk, städ, trädgård och IT-support

HERR från 200:-

DAM från 300:-

• Fjärrviksv. 2A, Ilanda köpcenter • Karlagatan 30, Herrhagen • Bromsgatan 4, Våxnäs Mån-Fre 10-18, Lör 11-14 054-18 14 30

FÖR MER INFORMATION RING 010-175 19 47

www.eliassalong.se

BARN från 150:-

10

Gäller på Elias Salonger

%


13

Fastighetsmarknaden #5 2020

Monica och Leif Carlsson på verandan till sitt hem tillika sin arbetsplats.

Foto: Anna Nordström

För sitt boende har de en privat del där gästerna inte vistas.

Utöver ett bed and breakfast har de även ett vandrarhem i en byggnad intill.

har tre rum och kök och byggde själva till en egen dusch, då det inte fanns tidigare. – Det gäller att hålla isär privatliv och jobb. Vi bor ju där vi jobbar, säger Leif. Intill huvudbyggnaden står ett annex där det tidigare har varit ett kemilabb. Numer är det ett vandrarhem. En bit bort ner mot sjön finns även en lokal som tidigare har använt som en forskningsstation. – Den användes som förråd och var helt igenväxt med sly. Jag gick igång på den och tänk-

dens egna prakt, värmländska teman som Nils Holgersson och Gösta Berling. I rummet Mårbacka finns det ett skrivbord med utsikt över Fryken. – Där har det suttit många författare och skrivit, säger Monica. I ett annat rum, Fryken, står det ett litet bord och vänder man på det finner man något intressant. – Vi hade en antikbod här förra året. En dag kom William, som han hette, och sa att han hade en överraskning till

te att det skulle bli en perfekt sommarscen. Det är så fint läge här, säger Leif. Båda de byggnaderna kom till runt 1980-talet och förr hörde även ett tilliggande hus till men det har styckats av. kom med ilgods När Leif och Monica tog över fick de även med inredningen samt varumärket och hemsidan. Mycket har de behållit samtidigt som de ändrat en del och satt sin egen prägel på det. Rummen har, utöver byggna-

STÖRST PÅ SOFFOR!

oss. Han kom med ett bord han ropat hem på en auktion. Under bordet fanns texten ”ilgods till Fryksta från Karlstad”. – Det måste ha stått här förr i tiden. Det kommer få stå kvar. sätt att leva Att bo och arbeta på ett sånt här sätt har enligt Leif och Monica både för och nackdelar. – Det är många resenärer som kommer tillbaka varje år. Man lär känna dem och

ser hur barnen växer. Det är ett väldigt roligt sätt att leva, säger Monica. Båda brinner för att öppna upp för människor och har haft olika hjärtefrågor i stället, Monica med konferenser och Leif med musikscenen. – Och att få bo i sån här miljö. Det är inte bara någonstans att bo, det är så mycket mer. Trots att de båda trivs med båda boendet och arbetet har de valt att avsluta detta kapitel för att starta nästa i livet och få tid över för andra pri-

NYHET! SOFFA TOMORROW

oriteringar. – Det är mycket som spelar in för flytt, bland annat att vi har fått barnbarn, säger Monica, och fortsätter: – Vi ångrar inte en sekund att vi gjorde detta.

anna nordström

070-530 65 60 anna@svenskmediakonsult.se

ÖVERRASKA MED ETT PRESENTKORT!

6.995· (8.795·)

www.mio.se NYHET 3-sits soffa Tomorrow, tyg Jump beige med armstöd A, rökfärgade konade ekben Specialpris 6.995· (8.795·) Soffbord Amy, Ø 60 cm 999·, Ø 90 cm 1.595· Paketpris 2.295· (2.594·) Sammetskudde Gabrielle 79· NYHET Linnekudde Grundskär 199· NYHET Gardin Cecilia, 2-pack 179· NYHET Sammetsgardin Gabrielle, 2-pack 299·

Karlstad 054-56 30 10.


14

Fastighetsmarknaden #5 2020

Vill starta upphandling i Busterud

Vi tar hand om ditt hus och din trädgård!

Strax öster om Alsters villaområde planeras det för ett nytt bostadsområde med villor, en ny lekpark och nya vägar. Arbetet med att lägga vattenoch avlopp har delvis påbörjats, något som Fastighetsmarknaden tidigare rapporterat om.

Nu vill kommunen påbörja upphandlingen för byggnationen lokalgator, ytterligare VA-arbeten och lekpark. Teknik- och fastighetsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att påbörja upphandlingen och ger enhetschefen i uppdrag att besluta om antagande av entreprenör.

Behöver du?

Diesel Pellets Villaolja Smörjmedel Företagskort

BESKÄRNING

PLATTSÄTTNING

Kontakta mig: Claes Nordsäter, 054-15 37 21 OK Värmland, Karlstad claes.nordsater@varmland.ok.se

GRÖNYTOR

GOTT VATTEN HEMMA ELLER PÅ JOBBET!

PLANTERING

ENKLARE SNICKERI& MÅLNINGSARBETEN

Med en snygg skandinavisk design kan du och din personal nu få njuta av friskt kallt eller kolsyrat vatten från Columbia Soda. Dessa automater levererar såväl friskt kallt vatten som kolsyrat. Passar både till det lilla företaget eller det lite större. Med den läckra designen passar den även utmärkt i hemmet.

Nyttja rutavdraget på 50% Nu är det hög tid att förbereda hus och trädgård inför höst och vinter.

Kapacitet att kyla 6 liter/timmen Kolsyran räcker till ca 100 liter Med tappkran: Kyler mellan 1-12˚ Tapp för enkel anvädning Reglerbar kolsyrenivå Utan tappkran: Självjusterande till 4˚ Välj mellan vanligt-, kolsyrateller rumstempererat vatten

00s:10xk8 l. mom

Höjd 370 mm, bredd 170 mm, djup 450 mm

e

RING OSS FÖR MER INFO: 072-019 51 10, 070-091 17 75 eller 073-640 95 39

Enkel installation direkt på hushållsvattnet. Fråga oss, vi hjälper er gärna! Gräsdalsgatan 10, Karlstad

Per Hansson: 070-97 68 481

info@vvab.se

Kontor 054-56 11 00

Emil: 070-966 13 70

www.vvab.se


15

Fastighetsmarknaden #5 2020

BILSEMESTER

I SAMARBETE MED

KH

LÄSARERBJUDANDE: Upplys reskoden ”KHAKTUELLT ” – så får du automatiskt rabattpriset.

Caféstaden Alingsås 3 nätter 2.049:-

Höststjärnor och pumpor skapar tillsammans Halloweenstämning.

Foto: Åsa Myrberg

Grand Hotel Alingsås HHHH i centrum Ungefär 30 minuter från Göteborg ligger Alingsås med sina kullerstensbelagda gator, välbevarade trähus, originella butiker och inte minst det staden är allra mest känt för – alla mysiga caféer. I denna vistelse ingår också en fika på Nygrens Café, där du kan slå dig ner och njuta av stämningen och atmosfären. Du bor mitt i Alingsås centrum på det stilfulla hotellet och här har du en fin bas för att ta dig runt i staden, se t.ex. Alströmerska Magasinet från 1730 vid Lilla Torget som också hyser Alingsås museum. Besök den grönskande oasen Nolhagaparken (1,5 km) med det vackra Nolhaga Slott. Endast slutstädning.

