Fastigetsmarknaden 2021 #3

Page 1

NR 3 2021 ÅRGÅNG 29

G R U P P F Ö R S Ä N D E L S E T I L L H U S H Å L L I D E J E , F O R S H A G A , H A M M A R Ö , K A R L S TA D , K I L • FA S T I G H E T S M A R K N A D E N . C O M

Lillängshamnen för 100 år sedan s. 2

Pangjobbet med många fördomar s. 4

– ditt besiktningsföretag

Bygg och Montage

Bygg Christian i Värmland AB

054-21 11 23

www.obmgruppen.se

www.grumshusplat.se | 0555-131 90

072-744 77 36 | byggchristian.se Östra Bårumsgatan 25, Vålberg

.com

MOT LUGNA DAGAR I SOMMAREN LÄS TIDNINGEN ONLINE

fastighetsmarknaden.com


ANSVARIG UTGIVARE Joachim Svärdh 070-735 68 01 EKONOMI Tomas Carlsson 054-18 77 18 SÄLJARE Elisabeth Hansson, Gudrun Ahlsén, Jonas Spångberg, Pär Forsberg REPORTRAR Anna Nordström, Erik Lundh LAYOUT/ANNONSPRODUKTION Lovisa Hallquist, Nikki van Riet DISTRIBUTION Svensk Direktreklam

TRYCK Pressgrannar UTGIVNING Södra Värmland TEL 054-18 77 18 vxl E-POST info@svenskmediakonsult.se HEMSIDA svenskmediakonsult.se POSTADRESS Fastighetsmarknaden, Ilanda Gård 120, 653 50 Karlstad Gilla oss på facebook Tidningen Fastighetsmarknaden produceras i samarbete med Svensk Mediakonsult AB. För insänt, ej beställt material, ansvaras ej. Citera oss gärna, men glöm inte ange källa.

Trevlig sommar

M

ed sommarens plötsliga intåg väcks energin i mig. Vinterns ständiga mörker är som bortblåst. Likaså den bitande kylan. Suget växer att göra allt det där som inte gjorts på länge. Gå på konsert. Vistas i stimmiga lokaler. Trängas. Samla alla nära över en grillkväll. Besöka saknade vänner i utlandet. Allt sådant som jag inte får göra. Viruset stoppar mig. Jag måste tänka sparsamt på vilka jag träffar, hur många vi är. Jag måste blicka runt om mig för att se så man inte råkar stå för nära någon. För hens och för min egen säkerhet. Jag känner efter. Hur mår jag? Kan jag gå till affären och handla eller har jag ont i halsen? Bör jag testa mig? Jag är inte ensam och jag har det långt ifrån värst, men jag likt många andra känner ändå saknaden efter mycket. Efter saker jag inte får göra och efter personer jag inte får träffa. Jag går och väntar på min tur i ledet för att ta coronavaccinet som, i skrivande stund, mer än hälften av oss värmlänningar har fått åtminstone en dos av. Det är svårt att sia om hur framtiden ser ut. Det vi vet är att det är tuffa tider just nu. Men trots saknaden, tristessen, trots sommarens intåg, trots att många redan fått vaccinet, trots lättade restriktioner – så måste vi fortsätta. Fortsätta tänka sparsamt på vilka vi träffar och hur många vi är. Fortsätta hålla avstånd och känna efter innan vi går utanför dörren. Vi har kommit ganska långt redan. Vi har anpassat oss. Vi klarar lite till. Sen till hösten – då, kanske. Kanske vi kan säga att det gått bra. Att ”vi gjorde det och vi gjorde det tillsammans”. Att vi nu kan börja pusta ut, gå tillbaka till en mer normal vardag, samlas i en fullsatt arena, en fullsatt restaurang eller en fullsatt teater. Tiden får avgöra det. Men till dess, trots våra begränsningar just nu kan vi ändå försöka njuta av det som vi ändå har. Ring de du saknar och ta för dig av solen i den mån du kan. Till dess önskar jag dig som läsare och medmänniska en riktigt härlig och säker sommar.

Trevlig läsning! ERIK LUNDH Redaktör

MERA LÄSNING: Undvik gasolbranden med enkla tips

s.6

Så håller du inbrottstjuven borta

s.8

De bor med tropisk vinterträdgård

s.11

Arbetarbostäderna i Lillängen revs på 70-talet för att ge plats åt modernare byggnader.

Idag byggs det för fullt längs Lillängshamnen.

Foto: Dan Gunner

Foto: Erik Lundh

Bostadsområdet Lillängens resa i tiden Lillängen är ett bostadsområde som ligger ett stenkast från Skoghall centrum. Gästhamnen är ett populärt utflyktsmål och just nu byggs det bostäder för fullt, precis som det gjordes redan för cirka 100 år sedan. GAMLA-NYA. I mitten av 1800-talet byggdes Uddeholm sågverk, det som idag ägs av Stora Enso, i Skoghall. 1915 togs beslutet att även bygga en sulfitfabrik i anslutning till sågverket och sedan dess har folkmängden ökat drastiskt. Folkmängden som ända sedan 1850 varit i det närmaste konstant kring 1 600 personer på Hammarö, ökade genom industrietableringen explosionsartat till nästan 4 000 personer år 1920. Lars Andreasson föddes 1928. Idag står huset han bodde i som barn inte kvar då bruket expanderats. – Vi flyttade till Lillängen 1934, berättar han. På den tiden bestod området för det mesta av skog och nere vid viken var det upptag av timmer till sågverket.

– Där sprang vi runt och hoppade på de här timmerstockarna. Man slog sönder knäna varje vecka. byggelsen Som kommunens största arbetsgivare under 1900-talet stod Skoghallsverken mycket bakom bebyggelsen. Till att börja med löstes bostadsfrågorna med ett antal baracker men 1913 började man bygga permanenta bostäder. För sulfatarbetarna reserverades Lillängen med ett tjugotal byggnader från omkring 1916. Samtliga arbetarbostäder från 1910-talet byggdes efter en snarlik mall med i två våningar. De rymde fyra familjer i lägenheter om ett rum och kök samt ett sovrum på vinden för skiftarbetare.

I Lillängen var det vita stenhus med stora trädgårdar, liggande på rad från vad som idag kallas Byxfickstorget och ända ner till Lillängshamnen. vatten Under 20-talet började dessa områden befästas av bolaget genom vägar, vatten- och avloppsledningar. – De byggde vattenverken nere vid viken 1936. Då fick vi vatten via avloppen till alla bolagshusen. Det var ganska stort, det var häftigt, fortsätter Lars. Flerfamiljshusen på Tallvägen mellan Lillängen och Haga byggdes i slutet på 1950-talet och utgjorde de sista bostäderna som Uddeholmsbolaget byggde. Med en ny bostadspolitik skulle det nu ske en andra utbyggnadsperiod. Det nya bostadsbyggandet på Hammarö koncentrerades till bland annat Lillängsskogen. I flera fall var det radhus och hyreshus som växte upp i bostadsrättsföreningars regi. Bland de hyreshus som upp-

fördes här i kvarteren omkring 1960 märks särskilt ett par höghus på Tallvägen som uppfördes 1958. Till detta nybygge flyttade Lars tillsammans med hans fru och bor där än idag. – Jag bor på elfte våningen så jag har utsikt över hela industrin, hela Skoghall och ser ända till Karlstad. Jag var vice-värd i höghusen i 25 år. I 50 år jobbade Lars som målare i Uddeholmsbolagets lägenheter. Dessutom var han deltidsbrandman i 41 år och aktiv i kyrkan. Stora delar av den tidiga bruksbebyggelsen vid Lillängen revs under 1970-talet till förmån för modernare bostadsbebyggelse. Idag ligger en gästhamn i viken som är ett populärt utflyktsmål, inte minst för fiskrökeriet som öppnade på 80-talet. Dessutom har det byggts ett stort antal bostäder, och byggs fler än idag. erik lundh

070-422 89 16 erik@svenskmediakonsult.se


D E T TA Ä R E N A N N O N S

ANN O N S

Varför stiger bostadspriserna i Karlstad? Karlstad är en expansiv kommun som slagit rekord i befolkningsökning flera år i rad. Med en ökad befolkning växer också efterfrågan på bostäder. Prisutvecklingen på Bostadsmarknaden har också stadigt gått uppåt och nu har man nått historiska höjder. Men vad beror det på, varför vi har en prisökning över tid? – Man kan inte peka på enskilda faktorer för en stadig prisökning, för att förstå detta behöver man vända blicken bakåt och se hur utvecklingen sett ut i vårt samhälle i stort. Vi har kartlagt huvudfaktorerna till prisutvecklingen, säger Thobias Green, kontorschef Fastighetsbyrån Karlstad. När en kommun som Karlstad har en stadig prisökning på bostäder finns det olika faktorer som driver prisutvecklingen uppåt. – Vi har tittat på flera och följt dem bakåt i tiden. Det är en kombination av flera faktorer, över tid som driver prisutvecklingen på bostäder. Det finns såklart många faktorer men det här är de primära som har en tydlig koppling till prisökningen på bostäder, säger Thobias Green. De huvudfaktorer som varit avgörande för prisutvecklingen är befolkningsökning, räntenivån, utbud och efterfrågan samt graden av nyproduktion.

A B

KARLSTAD VÄXER

Befolkningstillväxten i Karlstads kommun ökar och har slagit rekord i flera år, nu senast 2019. Bara de senaste fem åren har antalet invånare ökat med cirka 5 000 personer. – Karlstad är en attraktiv stad som många söker sig till, vi lyckas också behålla våra studenter i högre utsträckning. Då behövs det också bostäder som matchar det. Tittar man på befolkningsprognosen ser man tydliga signaler på att befolkningsmängden i kommunen kommer att fortsätta växa i stadig takt. – Runt år 2025 väntas vi nå 100 000 invånare, och det är utan hjälp från Hammarö kommun.

C

BILLIGT ATT LÅNA PENGAR

Ser man till reporäntans utveckling så behöver vi gå tillbaka ändå till 2012 för att se att vi hade något högre ränta. Sedan dess har vi vants oss vid att leva med låga boräntor. När det är billigt att låna pengar till boende ökar också köpkraften, då låga räntorna ger lägre boendekostnader eller ökat utrymme för att betala mer för en bostad. Det enskilda hushållet har då

A N N ON S

A

BEFOLKNINGSMÄNGD OCH BEFOLKNINGSÖKNING KARLSTADS KOMMUN 2010-2020

B

BEFOLKNINGSPROGNOS KARLSTADS KOMMUN 2020-2029

C

REPORÄNTANS UTVECKLING 2010-2020

D

PRISUTVECKLING VILLOR KARLSTAD KOMMUN 2010-2020 (K/T)

E

PRISUTVECKLING BOSTADSRÄTTER KARLSTAD KOMMUN 2010-2020 (KR/KVM)

F

NYPRODUKTION VÄRMLANDS LÄN 2010-2020

större möjligheter med att ha råd att ta större lån för sitt boende.

D E

UTBUD/EFTERFRÅGAN

När en kommun växer gör det också att efterfrågan av bostäder ökar. Men när utbudet inte följer den efterfrågan så blir det att många vill åt samma objekt som i sin tur stiger i pris som följd av budgivning. – Det är ett lågt utbud av bostäder i Karlstad. Framför allt gällande villor, där är det ett extremt lågt utbud samtidigt som efterfrågan stadigt växer. Det är många som skaffar familj och då vill ha större boende. Just nu i pandemitider är det dessutom många som avvaktar att sälja sina hus och då minskar utbudet ännu mer, vilket driver upp priserna. Samtidigt har allt fler flyttat sina kontor till hemmet och spenderat mer tid hemma, både under arbetstid och med familjen. Det gör att många lägger större vikt på hemmet och många även söker större boende, vilket driver upp efterfrågan.

