Page 25

25

VÄRMLAND VÄXER

Fastighetsmarknaden#4 #4 2019 2019 Fastighetsmarknaden

25

25

Illustration: Klara Arkitekter

Förslag om 300 bostäder och höghus vid Kasernhöjden

AFFEROSTERI, VÄLSVIKEN D, ILLUSTRATION teknikdel, en rostningsdel, en förpackningsdel och en AL

kontorsdel. — Vi börjar med teknikdelen. Den höga delen, som är teknik och rosteri, blir 30 meter hög, säger Bo. matcha befintliga Den kommer då vara lika hög som höglagret och även utseendemässigt kommer den nya anläggningen matcha den befintliga bygg-

naden, med exempelvis sockerelement och lila hörn. — Det kommer bli tämligen exakt likadant, säger Bo. Den nya delen kommer ligga intill den befintliga i en hästskoliknande form, med tomt i mitten. — Vi har även pålat och förberett för ett framtida lager där. Men just nu kommer det vara tomt emellan, säger Bo. I oktober 2020 är det pla-

nerat att bygget ska stå klart för besiktning. I januari ska sedan driften kunna vara igång. — Då blir det full fart, säger Christer.

anna nordström

070-530 65 60

möjligt att bygga tre nya bostadskvarter. I slänten mot E18 kan det bli små kontorsvillor som varsamt placeras in bland träden. I den norra delen av området innebär förslaget till ny detaljplan att det lilla torget, där det bland annat finns bageri och inredningsaffär idag,

kan kompletteras med en ny byggnad i anpassad stil. Mot Norra fältet skulle det kunna byggas ett parkeringshus och ett höghus med 32 våningar. Höghuset skulle kunna rymma båda handel, hotell, kontor och bostäder. Nu pågår samråd till 21 oktober.

SKAN 0030

Den nya anläggningen kommer ligga intill det nuvarande höglagret i Välsviken.

Fastighetsägaren för Kasernhöjden vill utveckla området med nya bostäder och verksamheter. Karlstads kommun har presenterat ett förslag på ny detaljplan som gör det möjligt med runt 300 nya bostäder och ett höghus med 32 våningar. I slänten mot Tingvalla isstadion skulle det vara det

Föreslår ny taxa för bland annat bygglov I samband med att den nya plan- och bygglagen trädde i kraft 2011 antog Karlstads kommun en taxa för planoch bygglov. Nu föreslår stadsbyggnadsnämnden att taxan uppdateras för att bättre motsvara kostnaderna för handlägg-

ningen av ärendena. Idag bygger taxan bland annat på typ av ärende, personalkostnader, hur stor byggnation det rör sig om och om grannar ska höras. Förslaget till ny taxa innebär en höjning för de flesta ärenden, men också att det skulle

bli billigare bygglov för stora byggnader som har väldigt enkla konstruktioner som till exempel ridhus. Det skulle också bli billigare att glasa in uterum och sätta upp mur eller plank vid enbostadshus.

anna@svenskmediakonsult.se

Nya stadsdelar i östra Karlstad

Vi utför Vi utför elinstallationerna elinstallationerna Assemblin Assemblin El AB El AB Karlstad Karlstad 010 - 472 01060 - 472 00 60 00

I östra delen av Karlstad väntar en stor stadsdelsutveckling. Välsvikens handelsområde är färdigbyggt men områdena runt omkring ska utvecklas med bostäder, kontor och andra verksamheter. Det står klart efter att kommunfullmäktige antog den fördjupade över-

siktsplanen för Välsviken. Det är inte klart vad områdena kommer heta men området kommer troligen att delas upp i olika stadsdelar. Den första delen har redan en detaljplan klar och innebär att Södra Kroppkärr växer österut med 120 nya

bostäder. Nu när fördjupningen av översiktsplanen är antagen är nästa steg att ta fram ytterligare detaljplaner. Kommunen kommer att börja med kontor och handel längs E18 och de befintliga trafiklederna och därefter ta fram detaljplaner för bostäder.

Utreder stöd för klimatsmart byggande Projektering VS & Installationssamordning Vi utreder, projekterar och installerar sprinklersystem från idé till färdigt utförande. Vi finns i Västerås, Säffle, Göteborg och Helsingborg.

sprinklerbolaget.se

För att påverka att det som byggs i Karlstad byggs så energieffektivt och klimatsmart som möjligt ser kommunen

över möjligheterna att arbeta mer systematiskt med energifrågor i sin roll som tillsynsmyndighet. För valtningen

ska också utreda om och hur kommunen kan uppmuntra till frivillig energirådgivning i samband med bygglovsansökan.

Ny detaljplan ska tas fram för Norrstrand Stadsbyggnadsnämnden har fått i uppdrag att ta fram en ny detaljplan för att skapa fler bostäder på Norrstrand. Den nya detaljplanen gäller för kvarteret Snickaren 7, Snicka-

ren 12, Åkaren 1, Vakten 15 och Vakten 16. Pråmkanalen vill nämligen ersätta ett befintligt hus med en ny byggnad med fler bostäder. KBAB vill komplettera området med nya bostä-

der och en parkeringslösning. Därför tar kommunen ett helhetsgrepp över området för att ta fram en ny detaljplan för att utreda vad som är möjligt att göra här.

Profile for KHaktuellt/Fastighetsmarknaden

Fastighetsmarknaden 2019 #5  

Bostadsmarknaden i allmänhet och inredning i synnerhet är alltid lika aktuellt och spännande. Tidningen Fastighetsmarknaden fokuserar på det...

Fastighetsmarknaden 2019 #5  

Bostadsmarknaden i allmänhet och inredning i synnerhet är alltid lika aktuellt och spännande. Tidningen Fastighetsmarknaden fokuserar på det...