Page 30

6

VÄRMLAND VÄXER

Fastighetsmarknaden #5 2018

Stort lyft för Kvarnbergsskolan Länge har det pratats om att Kvarnbergsskolan har varit i behov av renovering, bland annat för att få större matsal och gympasal. Nu är spaden satt i marken och arbetet med om- och tillbyggnad av skolan har startat. Till sommaren 2020 ska den nya skolan stå klar. Kvarnbergsskolan byggdes i början av 60-talet och har idag 245 elever i förskoleklass upp till sexan. När skolan står färdig kommer den ha plats för 400 barn. Att det nu görs en om- och tillbyggnation är dels för att kommunen ser ett kommande behov av större och mer anpassade lokaler. Men framförallt ska lokalerna bli sammanhållna. Innan ombyggnationen bestod skolan av fyra olika huskroppar och förutom att bygga så att hela skolan sitter ihop ska även befintlig byggnad renoveras, plus att det ska göras en lokalanpassning av kök och matsal. Höjden kommer som innan hamna på två våningar. – Vi har sagt att vi ska inte bygga högre än vi haft tidigare. Det blir mycket med en stor, tung huskropp i en sån här stadsdel. Därför har vi jobbat mycket med utformningen på byggnaden och

dess placering på tomten säger Mikael Jansson, projektledare Karlstad kommun.

Resa stålstomme Ombyggnationen av skolan sker som partneringentreprenad mellan kommunen och NCC. Invändigt drog de igång med arbetet med rivning och sanering i juli, följt av tungrivning i början av augusti. – Det har flutit igång väldigt bra. Berget har ställt till det lite, men inget allvarligt. Vi kommer börja med betongarbetet under vecka 39 ändå. Sedan under hösten, i november kanske, kommer vi resa stålstomme, säger Magnus Alvkäll, projektchef NCC. Skolan kommer få lättak, som kommer komplett och som lyfts upp i sektioner. Väggarna kommer platsgjutas. – Ytterväggar tillverkas i ett tält och lyfts sedan på plats. Ja-

Det ceremoniella första spadtaget togs av kommunalråden Henrik Lander (C) och Niklas Wikström (L) samt elevrådets ordförande Ella Hastor Gunic och elevrådets vice ordförande Ture Miliander.

nuari-februari satsar vi på tätt hus, säger Magnus.

Mer gröna ytor Budgeten för ombyggnationen ligger på 117 miljoner kronor. Under tiden skolan byggs om har eleverna fått flytta till den nyrenoverade

Skogsbackeskolan på Rud, detta för att undvika tillfälliga paviljonger. När de sen kommer tillbaka efter sommaren 2020 kommer de ha en mer anpassad skola med större lokaler. – Vi vill ha det så flexibelt som möjligt för att verksam-

FOTO: ANNA NORDSTRÖM

heten ska kunna anpassa sig efter varierande storlek på klasserna. Det ska bli ljust och luftigt invändigt, vi bygger bort dolda ytor och mörka hörn. Det ska dessutom bli en skofri skola, säger Mikael. Även skolgården kommer få ett lyft med mer gröna ytor

och träd, och den kommer utformas som olika aktivitetszoner för att passa barn i alla åldersgrupper. Fasaden i sin tur kommer bli i trä i olika kulörer för att smälta in bra i området. ANNA NORDSTRÖM anna@svenskmediakonsult.se

Pelletsgatan 3, Karlstad • 054-85 06 70, 070-565 70 90 • byggakustik.se

Vi utför luftbehandlingsinstallationerna Karlstad 054-85 30 85 Kil 0554-108 98 • www.flaktteknik.se

projektering VVS Projektering El- och Telesystem.

010-17 12 500 www.west2000.se Pihlgrensgatan 7, 652 25 Karlstad • Tel 010-788 60 00 • www.ebabkonsult.se

Vi utför Vi utför elinstallationerna elinstallationerna Vi utför sprängnings- och markarbeten samt grusleveranser Tel: 0573-609 64, Mobil: 070-516 00 64, Lastbil: 070-235 80 06, Fax: 0573-609 60, E-mail: info@ostervallskogsallteknik.se

Assemblin Assemblin El AB El AB Karlstad Karlstad 010 - 472 01060 - 472 00 60 00

Fastighetsmarknaden 2018 #5  

Bostadsmarknaden i allmänhet och inredning i synnerhet är alltid lika aktuellt och spännande. Tidningen Fastighetsmarknaden fokuserar på det...

Fastighetsmarknaden 2018 #5  

Bostadsmarknaden i allmänhet och inredning i synnerhet är alltid lika aktuellt och spännande. Tidningen Fastighetsmarknaden fokuserar på det...