Page 19

19

Fastighetsmarknaden #5 2018

D E T TA Ä R E N A N N O N S F R Å N S V E N S K M E D I A K O N S U LT

ANNO N S

Röster från Svensk Mediakonsults samarbetspartners

"

"

Per-Gunnar Stahre - Pressgrannar

Pressgrannar är ett bolag som ingår i NTM-koncernen, en koncern med stabil ekonomi och långsiktiga ägare. Vi består i dag av tre produktionsanläggningar iLinköping, Uppsala och Visby. I Linköping finns ett av Nordens modernaste tidningstryckerier. Genom att ha en mycket hög kvalitet i alla aspekter, som högklassigt tryck, leveranssäkerhet och bemötande, skapar vi en trygghet hos våra kunder som då kan lägga fokus på att utveckla sin verksamhet. Vi är ditt effektiva, kreativa och personliga tryckeri!

"

Förutom att vi levererar pellets till fastigheten och förser företaget med företagskort, var det för mig viktigt att annonsera det här året. Tidningarna har så pass stor spridning och jag når många eventuella kunder tack vare dem.

Anders Thunberg- Svensk Direktreklam

Svensk Direktreklam är Sveriges största privata direktreklamföretag. Vi distribuerar reklam, gratistidningar och samhällsinformation till hushåll. Med över 7000 deltidsanställda utdelare gör det oss till en av Sveriges största ungdomsarbetsgivare. Vi finns på cirka 40 platser i landet. Karlstadskontoret, där jag sitter, ansvarar för Värmland. Vår utdelning sker på helger.

SH

ÅL

DE L I

Fixa trädgården med Rut

Sid 8

Sid 14

ÅNG

Edsgatan fortsätter att växa

Sid 2

| ÅRG

Johan tar över Hammarö energi

: FOTO

Klickbar webbtidning: fastighetsmarknaden.com

Vi tillverkar banderoller och skyltar åt Svensk Mediakonsult, som hänger längs med Hammaröleden och på Ilanda. Det är ett bra och givande samarbete. Det kommer alltid en färdig pdf så det är bara att köra ut. Det är ett bra koncept och det är alltid bra underlag. Smidigt och bra.

#4 | 23 APR

HÄR SJUNGA KAN DU IN VALBOR HEL G G

FRISKV BIDR AGET ÅRDSUTÖK AS HÄL

sid 9

LÄRARUTB SKA LOCK ILDNING A FLER UTB ILD NIN G

SA sid 11

sid 17

HUS HÅL TILL ELS E ÖRS ÄND Byg

se

splat.

.se ristian g ber gch byg 25, Vål 36 | 4 77 sgatan 072-74 Bårum Östra

Om- och tillbyggnad • Kakel/klinkers • Altaner • Takbyten Kök och badrum • Maskinuthyrning

29,

, vid

näs

Våx

et

lagr

mar

Som

5

sid

INDUST

Dags flytta att ut

RI

Tel Stormg 010-458 50 10 atan www.o 4, Örsholm fficedep en ot.se

Våren att inleda är nu äntligen här och säsongen för uterum det är dags och uteplats.

TIPS INFÖR OMMÅLNING AV HUSET ÖKAD RISK sid 4 FÖR VATTENSKADOR EFTER LÅNG VINTER STORT FIRANDE sid NÄR UDDEHOLM6 FYLLER 350 ÅR sid 10

A BYGGVAROR

tan

/BO &

SK ÅNSK

ww

kga

: BYGG

shu

rum

w.g

ww

23 se 21 11 ppen. 054- bmgru w.o

Bloc

BILAGA

Tommy Johansson l 054-54 22 66 | 070-622 23 68 info@larkangensbygg.se | larkangensbygg.se | Trädgårdsgatan 21, Vålberg

BEHÖVER DU HJÄLP AV EN REKLAMBYRÅ? FOTO:

retag

ngsfö

siktni

t be

55 | 05

Ett brett utb dags för ud av konst inta den fjor tonde upp r Kil och Arv ika me lagan av konstrund d omnejd när det är an Värmla nds hjä rta.

khaktuellt.com

ge Monta AB ochn i Värmland istia Bygg g Chr 1 90

-13

– dit

num mer kom mer av KHa ktue llt 21 maj .

på nätet:

All

Näs ta

| Läs

t mer

4

april 2018

U

Sid

gården

i träd

rt populä

Kärl till koek nsten #4 | 23

Följ KHA KTU på Faceboo ElLT k! Läs tidn inge khaktu n onli ne: ellt.com

Sid 16

till KHaktuellt

PA S E T

Bilaga

NYBYGGNATION

Nya lägenheter i centrala Skoghall

BYGG/B O&IND USTRI

.SE CEPT

Si

GRU PPF

ON BADK

å pa p Cam tt sätt rä d 14-15

n ärme n e av v Njut uteplatsSid 10 på

BILAGA TILL FASTIGHETSMARKNADEN #2 • 2018 • ÅRGÅNG 26

de tran loms aga Ett b ForshSid 18-19

Vi är en reklamfabrik som tillverkar reklam till allt och alla. Vi tillverkar reklam för såväl företag och föreningar som för privatpersoner. Oavsett om du behöver visitkort eller fordonsdekor ger vi dig alltid bästa möjliga resultat.Vi hjälper dig med att tillverka och montera skyltar och affischer, gravera skyltar och skapa fordonsdekor. Våra kunder varierar från stora företag till föreningar som alla får samma omsorg och uppmärksamhet. Vi förstår våra kunders behov och erbjuder en personlig service så att vi kan möta dina förväntningar.

