Fastighetsmarknaden 2017 #5

Page 32

8

VÄRMLAND VÄXER

Fastighetsmarknaden #5 2017

h

Stor satsning på stor skola Det är kommunens största skolbygge någonsin i Karlstad. Bygget av det sammanslagna gymnasiet Sundsta/Älvkullen beräknas kosta 456 miljoner kronor och ta över fyra år att genomföra. karlstad. Tre nya byggnader kommer byggas vid platsen för Sundstagymnasiet. Alla låga byggnader som gymnasiet har idag kommer rivas men det höga huset på Sundstagymnasiet, där aulan ligger, kommer stå kvar. Istället renoveras det för att hålla samma standard som de nybyggda delarna. I sista byggetappen kommer en sammanhållande länk mellan de fyra husen byggas. Nya skolan blir modernare med

flexibla ytor och planeras uppnå certifieringskraven för Miljöbyggnad Silver. Den totala arealen för skolan blir när det är färdigt mindre. – Genom att de två tidigare skolorna samsas om lokaler används ytorna mer effektivt, och den nya skolan kommer till exempel ha färre korridorer och mer öppna ytor för trivsel och möten, säger Henrik Lander, teknik och fastighetsnämnden ordförande i ett tal vid första spadtaget, och fortsätter, sammanslagningen av skolorna minskar ytorna med 7 000 kvadratmeter samtidigt som det blir mer yta för undervisning.

Välplanerat Skanska är totalentreprenör och kommer med partnering jobba i

nära dialog med kommunen för att effektivisera arbetet samtidigt som en hög säkerhet fålls under byggtiden. Till exempel är rivningarna planerade till skollov och arbetsplatsen hålls avskärmad under hela byggprojektets tid. – Det kommer bli stökigt rörigt och bullrigt för elever, lärare och personal och de som bor runt omkring, så ha tålamod med oss, säger Daniel Berghel, gymnasinämnden ordförande, i sitt tal vid första spadtaget. Det färdiga gymnasiet uppskattas ha cirka 2 000 elever och 300 lärare och blir en av landets största sammanhängande gymnasium. Byggarbetsplatsen blir också stor men genom att bygga i etapper under fyra år kommer det ge en mindre inver-

Daniel Berghel, ordförande i gymnasienämnden, fick äran att slå in den första pålen i bygget av den nya Gymnasieskolan på Sundsta.

kan på skolverksamheten, som kommer fortgå vid intill bygget.

Jörgen Martinsson jorgensvenskmediakonsult.se

h

Lyckad byggproduktion på Hagagatan 8 Den 15 november är lägenheterna i nya femvåningshuset på Hagagatan 8 i Kil klar för inflyttning. Alla lägenheter utom en är redan uthyrda och projektet har flutit på bra sedan byggstarten. – Samarbetet med entreprenörerna har fungerat bra och planeringen har hållit hela vägen, och därför blir det som utlovat inflyttning den 15 november, säger Ann-Louise Samuelsson, Kilsbostäder. Staffan Åbjörn, projektledare på NCC, håller med. – Och vi har haft väldigt bra underentreprenörer, säger han. Huset är ett så kallat koncepthus framtaget av NCC. Det är ett av de hus

som vann upphandlingen i Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, Sabo, som efterfrågade färdiga bygglösningar för att kunna pressa kostnaderna i nyproduktion av hyreslägenheter. – Priset hålls nere tack vare att vi inte börjar med ett vitt papper i varje projekt, och att kunna se ett befintligt hus innan huset beställs underlättar för kunden, förklarar Staffan.

munens LSS-verksamhet hyr fem lägenheter, och en lägenhet till personalen. Femvåningshuset innehåller 29 lägenheter totalt och vid tillfället för intervjun finns bara en outhyrd kvar. – Det har varit väldigt inspirerande från start med ett högt tryck på lägenheterna, säger Ann-Louise.