Pris per person i dubbelrum

1.599:-

Pris utan reskod 1.749:-

• 2 övernattningar • 2 x frukostbuffé • 1 x middagsbuffé på familierestauranten Deli Deli + 1 glas vin eller öl • 1 x fika med kaffe och bakverk på Nygrens Café Barnrabatt 1 barn 0-3 år gratis. 1 barn 4-14 år ½ priset.

Ankomst: Fredag och lördag t.o.m. 19/12 2020 samt 8/118/12 2021. Valfri 9-17/10 och 23-31/10 2020 och 31/34/4, 12-16/5, 29/6-14/8 och 8-23/10 2021.

Designhotell med SPA Ta en stor kruka, gärna på fat och fyll med de växter som du tycker om. Här samsas höstglöd, slideranka, pumpor och prydnadsgräs om utrymmet. Foto: Minna Mercke Schmidt

Tulpaner är en fin blomma till alla helgons dag. Foto: Blomsterfrämjandet/ibulb

Inred med inspirerande höstblommor Hösten är en tid när mörkret och kylan blir allt med påfallande samtidigt som naturen börjar skifta i gulröda toner. Det är också en tid när vi uppmärksammar de döda på olika sätt, dels under allhelgonahelgen men även under den lite nyare traditionen med halloween. För att skapa stämning och liva upp i mörkret kan man inreda med dekorativa blommor som klarar höstkylan.

INREDNING. Halloween har blivit väldigt populärt i Sverige det senaste decenniet. Namnet betyder Alla döda själars afton och är en högtid som infaller den 31 oktober. Halloween har sitt ursprung i ett keltiskt firande av de döda som bland annat bestod i att man tände eldar och klädde ut sig för att skrämma onda andar. Högtiden ska inte förväxlas med Alla helgons dag som är en kristen högtid och firas till martyrers och helgons ära. Alla helgons dag har firats i den svenska kyrkan sedan medeltiden och infaller

egentligen den 1 november. I Sverige är dock Alla helgons dag flyttat till en lördag och kan därför infalla från den 31 oktober till den 6 november. Ibland sammanfaller dagarna och så är fallet 2020. Både allhelgonahelgen och halloween uppmärksammar de döda, men det görs på väldigt olika sätt. Alla helgons dag firas traditionellt med att människor tänder ljus och smyckar med blommor på kyrkogården till minne av bortgångna släktingar och vänner. Dagens Halloweentradition bygger istället mycket

på att barn klär ut sig i spökkostymer och går runt i kvarteren för att besöka grannar med uppmaningen bus eller godis. Blomsterfrämjandet vill här bidra med lite inspiration inför dagen, som kan passa både den som vill anordna en liten Halloweenfest och den som vill hedra minnet av sina döda släktingar. gravplantering Vilken växt man vill sätta på graven är personligt liksom vad man tycker är stämningsfullt och vackert. Det är stor skillnad på södra och norra Sverige sista helgen i  oktober, i norr är det kanske mer läge för en vacker krans medan det i söder fortfarande går utmärkt att plantera växter. Tulpaner: att sätta en bukett tulpaner på graven är fint. Tulpaner håller sig utmärkt ute i låga temperaturer och fryser det är de även vackra frusna.

Gräs: prydnadsgräsens bästa tid är på hösten när de har fått sina vippor och ax. Prydnadsgräs vajar vackert i vinden och är väldigt dekorativa när det fryser i vipporna. Ett mycket trevligt alternativ för den som tycker att det passar. Cyklamen: svenskodlad krukväxt som finns med både stora och små blommor. De håller sig bra ute i lägre temperaturer och klarar även frostnätter fint. Det finns rent vita blommor för den som tycker om det sobra, och även rosa, röda och tvåfärgade sorter. Silverbladiga växter: vackert och rofyllt och även ett trevligt komplement till cyklamen. Alunrot: perenn växt som håller bra och bidrar med ett vackert bladverk. Finns i alla tänkbara varianter och passar utmärkt i samplanteringar.

Källa: Blomsterfrämjandet

Quality Hotel The Box HHHH i Linköping Oavsett årstid så finns det mängder av sevärdheter och roliga aktiviteter för alla åldrar i flygstaden Linköping: Du ska bo på det nya, läckra Quality Hotel The Box, och på rummet väntar bubblor som en välkomsthälsning. Se fram emot hotellets läckra SPA, The Wellbox. Det ingår en tretimmars SPAvistelse där du är omhuldad av 600 kvm lyx – perfekt för en SPA-weekend med en vän eller partner. Linköping (3 km) är en historisk stad som ligger mellan Vättern och Östersjön, två timmars bilfärd söder om Sveriges huvudstad Stockholm (196 km).

Pris per person i dubbelrum

1.499:-

Pris utan reskod 1.649:-

• 2 övernattningar • 2 x frukosbuffé • 1 x 3-rätters middag • 1 x 3-timmars entré till hotellets SPA, The Wellbox • En liten flaska bubbel per person på rummet • Utcheckning kl. 12 Ankomst: Fredag t.o.m. 18/12 samt valfri 5-17/10 2020. Barnrabatt: 1 barn 0-3 år gratis. 2 barn 4-14 år ½ priset. Extrasäng från 15 år: Pris 999:-

Expeditionsavgift 99:- tillkommer. Barnrabatt vid 2 betalande vuxna. Avbeställningsskydd kan köpas till. Förbehåll för tryck- och prisfel samt utsålt.

Beställ på

Kom ihåg reskoden: KHaktuellt

www.happydays.nu eller ring 020 79 33 84 Öppet vardagar kl. 9-17.


Varmare 1 495:hus Just nu i strålkastarljus SPARA 200:-

CANVAC Luftrenare CLR6420V

(Ord. pris 1 695:-)

SPARA 1 000:-

Art nr 114099

SPARA 296:-

CANVAC Luftvärmepump QHW-TA41A/QHX-TA41A

CANVAC Luftfuktare CLF3301X

8 995:-

4,1/7,0

SCOP/SEER

4,8/4,2 kW

899:(Ord. pris 1 195:-)

PR HOME Art nr 107680 21-56 dB Lampfot 1444502 Ljudnivå inne Matt Guld 45 cm

(Ord. pris 9 995:-)

SPARA 250:-

Max värme-/kylkapacitet

Art nr 112557

Erbjudandena gäller t.o.m. 1/11 2020 eller så långt lagret räcker och kan inte kombineras med andra erbjudanden. Vi reserverar oss för ev tryckfel och slutförsäljning.

299:Just nu i strålkastarljuset! Art nr 112670 guld Art nr 112671 svart

Erbjudandet gäller fr.o.m. 31/8 t.o.m. 1/11 2020 eller så långt lagret räcker och kan inte kombineras med andra erbjudanden. Vi reserverar oss för ev tryckfel och slutförsäljning.

