Page 25

Industrihotell på Nolgård

Kvarnbergsskolan byggs om

Renoverar för familjecenter

Sid 4

Sid 6

Sid 8

B I L AG A T I L L FA S T I G H E T S M A R K N A D E N # 5 • 2 0 1 8 • Å R G Å N G 2 6

Klickbar webbtidning: fastighetsmarknaden.com

KARLSTAD

Rudsängens förskola blir större Sid 12

Om- och tillbyggnad • Kakel/klinkers • Altaner • Takbyten Kök och badrum • Maskinuthyrning Tommy Johansson l 054-54 22 66 | 070-622 23 68 info@larkangensbygg.se | larkangensbygg.se | Kungsåsvägen 3, Vålberg

Fastighetsmarknaden 2018 #5  

Bostadsmarknaden i allmänhet och inredning i synnerhet är alltid lika aktuellt och spännande. Tidningen Fastighetsmarknaden fokuserar på det...

Fastighetsmarknaden 2018 #5  

Bostadsmarknaden i allmänhet och inredning i synnerhet är alltid lika aktuellt och spännande. Tidningen Fastighetsmarknaden fokuserar på det...