Page 31

7

VÄRMLAND VÄXER

Fastighetsmarknaden #5 2018

7

IFO-huset renoveras för 20 miljoner För några år sedan fattades ett beslut om att det så kallade IFO-huset i Skoghalls centrum behövde renoveras. Och nu är renoveringen igång. – Fastigheten behövde anpassas efter den nya verksamheten som ska in, säger Gunnar Skjaeret, projektledare, Hammarö kommun. IFO-huset inrymmer till största del kommunens individ- och familjeomsorg, nu ska även socialtjänsten in med 40 kontorsplatser. I början av året började den efterlängtade renoveringen och det går väldigt bra. – Renoveringen kom igång i början av 2018 och målet har varit att vi ska vara klara i december. Men det går snabbare än vi hade tänkt och vi kommer att vara klara redan i mitten av december. Då kan verksamheten börja möblera upp inuti och den kommer nog att kunna öppna någon gång i januari igen, säger Gunnar Skjaeret.

Bytt nästan allt Det gamla bibliotekshuset är relativt stort och har en yta

på 1100 kvadratmeter. Enligt kommunstyrelsens protokoll var det på grund av arbetsmiljöskäl som det blev aktuellt med en ombyggnation av huset. Till en början beräknades kostnaden blir 10 miljoner kronor, men man insåg att renoveringskostnaden skulle blir något högre. – Eftersom huset är gammalt och mycket eftersatt blir renoveringskostnaden högre än vi först trodde. Renoveringen kommer att uppgå till 20 miljoner kronor. Under renoveringen har man bytt ut i stort sett allt. Invändigt har alla rör bytts samt ventilationen och elen i fastigheten. – Men vi har kunnat behål-

IFO-huset i Skoghall behövde anpassas efter moderna krav för den nya verksamheten som ska in där. Därför renoveras fastigheten till en summa av 20 miljoner kronor. FOTO: ANNA NORDSTRÖM.

la toalettporslinet till exempel som var relativt nytt och fräscht, säger han. Vad händer i huset just nu? – Den stora rivningen är gjord och vi har kommit

vi utför vS-inStallationer www.bravida.se | 054-17 77 00

långt, nu är vi nästan klara. Vi sätter dörrar på alla kontorsutrymmen just nu, lägger mattor och målar väggarna invändigt. Huset blev uppfört någon

gång runt 1960 och det har varit många olika verksamheter i det, därför är lokalerna slitna. Fastigheten behövde uppgraderas till dagens krav. – Det är inte bara kontoren

som har renoverats utan vi har lagt en del även på själva skalet och bytt ut alla fönster. SARA STRAND

vi utför elinstallationerna

Kasernhöjden 7, 653 39 Karlstad • 010-470 75 00 • www.midrocelectro.se

VI UTFÖR MÅLERIARBETET 054-860 688 • www.caland.se

Telefon: 054-17 36 60

Pelletsgatan 3, Karlstad • 054-85 06 70, 070-565 70 90 • byggakustik.se

Vi utför all ventilation samt styr- & reglerinstallationer

projektering VVS

Fastighetsmarknaden 2018 #5  

Bostadsmarknaden i allmänhet och inredning i synnerhet är alltid lika aktuellt och spännande. Tidningen Fastighetsmarknaden fokuserar på det...

Fastighetsmarknaden 2018 #5  

Bostadsmarknaden i allmänhet och inredning i synnerhet är alltid lika aktuellt och spännande. Tidningen Fastighetsmarknaden fokuserar på det...