SPARA PR HOME 250:Taklampa Cebu 3546-BT02 Natur 46 cm

999:-

Butik Adress Telnr Öppettider

PR We Gr

PR HOME Lampfot 1444502 Matt Guld 45 cm

1

299:-

Art

Art nr 112670 guld Art nr 112671 svart

PR HOME Bright ljusslinga 1897203 svart 7 m

PR HOME Taklampa 3546-BT02 Natur 46 cm (ord. pris 1Cebu 249:-)

999:-

Art nr 115131

PR HOME Wells 2834313 Grön/Guld 43 cm

1 495:-SPARA 150:Art nr 112663

PR HOME Bright ljusslinga 1897203 svart 7 m

(ord. pris 1 249:-) Art nr 115131

549:-

549:-

SPARA 150:(ord. pris 699:-) Art nr 113598

(ord. pris 699:-) Art nr 113598

Beställ online online ochoch Beställ Beställ online och hämta i butik

hämta i butik hämta i butik

Erbjudandet gäller fr.o.m. 5/10 t.o.m. 22/11 2020 eller så långt lagret räcker och kan inte kombineras med andra erbjudanden. Vi reserverar oss för ev tryckfel och slutförsäljning.

Karlstad, Våxnäs ...054-18 06 00 Arvika ...........................0570-153 00 Säffle ............................0533-171 10 Grums ...........................0555-121 31

Erbjudandet gäller fr.o.m. 5/10 t.o.m. 22/11 2020 eller så långt lagret räcker och kan inte kombineras med andra erbjudanden. Vi reserverar oss för ev tryckfel och slutförsäljning. Erbjudandena gäller t.o.m. 22/11 2020 eller så långt lagret räcker och kan inte kombineras med andra erbjudanden. Vi reserverar oss för ev tryckfel och slutförsäljning.

richardsons.se

Butik Adress Telnr Öppettider


Vitsippan moderniseras och byggs ut Sid 4

Studentbostäder i nytt höghus

River för nya lägenheter på Färjestad

Sid 8

Sid 10

B I L AG A T I LL FAS T I G H E T S M A RK N A D E N # 5 • 2 0 2 0 • Å RG Å N G 2 8

Klickbar webbtidning: fastighetsmarknaden.com

De bygger Tullholmsvikens nya kvarter s. 6

Mest hus för pengarna lbhus.se

När du bygger med oss får du bl a: • Totalentreprenad • Platta på mark med vattenburen golvvärme Kontakta mig så berättar jag mer! Mikael Kvarnlöf | 0706 82 10 30 | mikael.kvarnlof@lbhus.se


22

VÄRMLAND VÄXER

Fastighetsmarknaden #4 2020 Fastighetsmarknaden #5 2020 ANSVARIG UTGIVARE Joachim Svärdh 054-18 77 18 EKONOMI Tomas Carlsson 054-18 77 18 SÄLJARE Lena Grahn, Håkan Andersson, Elisabeth Hansson REPORTRAR Anna Nordström, Erik Lundh LAYOUT/ANNONSPRODUKTION Lovisa Hallquist, Claes Josefsson DISTRIBUTION Svensk Direktreklam

TRYCK Pressgrannar AB UTGIVNING Södra Värmland TEL 054-18 77 18 vxl E-POST info@svenskmediakonsult.se HEMSIDA svenskmediakonsult.se POSTADRESS Fastighetsmarknaden, Ilanda Gård 120, 653 50 Karlstad

Gilla oss på facebook.

Tidningen Fastighetsmarknaden produceras i samarbete med Svensk Mediakonsult AB. För insänt, ej beställt material, ansvaras ej. Citera oss gärna, men glöm inte ange källa.

KRÖNIKA

Foto: Lars Bergs foto

Amazon – mer möjlighet än hot?

H

östens stora snackis kanske är Amazons etablering i Sverige. Olika experter på e-handel och techbolag uttalar sig om hur etableringen kommer att se ut just här, hur det kommer att slå mot olika branscher, hur e-handeln kommer att förändras och hur befintlig fysisk handel, och därmed också fastighetsbranschen, kommer att påverkas. Diskussionerna rör sig mellan ytterligheterna ”Amazon kommer att ta över allt” till ”Amazon kommer inte att förändra läget i Sverige så mycket”. Sanningen ligger, som ofta, troligen någonstans däremellan. Amazon är ett av två gigantiska detaljhandelsföretag på nätet. Från att från dess start ha varit en e-handel för böcker till ett företag där du idag hittar elektronik, smycken, mode, möbler, mat, leksaker, streamingtjänster och molntjänster. I många länder används transporter i egen regi för att kunderna snabbt och enkelt ska få sina varor – vilket har varit ett av företagets fokus. Men för ett land som Sverige – som har relativt få människor på stor yta, är transporterna redan idag en stor ekonomisk utmaning för befintliga transport- och e-handelsföretag. Här kanske Amazon kan bidra till nytänkande och utveckling för att ge kunder en allt bättre service. Redan idag finns indikationer på att Amazon vill hitta lösningar på bra tillgänglighet genom digitala lås och hemleveranser i olika former. Här kan fastighetsbranschen bidra till att hitta olika lösningar som underlättar för sina shoppande hyresgäster, men också informera om vilka risker som finns och vad som gäller i trappuppgångar gällande stöldrisk, brandrisk och framkomlighet – om det skulle bli alltför många paket i trappuppgångar som väntar på sina ägare. Bäst är kanske att lösa hemleveranser genom leveransboxar i eller i anslutning till bostäder. Så, till den stora frågan: Kommer all annan handel att försvinna? Sannolikheten att Amazon skulle konkurrera ut all annan etablerad e-handel och fysisk handel får nog ses som obefintlig. Däremot kommer sannolikt kraven på befintlig e-handel öka på grund av en ny konkurrenssituation. Men Amazon bjuder också på en fantastisk möjlighet att sälja sina varor på en gigantisk plattform. Att finnas på Amazon, och att lyckas där, bjuder på världsomfattande möjligheter.

MARIA FRISK

FASTIGHETSÄGARNA

Fredrik Berglöf har lång erfarenhet inom fastighetsbranschen och är sedan i våras ny vd på bostadsbolaget Hammaröbostäder.

”För mig var det jobbet som hade allt”