F

NYPRODUKTION

Med en ständigt växande befolkning behöver det också byggas nya bostäder. Mycket här hänt i länet när man tittar på bostadsbyggandet de senaste tio åren. Men är det tillräckligt? – Framför allt bland lägenheter har det hänt mycket och man har sett flera rekord även där. Men tittar man på siffrorna hur mycket det har byggts mellan 2019–2020 ser man att det är ett underskott på bostäder. Tittar man på statistiken för nyproduktion så matchar det inte befolkningsökning. Statistiken nedan visar dessutom för hela länet, vilket innebär att många av de nyproducerade villorna inte ens finns i Karlstad. Där finns en stor potential att hitta nya områden för att skapa fler villor.

Östra Torggatan 2, Karlstad • 054-18 52 40 fastighetsbyran.se


4

Fastighetsmarknaden #3 2021

Många husfasader behöver repareras I Värmland har 1162 fasader besiktigats av Anticimex besiktningstekniker under 2020. Sex procent hade skador som behöver åtgärdas omgående, såsom rötskador i panelen eller stora sprickor på en putsad fasad. Ytterligare 38 procent hade en identifierad risk för att skadas inom kort. – Husägare behöver lö-

pande underhålla sin fasad för att slippa fuktskador. Många glömmer att kontrollera fönster och dörrar, men alla typer av genomföringar i fasaden innebär en risk för otätheter där fukt kan komma in, säger Johanna Lindström, expert på husbesiktningar och byggnadsmiljö på Anticimex.

Så blir Välsvikens infrastruktur Karlstad kommun ska göra plats för en ny bygghandel, drivmedelstation, idrottshall och en bättre trafiklösning i Välsviken. För att trafiken i området ska flyta på bättre ska byggs två nya cirkulationsplatser och avfartsrampen från E18 ska breddas. Det kommer även byggas fyra nya busshållplatser.

– Det känns bra att vi kan komplettera den befintliga handeln i Välsviken med bygghandel som inte finns där idag. Nu får vi också ordning på trafikflödet från E18 som förhoppningsvis kan minska de tillfälliga köerna som kan uppstå, säger Henrik Lander (C), ordförande i teknik- och fastighetsnämnden, i ett pressmeddelande.

En sprängning sedd uppifrån.

Foto: Hammarö bergsprängning

Foto: Anna Nordström

ROT-avdraget ökade mest i Hammarö Många småhusägare har passat på att renovera och bygga om huset under pandemin. En del har gjort jobbet själv, medan andra har anlitat hantverkare. Nästan 1,1 miljoner köpare gjorde ROT-avdrag i fjol. ROT-avdraget ökade med 10 procent, från knappt 9,9 miljarder kronor 2019 till knappt 10,9 miljarder kronor 2020.

I åtta kommuner i Värmlands län var ökningen större än rikssnittet. Det visar statistik från Skatteverket. Kommunen med störst ökning i Värmlands län var i Hammarö med 29 procent. Detta följt av Karlstad med 16 procent, Storfors, Sunne och Grums med 13 procent samt Kil och Torsby med 11 procent.

Bostadspriserna i Värmland stiger De senaste tre månaderna har bostadsrättspriserna i Värmland stigit med sex procent, medan villapriserna stigit med hela tio procent. Det visar nya siffror från Svensk Mäklarstatistik som analyserats av Länsförsäkringar Fastighetsförmedling. – Vi räknar med en het bostadsmarknad i sommar, när många återigen semestrar på hemmaplan och har möjlighet att fokusera på en eventuell flytt. Samtidigt

Hammarö satsar på Hammarö vill investera i solcellspaneler på alla nya byggnader där det finns bra förutsättningar för solenergi. Beslutet innebär att Hammarö kommer göra större installationer av solcellspaneler i pågående skolprojekt och där det finns bra förutsättningar för många soltimmar. Först ut är Götetorpsskolan, Annebergs förskola, Mörmoskogens förskola och Hammarlunden F6

brukar antalet bostäder till salu sjunka under juni och juli. Hög konkurrens om bostäderna som finns ute till försäljning kommer att hålla priserna på fortsatt höga nivåer i stora delar av landet, säger Marcus Svanberg, vd på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling. Under samma period har priset för bostadsrätter stigit med 3 procent och priset för villor ökat med 7 procent i riket som helhet.

Att arbeta som sprängare kräver mycket säkerhetstänk.

Kent Granrud hamnade i sprängbranschen av en slump.

Ett varierat och sprängfyllt yrke Att arbeta som bergsprängare innebär mycket mer än att stoppa lite dynamit i backen. Det är ett yrke som kräver ett stort säkerhetstänk samt flexibilitet och hög kunskap. Samtidigt är det en yrkeskategori som historiskt haft dåligt rykte och som ofta kommer med många missuppfattningar.

HANTVERKSHÖRNAN.

Inom byggbranschen finns det många olika arbetsgrupper. Den som alltid är först ut är sprängare, som i sin tur kommer med en rad missuppfattningar som stora smällar följt av dammiga rökmoln. solcellspaneler – Många tror att det är lite Jönssonligan och Dysom samtliga ingår i bygg- namit-Harry, säger Kent projektet med att bygga Granrud, vd och sprängaroch rusta upp nya skolor betsledare, Hammarö bergsoch förskolor på Hammarö. prängning. – Att investera i solceller Att Kent blev just sprängaoch förnyelsebar energi är re är lite av en slump. På gymhelt i linje med att skapa nasiet läste han barn och friett mer hållbart Hammarö tidsprogrammet med tanken och bidra till FN:s globa- att bli gympalärare eller polis, la hållbarhetsmål utifrån men efter att han hade gjort Agenda 2030, säger Lars lumpen fick Kent ett jobb på Elfstrand, chef service- Hammarö bergssprängning förvaltningen Hammarö som hantlangare. kommun, i ett pressmed– Sedan fick jag fast och blev bergsprängare, det är jag väldelande.

digt glad för. Det jobbet hade han sedan i cirka tio år innan han fick förfrågan om att köpa företaget från den dåvarande ägaren. säkerhetsansvar Då det inte finns så många utbildningar för att bli sprängare är det svårt att få tag på folk, många av de som kommer in utbildar de själva. Sedan väl i yrket finns det flera sätt att klättra bara man visar framfötterna. Det är också olika sprängkort som krävs för att spränga i olika typer av miljöer, lite som körkort. – Det krävs mer att spränga i till exempel innerstan än utanför. För att arbeta som sprängare krävs det att man tar ett stort säkerhetsansvar och man måste ha full koll på både

omgivning och närmiljöer då inget får gå fel. Arbetet i sig består av allt från en sten som ska bort hemma i någons trädgård till att spränga bort stora delar av ett berg för byggen. – Det är aldrig en dag som är lik den andra. Man byter arbetsmiljö för jämnan vilket gör jobbet väldigt roligt. Det är mycket som ska vara flexibelt och lösningsorienterat. Sprängning är inte alltid med i planeringen, utan att de hittar berg när de ska börja gräva vilket medför att sprängarna måste vara flexibla för att bygget inte ska stanna av. Något av det största sprängningsarbetet Kent kan minnas är när de sprängde bort berg för den nya E18-sträckan mellan Karlstad och Grums. – Vi sprängde bort lite drygt en halv miljon ton berg. förändrad status På de relativt få åren Kent har jobbat i branschen så har han sett mycket som har skett kring statusen för yrket. – Sprängare överlag har haft ett sämre rykte inom yrkeskåren, men det har växt bort mer med tiden, tack och lov. Det är en yrkesstolthet som har växt

fram med all rätt. Att spränga i exempelvis ett villakvarter är det inte vem som helst som får och kan göra. Även statusen inom byggbranschen ser han en förändrad ton. – Innan var vi bara där och sprängde sen skulle vi åka hem så att de ”riktiga” byggarna kunde komma. Nu börjar bygget istället när vi kommer, det är en mer accepterad yrkesgrupp. Alla behöver den, det har varit en åsidosatt minoritet, säger Kent. Han upplever också att det sprängs mer idag än förr, då byggde man mer där det var enklare miljö. – Nu bygger man på det som är kvar, det vill säga berg. Vad man än bygger behövs det en bra grund att stå på. Ingenting går att bygga utan att ha sprängt först. Utan sprängarna blir det till exempel ingen, asfalt, betong och metaller – väldigt mycket råmaterial kommer ifrån berget. Och allt startar med en smäll. anna nordström

070-530 65 60 anna@svenskmediakonsult.se


5

Fastighetsmarknaden #3 2021

D E T TA Ä R E N A N N O N S F R Å N S V Ä R D H FA S T I G H E T E R

ANNONS

ANNONS

Vi på Svärdh Fastigheter hjälper bla till med att ta bort stubbar, klippa häckar, anlägga gräsmattor, rensa rabatter och nyplantering av häckar och växter.

VI TAR HAND OM DITT HUS OCH DIN TRÄDGÅRD Har du något som behöver göras i trädgården men har inte tid eller kunskap att göra det själv? Då ska du absolut anlita oss som kan jobbet. Med flera års erfarenhet erbjuder Svärdh Fastigheter hjälp med det mesta inom trädgårdsskötsel. – Vi vet att många husägare både vill och behöver ha hjälp i trädgården. En del har inte tid att beskära sina träd själva och då blir de vildvuxna och känsligare för sjukdomar, säger Göran Torp, trädgårdsmästare hos Svärdh Fastigheter. I första hand snyggar företagets trädgårdsmästare Göran och

Janne till och städar i trädgården. Så här års, när det bli allt varmare och behagligare ute, kan de till exempel förbereda gräsmattan för sommaren genom att ge den gödning. Då blir gräsmattan lättare att sköta samtidigt som mossangrepp förebyggs.

NYTTJA RUTAVDRAGET PÅ

50%

LÅNG ERFARENHET

RUT- ELLER ROTAVDRAG

– Jag har jobbat med trädgårdsskötsel i tio säsonger tidigare och har lång erfarenhet av det. Men vi kan hjälpa till med mycket mer i trädgården. Vi kan lägga i ordning trädgårdsplattor som rest sig från marken, vi krattar och klipper häckar. När jobbet är klart transporterar de också bort allt som inte ska vara kvar. – Vi ser alltid till att kunden är helt nöjd, säger Göran. De gör också mindre reparationer om något behöver lagas. – Vi kan en hel del annat också, prova oss gärna. Vi lovar ett gott resultat, säger Janne.

Att anlita ett företag till det man vill man vill få gjort i trädgården kan vara väldigt fördelaktigt eftersom de tjänster som de erbjuder kan göras med Rut- eller Rotavdrag. – Om ni har något som ni önskar hjälp med i er trädgård, kontakta oss så berättar vi mer om våra tjänster, säger Göran och Janne på Svärdh Fastigheter.

