Page 12

12 drömboende

Fastighetsmarknaden #5 2019

D E T TA Ä R E N A N N O N S F RÅ N SVÄ R D H FAST I G H E T E R D E T TA Ä R E N A N N O N S F RÅ N SVÄ R D H FAST I G H E T E R

ANNONS ANNONS

A NNONS A NNONS

PASSA PASSA PÅ PÅ ATT ATT NYTTJA NYTTJA RUTAVDRAGET RUTAVDRAGET PÅ PÅ 50% 50% Om ni har något som ni önskar hjälp med i er trädgård eller med er fastighet, ring oss så berättar vi mer, hälsar Göran och Janne. Om ni har något som ni önskar hjälp med i er trädgård eller med er fastighet, ring oss så berättar vi mer, hälsar Göran och Janne.

VI TAR HAND OM DITT HUS OCH DIN TRÄDGÅRD Vi Vi på på Svärdh Svärdh Fastigheter Fastigheter har har många års samlad erfarenhet många års samlad erfarenhet om om vad vad som som behöver behöver göras göras och och kan det mesta inom underhåll kan det mesta inom underhåll av av trädgård trädgård och och fastighet. fastighet. – Vi vet att många husägare behöver hjälp – Vi vet att många husägare behöver hjälp med sin trädgård, då det ibland både sakmed sin trädgård, då det ibland både saknas tid och kunskap att göra det själv. Svärdh nas tid och kunskap att göra det själv. Svärdh Fastigheter har flera års samlad kunskap om Fastigheter har flera års samlad kunskap om trädgårdsskötsel och enklare fastighetsunträdgårdsskötsel och enklare fastighetsunderhåll. Trädgårdsmästarna Janne och Göderhåll. Trädgårdsmästarna Janne och Göran klipper och anlägger nya gräsmattor, fixran klipper och anlägger nya gräsmattor, fix-

Häckklippning Häckklippning

ar rabatter, planterar och beskär häckar. Efter ar rabatter, planterar och beskär häckar. Efter slutfört arbete transporteras även trädgårdsslutfört arbete transporteras även trädgårdsavfallet bort. Det ska vara enkelt och effekavfallet bort. Det ska vara enkelt och effektivt att anlita våra tjänster, förklarar Jantivt att anlita våra tjänster, förklarar Janne och Göran. Många husägare anlitar våra ne och Göran. Många husägare anlitar våra tjänster återkommande och kan på så vis förtjänster återkommande och kan på så vis förvänta sig en välskött trädgård året runt. vänta sig en välskött trädgård året runt. – Vi hjälper även våra kunder med att jus– Vi hjälper även våra kunder med att justera befintliga stenläggningar och tvättar tera befintliga stenläggningar och tvättar marksten som blivit svarta av påväxt. marksten som blivit svarta av påväxt. Många fastighetsägare har också problem Många fastighetsägare har också problem med mossa i grönytorna, vi använder mossmed mossa i grönytorna, vi använder mossbekämpning och vertikalskärare som effekbekämpning och vertikalskärare som effektivt tar bort mossan för ett varaktigt resultat. tivt tar bort mossan för ett varaktigt resultat. Vi ser alltid till att kunden är helt nöjd, berätVi ser alltid till att kunden är helt nöjd, berät-

Plantering Plantering av av buskar buskar

El & Belysningsteknik i Värmland AB

Christian Jansson

Christian Jansson Elinstallatör Elinstallatör 0738-32 27 13 christian@ebteknik.se 0738-32 27 13 • christian@ebteknik.se

Dags att byta fönster? Kontakta oss för en kostnadsfri offert. UTNYTTJA ROT-AVDRAGET!

Du har väl jordfelsbrytare? En jordfelsbrytare är en pålitlig och billig livräddare. Jordfelsbrytaren skyddar om strömmen går fel väg, till exempel om vi använder elapparater på oförnuftiga sätt eller i olämpliga miljöer.

Vi vänder oss bla till privatpersoner och bostadsrättsföreningar Vi kommer hem till dig och mäter Dina nuvarande fönster, ger förslag på lämpliga fönsterval ur SP-Fönsters breda sortiment. Vår fönsterserie Balans är energimärkt. Vilket innebär en rejäl sänkning av dina värmeförluster!

Ring 054-53 30 93 eller 070-557 33 80 och prata fönster med oss!

Vi fixar elen på Färjestadstravet.