Sedan mars är Fredrik Berglöf ny vd på det kommunala bostadsbolaget Hammaröbostäder. Bakåt har han lång erfarenhet inom fastighetsbranschen likväl som han mer än väl känner till Hammarö. Att landa i vd-rollen var för honom en dröm som gått i upplevelse. MÅNADENS PROFIL. Hur hamnade du på Hammaröbostäder? – Sammanfattningsvis, jag sökte som vilket jobb som helst. För mig var det jobbet som hade allt. Jag blev väldigt lycklig när jag fick det. Jag har arbetat mycket inom fastighetsbranschen och har varit på stora företag som Sweco och Riksbyggen. Jag ville till något mindre. Det tog inte många sekunder att ta beslutet att söka. Jag har dessutom rötter härifrån, i alla fall halva min genbank då min mamma är från Hammarö. Jag har spenderat mycket tid här.  Hur hamnade du i fastighetsbranschen? – Det här med fastigheter har alltid varit med i livet. Jag brukar säga att jag har växt upp mellan travbanan och farfars fastighetsföretag. Pappa var mycket för trav och farfar

har byggt upp ett eget fastighetsbolag, så jag hade två stora inspirationer att gå efter. Brorsan valde trav och jag valde fastigheter. Nu är vi till slut både i branschen så jag känner att jag valde rätt. Vad har varit din största utmaning på nya jobbet? – Det har varit organisatoriskt. Bakåt har det varit mycket stora investeringar i fokus och nu måste vi landa i det och börja blicka framåt. Vi är flera här på kontoret som är nya och det gäller att hitta en strategi för oss tillsammans med vår styrelse.  Hur ser en vanlig dag på jobbet ut? – Det är det som är det härliga här, att man aldrig vet. Vi är ett väldigt litet gäng med bara åtta anställda. Vi har nästan ingen yttre personal utan det är vi som är på kontoret. Vi har mycket dialog med kommu-

nen, som är vår ägare, då vi har många gemensamma utmaningar. Det är mycket fokus på att hitta vägen framåt. Det är mycket både högt och lågt, det är roligt. Vad är roligast med ditt jobb? – Det är väl den här dynamiken. Man måste hela tiden lära sig hitta vägen mot de problem man möter. Det är mycket mänskligt i att vara vd för ett så litet bolag som vi är. Det är mycket dialog med våra hyresgäster. Man kan tro att det är mycket byråkrati med ett fastighetsbolag, men så är det inte. Det är mänskligt och stimulerande.  Vad händer närmast för dig och företaget? – Vi har en spännande höst framför oss. Jag tillsammans med kollegorna och styrelsen måste försöka landa i det vi har framför oss. Vi ska blicka framåt, i det är det mycket jobb som ska göras. Vi har ett nytt politiskt styre här på Hammarö så det ska bli spännande och se vad det innebär.  Vart ser du dig själv om tio år? – Just nu ser jag mig själv kvar här. Innan har jag alltid

blickat framåt och sökt nya saker, men nu för första gången känner jag mig nöjd med där jag är. Jag är definitivt kvar i branschen i alla fall. Tio år är en lång tid så man får se, men just nu känns det väldigt rätt. Sen har jag ett privatliv med tre små barn hemma, så det är skönt karriärmässigt att vara någonstans där man känner sig nöjd och trygg. Just nu är jag nöjd med livspusslet. När du inte jobbar, vad gör du helst på fritiden? – Det är väldigt mycket barnen det handlar om. Både jag och min fru är väldigt familjära av oss och försöker umgås mycket tillsammans. Vi reser en del och har faktiskt precis köpt en fjällstuga. Sedan tränar jag mycket, det går inte att komma ifrån. Förr var det en del tävlingar, nu är det mest må-bra träning. Jag springer mycket och simmar. Det är den kombinationen – springa, simma och barnen. Sedan är tiden slut. Jag ser knappt på tv. Man har begränsat antal timmar och då får man prioritera. anna nordström

070-530 65 60 anna@svenskmediakonsult.se


Din helhetsleverantör inom

ANLÄGGNING OCH ELKRAFT! Fjärrviksvägen 2A Karlstad

Din helhetsleverantör inom

TRANSPORT! Betongvägen 11 Karlstad | 054-53 42 00 | kewab.se

KÖP ERT DRÖMHUS

- DIREKT FRÅN HUSFABRIKEN

054-224 48 10 | www.huspartner.com


44

VÄRMLAND VÄXER

Fastighetsmarknaden #4 2020 Fastighetsmarknaden #5 2020

Byggnaden, som är från 50-talet, var från början ett tillfälligt hem för barn med otrygga hemförhållanden. Numer är byggnaden utpekad som särskilt värdefull och är med i kommunens kulturmiljöprogram.

Illustration över hur det är tänk att se ut när det är klart.

För att ge plats åt det nya har flertal träd tagits ner som i sin tur ska tas tillvara till utemiljön.

Förskolan Vitsippan moderniseras och byggs ut Förskolan Vitsippan huserar i en byggnad från 50-talet och sedan dess har enbart smårenoveringar gjorts. Nu ska förskolan bli både större och moderna och anpassas för framtida behov. I dagsläget är det fyra avdelningar med plats för upp till 80 barn. När om- och tillbyggnationen står klar kommer det att dubblas. I början av 50-talet stod Jakobsbergshemmet klart på Sommarro, ett tillfälligt hem för bar med otrygga hemför-

hållanden. Senare på 70-talet blev det istället en förskola, vilket det är än idag. Nu ska den renoveras och byg-

gas ut, med beräkningen att stå klar till julen 2021. – Det har mest varit smårenoveringar innan. Därför är det intressant att bevara det som går, säger Anette Lundmark, fastighetsförvaltare Karlstad kommun. Byggnaden är med i kommunens kulturmiljöprogram och är utpekad som särskilt värdefull. – Det som är speciellt här är att det är rödlistat, vi får

Din mark- och anläggningsentreprenör i Värmland

inte göra hur som helst, säger Henrik Jonsson, projektchef Serneke, som står för entreprenaden. glasad gång Den nya byggnaden kommer vara ungefär 800 kvadratmeter stor i två våningar och rymmer fyra nya avdelningar, vilket är lika många som i den gamla byggnaden där det idag finns plats för uppåt 80 barn.

– Vi har behov av fler förskoleplatser. Just den här förskolan går bra att utöka då utemiljön är så pass stor. Därför väljer vi att bygga ut här, säger Anette. Redan nu är markarbetet igång och i höst är det planerat för att både bottenplattan och stommen ska stå på plats. – Planen är att ha taktätt till jul, säger Henrik. Den nya byggnaden kommer ha en träfasad och be-

stå delvis av trästomme, med stål som komplement och betong på andra våningen. Taket i sin tur blir av sedum. Tillbyggnaden ska uppfylla kraven enligt miljöcertifieringen Miljöbyggnad silver och den gamla delen görs mer energisnål genom att man kompletterar fönstren med en extra ruta så man får energiglas. – Mellan husen kommer det bli en glasad förbindel-

VI UTFÖR LUFTBEHANDLINGSANLÄGGNINGEN Kulinggatan 3, Karlstad 054-21 53 43 energiochfastighet.se

Kontakt: Niklas Engström | Tfn: 072-202 02 23 E-post: niklas.k.engstrom@svevia.se Markarbeten Ledningsarbeten

Grundläggning

VA

Asfaltsytor

Svevia_Annons_Varmland_122x88.indd 1

Lambergsgatan 36 Karlstad • 054-770 88 70 • tingvallastaden.se 2020-10-05 15:00


5

VÄRMLAND VÄXER

Fastighetsmarknaden#5 #42020 2020 Fastighetsmarknaden

5

5

Markanvisning på Åsmyren i centrala Forshaga Forshaga kommun bjuder in till markanvisning för att påbörja arbetet med att utveckla det natursköna och centrala området Åsmyren. Där vill man skapa en eftertraktad boendemiljö med älvpromenad inpå

knuten och endast 300 meter till centrum. Kommunen vill gärna se att flera intressenter bygger i anbudsområdet för att få en variation av arkitektur och upplåtelseformer. Dessutom är det viktigt med

en genomtänkt idé om hur förslaget medverkar till en begränsad klimatpåverkan och att man certifierar sina fastigheter med miljöbyggnad. Anbudsområdet indelas förslagsvis i flera mindre områden.