ANLITA OSS FÖR DIN TRÄDGÅRD ▪ Vår- & sommarstädning av trädgård. ▪ Gräsklippning & trimmning ▪ Häckklippning & kantskärning ▪ Rensning & plantering i rabatter & övrig trädgård ▪ Kalkning och Gödning av gräsytor ▪ Beskärning av träd & buskar ▪ Justering av befintlig stensättning i trädgård ▪ Bortforsling av trädgårdsavfall ▪ Enklare utvändiga snickeri& målningsarbeten

RING OSS FÖR MER INFO:

073-640 95 39 eller 070-091 17 75 www.svärdhfastigheter.se

Exklusivt boende – nära naturen för hela familjen

VISNINGSHUS

Villa Åse i Karlstad Välkommen att besöka vårt helt nya visningshus - Villa Åse i Karlstad. 107 m² + 56 m², 3-7 rum och kök samt tvättstuga. På grund av rådande läge vill vi gärna att du bokar din visningstid.

Kontakta oss på: steve.orebjork@alvsbyhus.se | 070-634 74 08 niclas.olsson@alvsbyhus.se | 073-089 11 30

I anslutning till vackra Edsgatans Gård med anor från tidigt 1700-tal planeras för 15 radhuslägenheter av hög standard i den natursköna parken med utsikt över sjön Alstern. Här skapas ett boende där arkitekten omsorgsfullt tagit hänsyn till historiens hantverk och tradition. Lägenheterna i Brf Edsgatans Park blir 133 kvm stora om 5 ROK. Priserna varierar mellan 3 700 000 kr–4 300 000 kr. Ett unikt tillfälle, anmäl ditt intresse till fastighetsmäklare Andreas Olsson. Mail: andreas.olsson@lansfast.se Mobil: 076-669 70 89 Telefon: 076-669 70 89


6

Fastighetsmarknaden #3 2021

Dags att byta fönster? Kontakta oss för en kostnadsfri offert. UTNYTTJA ROT-AVDRAGET!

Vi vänder oss bla till privatpersoner och bostadsrättsföreningar Vi kommer hem till dig och mäter Dina nuvarande fönster, ger förslag på lämpliga fönsterval ur SP-Fönsters breda sortiment. Vår fönsterserie Balans är energimärkt. Vilket innebär en rejäl sänkning av dina värmeförluster!

Ring 054-53 30 93 eller 070-557 33 80 och prata fönster med oss! Brist vid hantering av gasol kan ge förödande konsekvenser.

Vi samarbetar med

Nybyggnationer • Om- och tillbyggnader • Renoveringar

Vänd dig med förtroende till oss på Wermlandsflytt AB

Vi ser fram emot att få hjälpa dig med din nästa flyttning. Med skräddarsydd lösning för just ditt hem eller företag, ombesörjer vi allt som du själv vill slippa; packning, uppackning, transport och städning. Allt utfört med största noggrannhet och omtanke. Det är vårt sätt att tacka för förtroendet.

Bohagsflytt – Kontorsflytt Piano/tunga lyft – Städning Magasinering

Wermlandsflytt AB Blekegatan 2, 652 21 Karlstad Tel 054-85 46 80 • Fax 054-85 46 81 Internet: www.wermlandsflytt.se E-post: epost@wermlandsflytt.se

Foto: Press

De varnar för dålig hantering av gasol Oftast fungerar gasolgrillar som de ska, men efter flertalet förödande bränder i Värmland går nu Räddningstjänsten Karlstadsregionen ut med en varning. – En gemensam nämnare verkar vara brister i hantering av gasol och gasolapparater, säger Magnus Lundqvist, brandingenjör.

BRAND. Gasolgrillarna blir alltmer populära då de både är snabbare och bekvämare än traditionella kolgrillar, men hanterar man gasolen på fel sätt kan det vara förödande. Vanligtvis får Räddningstjänsten i Karlstadsregionen in cirka två larm på ett helt år som är gasolrelaterade, men i år har de redan nu blivit kallade på tre. – Får man bara in en säkerhetsrutin så är det bara att köra men en gemensam nämnare hos de tidigare larm vi fått in verkar vara brister i hantering av gasol och gasolapparater, säger Magnus Lundqvist, brandingenjör Räddningstjänsten Karlstadsregionen. Två villor har totalförstörts på grund av gasolkaminer. I

Kil totalförstördes en i februari och i maj skedde detsamma i Hammarö. Dessutom startades en brand i Hammarö efter att en gasoltub fattat eld. Räddningstjänsten beslutade sig då för att ta kontakt med gasolföretag. – Det kom fram att de fick in en hel del tillbud också, händelser som inte vi har blivit larmade på. läcksökning När han kollar tillbaka på de tillfällen de har blivit kallade på är det ofta i samband med att man bytt flaska. – Det många missar är att man inte gör en läcksökning, fortsätter Magnus. Sol och väder gör att slangen till flaskan åldras snabbare och får torrsprickor, då kan

gasolen läcka ut. – När du sätter i gång gasolen så kan du höra att det pyser. Gasen i sig är luktfri men man tillsätter ett luktmedel som luktar illa. Känner du det så vet du att det läcker någonstans. Då bör man stänga flaskan och ta reda på vart det läcker. Det rekommenderas att spraya läckspray eller en lösning med vatten och diskmedel i kopplingar och anslutningarna. – När man sprutar på det och ser att det börjar komma upp bubblor, då är det läckage. Om gasolen skulle läcka ut och hamna utanför kaminen eller grillen riskerar den att möta lågan eller en gnista. – Då kan du få en stor hastig brand som uppfattas lite som en explosion. Då kanske slangen brinner av helt och då har du brinnande gasol som läcker ut. placering Gasolen bör stå utomhus och aldrig i direkt anslutning till husfasad, möbler eller annat brännbart. Ett vanligt till-

EnEn ännu tryggare och ännu tryggare och bättre husaffär! bättre husaffär! Anticimex Överlåtelsebesiktning hjälper digdig med din Anticimex Överlåtelsebesiktning hjälper med din husaffär – oavsett om du säljasälja eller köpa bostad. husaff är – oavsett omska du ska eller köpa bostad. Våra besiktningstekniker är alla certifierade. Som Våra besiktningstekniker är alla certifierade. Som enen av få aktörer i branschen tar vi ett treårigt ansvar av få aktörer i branschen tar vi ett treårigt ansvar jämfört branschpraxis är två jämfört med med branschpraxis somsom är två år.år. 075-245 10 00 eller besök Ring Ring 075-245 10 00 eller besök www.anticimex.se www.anticimex.se

bud som gasolföretagen får in är också när flaskor står i utrymmet under grillen. – Där blir det väldigt varmt och slangen riskerar att smälta eller skadas. Många tillverkare säger att de mindre flaskorna går bra att ha där, men Magnus rekommenderar att placera även dem utanför. – Är man dålig att göra rent dropplåten så kan det i värsta fall komma ner en brand där. Skulle olyckan vara framme så är sättet att släcka en brand på att stänga av ventilen. Står flaskan då under grillen blir det väldigt svårt att komma åt den. – En gasolbrand är svårt att släcka om man inte får bort tillförseln. Problemet är att om man släcker lågorna med en pulversläckare eller liknande kan ytorna fortfarande vara så heta och att det är lite glöd, då tänds det på nytt, avslutar Magnus.

erik lundh

070-422 89 16 erik@svenskmediakonsult.se


7

Fastighetsmarknaden #3 2021

BRF

TULLHOLMSVIKEN

SMÅTT ELLER STORT, DIGITALT ELLER TRYCK.

svenskmediakonsult.se

Byggnadsvård Byggnadsvård Stort urval av färg & tapeter

Stort urval av färg & tapeter

Örsholmsgatan 4, Tormestad• 054 - 100 894 fargbutikenkarlstad.se Vard 7-18 Lörd 10-14 Örsholmsgatan• 4, Tormestad

054 - 100 894 • Öppet: Vard 7-18Lörd 10-14

SLAMSUGNING & HÖGTRYCKSSPOLNING GRUSTRANSPORTER Annerovägen 9, Deje 0552-310 77 • oljeserviceolsater@telia.com

ENDAST ETT FÅTAL VÄLPLANERADE TVÅOR KVAR! – FLYTTA IN REDAN I DECEMBER 2022 I Brf Södertull bor du nära Vänern, lummiga Stadsträdgården och pulsen från Inre Hamn och city. Gemensamt finns lounge med gym samt övernattningslägenhet. Coop matbutik i markplan och garage med möjlighet till parkering för alla boende. Karlstads populäraste område växer - du är välkommen! Kontakta Linnea Grahn för mer information: linnea.grahn@fastighetsbyran.se | 0722-10 48 45 brfsodertull.nu

DIN PARTNER NÄR DET GÄLLER: • Överlåtelsebesikningar • Energibesiktning • Energideklaration

Tack för att ni gör oss ännu bättre För oss på Handelsbanken finns ingenting viktigare än nöjda kunder. Därför är vi stolta över att vi är den av de stora bankerna som har nöjdast kunder enligt Svenskt Kvalitetsindex. Bland privatkunder har vi Sveriges mest uppskattade bankapp och flest som har en personlig kontaktperson. Nu satsar vi ännu mer på det – personliga kontakter och smarta digitala lösningar. Helt enkelt, för att våra kunder vill ha det så.

handelsbanken.se/karlstad Tingvallagatan 17, Karlstad 054-22 38 00

VI UTFÖR ÄVEN: • Fuktutredningar • Fasta installationer i text grunder • Fuktmätningar • Byggkontroll • Åtgärdsförslag • Radonutredningar

– ditt besiktningsföretag

Välkommen att kontakta oss för prisuppgift och mer information om försäkringspaketen. Tel: 054 21 11 23 • info.karlstad@obm.se

www.obmgruppen.se


8

Fastighetsmarknaden #3 2021

Så skyddar du dig från inbrott Trots att vi är i en pandemi har det inte skett någon markant minskning på inbrott. Fastighetsmarknaden har därför frågat kommunpoliserna Anders von Wachenfeldt och Anders Stridsberg hur man håller tjuvarna borta.