Boende för alla

De anlitade entreprenörerna är främst från lokala företag och genom en bra platsorganisation har de kunnat arbeta effektivt med traditionella metoder och moderna hjälpmedel. – Vi gjuter bland annat på plats vilket visat sig vara väldigt effektivt. Det minskar antalet transporter och

I Hagagatan 8 finns det två- och trerumslägenheter i olika storlekar. Alla har balkonger och det finns en gemensam tvättstuga, egna förråd och 20 parkeringsplatser bereds. – Målgruppen vi riktar oss till är alla, säger Ann-Louise och tillägger, kom-

Lokal arbetskraft Julia Andersson, Lena-Maria Önehag, Ann-Louise Samuelsson, Staffan Åbjörn och Jonas Edvinsson tycker att samarbetet mellan Kilsbostäder och NCC fungerat bra.

miljöbelastningen, och en till fördel är att vi tydligare styr över tider och

kvalitet, säger Staffan Åbjörn. Jörgen Martinsson

h

Skönheten på Grand hotell väcks till liv Prepart och Karlstadhus återskapar Grand hotell och väcker dess skönhet ur sin långa sömn. – Byggnaden är i stort behov av renovering. Vi kan inte återskapa dess förflutna, men vi kan göra vårt bästa för att ta vara på historien. Den fina takmålningen och de ståtliga kristallkronorna i matsalen kommer vi bland annat att rädda, säger Maria Frykblom, projektutvecklare Prepart. karlstad. 1904 invigdes Grand hotell i Karlstad. Med sin pampiga interiör och många fina detaljer är det en byggnad som håller på många minnen. Zarah Leander hade en svit stående här med direkt anknytning till festsalen, och det var hit societeten kom för att äta

supé. Men idag är den forna prakten borta. Takmålningar och träpaneler har ersatts av modern butiksinredning.

Bevara detaljer - Att Grand hotell har haft många ägare genom åren har satt sina spår och byggnaden är i stort behov av renovering. Vi har tagit hänsyn till den ursprungliga känslan och kommer att bevara originaldetaljerna i den mån det är möjligt, säger Maria Frykblom. Sedan Prepart och Karlstadhus tillträdde byggnaden den 1 januari 2016 har man börjat planera för en renovering och ombyggnation. - Eftersom delar av byggnaden är skyddat har vi haft Värmlands museum med oss och vi har tittat på vad som kan bevaras och vad som är förstört. Vi måste vara försik-

tiga med de gamla målningarna och stuckaturerna samt trapphuset när vi renoverar. Trapphuset skall återskapas så långt det går till dess ursprungliga utseende.

Sju våningar Fasaden ska återställas till ursprungsfärgen som är ljust grå-vit. Till hjälp har man haft gamla fotografier som museet har tagit fram. - Vi bygger också på två våningar så att huset kommer att bli sju våningar högt. Den gamla delen kommer att vara mer av äldre karaktär med stuckatur medan de två nya våningarna kommer att vara moderna. Det blir totalt 52 lägenheter och alla kommer att vara unika. Den minsta lägenheten blir 28 kvm stor och den största 112 kvm. En av de lägenheter man kan köpa är Zarah Leanders

”Eftersom delar av Grand hotell är skyddat har vi haft Värmlands museum med oss för att se på vad som kan bevaras”, säger Maria Frykblom, projektutvecklare Prepart.

svit och de mindre lägenheterna som skapas i salongen kommer att ha original kristallkronan på plats när man flyttar in. - Hon hade en mässingsskylt med sitt namn på dörren som vi kommer att sätta tillbaka när vi är klara med renoveringen.

Eftersom inte alla lägenheter har balkong kommer det att finnas en terrass längst upp med bastu och bubbelbad. Under våren och sommaren började de med renoveringen av tre visningslägenheter men själva bygget sätter igång i september.

Byggnaden är i stort renoveringsbehov. Takmålningen och de ståtliga kristallkronorna i matsalen kommer bland annat att räddas.

- Det är Karlstads byggtjänst som har totalentreprenaden och vi kommer att vara klara vid årsskiftet 2018 – 2019. Sara Strand sara@svenskmediakonsult.se