Studentbostäder byggs på Jakobsberg I den nya stadsdelen Jakobsberg har fastighetsföretaget K2A har startat första etappen i projekt Harklövern 1. Projektet avser nyproduktion av 46 studentbostäder Projektet kommer att genomför-

as genom ett JV-bolag som ägs till 65 procent av K2A och 35 procent av Wermland Invest och Martin Levin via bolag. Harklövern etapp 1 kommer att uppföras med trästomme och miljöcertifieras enligt Sva-

nen. Färdigställande och inflyttning är beräknat till tredje kvartalet 2021. K2A har tecknat ett tioårigt hyresavtal med Region Värmland som kommer att hyra samtliga 46 studentbostäder.

Henrik Jonsson och Anette Lundmark framför den gamla byggnaden samt den del där Foto: Anna Nordström marken förbereds för den nya.

Allt från roterande & stela teleskoplastare från vår lilla Manitou MT 625 för trånga miljöer till klassens jätte, Manitou MRT 3255 med en lyfthöjd på upp till 40 meter! Även både tornkran och mobila byggkranar som når både högre och längre! 010-17 12 500 | west2000.se I samband med nybyggnationen kommer även den befintliga byggnaden renoveras.

segång, så att man kan gå emellan nybyggnaden och matsalen utan att gå genom någon annan avdelning, säger Henrik. vattenlek I den befintliga byggnaden går man bland annat över ytskikten samt sätter in en hiss för att förbättra tillgängligheten mellan byggnadskropparnas halvplan. – Vi gör om många utrymmen i gamla byggnaden samtidigt som vi vill behålla känslan. Vi ska bygga ut köket med inlastning och om-

klädningsrum för personalen. Sedan ska vi även bygga om köket till ett mottagningskök, säger Anette. Utvändigt ska de se över bland annat balkongräcken samt fasaden och laga där det behövs. Även utemiljön passar de på att göra om så den blir mer pedagogisk där en del utrustning från gamla gården bevaras och en del blir ny, bland annat har man tagit tillvara de träd som har fällts för markarbetet som blir ny balanslek. – Vi kommer bevara en li-

ten bit av skogen som lekmiljö, säger Anette. – Det är även en vattenlek inplanerat med en liten bäck och en grund damm, säger Henrik. Det kommer även bli fler parkeringsplatser på tomten.

anna nordström

070-530 65 60 anna@svenskmediakonsult.se

Projektering El- och Telesystem.

Lagergrens Gata 4, 652 14 Karlstad • Tel 010-788 60 00 • www.ebabkonsult.se

Inget jobb är för litet eller för stort Hammarö Bergsprängning med anor från 1800-talet är ett anläggningsoch entreprenadföretag som huvudsakligen arbetar med sprängningar. Vi utför allt från försiktiga sprängningar tex. inomhus till stora vägprojekt och bergtäkter. Vi har mycket stor erfarenhet av sprängningar i känsliga miljöer som tex i industri och tätbebyggda områden. Oavsett jobb har vi de resurser och maskiner som krävs för att utföra uppdraget på ett effektivt sätt. Med modern och bred maskinpark klarar vi även större entreprenader. Så tveka inte att höra av dig som privatperson eller företag. Hammarö Bergsprängning har hela Sverige som arbetsområde. Vi lämnar gärna offert och pris på olika borr- och sprängprojekt.

Bergsprängning

Sten-/skutknackning

Bergborrning

Förtagningsborrning

Losshållning av berg

Bergsspräckning

Auktoriserade bergsprängare i BEF, Bergsprängnings Entreprenörernas Förening

Vi utför el- & teknikinstallationerna

054-68 87 70

www.eitech.se

hammarobergsprangning.se I 073-772 22 75


66

VÄRMLAND VÄXER

Fastighetsmarknaden #4 2020 Fastighetsmarknaden #5 2020

Tobias Kvarth och Tomas Rhöse framför den plats där det nu ska växa fram ett helt nytt kvarter med ett höghus med bostadsrätter, hyreshus, livsmedelsbutik samt andra kommersiella ytor.

Nytt kvarter växer fram i Tullholmsviken

Nu har bygget dragit igång för Löfberg Fastigheters satsning i Tullholmsviken. I den första etappen blir det bland annat ett höghus med bostadsrätter, en livsmedelsbutik och hyresrätter. – Det är ett intressant kvarter. Här finns möjlighet att bygga ett fördelaktigt höghus med utsikt mot två vikar, mot stan och även stadsträdgården, säger Tomas Rhöse, vd Löfberg Fastigheter.

Totalt har Coop har sålt av tio kvarter i området där Löf berg Fastigheter har förvärvat tre stycken. Nu är de igång och bygger sin första etapp i området vid Tullholmsviken. – Vi har sett det här som en fortsättning på vår del i Brygguddenområdet. Vi tar ett gammalt industriområde och gör om det till ett tryggt och levande kvarter med bo-

städer, verksamheter och platser för människor. Vi tar även med oss samma partner, säger Tomas Rhöse. Med det syftar han på Consto, som här liksom på Bryggudden står som totalentreprenör. De etablerade sig på platsen i slutet av augusti och är nu igång med markarbetet och pålningen för det nya kvarteret. – Jag tror att det kommer

bli ett fint projekt, det är ett väldigt bra läge. Det jag värdesätter är närheten till grönområdet på Orrholmen och allt vatten, säger Tobias Kvarth, arbetschef Consto.

tre olika delar Själva bottenplattan kommer vara cirka 3 600 kvadratmeter stor. I bottenplan på fastigheten kommer det bli en livsmedelsbutik på cir-

ka 1 800 kvadrat samt några mindre kommersiella ytor. Sedan följer parkeringsytor i två plan och ovanpå en innergård för de boende i höghuset. – Först bygger vi garaget upp till våning fyra, då är allt i samma nivå. När vi kommer upp till lägenheterna kör vi på ett montageschema veckovis där bostadsrätterna och hyresrätterna byggs pa-

TOTALENTREPRENÖR

054-224 44 00 • constoab.se


7

VÄRMLAND VÄXER

Fastighetsmarknaden#5 #42020 2020 Fastighetsmarknaden

7

Vi är arkitekter och projekterande byggnadsingenjörer under hela byggprocessen

Just nu pågår armering och markarbete innan det är dags för gjutning av bottenplattan, Foto: Anna Nordström som kommer vara cirka 3 600 kvadratmeter stor.

BESÖK OSS: WWW.KLARA.SE

RING OSS: 054-19 03 30

MAILA OSS: KLARA@KLARA.SE

Vi utför elarbeten

Illustration över hur det nya kvarteret i Tullholmsviken är tänkt att se ut.

rallellt, säger Tobias. – Kvarteret kommer vara indelat i tre olika delar. Bostadsrättföreningen, hyreslägenheterna och de kommersiella lokalerna, säger Tomas.

parallellt med att produktionen startar i grunden. Vi bygger i huvudsak med prefabbetong men med platsgjutna valv och till viss del ytterväggar i trä, säger Tobias.