SÄKERHET. Tjuvarna verkar inte ha tagit ledigt under pandemin. Omkring 14 700 bostadsinbrott anmäldes i Sverige under 2020, vilket är liknande siffror som 2019, enligt Brottsförebyggande rådet. – En vanlig tid för inbrott är under semestertider, säger Anders Stridsberg, kommunpolis i Värmland. Även om många undviker att bege sig utomlands just nu kanske man väljer att resa inom landet i stället. Kanske man åker båt, är i fritidshuset eller vandrar. För att skydda sig mot inbrott krävs ett helhetstänk. – Att ha en grannverksamhet är alltid bra. Då kan man gemensamt hålla koll. Innan resan kan det vara bra att informera grannar om det. Var dock försiktig med att

skriva ut det på nätet. – Bjud inte in tjuven när du är borta. En vanlig grej när man är borta är att man vill visa det på sina sociala medier. Tänk då på att inte ha din profil öppen för vem som helst att läsa. Vissa tjuvar utsätter, mestadels, äldre för bedrägerier där de utger sig från att vara en myndighetsperson eller från hemtjänsten. – Är de det måste man ha någon form av tjänstelegitimation. Säger de att de är från ett visst företag så kan man ringa upp det företaget och dubbelkolla. Är de påträngande ska man inte vara rädd att stänga dörren på näsan på dem. kolla utifrån – Försök att tänka som tjuven. Kolla på ditt hus utifrån. Vil-

ken väg skulle du ta in? Bästa vägen in i ett hus är den som är skymd, där tjuven kan jobba osedd och ostört, fortsätter Strindberg. Det kan vara växtlighet som skymmer eller andra föremål. – Det är ju många som renoverar och bygger om just nu. Har du en stor byggnadsställning som täcker fönster så är ju det en perfekt plats för att ta sig in. teknisk hjälp För att öka risken att tjuven blir ertappad finns det en rad tekniska hjälpmedel. – Det finns bra låsanordningar både för dörrar och fönster. Larm är bra. Även rörelsebelysning är effektivt när det är mörkt ute, säger Anders von Wachenfeldt, kommunpolis i Värmland. Dessutom kan man idag installera smarta lösningar i hemmet som kan styras med olika appar. Genom att belysa huset vid oregelbundna tider på dygnet blir det svårt för tjuven att veta om du är hemma eller inte. – Tänk också på vad du pla-

Foto: Erik Lundh

Kommunpoliserna Anders von Wachenfeldt och Anders Stridsberg. cerar tydligt ute på gården. Om du bygger om bör du inte lämna verktygen utomhus. Cykelstölder har också ökat de senaste månaderna. De som bor i lägenhet kanske har ett förråd, där bör dyra föremål undvikas att förvaras. Annars finns det något färre möjligheter för gemene person att påverka utemiljön. I

vissa fall går det att byta till en säkrare dörr. – Genom att spendera lite extra på en säkrare dörr så får tjuven jobba lite extra hårt för att ta sig in. – Sedan ska det väl nämnas att man kan ha världens bästa lås, men det hjälper inte om man inte låser. Det tror jag många slarvar med, tillägger

Strindberg. På polisens hemsida finns det en rad tips på vad man kan göra för att stävja inbrottsrisken.

erik lundh

070-422 89 16 erik@svenskmediakonsult.se

Boka en sfri d a n t s o k ådr s t e h r säke givning

Upptäcker inbrott innan det sker Vi vet hur det är att inte känna sig trygg. Därför har våra larm vibrationsdetektorer som gör att vi kan upptäcka ett inbrott innan det skett. Larmet är uppkopplat till vår egen larmcentral där operatörerna agerar direkt – dygnet runt – och tryggar det som betyder mest. Vi kommer gärna hem till dig och ser över säkerheteten, samtidigt som vi berättar om vårt larm.

054-21 94 00 | sakerhetstjanst.com


9

Fastighetsmarknaden #3 2021

K VALITE T SFÖNS TER SEDAN 1946.

SMÅTT ELLER STORT, DIGITALT ELLER TRYCK.

GRILLA SÄKERT I SOMMAR

Vackra fönster designade för hållbarhet och trygghet

• Eltändare, tändpapper, tändgelé och tändblock är säkra sätt att tända grillen. Om du använder tändvätska ska den vara avsedd för tändning av grillkol eller briketter. • Var försiktig med gnistor och kringflygande aska. • Ställ alltid engångsgrillen på obrännbart underlag. • Släck ordentligt efteråt. • Lägg aldrig glödrester inomhus eller nära en vägg. Använd ett obrännbart kärl.

svenskmediakonsult.se

Janssons tapetserar & syservice AB

raddningkarlstad.se/sakersommar

Öppettider: måndag-torsdag 8.00–16.30

fredag 8.00–13.00

Tapetserarverkstad på Tormestad i Karlstad. Omklädning av fåtöljer, soffor och stolar samt dynor till båt, husvagn och husbil. Byter skinn/galon på mc- och mopedsadlar. Jag byter även blixtlås, rutor och förstärker sömmar i båtkapell

janssontapetserare.com | Ewa Jansson 054-52 54 50, 0730-88 53 54 | Lantvärnsg 10, Kd

VI UTFÖR SPRUTMÅLNING AV

KÖKSINREDNING

INNEDÖRRAR

MÖBLER

RING FÖR PRISUPPGIFT! VÄLKOMMEN ATT KONTAKTA OSS!

DESIGN.

ENERGI.

T RYG G H E T.

Hantverksskicklighet i varje detalj

Lika bra för dig som för miljön

Förhöjd säkerhet som standard

ÖPPET VI UTFÖR ÄVEN FRÄSNING AV LUCKOR OCH INNERDÖRRAR

Bygg dina fönster på www.spfonster.se/produkter

Din leverantör av larm- & säkerhetsprodukter till privat & företag

LÄGENHETER SOM STICKER UT PÅ POPULÄRA NORRSTRAND Hej! Det är vi som är WermSec. Det lilla företaget med den stora kompetensen. Tillsammans har vi över 20 års erfarenhet och ett stort intresse av teknik och säkerhet. Vi utför allt inom larm, passagesystem, CCTV, Tele/Data samt intelligenta hus.

JOHAN LINDQVIST: 0706-21 33 50 TORBJÖRN ARVSÄTER: 0706-21 33 13 Info@wermsec.se • wermsec.se

Här bor du nära alla bekvämligheter vardagen kräver, härliga naturområden, badplatser och motionsspår. Lägenheterna är ljusa och de flesta har inglasade balkonger. Du får även tillgång till en övernattningslägenhet samt gemensamhetsrum med tillhörande bastu. Preliminär inflyttning sommaren 2022 och du har fortfarande möjlighet att säkra en lägenhet i Karlstads mest unika byggnad. Kontakta Linnea Grahn för mer information: linnea.grahn@fastighetsbyran.se | 0722-10 48 45 | brfstrykjarnet.se


VI ÖNSKAR ALLA EN RIKTIGT TREVLIG SOMMAR! För säkra våtrum AB Svensk Våtrumskontroll

Gärdesgatan 3, Kil • 0554-404 52

STUBBFRÄSNING • TRÄDFÄLLNING

• TRÄDGÅRDSTJÄNST • UTHYRNING AV JORDFRÄS PETER JONASSON: 0702-72 15 56 • JONASSON.PETER@GMAIL.COM • PEÅS.SE

Ska du installera laddbox? Kontakta oss så hjälper vi er.

Ring oss för kostnadsfria offerter!

0555-100 33 | 070-313 82 58 | Info@grum selser vice.se

E L • L AR M • PAS S E RSYSTE M • S E RVI C E

TEL 054-850 640 • www.gorel.se

Vi önskar er en riktigt skön sommar!

När du vill äta riktigt gott

Vi stöttar medlemmar med boendet i villan. Kom med du också

TREVLIG SOMMAR

Kungsgatan 12 • 054-15 99 66 • spicyhot.se

kolla på: villaagarna.se/karlstad eller ring: 070 - 831 88 85

Din byggmästare i Karlstad Allt från roterande & stela teleskoplastare från vår lilla Manitou MT 625 för trånga miljöer till klassens jätte, Manitou MRT 3255 med en lyfthöjd på upp till 40 meter! Även både tornkran och mobila byggkranar som når både högre och längre! 010-17 12 500 | west2000.se

› Takbyten › Nybyggnation

› Fasadrenoveringar › Fönsterbyten

Nu även måleri

070-376 14 71 • patric@nipa.se • nipa.se • Frögatan 8, Karlstad


11

Fastighetsmarknaden #3 2021

Till boendet på Bovieran på Zakrisdal hör en tropisk vinterträdgård.

Foto: Anna Nordström

Lägenheterna är ljusa och luftiga med högt i tak.

I trädgården finns många sällskapsytor, bland annat en boulebana.

Sovrummen i lägenheterna är ovanligt rymliga.

Ett boende kantat av gemenskap och tropiska växter De lämnade en centrumnära lägenhet för en nyproducerad på Zakrisdal. Ann-Cathrine Connedal och Leif Eriksson var tidigt ute att haffa en av de 54 bostadsrätter som släpptes när Bovieran skulle byggas i Karlstad. Där möttes de av en tropisk vinterträdgård full av gemenskap och nya vänner. – Det finns ingen likhet med en vanlig bostadsrättsförening, säger Leif.

HEMMA-HOS. På Zakrisdal ligger sedan 2020 Bovieran, en nybyggd fastighet för de som är 55+ med en tropisk vinterträdgård på innegården. Något som präglar just den här bostadsrättsföreningen är gemenskap mellan de boende som skapas i trädgården och de sociala ytor som finns där med allt från loungeytor till boulebana och bastu.

Några av de som bor där är Ann-Cathrine Connedal och Leif Eriksson. De bodde i en liten trea på Klara, men var ute efter något nytt när de fick höra tala om Bovieran. – Det var intressant, helt klart. Konceptet var spännande, säger Leif. högt i tak Deras lägenhet här är en större trea på 87 kvadrat. Som

mycket nyproducerat kom den med god standard från start och den är uppbyggd med högt i tak plus att den är ljus och luftig med öppen planlösning och stort sovrum. – Alla sovrum ligger mot innergården. Det är välisolerat, även om de har fest där nere hör man ingenting in hit, säger Ann-Cathrine. En annan fördel med Bovieran som de saknade i sin förra bostadsrättsförening var att ta emot långväga gäster, det blev för trångt helt enkelt. Här finns en gästlägenhet plus ett gårdshus om man vill ha en lite större festlighet som inte får plats i lägenheten. Alla boende har en balkong eller uteplats. Då huset är uppbyggt med loftgångar

har de dessutom som en extra terrass mot innergården. – Vi får inte ha krukväxter där då det kan dra in ohyra till de tropiska växterna. Där får vi bara ha snittblommor, berätta Ann-Cathrine. tropisk frukt I vinterträdgården hålls temperaturen genom takluckor som automatiskt öppnas när det är varmt. På vinter behöver många av växterna vila varpå temperaturen ligger runt 12–15 grader. Och tropiska växter – det finns av alla dess slag. – Trädgården är indelad i tre teman. Japansk, öken och medelhav, säger Leif. Det är också många olika varianter av tropiska frukter som de boende kan skörda som exempelvis citron, apelsin, mango och fikon.

– Vi kunde skörda mycket fikon i höstas, då gjorde vi fikonmarmelad, säger Ann-Cathrine. Det som framförallt präglar trädgården är gemenskapen mellan de boende, som är en del av konceptet med Bovieran. – Det som är mysigt att går man ner sitter det alltid någon här. Sen just valmöjligheten. Vill man umgås går man ner och vill man vara för sig själv går man bara upp till lägenheten. stort vardagsrum När de flyttade in kände de ingen. Nu, ett år senare, känner de i stort sett alla. – Det är som många säger, det här är som ett stort vardagsrum. Hör man att det är livat är det bara att ta med sig

kaffekoppen och gå ner. På frågan om de trivs i sitt nya hem behöver de inte fundera länge. – Vi trivs jättebra. Det finns mycket valmöjligheter och vill man ha sällskap finns det alltid någon. Bara pandemin släpper ska vi börja bjuda hit folk, avslutar Ann-Cathrine.

anna nordström

070-530 65 60 anna@svenskmediakonsult.se


Brf Diamanten, Karlstad

Ett nybyggt hem på briljant läge På ett fint läge längs med vattnet, en kort promenad från centrum växer snart Brf Diamanten fram. I det här kvarteret kan du njuta av livet i ett renoveringsfritt ljust hem med balkong eller terrass mot vattnet. Lägenheter: 2–4 rok, 47–129 kvm Planerad inflyttning: från vintern 2023