Nybyggnationer • Om- och tillbyggnader • Renoveringar

ANLITA ANLITA OSS OSS FÖR FÖR DIN DIN TRÄDGÅRD TRÄDGÅRD ▪ Städning av trädgård ▪ Städning av trädgård ▪ Gräsklippning & trimmning ▪ Gräsklippning & trimmning ▪ Häckklippning & kantskärning ▪ Häckklippning & kantskärning ▪ Rensning & plantering i rabatter & övrig trädgård ▪ Rensning & plantering i rabatter & övrig trädgård ▪ Kalkning och Gödning av gräsytor ▪ Kalkning och Gödning av gräsytor ▪ Beskärning av träd & buskar ▪ Beskärning av träd & buskar ▪ Justering av befintlig stensättning i trädgård ▪ Justering av befintlig stensättning i trädgård ▪ Bortforsling av trädgårdsavfall ▪ Bortforsling av trädgårdsavfall ▪ Enklare utvändiga snickeri- & målningsarbeten ▪ Enklare utvändiga snickeri- & målningsarbeten ▪ Tillsyn av fritidshus ▪ Tillsyn av fritidshus

RING OSS FÖR MER INFO: RING OSS FÖR MER INFO:

072-019 51 10 eller 070-091 17 75 072-019 51 10 eller 070-091 17 75

Toalettstol, handfat och badkar

H U S M O RST IP S

innan du gnuggar med toaborsten och sedan spolar. Tvätta toalettborsten med miljömärkt diskmedel eller såpa ibland.

Avlopp och badrumsgolv Rensa avlopp i både handfat och dusch ca en gång i månaden så förebygger du stopp och dålig lukt. Undvik medel som propplösare – det är inte bra för rören som kan skadas. Om du får stopp, prova istället att hälla i en ganska stor

mängd hett vatten. Om det inte fungerar, kan du testa att lösa en kopp bikarbonat och en kopp salt i en kastrull med kokande vatten, och häll detta i avloppet. Om det ändå inte fungerar, ring efter hjälp!

Lampskärmar Små och mellanstora ljusa lampskärmar som blivit bruna av värmen från glödlampor och gulnade av ålder kan enkelt bli som nya. Köp textilfärg i den färg du önskar och

blanda till efter anvisningarna på paketet. Doppa ned hela skärmen och låt den ligga i färgbadet 10 minuter eller mer. Låt den sedan dropptorka över hinken.

Fläckar på rostfritt Till alla er som har rostfria kylskåp, frysar, ugnar, fläktar och spisar. Vem hade kunnat ana? Fläckarna lever sina egna liv och ingen vet hur de hamnade där.

Vi samarbetar med Bidevindsgatan 5, Örsholmen, Karlstad 054-85 40 15

Vård Vård av av grönytor grönytor

Rengör toalettstolens utsida med en våt mikrofibertrasa och eventuellt med lite såpa. I själva toaletten kan du använda ättika som tar bort kalkavlagringar och fungerar desinficerande. Häll i ättikan och låt det verka en stund

NYINS TALL ATION • SERVICE

T ION A L L A T S IN T ION R E PA R A SERV ICE

tar Janne och Göran. tar Janne och Göran. Svärdh Fastigheter samarbetar med ett anSvärdh Fastigheter samarbetar med ett antal lokala handelsträdgårdar och med samlad tal lokala handelsträdgårdar och med samlad kunskap så kan vi alltid ge förslag på nyplankunskap så kan vi alltid ge förslag på nyplantering av växter som är anpassade till den tering av växter som är anpassade till den egna trädgården. egna trädgården. – Vi gör även enklare reparationer och un– Vi gör även enklare reparationer och underhåll av fastigheten såsom målning och derhåll av fastigheten såsom målning och mindre snickeriarbeten. mindre snickeriarbeten. Att anlita Svärdh fastigheter till det man vill Att anlita Svärdh fastigheter till det man vill få gjort i trädgården är väldigt fördelaktigt få gjort i trädgården är väldigt fördelaktigt eftersom tjänsterna som erbjuds kan göras eftersom tjänsterna som erbjuds kan göras med Rut- eller Rotavdrag. med Rut- eller Rotavdrag. Nu erbjuder vi även tillsyn av fritidshus, Nu erbjuder vi även tillsyn av fritidshus, ring oss så berättar vi mer! ring oss så berättar vi mer!

Det finns ett knep. Ta en bit hushållspapper och droppa lite olivolja på (inte hälla) och gnid in ytorna med det så blir det jämnt och fint.

Plocka ut gamla pluggar ur väggen Skaffa en extra korkskruv och lägg i verktygslådan, för den är perfekt att dra

ut gamla pluggar ur väggar med. Stick in, vrid ett halvt varv och dra ut.

Profile for KHaktuellt/Fastighetsmarknaden

Fastighetsmarknaden 2019 #5  

Bostadsmarknaden i allmänhet och inredning i synnerhet är alltid lika aktuellt och spännande. Tidningen Fastighetsmarknaden fokuserar på det...

Fastighetsmarknaden 2019 #5  

Bostadsmarknaden i allmänhet och inredning i synnerhet är alltid lika aktuellt och spännande. Tidningen Fastighetsmarknaden fokuserar på det...