"Vi har sett det här som en fortsättning på vår del i Brygguddenområdet" Delarna kommer sedan vara olika höga där den lägsta med kommersiella lokaler är i fyra våningar ner mot vattnet medan höghuset mot stan kommer ha 16 våningar plus en takterrass. De två huskropparna med hyresrätter blir sju våningar höga med runt 130 lägenheter totalt. – Vi projekterar nu huset

60 meter högt Höghuset kommer bli runt 60 meter högt med runt 60 bostadsrätter i olika storlekar, där föreningen får namnet Brf Södertull. – Det är ett historiskt namn. Det låg en tull här förr, det var den södra tullen väderstrecksmässigt. Nu blir det en entré in till staden, den södra entrén, säger Tomas.

Projektering El- och Telesystem.

Alla lägenheter kommer i sin tur ha balkonger, även hyresrätterna. På hyreshusen kommer det även bli solpaneler på taken. Stomarbetet väntas pågå till december 2021. Fasaden kommer sedan bli olika för olika huskroppar. Höghuset exempelvis får murad tegelfasad, dels för att matcha området men även för att bygga med hållbart material för framtiden. – Det är ett så stort kvarter. Vi har velat göra så att det blir ett levande kvarter med olika fasader, säger Tomas. Om cirka två år beräknas det stå klart. Kvarteret binder fint ihop staden tillsammans med Stadsträdgården, Tullholmsviken och gamla stadsdelen Orrholmen. anna nordström

070-530 65 60 anna@svenskmediakonsult.se

Lagergrens Gata 4, 652 14 Karlstad • Tel 010-788 60 00 • www.ebabkonsult.se

Vi utför luftbehandlingsinstallationerna Karlstad 054-85 30 85 flaktteknik.se

Projektering Vent och Installationssamordning

7


88

VÄRMLAND VÄXER

Fastighetsmarknaden #4 2020 Fastighetsmarknaden #5 2020

De bygger nytt höghus framför universitetet

Just nu pågår arbetet med 259 nya studentbostäder alldeles framför universitetet. Lecab fastigheteters senaste projekt är två byggnader varpå ena blir Kronoparkens högsta. – Det här blir campus bästa läge. Här kan man verkligen snooza innan lektionerna, säger Johan Svedlund, vd.  På Sommargatan 112-114, mittemot Karlstads universitet har Lecab fastigheter inlett deras senaste projekt – Lecab Plaza. Det blir två huskroppar med åtta respektive 13 våningar, den sistnämnda blir områdets högsta byggnad. –  Vi vill vara en premiumspelare, vi vill ha klass på grejerna. Här blir det 259 lägenheter i ”trippel-a”-läge, säger Johan Svedlund, vd Lecab fastigheter. Själva bygget utförs av Byggdialog. Tornet får en putsad vit fasad med mycket glas. Det hotell-liknande namnet kommer att prägla byggnaden med en lysande skylt långt upp på byggnaden. Allra längst upp i byggnaden blir det även en gemensamhetsanläggning för de som bor i byggnaden. – Det blir en studie-lounge med takterrass. Där får man en fantastisk utsikt över Vä-

nern. Vi tittar även på att bygga ett gym där uppe. Det lägre huset kommer sitta ihop med tornet, men med en annan fasad. Här blir det istället tegel. parkmiljö Man kommer att bygga en stor  portik  mellan de båda husen med spegeltak. Portiken blir 15 meter bred och sex meter hög.  – Där kommer att vara ett stort torgområde under tak som välkomnar in till området. Där kommer vi möblera och göra det hemtrevligt. En parkmiljö planeras med ett mindre antal bilparkering i anslutning till byggnaderna, likaså cykelparkering. Byggnaderna får en total yta på cirka 10 000 kvadratmeter. Lägenheterna kommer bestå av ettor och tvåor, mellan 21– 37 kvadratmeter stora.

Johan Svedlund, vd, om nya bygget.

Foto: Erik Lundh

Lecab fastigheter flyttar själva in i bottenvåningen. – På bottenvåningen bygger vi ett eget kontor där studenterna kan komma och hämta nyckeln till deras lägenheter och hela den service-biten.

www.lgcontracting.se

De gjuter bottenplattan.

Sedan kommer det också bli någon typ av restaurang, gissar jag. Sex och en halv kilometer har borrats för att få bergvärme till byggnaderna, sedan tillför man solceller på taket. De kommer vara så kallade nära-nollenergibyggnader, det vill säga byggnader  med mycket hög energiprestanda och därmed energieffektivitet.  fastigheter Företagsnamnet Lecab har funnits sedan tidigt 60-tal och

har sedan dess varit associerat med person- och lastbilar men i bolaget Lecab fastigheter äger man, utöver bil- och lastbilsanläggningarna, även andra fastigheter för extern uthyrning runt om i Värmland samt studentbostäder. – Vi köpte de två tornen framför universitetet, som kallas Unionen, när vi skulle bli ett fastighetsbolag. Sedan har vi skött om de bostäderna bra vilket ledde till att vi även kom på tal när Forest Hill skulle byggas.

Unionen är två elva-våningshus bestående av 116 lägenheter. Forest Hill som byggdes senare är fyra hus om totalt 248 lägenheter. – De två äldre tornen håller vi på att renovera just nu för att ge dem ”Forest Hill-standard”, avslutar Johan. Bygget av Lecab Plaza ska stå klart vid terminsstarten 2022. erik lundh

070-422 89 16 erik@svenskmediakonsult.se

Utför håltagning, sågning, slipning, bilning i betong samt rivning av stora som små byggnader Bryngelsrud 314, 660 52, Edsvalla • 070-813 50 50 • www.bmjbetong.se

• VENTILATION • PROJEKTERING • SERVICE BETEN • EL- OCH STYRAR AR • OVK-BESIKTNING KARLSTAD, KARLSKOGA & SUNNE 054-85 05 06 • air4you.se

Markentreprenad

Betongvägen 11, Karlstad • 054-53 42 00 • kewab.se


9

VÄRMLAND VÄXER

Fastighetsmarknaden#5 #42020 2020 Fastighetsmarknaden

9

9

Foto: Erik Lundh

Lägenheter på Gitarrgatan, Kronoparken blir renoverade och får upprustade utemiljöer.

Mirja Snider och Jan Wireby från Stiftelsen Karlstadshus tillsammans med arbetsledare Marco Miller.