Läs mer och anmäl ditt intresse på skanska.se/diamanten

Lokaler på Trädgårdsholmen, Karlstad

Upptäck lokalen för dina drömmar På ett perfekt läge i Tullholmsviken längs med Packhusallén, i botten av kvarteret Trädgårdsholmen kan du förverkliga din dröm. Här hittar du ljusa lokaler med stora fönster ut mot gatan där mycket folk rör sig under hela dagen. Oavsett om du planerar ett kontor, en mysig butik eller en trevlig brödbutik kommer du och dina affärer att trivas här. Vill du ha en större lokal går det bra att slå ihop två stycken. Tveka inte att höra av dig med dina frågor. Lokaler: 40–100 kvm Planerad inflyttning: Från november 2021 Vill du veta mer? Hör av dig till vår mäklare Astrid Sjökvist, tel 0730 222 273, astrid.sjokvist@realadvice.se


Nästa etapp inleds i Lillängen

Då invigs Sundstagymnasiet

De bygger ett strykjärnshus

Sid 3

Sid 9

Sid 12

B I L AG A T I LL FAS T I G H E T S M A RK N A D E N # 3 • 2 0 21 • Å RG Å N G 2 9

Klickbar webbtidning: fastighetsmarknaden.com

De bygger kommunens största F-6-skola s. 8

g Få rotavdra ila b med vår mopå d ta verks plats 070-387 44 78 sh-energiglas.se

Vi utför även: Måleri • Tapetsering • Smårenoveringar


VÄRMLAND VÄXER

22

Fastighetsmarknaden #4 2020 Fastighetsmarknaden #3 2021 ANSVARIG UTGIVARE Joachim Svärdh 054-18 77 18 EKONOMI Tomas Carlsson 054-18 77 18 SÄLJARE Elisabeth Hansson, Gudrun Ahlsén, Jonas Spångberg, Pär Forsberg REPORTRAR Anna Nordström, Erik Lundh LAYOUT/ANNONSPRODUKTION Lovisa Hallquist, Nikki van Riet DISTRIBUTION Svensk Direktreklam

TRYCK Pressgrannar AB UTGIVNING Södra Värmland TEL 054-18 77 18 vxl E-POST info@svenskmediakonsult.se HEMSIDA svenskmediakonsult.se POSTADRESS Fastighetsmarknaden, Ilanda Gård 120, 653 50 Karlstad

Gilla oss på facebook.

Tidningen Fastighetsmarknaden produceras i samarbete med Svensk Mediakonsult AB. För insänt, ej beställt material, ansvaras ej. Citera oss gärna, men glöm inte ange källa.

KRÖNIKA

Gemensam vision för stadskärnan

F

astighetsägarna har sedan 2006 låtit Demoskop mäta hur det står till med fastighetsföretagarklimatet i 22 kommuner. Undersökningen granskar hur fastighetsföretagare ser på samarbetet med kommunen, hur förutsättningar för lönsamhet ser ut, samt hur man upplever service, avgifter och handläggningstider. Resultatet visar att det har blivit tuffare att bedriva ett fastighetsföretag i Karlstad. Index har sjunkit och är nu nere på sin lägsta nivå hittills och det som utmärker sig mest är stödet för kommunens centrumarbete, som minskat kraftigt. Idag uppger 46 procent av de svarande att kommunen är engagerad i utvecklingen av centrum. Det är en minskning med 30 procentenheter sedan förra undersökningen 2019. Det här är en trend som vi tillsammans måste bryta. Centrum är otroligt viktigt för Karlstad men också som regionmotor för hela Värmland. Behovet av att samverka är ännu större än tidigare. Stadskärnor landet runt har genomgått en strukturomvandling under en längre tid. Digitaliseringen har tagit ett jättesprång, rörelsemönster är förändrade och handelsmönster är brutna. Det är en process som accelererat kraftigt under pandemin. Men en strukturomvandling är inget naturfenomen där människan står utan möjlighet att påverka. Något vi på Fastighetsägarna pratar extra mycket om just nu är hur vi injicerar stadskärnorna med mer livskraft under de nya förutsättningarna. För att göra det behöver fokus riktas mot ytan, platsen och framför allt människan. Framtidens stadskärna skapas bäst med långsiktig samverkan och gemensam vision hos stadens aktörer. Varken kommun, fastighetsägare eller övrigt näringsliv klarar av att dra hela lasset själv. Samarbete och samsyn om mål och medel är ett måste. Vi måste tillsammans analysera hur Karlstads stadskärna kan utvecklas för att fortsätta vara vår gemensamma mötesplats med alla sina unika värden, platser och historia. Fastighetsägare, näringsliv och kommun behöver en långsiktig stabil samverkan där vi kan skapa förståelse för varandras verklighet och tidsperspektiv. Detta i kombination med modet hos våra politiker att satsa på och prioritera Karlstad centrum och då även fatta beslut utifrån detta. Låt oss gemensamt ta ansvar för att utveckla Karlstads stadskärna.

SANNA ANDERSSON

FASTIGHETSÄGARNA

SMÅTT ELLER STORT, DIGITALT ELLER TRYCK. svenskmediakonsult.se

Örjan Nässlander är sedan ett antal månader tillbaka ny vd för de tre kommunala bolagen Forshagabostäder, Foto: Anna Nordström Forshagaenergi och Forshaga fiber.

”Jag har rört mig mot hus och samhällsbyggnad hela tiden” Örjan Nässlander började sin karriär som snickare innan han utbildade sig vidare. Han hamnade inom kommunal verksamhet och har haft olika poster i flera värmländska kommuner, senast som vd för Årjängs bostäder. Sedan sju månader är han ny vd för Forshagas tre kommunala bolag – Forshagabostäder, Forshagafiber och Forshaga energi.

MÅNADENS PROFIL. Hur hamnade du på FABO? – Det var en tillfällighet. Jag blev uppringd av en rekryterare som frågade om jag inte kunde vara intresserad, det var jag. Jag trivdes jättebra i Årjäng, så det var inget jag letade efter. Men jag är jätteglad. Hur känns det att ha bytt kommun och hamnat i Forshaga? – Det känns bra. Just Årjäng var väldigt lång väg att pendla till. Det jag märkt hittills av Forshaga är att det är en bra stämning här. Det är respektfullt men ändå på ett trevligt sätt. Hur hamnade du i den här branschen? – Från början var jag snickare, sedan hamnade jag på fastighetsskötsel på Skanska. Efter det utbildade jag mig som högskoleingenjör. Jag har rört

mig mot hus och samhällsbyggnad hela tiden. Hur hamnade du inom kommunal verksamhet? – Jag hamnade först i Eda som byggnadsinspektör. Sedan har jag även varit i Kristinehamn och i Karlstad på kommun. Mitt första chefsjobb fick jag på Hammarö kommun där jag först var förvaltningschef och sedan projektchef. Årjäng var mitt första jobb som vd. Vad har varit din största utmaning? – Det är ständigt att få ut så mycket som möjligt av pengarna samtidigt som man levererar hög service och omtanke. Hur ser en vanlig dag på jobbet ut? – Det är mycket småsaker. Jag brukar säga att allt smått man inte vet vart man ska göra av det hamnar hos mig.

Sedan är det olika, det går i perioder vilket av bolagen som har mest. Vad tycker du är roligast med ditt jobb? – Allt hittills är roligt. Sen är det såklart alltid något man inte gillar att göra lika mycket. Men bolagen här är väldigt välskötta. Vad händer närmast för dig och bolagen? – För FABO är det att vi ska bygga på Åsmyren, det kommer bli cirka 50 lägenheter där för vår räkning sedan kommer HSB bygga bostadsrätter där. Det var ett tag sedan vi byggde nytt och det är för att det måste finnas en marknad, annars går det inte. Vi lägger istället mycket på att underhålla våra lägenheter. För fiber så har vi flera projekt på gång, där växer vi. För energi är solpaneler det stora projektet vi har på gång. Sedan behöver vi också göra åtgärder för att kunna ansluta fler till fjärrvärme. Vi har två pannor och ena går på max. Bygger vi en till förbränningspanna kan vi ansluta 3–4 bostadsområden till. Vart ser du dig själv om tio år? – Jag tror inte på långsiktiga planer. Jag kan mycket väl tänka mig att göra något nytt och

jag kan tänka mig att vara kvar också. Men inte att jag fortsätter i samma hjulspår, då hoppas jag att det är någon som säger till mig. Man behöver få nytändning på något sätt, jag tror att man behöver ha en låga hela tiden. Jag kommer att fortsätta så länge jag tycker det är roligt. När du inte jobbar, vad gör du helst på fritiden? – Jag försöker motionera lite. Sen har jag två döttrar i Göteborg. Jag har ett hus som ständigt behöver renoveras och en trädgård att påta i. Mycket tid går till familjen. Sen har jag också en bisyssla, jag har bin också. Jag skaffade dem för den biologiska mångfalden och har ett samhälle hemma i trädgården. Det gav mig 90 kilo honung ifjol. Det tar mycket tid, men är jättespännande.

anna nordström

070-530 65 60 anna@svenskmediakonsult.se


3

VÄRMLAND VÄXER

Fastighetsmarknaden#3 #42021 2020 Fastighetsmarknaden

3

3

Dags för nästa etapp i Lillängshamnen De tre nya flerfamiljshusen i tre våningar står färdiga i Lillängshamnen. Nu inleds nästa etapp – Brf Varvshallen, som kommer att bestå av 29 lägenheter. – Det är en fantastisk miljö här, säger Joakim Otternäs, projektledare Peab Bostad. Hammarö kommun gick ut med en markanvisningstävling där Peab Bostad vann med sitt förslag på hela området kring Lillängshamnen. Totalt blir det 76 nya lägenheter i området. – Förslaget var att binda ihop hamnmiljön. Inspirationen till husen är därför tagen från hamnmagasin och nyttobyggnader tagna ur den miljön, säger Joakim Otternäs, projektledare Peab Bostad. Första etappen var Brf Hamnutsikten som bestod av tre punkthus med nio lägenheter i varje. – Husen har lite säreget utseende med träfasad och trärastret som ligger utanpå. Materialet är både brandsäkert och underhållsfritt. Det kommer åldras och bli snyggare och snyggare med tiden. Jag tycker det har blivit väldigt

fina hus. Första etappen är nu färdig och inflyttning var den 7 juni. – Det känns fantastiskt roligt. Det här är mitt första projekt som jag har haft sedan start till slut så det känns som en milstolpe att äntligen folk kan flytta in. varvshallen I april togs första spadtaget av nästa bygge med namn Varvshallen. Det blir en långsträckt byggnad innehållande två trapphus för dess fyra våningar med 29 lägenheter och en lokal i bottenplan. Vad som ska in i lokalen är ännu inte klart. – Det blir ett större hus än tidigare. Från söder blir det ett fint gavelmotiv med säreget sadeltak så det kommer se ut som en långsträckt varvshall för att bygga på temat.

Joakim Otternäs framför Brf Hamnutsikten. Brf Varvshallen får frihängande balkonger på både gavlarna och långsidorna. Det blir bjälklag och väggar i betong. Sedan är det stålpelare i fasaden som utger själva stommen. Fasaden är i trä men med mörk, nästintill

Foto: Erik Lundh

svart färg. Inflyttningen är beräknat hösten 2022. etapp tre Tredje och sista etappen av Peabs bygge vid Lillängshamnen beräknas starta under våren 2022.

Husen består av lägenheter med två, tre samt fyra rum och kök, mellan 52–91 kvadratmeter. Alla hus är certifierade enligt Svanenmärkning vilket är Peabs egna krav. Dessutom sparas så mycket som möjligt

av naturen med bergsklippor och träd. – Vi vill att man ska få en känsla av att husen alltid har stått här, avslutar Joakim.