IL 201 8

M

GA & DEJ E

L HU

LS

N. CO

FOR SHA

TIL

K AR

DE

Ö, KIL,

EL SE

Ö,

NA

MAR

ND

AR

RK

D, HAM

MM

TS MA

"

Magnus Olsson - Reklambutiken i Värmland

L I KAR LSTA

PF ÖR

, HA

HE

ST IG

ND

UP

GA

| FA

STRA

GR

26

HA

LK OM

: SARA

ÅNG

RS

, MO

FOTO

2 NR 2018

FO JE ,

KI L

27

Samarbetet med Svensk Mediakonsult fungerar mycket bra. Vi har en bra och öppen kommunikation.

TA D,

Olof Rhodiner - OK Värmland

Jag jobbar för OK Värmland, som är en egen förening med 65 000 medlemmar. Vi har samarbete med OKQ8 och har då möjlighet att förmedla OKQ8-företagskort. Där finns det många alternativ så att det passar alla företag, såväl det stora som det lilla. Det är ett kort som används av företag för att få alla bilens utgifter samlade på en faktura. Det förenklar och det kostar inget att ha. Vi har också fördelen med att vi är så pass stora. Var tredje bensinstation är en OKQ8 och vi finns i nästan alla Värmlands kommuner. Sedan jobbar jag också med tankbilsleveranser av drivmedel som sker direkt till företag. Plus att jag levererar villaolja till både företag och privatpersoner.

Vi befinner oss i en föränderlig bransch där många tidningar tappar räckvidd. Svensk Mediakonsult står sig mycket väl på en lokal marknad med hög redaktionell kvalitet, allt bättre produkter och kommersiell nytta. Tidningarna KHaktuellt och Fastighetsmarknaden ger EFFEKT! Det är därför en sann glädje att få trycka dessa tidningar.

ÅRG

A N N ON S

Hammarö

0708-7

1 20

63

054-52 52 00 Hammarö

Arvika | | Arvika |0570klimatvvs.se 145 00

| klimatvvs.se

2

sid

Vill du som kund ha hjälp med marknadsföringsmaterial, kampanjer, presentationer eller strategier? Vi har duktiga medarbetare som gör att du som kund bara behöver kontakta oss. Alla våra samarbetspartners är valda med omsorg där vår gemensamma intention är att alltid leverera det bästa till dig som kund.

EXEMPEL PÅ TJÄNSTER OCH PRODUKTER: • Hemsidor • Grafiska profiler • Flygblad • Visitkort • Reklamskyltar

tjäna extra pengar! Dela ut reklam. Vi söker utdelare i ditt område! Läs mer på delareklam.nu och gör din ansökan!

Med tusentals utdelare runt om i landet, varav de flesta är mellan 13-18 år, är Svensk Direktreklam en av Sveriges största ungdomsarbetsgivare. För att få börja som reklamutdelare på Svensk Direktreklam måste du ha fyllt 13 år. Någon övre åldersgräns har vi inte.

• Broschyrer • Kampanjer • Företagspresentationer • Marknadsföringsstrategier

HAR DU ETT CASE? Tveka inte att ta kontakt med oss!

VILL DU SYNAS I VÅRA TIDNINGAR? Kontakta våra professionella säljare, de ser till att lösa behovet och hjälper till med framgångsrik marknadsföring.

054-18 77 18 • ilanda gård 120, Karlstad svenskmediakonslt.se

Du har väl jordfelsbrytare? En jordfelsbrytare är en pålitlig och billig livräddare. Jordfelsbrytaren skyddar om strömmen går fel väg, till exempel om vi använder elapparater på oförnuftiga sätt eller i olämpliga miljöer.

• IN S TA L L AT ION • R EPA R AT ION • S ER V ICE Vi fixar elen på Färjestadstravet.

49 år 1969-2018

Bidevindsgatan 5, Örsholmen KARLSTAD

054-85 40 15

Fastighetsmarknaden 2018 #5  

Bostadsmarknaden i allmänhet och inredning i synnerhet är alltid lika aktuellt och spännande. Tidningen Fastighetsmarknaden fokuserar på det...

Fastighetsmarknaden 2018 #5  

Bostadsmarknaden i allmänhet och inredning i synnerhet är alltid lika aktuellt och spännande. Tidningen Fastighetsmarknaden fokuserar på det...