Stort renoveringsprojekt på Gruvlyckan och Kronoparken Stiftelsen Karlstadshus har gjort ett partneringavtal med NCC. Syftet är att deras fastigheter är i behov av renovering. Just nu pågår ett stort renoveringsarbete med att rusta upp närmare 500 lägenheter på Gruvlyckan och Kronoparken. Även utemiljöer förbättras. Stiftelsen Karlstadshus hade ett större renoveringsbehov av flera deras fastigheter. – Vi tänkte då att vi behövde kroka arm med en större entreprenör som kan hjälpa oss igenom de här projekten, säger Mirja Snider, Stiftelsen Karlstadshus. Efter en offentlig upphandling vann NCC som kommer ingå i ett partneringavtal med stiftelsen inom de närmaste fyra åren. gruvlyckan Nu är arbetet med två stora

projekt igång. I tre huslängor i Gruvlyckan går man in i samtliga 250 lägenheter för att bland annat byta ut hela köken. Man byter ut samtliga fönster till treglasfönster för att energieffektivisera bostäderna. Garderober i hallarna byts ut och viss el dras om. Det var den 24 februari som de började med det första trapphuset. – Vi går in i tre lägenheter åt gången och det tar mellan tre och fyra veckor, säger Jan Wireby, Stiftelsen Karlstadshus. Under renoveringen bor lä-

genhetsinnehavarna kvar. – Det är lite speciellt. Köket blir avstängt, men kyl och frys bär vi ut och vi ställer även in en liten mobil spis med ugn så de kan tillaga maten från ett annat rum, säger Mirja. I tvättstugan har man också gjort i ordning ett diskrum. – Vi förhåller oss till folkhälsmyndighetens råd om handhygien och avstånd. Om hyresgästen känner symptom avvaktar vi med att gå in i lägenheten. De har förberett tre evakueringslägenheter som de erbjuder till de som är 70 år och i riskgrupp. Arbetet beräknas vara klart i november 2022.

tarrgatan. Här totalrenoverar de bad- och duschrum. Sedan gör de en lättare renovering av köken där de byter ut fronter, bänkskiva och kakel samt målar om. Dessutom byter man ut elen i hela lägenheterna. – Vi måste stänga av vatten under hela tiden så där evakuerar vi hyresgästerna. De erbjuds möblerade evakueringslägenheter vid gatan intill.

De går in i två lägenheter åt gången och varje lägenhet tar fyra veckor att bli klara. Även taken på alla bostadshus på Gitarrgatan har bytts ut i partneringprojektet med NCC. – Utanför partnering gör vi också om utomhusmiljön på Gitarrgatan. Det blir nästan inte en kvadratmeter orörd där, säger Jan. Det handlar om grönytor, gemensamutrymmen, lek-

kronoparken På Kronoparken renoverar de i 219 lägenheter på Gi-

VI UTFÖR LUFTBEHANDLINGSANLÄGGNINGEN Kulinggatan 3, Karlstad 054-21 53 43 energiochfastighet.se

Sanering av asbest och PCB, rivning och betonghåltagning

Stormgatan 1, Karlstad • 054-850 650 • www.saneringstjanst.se

VI UTFÖR MÅLERIARBETET Telefon: 054-17 36 60

platser och entréer. De asfalterar om och man gör nya uteplatser till de lägenheter som ligger på bottenplan. Arbetet på Gitarrgatan beräknas vara klart våren 2022.

erik lundh

070-422 89 16 erik@svenskmediakonsult.se


10 10

VÄRMLAND VÄXER

Fastighetsmarknaden #4 2020 Fastighetsmarknaden #5 2020

Färjestad får 37 nya lägenheter Nu har gamla gymmet längst Färjestadsvägen rivits och gett plats åt en ny Brf – Brf Koltrasten. Den innefattar en lägenhetslänga samt ett punkthus, allt som allt 37 lägenheter i olika storlekar.

Färjestadsvägen 56 bestod tidigare av ett gym som användes av Färjestads ishockeylag. Innan det en butik med ishockeyartiklar och längre bak i tiden var det en livsmedelsbutik, med tillhörande parkering. Nu har byggnaden rivits för att ge plats åt bostäder. – Där gymmet låg kommer det bli ett hus på fyra våningar som ligger i en länga. Sedan där parkeringen låg blir det ett punkthus på sex våningar. Topplägenheterna är indragna takvåningar, säger Maria Frykbom, Prepart Projekt. Bakom satsningen står Färjestadbostäder som byggherre och Prepart Projekt ansvarar för projektet. Arkitekt för nybyggnationen är Södergruppen och totalentreprenör är Karlstads Byggtjänst. storlek Lägenheterna är fördelade på två, tre och fyra rum och kök om cirka 44-93 kvadratmeter.

Man bygger en innegård, där det totalt kommer att finnas 25 parkeringsplatser varav fem i carport och en handikapp-plats. Även laddstationer för elbilar kommer att finnas. Det blir cykelplatser under tak på innergården samt kallförråd i separata förrådsbyggnader på innergården. byggnaderna Stomme och bjälklag blir båda i betong. Det blir treglasfönster i trä med utsida i aluminium. – Taket ska vara i plåt och så blir det putsad fasad, där punkthuset blir grönt och den lägre byggnaden kommer vara vit. Samtliga lägenheter får balkonger med räcken av aluminium förutom bottenlägenheterna som får uteplats. De kopplas till fjärrvärme med vattenradiatorer samt golvvärme i badrummen. Husen byggs enligt Miljöbyggnad silver.

Bostäderna är belägna nära Klarälven vilket de som flyttar in i de övre lägenheterna kommer att ha utsikt över. Flyttar man in i lägenheterna åt andra hållet kommer man istället kunna blicka ut över Dammparken. – Vi börjar att rota i backen här nu och hoppas vi har vädret med oss. Grundläggningen ska väl pågå fram tills årsskiftet. Sen pålar vi i och det var rätt djupt ner, 35 meter ungefär, säger Karl-Henrik Karlsson, Karlstads Byggtjänst. Redan innan man byggt har intresset för lägenheterna varit stort. – Försäljningen har tickat på bra och det har varit bra flöde på folk som är intresserade, säger Oscar Carlson, Länsförsäkringar fastighetsförmedling. Husen ska stå klara vid årsskiftet 2021-2022.

Så blir de nya lägenheterna.

Foto: Prepart

Två nya lägenhetshus byggs på Färjestad.

Foto: Prepart

erik lundh

070-422 89 16 erik@svenskmediakonsult.se

TOTALENTREPRENÖR

Vi utför el- tele- data- och larminstallationerna.

EL • Tele • Data • Larm Lambergsgatan 36 Karlstad • 054-770 88 70 • tingvallastaden.se

Vi utför luftbehandlingsinstallationerna Karlstad 054-85 30 85 flaktteknik.se

Kristinehamn - Hällefors • merel.se


11

VÄRMLAND VÄXER

Fastighetsmarknaden#5 #42020 2020 Fastighetsmarknaden

11

11

Renovering av RIA-gården går mot sitt slut Den som vistats i Karlstads centrum kanske har noterat att ”Gula villan”, eller RIA-gården som byggnaden mer är känd för, varit helt täckt av ett väderskydd sedan april i år. Det är en restaurering som skett och anor från 1800-talet har lyfts fram. Inom kort lyfts skyddet bort.

Rivningsarbetet av gamla gymmet.

Oscar Carlson, Karl-Henrik Karlsson, Maria Frykbom, AnnaCarin Öst.