Vi projekterar rörinstallationerna 054-15 65 45 Blockgatan 10, Karlstad www.vvsplan.se

Karlstad • 010-788 60 00 • ebabkonsult.se

LÄS TIDNINGEN ONLINE

.com

fastighetsmarknaden.com

hesselius.se

erik lundh

070-422 89 16


44

VÄRMLAND VÄXER

Fastighetsmarknaden #4 2020 Fastighetsmarknaden #3 2021

Arvikas nya högstadium snart redo för inflytt Efter sommaren kan Arvika högstadieelever flytta in i den nybyggda Minnebergsskolan. Skolan har fått ett helhetskoncept för hela skolverksamheten och är anpassad för att skapa en stressfri miljö för eleverna. Skolan är i sin tur uppbyggd med fem olika huskroppar, för att skapa den lilla skolan i den stora. Sedan 2019 pågår bygget av Arvikas nya högstadieskola. Beslutet om den nya skolan klubbades dock igenom redan 2016 och diskussionerna sträcker sig längre än så. – Jag tillsattes 2017 och 2019 startade bygget md projektering. Nu känns det nästan overkligt. Vi har jobbat i en värld med många idéer och nu står där en fysisk byggnad, säger Christian Persman, projektledare, Arvika kommun. Den nya högstadieskolan ligger i centrum intill Centralsko-

lan och ska ersätta kommunens tre nuvarande högstadier. När skolan står klar kommer den rymma uppemot 900 elever. – Den ligger på högsta punkten i hela stan. skapa träkänsla För projektet har det kommunala bolaget Arvika Fastighets AB tecknat ett samverkansavtal tillsammans med byggbolaget Serneke, som i stort sett är klara. – Det som är lite originellt är att det tidigare var två fast-

ighetstomter här, nu är det en, säger Lennart Gustafsson, teknisk chef, Arvika Fastighets AB. – Vi håller på med slutet som lite mattläggningar och möbler. Vi kör med nyckelfärdig skola och då ingår det att den är möblerad. Vi har haft ett idogt arbete med lärarna vad de behöver, säger Niclas Nyman, projektledare, Serneke. För att ge skolan träkänsla har man byggt upp valv i limträbalkar plus att man valt en träfasad. – Vi har lagt väldigt mycket krut på akustik. Det är mycket spaltpaneler i trä som fångar upp ljudet. Vi har också anpassat fönsterytorna mot de allmänna ytorna för att eleverna inte ska mista koncentrationen. Utöver ljudet är det mycket tanke bakom alla moment i den nya skolan, som kommer att certifieras enligt Miljöbygg-

www.sodraexperience.com

Vi är Byggherre till framtidens nya högstadieskola

nad Silver. – Tanken är att vi gör en tillgänglig skola, inte bara fysiskt. Den ska vara för alla elever. Vi har skapat en miljö som ska vara stressreducerande, säger Christian. byggt mot tomtgräns Skolan är utformad med fem olika huskroppar där eleverna kan transportera sig endera att gå via innergården eller via loftgångar. – Vi gav en tydlig pedagogisk tanke till arkitekterna. De i sin tur tittade på gammal arkitektur i Arvika centrum där man traditionellt byggt ut mot tomtgränsen. Därför fick skolan fem huskroppar med en innergård. Vi ville ha skolor i skolan. Sadeltaken bryter ner känslan av en stor skola, säger Christian. I två av dem är det nio oli-

Det nya högstadiet i Arvika, som får namnet Minnebergsskolan, ska ersätta kommunens tre befintliga. ka hemvister med lärosalar och sociala ytor. I det kreativa huset är det estetiska ämnen samt slöjd och no-labb medan ett hus har bibliotek och elevhälsa. I det femte huskroppen är det matsal, hemkunskapssal och personalrum. Plus ett orangeri på taket. – Det kommer också vara en rörelsevist då det är dåligt utrymme vid gympasalen.

Sedan någon månad sen står det klart att skolan kommer att heta Minnebergsskolan, då området skolan ligger på heter Minneberg. Eleverna kommer sedan att flytta in efter sommaren i vecka 33.

anna nordström

070-530 65 60 anna@svenskmediakonsult.se

Husbyggargatan 2, Karlstad | 075- 241 10 00 | beijerbygg.se

Totalentreprenör

serneke.se


5

VÄRMLAND VÄXER

Fastighetsmarknaden#3 #42021 2020 Fastighetsmarknaden

Karlstad 054-18 06 00 Arvika 0570-153 00 Säffle 0533-171 10 Grums 0555-121 31 richardsons.se

Karlstad • 010-788 60 00 • ebabkonsult.se

KO R PR A LV 6 , A RV I K A • 070 - 5 6 8 4 2 1 3 • d i n t a k l a g g a r e . s e

När bra inomhusluft är viktig! www.flaktteknik.se

Thomas 070-616 14 01

utför elinstallationerna HärViinstallerar vi el och tele Assemblin El AB Arvika 010 - 472 60 00

Finnebäcks AB | Edsgatan 3, 671 70 Edane | 0570-727770 | www.finnebacks.se

. Ljud . Bild . Styrning

Smart teknik - tillHantverksmässig skola, sport och konferens! tillverkning av snickerier efter önskemål t.

054 820 80fönster, info@avab.eu ex.20 kök, dörrar, möbler och glasverandor m.m. Kika gärna in på vår hemsida och låt oss inspirera er.

www.nymanssnickeri.se

info@nymanssnickeri.se

Hantverksmässig tillverkning av Tel 073-824 27 24 snickerier efter önskemål t. ex. kök, fönster, dörrar, möbler och glasverandor m.m. Kika gärna in på vår hemsida och låt oss inspirera er. Hantverksmässig tillverkning av snickerier efter önskemål t.

0590-18700

nymanssnickeri.se | 073-824 27 24 | info@nymanssnickeri.se

ex. kök, fönster, dörrar, möbler och glasverandor m.m. Kika gärna in på vår hemsida och låt oss inspirera er. www.nymanssnickeri.se

info@nymanssnickeri.se

Tel 073-824 27 24

5

5


66

VÄRMLAND VÄXER

Fastighetsmarknaden #4 2020 Fastighetsmarknaden #3 2021

Två nya byggnaderna framför universitetet.

Foto: Erik Lundh

Johan Svedlund, vd Lecab Fastigheter.

Nu har det höga studentboendet rest sig För strax över ett år sedan påbörjades en nybyggnation av 259 lägenheter i två hus, varav ett blir Karlstads högsta studentboende. Läget? Precis framför universitetet. – Det kommer bli ett landmärke, säger Erik Olsson, projektchef Byggdialog. Innan sommarens semester ska båda husen stå på plats. Det är ett sjuvåningshus i rött tegel samt ett 13-våningshus med stramt vit puts som har

rest sig alldeles över gatan från Karlstads universitet. Det är Lecab Fastigheters projekt med det hotelliknande namnet Lecab Plaza. Tota-

lentreprenör är Byggdialog. – Det är en attraktiv arbetsplats för många. Det kommer bli ett landmärke så det är roligt som entreprenör, säger Erik Olsson, projektchef Byggdialog. Båda husen får svarta fönster och blanksvarta detaljer. Husen sitter ihop men går att gå mellan via en stor tunnel. – Det har varit en utmaning med stommen. Tack vare den här stora portiken har vi en

Totalentreprenör

www.byggdialog.se

blandning mellan platsgjutna väggar och prefab. Det har ställts höga krav på planeringen men det har fungerat väldig bra. Portiken blir möblerad och får ett spegeltak. – Det blir en jätteportik på 250 kvadratmeter, det blir som ett ganska häftigt rum, säger Johan Svedlund, vd Lecab fastigheter. Närmast nu är att få i ordning tak på sista våningen och ställa i ordning våning 13. – Sedan finns det egentligen ytterligare en våning som är ett teknikutrymme, så det är det som är kvar innan semestern.

Lägenheterna är övervägande ettor, men alla hörnlägenheter blir med dubbla sovrum. – Vi har byggt studentbostäder förut och alltid haft framgång med att satsa på fina kök med hög kvalité. Det har vi märkt att studenterna faktiskt sätter ett pris på. Köken blir små men innehåller ändå sådant som inbyggnadsugn och induktionshäll. Golven blir ek, fönsterbänkar i ett material som är en blandning mellan keramik, sten och plats. Badrum innehåller både kakel och klinker.

lägenheter – Till hösten drar vi i gång med allt det invändiga, fortsätter Johan.

gemensamhetsyta Hela våning 13 är en stor gemensamhetsanläggning som består av en stor studiolounge

samt ett gym för de boende. – Det blir en takterrass som är riktad ut mot Vänern med bästa sydvästläget. Det kommer bli en fantastisk utsikt därifrån. Dessutom finns det tillgång till två bokningsbara lånerum. – Det kan vara svårt att bjuda hem sex polare att kolla på hockey, till exempel. Därför kan man låna de här rummen som är utrustade med kök och tv. I bottenplan kommer de Lecab ha ett eget kontor till egen personal där de har sin uthyrningsverksamhet.

erik lundh

070-422 89 16 erik@svenskmediakonsult.se

Markentreprenad

Betongvägen 11, Karlstad • 054-53 42 00 • kewab.se

• VENTILATION • PROJEKTERING • SERVICE BETEN • EL- OCH STYRAR AR • OVK-BESIKTNING KARLSTAD, KARLSKOGA & SUNNE 054-85 05 06 • air4you.se

Vi har murat och putsat väggarna i storköket Vi utför fasadarbetet

Vi utför fasadarbetet

Lantvärnsgatan 9 • Karlstad • 054-85 02 50 Lantvärnsgatan 9 • Karlstad • 054-85 02 50

Nordmarkens

FASADER


7

VÄRMLAND VÄXER

Fastighetsmarknaden#3 #42021 2020 Fastighetsmarknaden

7

7

Nya Sundstagymnasiet snart redo för invigning Karlstads kommuns största skolbygge genom tiderna närmar sig sitt slut. Bygget av nya Sundstagymnasiet har pågått sedan 2017 och i augusti är det dags för invigning. – Det är jättefint, man är stolt. Det är ett landmärke kan man säga. Sen är det kul att det blev av, det har varit många diskussioner genom åren, säger Monika Bubholz (MP), vice ordförande i teknik- och fastighetsnämnden.

