Fastighetsmarknaden 2016 #4

Page 31

HAMMARÖ

Fastighetsmarknaden 4/2016

9

Rosenlund får platsbyggda radhus På Hammarö har bygget av 28 stycken radhus i bostadsrättsform nu dragit igång. Totalt blir det sex huskroppar i den första etappen på Rosenlund, där allting är både platsbyggt och energisnålt. Intresset för lägenheterna var stort och alla är sålda.

De bygger en huskropp i taget och redan nu är två huskroppar uppe medan den sista väntas stå uppe i december. – Det är samma typ av byggnation som vi gjorde på Stockfallet, så det är ett väl inarbetat byggnadssätt, säger Per Ericsson, vd Karlstad Byggtjänst.

hammarö

Det som är lite speciellt med bygget, som det även var på norra Stockfallet, är att allting är platsbyggt. – Det blir en roligare arbetsplats och alla får tänka till lite. Det känns även som att vi får ett större engagemang från killarna. Det finns alla förutsättningar för att det ska flyta på bra, säger Per Ericsson. – Det är bra materialval med hög kvalitet. Energisnålt är det också, kombinerat med effektiva lösningar som gör att det går att producera kostnadseffektivt. Det är väldigt bra utnyttjande

På Rosenlund på Hammarö pågår just nu bygget av 28 stycken radhus i bostadsrättsform. Det är den första av två etapper där det byggs sex huskroppar. Som beställare står Brf Rosenlund 1 Hammarö, som totalentreprenör står Nordisk Boutveckling och som entreprenör står Karlstad Byggtjänst. Markarbetet påbörjades i maj och själva byggandet drog igång under vecka 26. – Det går fantastiskt bra, säger Per Högberg, platschef Karlstads Byggtjänst.

Energisnålt

av ytor, säger Per Ericsson. – Det vi har fått hört när vi har byggt är att det tack vare stora fönster och sneda fönstersmygar blir väldigt stort ljusinsläpp, det tycker folk är positivt, säger Per Högberg. Under tiden som stommarna kommer upp gjuts de sista plattorna parallellt. När sen väl alla stommar är uppe och täta är det dags för arbetet inne i husen.

Alla sålda – Alla lägenheter är redan sålda och alla tillval är gjorda. Så det är väldigt bra förutsättningar, säger Per Ericsson. Det visade sig att intresset för lägenheterna var stort och de blev sålda snabbt allihop. – Den 5 september kommer vi ha säljsläpp för etapp två, som har 29 stycken radhus. Det blir en ny etapp men med samma sort hus och vi har för avsikt att kunna ha byggstart under senhösten i år, säger Pär Adolfs-

Totalt blir det sex huskroppar för de 28 radhus som ingår i etapp ett på Rosenlund.

son, Nordisk Boutveckling. Etapp två kommer, precis som etapp ett, rikta sig till den målgrupp som är i fasen att börja starta familj. Alla radhus kommer vara 108 kvadratmeter stora och kommer ha två våningar, en uteplats och

ett kallförråd. Planlösningarna kan man variera på övervåningarna. – Det finns fyra olika alternativ på övervåningar att välja på, säger Per Högberg. Sedan finns det även fyra olika tillvalspaket som de boende

kunde välja mellan plus at de får göra färgval invändigt och välja kakel och klinkers. Själva husen kommer att bli vita med ett grått tak och inflyttningen är planerad till den 25 augusti 2017. anna nordström

Projekt Rosenlund

VI BYGGER BOSTÄDERNA TOTALENTREPRENÖR

WSP har utfört byggprojekteringen

WSP Lagergrens gata 8 651 04 Karlstad 010-722 50 00 www.wspgroup.se

Vi har utfört VA, Mark och Asfalt

Produktionschef

VI UTFÖR MÅLERIARBETET Telefon: 054-17 36 60

Håkan Johansson

010 - 449 21 38

Vi utför luftbehandlingsinstallationerna Karlstad 054-85 30 85 Kil 0554-108 98 • www.flaktteknik.se


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.