Foto: Erik Lundh

Foto: Erik Lundh

I kvarteret Älgen ligger RIA-gården, ett av de få kvarvarande trähus i Tingvallastaden sedan 1800-talet. Byggnaden flyttades dit från Mangskog utanför Arvika runt 1872 av Karlstads stadsarkitekt Theodor Högström. Byggnaden har sedan gått i arv och brukats för både läkarpraktik och tandläkarpraktik. I och med det resecentrum som ska byggas vid Hamngatan har det varit oklart om byggnaden ska få finnas kvar, men efter samtal med stadsplanerare har det stått klart att den inte kommer beröras. – Det började då med att vi skulle göra en utvändig renovering. Det var ett stort behov av det. Vi skulle till exempel se över skiffertaket, återanvända det som gick och byta där det var rötskadat under. Sedan skulle det målas om, säger Andreas Johansson, byggledare Karlstads kommun. rödlistad Med byggnadens ålder är den rödlistad som ”särskilt värdefull” i kommunens kulturmiljöprogram. Därför satsar man på att bevara det som går. Arbetet görs med byggnadsfirman Byggfolket, i nära samarbete med kommunens byggnadsantikvarie för att säkerställa en varsam renovering. – Men det har varit, som alltid när man börjar jobba med

Jonas Hedberg, Byggfolket med Andreas Johansson och Leif Gustavsson från Karlstads kommun. ett gammalt hus, att när man väl börjar lyfta bort saker hittar man saker som behöver åtgärdas. Något behöver lagas och något måste bytas ut. Det var betydligt mer skador än vad vi visste innan vi satte igång, säger Leif Gustavsson, fastighetsförvaltare Karlstad kommun. Genom åren har det gjorts en del förändringar på villan. År 1922 gjordes det till exempel en tillbyggnad på villans östra sida. På 70-talet har också ny fasad lagts till. Den nya panelen har dock nu plockats bort på grund av skador och ersätts en ny som mer efterliknar ursprungspanelen. – Det har funnits gammal panel på övriga fasadsidor som är jättefin, förmodligen från 1920-talet, och som faktiskt gått att bevara, säger Jonas Hedberg, platschef Byggfolket. Parallellt med det har de bestämt att sätta in ett modernt till- och frånluftsventilationssystem, handikappanpassad toalett och tvättstuga som ska ge besökarna tillgång till att själva tvätta sina kläder. – Nu är vi äntligen inne i ett skede där vi återställer. Vi sätter panel och vi lägger sista delen av skiffertaket,

säger Jonas. verksamheten Sedan 1982 huserar Hela människan i byggnaden, även om de under coronatider har bedrivit verksamheten utomhus. Hela människan i Karlstad består av tre anställda och ett stort antal volontärer som bedriver ett socialt arbete för människor i olika utsatta livssituationer. – Med tanke på den nya tvättstugan, innebär det en utvecklad service vilket betyder jättemycket för våran verksamhet. Vi har annars fått tvätta åt besökande i källaren, men nu kan de få tvätta själva vilket är jättebra. Det gör mycket för självkänslan, säger Tage Pettersson, verksamhetschef, och fortsätter: – Framförallt signalerar den här renoveringen att verksamheten lever och att det satsas på den. Väderskyddet tas bort i oktober men det kommer bli en del jobb som utförs även i november. Dygnsmedeltemperaturer kan komma att sätta stopp för målningsarbetet vilket kan komma att fortsätta till våren. erik lundh

INTE VILKET FÅGELBO SOM HELST Sedan 1800-talet har koltrasten följt människans kultur och bosatt sig nära oss i våra parker och trädgårdar. Koltrasten har studerat oss noggrant och lärt av vår byggkonst. Idag har koltrasten tröttnat på kvistar och blad och bygger istället lägenheter om 2–4 rok på Färjestad. Självklart med egen uteplats, balkong eller terrass. Projektet är byggstartat och inflyttning planeras till årsskiftet 21/22. Anmäl ditt intresse direkt på brfkoltrasten.se eller kontakta Oscar Carlson på 070-775 21 09 eller oscar.carlson@lansfast.se

Vi utför luftbehandlingsinstallationerna Karlstad 054-85 30 85 flaktteknik.se


12 12

VÄRMLAND VÄXER

Fastighetsmarknaden #4 2020 Fastighetsmarknaden #5 2020

LÄS TIDNINGEN ONLINE .com

fastighetsmarknaden.com

Ritning över de två punkthusen som är planerade att byggas.

De nya husen kommer vara belägna i Sannakajen med närhet till vattnet.

Två nya punkthus planeras i hamnen

Kristinehamnsbostäder planerar för två nya höghus på Sannakajen med totalt 55 lägenheter. Det ena huset kommer bestå av vanliga hyresrätter medan det andra, som dessutom blir två våningar högre, kommer vara ett trygghetsboende.

I Kristinehamn finns det ett stort behov av nya hyresrätter och just nu pågår bygglovsansökan för två nya punkthus som ska uppföras på Sannnakajen. – Ett hus blir på åtta våningar och det kommer bli

Underentreprenör

ett trygghetsboende. Det blir en samlingslokal i botten och sedan 31 lägenheter där det är ungefär 50-50 mellan tvåor och treor. Eftersom det är just ett trygghetsboende kommer det vara lite bättre med utrymme så att man kan röra sig även om man behöver hjälpmedel, säger Jan Barthelson, vd Kristinehamnsbostäder. Att det ena huset blir ett trygghetsboende beror på efterfrågan i kommunen och har varit på gång hos Kristinehamnsbostäder länge. – Det måste vara tillgängligt. I vårt bestånd är det tyvärr inte så mycket som är det i nuläget. inglasad balkong Det andra punkthuset kommer i sin tur bestå av sex våningar med vanliga hyresrätter, som även de består av tvåor och treor. Det huset kommer placeras närmast vattnet på tomten och kommer ha totalt 24 lägenheter.

– Det kommer ligga ungefär 40 meter från vattnet. Intill är det en strandpromenad med vandringsstråk. Att det blev just Sannakajen för de nya bostäderna beror delvis på att det är ett planlagt område men även för att komplettera det kommunala bostadsbolagets bestånd. – Sen är det är ett jättefint läge. Det är centralt med nära till mycket, samtidigt som man kommer att bo väldigt fint, säger Jan. De nya husen är så kallade koncepthus och kommer från start ha hög standard med bland annat parkett och egen tvättmaskin. – Alla lägenheter kommer ha en egen balkong där alla kommer vara inglasade, så att man kan nyttja den under hela året. uppförs parallellt Flera idéer finns kring miljöaspekten för bygget. De tittar på att uppföra laddstolpar på om-

rådet och på båda taken kommer det bli solceller som ska bidra till fastighetselen. – Vi sneglar lite på grön resplan. Det kommer inte bli någon bilpool i nuläget men kanske att vi kan få till några cyklar som finns tillgängliga för utlåning. På själva tomten ska de, utöver en parkering, även satsa på utemiljön med exempelvis en gemensam uteplats mot vattnet. När själva byggnationen kommer igång, där JSB construction står som entreprenör, beror på när bygglovet blir godkänt. Sedan väntar en byggperiod på cirka 14-15 månader där båda husen uppförs parallellt med varandra. – Vi har en plan på att sätta spaden i backen i oktober månad. Men man vet ju aldrig, säger Jan. anna nordström

070-530 65 60 anna@svenskmediakonsult.se

Profile for KHaktuellt/Fastighetsmarknaden

Fastighetsmarknaden 2020 #5  

Värmlands största bygg- & botidning

Fastighetsmarknaden 2020 #5  

Värmlands största bygg- & botidning

Advertisement