Nya Sundstagymnasiet står snart klar och kommer då vara en av Sveriges största sammanhållna gymnasieskolor. Det beviljade anslaget för projektet ligger på 456 miljoner kronor och är det största skolbygget i kommunens historia. Bygget drog igång 2017 och sedan dess har det varit fyra etapper bestående av tre nya huskroppar samt att man renoverat befintliga delar. De nya huskropparna kommer alla vara sammanlänkade med kvarvarande byggnader via ”sociala stråket”. – Ledord i byggprocessen av nya skolan har varit hållbarhet, flexibilitet, lärandefokus, campuskänsla och transpa-

Monika Bubholz (MP) och Alexander Torin (M) utanför den nyaste etappen vid Sundstagymnasiet. rens. Vi har satsat på ny teknik som ska stötta pedagogernas arbete och underlätta för elevernas lärande. Tillgängliga lärmiljöer av olika storlekar och former som ska uppmuntra till variation och samarbete. Målsättningen är att utöka elevernas lärande under skoldagen, säger Daniel Skålerud, gymnasiechef på SÄG. moderna miljöer Den nya skolan är byggd för 2 000 elever, vilket är samma siffra som Sundsta och Älvkullen tidigare hade till-

sammans. Fasaden på de nya delarna är i tegel med inslag av cederträ, med sedumtak över bland annat entrén. Den nya skolan skiljer sig mycket från den gamla, som invigdes 1960. – Det är stor skillnad, i våra nya lokaler är det moderna miljöer som går att anpassa efter det pedagogiska arbetet på ett mycket bättre sätt än tidigare. Flexibiliteten är något som saknats tidigare, säger Alexander Torin (M), ordförande i gymnasienämnden. Vad har varit den största ut-

maningen med det här bygget? – Den största utmaningen är att vi under hela byggproduktionen måste säkerställa att undervisning kan genomföras i de befintliga delarna av skolan dels med tanke på säkerhet och personflöden intill arbetsplatsen samt ibland bullrande arbetsmoment, säger projektledare Micael Johansson. kommunikation Trots projektets omfattande storlek har man hållit både tid och budget, mycket beroende på bra samarbete med entre-

prenörer. – Marken här visade sig vara dålig, men det löste sig. Vi har jobbat tajt med Skanska och har haft mycket kommunikation, säger Monika. Den 14 juni var det slutbesiktning på skolan och i augusti väntas invigning av de sista lokalerna samt av skolan som helhet. – Det ska bli spännande att se vad lärarna och rektorerna tänker nu när de får tillgång till hela huset, säger Alexander. Vad skulle du säga är det

Foto: Anna Nordström

bästa med den nya skolan? – De nya möjligheterna att utveckla pedagogiken och den moderna utrustningen för 2020-talet. Sen att det är ljust och fräscht är också trevligt, men det andra är viktigare.

anna nordström

070-530 65 60 anna@svenskmediakonsult.se

- MED STOMME AV STÅL SWECO.SE

Vi har utfört stål- o betongstommen till SÄG

Vi projekterar rörinstallationerna 054-15 65 45 Blockgatan 10, Karlstad www.vvsplan.se

Karlstad • 010-788 60 00 • ebabkonsult.se

Helhetslösningar för tak Falsat plåttak-Plåttak-Tegeltak-Papptak Med mer än 30-års erfarenhet inom branschen 073-055 25 95 info@ptsn.se plat-takspecialisten.se

Projektering Luftbehandling och Installationssamordning


88

VÄRMLAND VÄXER

Fastighetsmarknaden #4 2020 Fastighetsmarknaden #3 2021

De olika hemvisterna kommer ha olika färgsättningar.

En ny aula har byggts med gradänger i limträ.

Foto: Anna Nordström

Till klassrummen hör två grupprum, ett traditionellt och ett lite mer fritt.

Nu står Götetorps skola åter igen Efter branden har nu Götetorps skola på Hammarö återuppstått med en helt ny, och betydligt större, byggnad. Skolan har växt till att bli tvåparallellig med plats för 350 elever. Det som nu återstår är mest kompletteringar och till höstlovet flyttar eleverna in.

2015 brann Götetorps skola och stora delar totalförstördes. Nu är den riven och en ny skola har rests på platsen. Den har gått från att vara en enparallellig skola med plats för 175 elever samt en försko-

la till att bli en tvåparallellig skola i två plan med plats för 350 elever i årskurserna F-6. – Det är en modern skola med dagens teknik och allt. Vi vill ge barnen det bästa, säger Stina Jordell, projekt-

ledare Hammarö kommun. Totalt blir den nya skolan 5 650 kvadratmeter stor, vilket är nästan 2 000 kvadrat större än den gamla. En del är att man byggt en idrottshall. Tidigare fick eleverna

på Götetorp gå till Mörmon för att ha idrott, vilket de nu slipper. aula med gradänger För utemiljön har man satsat på rörelsemöjligheter för

Markentreprenad

Betongvägen 11, Karlstad • 054-53 42 00 • kewab.se

Pelletsgatan 3, Karlstad • 054-85 06 70, 070-565 70 90 • byggakustik.se

Din partner i träbyggnation

www.alassmeden.se

054-224 48 10 | www.huspartner.com

Din expert på fukt i byggnader Sågverksgatan 32, Karlstad | 020-235 235 | www.polygongroup.se


9

VÄRMLAND VÄXER

Fastighetsmarknaden#3 #42021 2020 Fastighetsmarknaden

Stina Jordell, Erik Nilsson, Erik Markusson och Daniel Dimstrand utanför den nya skolan.

På skolgården kommer det bland annat finnas vattenlek.

barnen i naturmaterial som stock och sten. Det blir också vattenlek, kompisgunga och bollplan. – Några av barnen är med och planterar en bit av utemiljön. Gården är indelad i zoner, så att det ska finnas något som passar alla, plus att det ska finnas trygga zoner. Gården är, utöver material och

taurera det gamla, säger Erik Nilsson, chef teknisk stab, Hammarö kommun. Som totalentreprenör i strategisk partnering står Byggdialog. De drog i gång med markarbeten i början av 2020 och har nu bara det sista kvar. – Det är kompletteringar med lite lås och beslag, mest mindre grejer. Vitva-

zoner, även genomtänkt i val av placering. – Vi ville få bort barnen från den tunga trafiken, därför är det nu ingen skolgård på den västra sidan mot vägen. I skolan kommer det utöver vanliga klassrum finnas bland annat ett uteklassrum, ateljéer, slöjdrum, musikrum samt att man byggt

en aula med gradänger i limträ. kompletteringar kvar Man har även byggt ett nytt skyddsrum intill gymnastiksalen, då det tidigare fanns ett på platsen. – Man får inte ta bort skyddsrum hur som helst, om inte MSB vill det. Då måste man bygga nytt eller res-

ror och sådant kommer efter semestern. Annars är det utvändigt med kompletteringar, säger Daniel Dimstrand, projektingenjör Byggdialog. – Det är ett väldigt roligt projekt. Allt har gått väldigt smärtfritt. Vi bygger även de andra skolorna på Hammarö, Hammarlunden är i stort sett lika. Det gör att vi kan hjälpas åt sinsemellan,

anna nordström

070-530 65 60 anna@svenskmediakonsult.se

Blåbärsstigen 8, Forshaga • 054-15 88 50 • 076-049 17 17 • karlstadtak.se

054-15 65 45 Blockgatan 10, Karlstad www.vvsplan.se

Värmlands Elsystem www.varmlandselsystem.se Karlstad • Kristinehamn

E L / T E L E KO N S U LT

VI UTFÖR MÅLERIARBETET Projektering Luftbehandling och Installationssamordning

Vi utför VS-installationerna vid Helhetskoncept Götetorp F-6. Annebergs förskola. inom

Assemblin VS ventilation och luftbehandling Karlstad 010 -Assemblin 475 24 20Ventilation AB | Karlstad 010 - 472 60 00

Telefon: 054-17 36 60

9

säger Erik Markusson, platschef Byggdialog. Hösten 2021 ska den nya Götetorps skola stå klar, där tanken är att eleverna ska flytta in under höstlovet.

Vi levererar ett tätt, tryggt och vackert tak

Vi projekterar rörinstallationerna

9


10 10

VÄRMLAND VÄXER

Fastighetsmarknaden #4 2020 Fastighetsmarknaden #3 2021

Här blir lägenhetshuset med den speciella formen.

Foto: Erik Lundh

Maria Frykbom, Fredrik Johansson och Sandra Norqvist utanför bygget.

Nu påbörjar bygget av det strykjärnsformade huset En ikoniskt “Flat Iron Building” finns både i New York och Stockholm. Nu får även Karlstad en strykjärnsformad byggnad på Norrstrand. Brf Strykjärnet blir ett flerfamiljshus med 25 lägenheter i sex plan.

Det var först i mark- och miljödomstolen i Vänersborg som detaljplanen vann laga kraft och i mars togs första rivtaget av den gamla butikslokalen vid korsningen L ag ma nsgat a n–Su n negatan på Norrstrand för att ge plats åt ett unikt bostads-

rättshus. Fastigheten Träffen 1 har en triangelform och har gator på alla tre sidor. – Arkitekten fick anpassa ritningarna av huset efter tomten. Det har varit en utmaning men har landat i en triangelformad byggnad

och det är därför vi har döpt den till Brf Strykjärnet, förklarar Maria Frykblom, projektutvecklare, Prepart Projekt. byggnaden Prepart Projekt tillsammans med Karlstadhus är byggherre. Totalentreprenör är Peab. – När vi grävde stötte vi på grundvatten tidigare än vi hade planerat, säger Fredrik Johansson, projektchef Peab. Sedan en tid har därför byggarbetsplatsen bestått av

en grop med en grundvattensänkning. Nu har dock vattnet pumpats bort och plattan kan börja gjutas. – Det blir en betongstomme med halvprefab och stålpelare. Fasaden kommer vara i ett unikt material, pressat stenlull, i en brun bronsfärg. Den påverkas av sol och regn och kommer att bli snyggare och snyggare med tiden, fortsätter Fredrik. Huset kommer bestå av fem våningar samt ett plan med indragen takterrass. Hustaket blir låglutande. I

källaren byggs teknikrum och förråd. lägenheter De flesta lägenheterna får en balkong eller terrass med kvällssol. Det kommer bli fem ettor, tio tvåor och tio treor. Lägenheternas storlek varierar mellan 28,5 och 100 kvadratmeter. Sedan säljstarten i mars har intresset för lägenheterna varit stort. – Vi har redan fått 19 av 25 lägenheter sålda, säger Maria. Själva ”spetsen” av bygg-

Lambergsgatan 36 Karlstad • 054-770 88 70 • tingvallastaden.se

Vi utför VS installationer

VI UTFÖR MÅLERIARBETET Telefon: 054-17 36 60

naden har stora fönster i tre lägen och liknar ett uterum. – De kommer ge ett ljus genom hela lägenheten, sedan är det vertikalmarkiser som solskydd, säger Fredrik. Det kommer att finnas tillgång till en övernattningslägenhet och ett gemensamhetsrum med bastu. Inflyttning beräknas ske vid årsskiftet 2021–2022.

erik lundh

070-422 89 16 erik@svenskmediakonsult.se


11

VÄRMLAND VÄXER

Fastighetsmarknaden#3 #42021 2020 Fastighetsmarknaden

En villa har anlänt hittills.

11

11

Foto: Erik Lundh

Villor på Kils senaste bostadsområde Viksta by i Lövenstrand är Kils kommuns senaste bostadsområde med utsikt över södra Fryken. Nu byggs nyckelfärdiga hus i området där fristående hus och parhus blandas.

Intresset för villatomter i Kil är stort och just nu får Viksta by i kommunens nya bostadsområde Lövenstrand sig just nu ett lyft. Här är Vallsjöhus näst på tur att bygga. Det blir nyckelfärdiga hus på 14 tomter, där minsta är ungefär 360 och största 770 kvadratmeter.

– Där har vi i samråd med kommunen lagt fram ett förslag på hus som passar in i området och kan ges till ett vettigt pris, säger Marie Beckman Janzon, marknadschef Vallsjöhus. Området får tre modeller av husen – ett enplanshus på 103 kvadratmeter och två olika ty-

per av tvåplanshus där det ena är 110 kvadratmeter och det andra 135. Samtliga hus har en öppen planlösning samt tre sovrum som går att göra om till fyra om så önskas. – I första ledet hade vi också ett radhusförslag. Nu finns det möjlighet till fyra bostäder i två parhus. säger Frida Andersson, arkitekt Vallsjöhus. mångfald Tanken är att det ska locka till en mångfald i området. – Vi vill locka både barn-

familjer, personer utan barn och personer av den äldre generationen. Varje köpare får möjlighet att i viss mån anpassa bostaden efter önskemål, förklarar Frida. Bland annat kan en carport kopplas till huset. – Panelerna kommer vara lite olika. Samtliga får träfasad men vissa kunder har valt lockläkt-panel, någon har önskat stående och någon har önskat liggande. Färgen har de också fått välja själva. Husen får en stomme i trä.

Ytterväggarna byggs färdiga i storblock i Vallsjöhus fabrik och sätts sedan på byggplatsen. Innerväggar och tak byggs på plats av snickare. levererat Just nu är ett hus levererat och håller på att byggas, sedan kommer ett till efter semestern. – Hittills har vi sålt fem hus av de här fjorton. När husen är satta så kommer nog försäljningen rulla på, säger Marie. – Kommunen har varit väldig behjälplig och tillmö-

tesgående vilket underlättat hela processen. Det betyder mycket för oss som husföretag att kunna samarbeta med kommunen. I höst börjar kommunen bygga den nya Vikstaskolan, bara några hundra meter från Viksta by.

www.markserviceivarmland.se

Vi bevakar när Värmland Växer. www.vallsjohus.se

erik lundh

070-422 89 16 erik@svenskmediakonsult.se


12 12

VÄRMLAND VÄXER

Fastighetsmarknaden #4 2020 Fastighetsmarknaden #3 2021

Foto: Anna Nordström

Thomas Ling utanför bygget, där de ska bygga på ytterligare våningar på befintliga hus.

Det är den andra etappen på Kronoparken där två hus buggs ihop genom ett trapphus, denna gång i vinkel.

Illustration över hur de både husen är tänkta att se ut när de står klara.

Nya lägenheter byggs på befintliga hus På Kronoparken ska Willhem återigen bygga nya hyreslägenheter på redan befintliga fastigheter. Det blir totalt 43 nya hyreslägenheter där samtliga är ettor där i stort sett alla har sovloft. De båda fastigheterna kommer i sin tur kopplas ihop med ett nytt trapphus. Willhems första påbyggnation skedde på två fastigheter på Flöjtgatan medan det denna gång sker på Fagottgatan. Konceptet blir detsamma. – Det blir 43 smart planerade, små, hyreslägenheter med effektiv planlösning, sovloft och modern standard. Det är härliga ettor högst upp i huset, som passar perfekt för unga, kanske som ett förstagångsbo-

ende, säger Mikael Möller, projektchef Willhem. Husen, som är byggda på 70-talet, innehåller lägenheter i olika storlekar i fördelat på två plan. Alla de nya, påbyggda lägenheterna kommer dock vara ettor på cirka 30 kvadrat. – Vi vet att behovet är stort av den här typen av mindre, men moderna, lägenheter.

Därför är det extra roligt att vi kan bidra till fler lägenheter genom att utnyttja ytor och byggnader som redan finns på ett smart sätt. mycket detaljer Bygget drog igång i maj och totalentreprenören Skanska har i princip hunnit med etablering och ställningsbyggande. – Nästa vecka ska vi börja riva tak, säger Thomas Ling, produktionsledare Skanska. Då de bygger på befintliga fastigheter kommer de bygga ett skjutbart tak som väderskydd, som ska gå över hela bygget. – Vi börjar med hus två. Vi börjar med ställningen för det

andra huset efter semestern. Då kan vi också flytta med det skjutbara taket. Stommen är sedan planerad att vara rest i höst. För att kunna bygga på de befintliga husen krävs nya betongbjälklag. Samtidigt som ventilationskanaler i det befintliga taket skall bevaras. – Det är mycket detaljer när man ska ansluta till ett befintligt hus. limträbalk De två husen kommer att byggas ihop med ett trapphus med passage mellan husen, som även kommer att innehålla en hiss precis som i det första bygget.

– Det som skiljer är att den här påbyggnaden ligger i vinkel istället för i linje. I övrigt är det väldigt lika utförande. Parallellt med påbyggnaden skapas även nya lägenheter på plan ett och två i det nya trapphuset, säger Mikael. En annan skillnad är att man här valt att bygga lägenhetsförråden i en separat byggnad på gården, för att frigöra yta i huset. – En annan sak som skiljer från förra etappen är att där var det stålstomme och plåttak. Här blir det delvis stålstomme men även limträbalk och limträtakstolar. Det är bra både miljömässigt och att det blir mindre vikt av trä, säger

Thomas. – I det här projektet har vi samma höga krav på material och utförande som i alla våra nyproduktionsprojekt. Vi har fokus på hållbara material och låg energiförbrukning, säger Mikael. De båda husen är beräknade att vara klara preliminärt till våren 2022.

anna nordström

070-530 65 60 anna@svenskmediakonsult.se

BYGGHERRE 070-561 16 28 ▪ 070-206 90 11 ▪ kmsel.se

När bra inomhusluft är viktig! www.flaktteknik.se


13

VÄRMLAND VÄXER

Fastighetsmarknaden#3 #42021 2020 Fastighetsmarknaden

13

13

Han bygger flera padelhallar i Värmland Grums, Munkfors och Karlskoga – nu fortsätter padelboomen i Värmland. Joakim Anderbert satsar hårt på sporten både som totalentreprenör och delägare. – Jag har ju sett hur enorm efterfrågan det är på banor. Visst ser man att det kommer öka på och det kommer nog hålla i sig ett tag, säger han.

Som ägare av J Anderbert bygg har Joakim Anderbert från Lindesberg just nu ett flertal pågående byggen av padelhallar runt om i Sverige, varav tre i Värmland – som han dessutom blir delägare i. – I Karlskoga startar vi Airport Padel som ska förvalta byggnaden, säger han. Där utökas utbudet av hallar i kommunen med tre banor och företagsnamnet kommer från att banan kommer att ligga vid Karlskoga flygplats. I Grums och Munkfors byggs nu kommunernas första hallar, båda med tre dubbelbanor och en singelbana. – För de hallarna har vi startat ett företag som heter JAP padel. Där kommer vi också försöka samarbeta med föreningar runtikring. I Grums har man pratat om ett samarbete med granngym-

Ny padelhall nära flygplatsen i Karlskoga. met på Nyängen. I Munkfors inleder man samarbete med Munkfors IF. bygget Hallarna står på en betongplatta som isoleras. Sedan är det en stålstomme med pir-element. Stålfasaden blir grå. Inne i hallarna kommer det finnas omklädningsrum.

– Vi har kört lite på det här konceptet med snarlika hallar, berättar Joakim. I Grums började bottenplattan att gjutas i maj och hallen planeras stå klar runt Lucia. De andra två hallarna kom däremot i gång tidigare. Karlskoga förväntas kunna få sina banor i juni för att sedan ha invigning i mitten av augusti och

Foto: J Anderbert Bygg

i Munkfors ska de vara klara i slutet av september. sporten Joachim har själv spelat padel hemma i Lindesberg sedan 2016. – Jag har ju sett hur enorm efterfrågan det är på banor. Visst ser man att det kommer öka på och det kommer nog

hålla i sig ett tag. Sedan är det ju svårt att se hur länge det håller i sig. Börjar sportens popularitet avta framöver ser han det inte som något problem för sin egen verksamhet. – Vi har det inte för stort och börjar det avta om några år, då har du ändå en bra hall och är kanske är ensam på orten,

Skräddarsydda stålhallar info@temahallen.com

J. ANDERBERT BYGG

070-5 4

8 18 7 4

då kan den finnas kvar lite till även efter den stora boomen. Det är därför det är roligt att satsa på de här mindre orterna, avslutar Joachim.

erik lundh

070-422 89 16 erik@svenskmediakonsult.se


14 14

VÄRMLAND VÄXER

Fastighetsmarknaden #4 2020 Fastighetsmarknaden #3 2021

Karlstads största F-6-skola tar form Nya Färjestadsskolan ska ge plats till 750 elever och 100 personal. Nu har den tagit form och snart tas den fullstora idrottshallen i bruk.

Bygget med det nya skolområdet på Färjestad har kommit halvvägs. Skolbyggnaden har tagit form och snart kan den fullstora Idrottshallen tas i bruk. – Hallen kommer vara färdig efter semestern och kommer att kunna tas i bruk den 1 september, säger Urban Björklund, platschef Peab. Det blir fyra omklädningsrum plus ett för domare. Inne i hallen blir det plats för en rad läktarplats. Här kommer det finnas möjlighet till föreningsverksamhet efter skoltiden. – Det som är kvar nu är golvmattan, lite sportutrustning och entrén. Det blir ett kombielastiskt sportgolv. På fasaden har man satt en skogsgrön träpanel och hela stommen i hallen är byggt i limträ. Hela bygget är projek-

Ann Persson, Urban Björklund och Johannes Larsson framför idrottshallen. terat enligt Miljöbyggnad silver. Dessutom blir det en rejäl solcellsanläggning på taket som kommer ge ett energitillskott till båda byggnaderna när skolan är klar. skolbyggnad Skolbyggnaden är en stor huskropp för undervisning med

8 200 kvadrat fördelat på tre plan. På vindsvåningen är det teknikrum. – Vi kommer få tätt hus inför semestern. Sedan håller vi också på invändigt för fullt med färdigställande av ytterväggar och mellanväggar samtidigt som vi gör fasadmurning. Det kommer fortgå hela hösten, fortsät-

ter Urban. Huset är uppdelat i tre sektioner för att minska uttrycket av en stor byggnad och för att skapa en tydligare tillhörighet för eleverna. – Det är flera entréer till de olika sektionerna och en till matsalen, sedan är det två trapphus, säger Johannes Lars-

Foto: Erik Lundh

son, entreprenadingenjör Peab. Matsal, kök, bibliotek, elevhälsa och administration kommer att ligga på plan ett, likaså praktiska ämnen som slöjd, hemkunskap och musik. – Skolan får tegel på de stora sektionerna och de mindre passagerna får träpanel i samma färg som idrottshallen.

Yttertaket får en mörk papp. Alla lågdelar av skolbyggnaden samt förråden på skolgården får sedumtak. In mot gården platsgjuts en stor pålad terrass i betong som sträcker sig nästintill hela skolan. – Vi har en nivåskillnad mellan skolan och skolgården samt en sättningskänslig mark. För

Bettorpsgatan 10, ÖREBRO l 019-676 26 00

TOTALENTREPRENÖR

Vi projekterar VVS-installationerna 054-15 65 45 Blockgatan 10, Karlstad www.vvsplan.se

Husbyggargatan 2, Karlstad | 075- 241 10 00 | beijerbygg.se

VI UTFÖR LUFTBEHANDLINGSANLÄGGNINGEN Kulinggatan 3, Karlstad 054-21 53 43 energiochfastighet.se


15

VÄRMLAND VÄXER

Fastighetsmarknaden#3 #42021 2020 Fastighetsmarknaden

15

15

Kil vill veta vad invånare tycker Kils kommun har under hösten 2020 genomfört en medborgardialog med fokus på landsbygden där byalag, företagsrepresentanter och skolbarn har varit engagerade. Under sommaren kommer Kilsbor även att kun-

na tycka till om kommunens översiktsplan för utveckling av olika områden i kommunen. Översiktsplanen innehåller en långsiktig och övergripanede utvecklingsstrategi om hur användningen av mark- och vattenområ-

den ska ske. Detaljplan kommer bland annat för Dikartorp, Kils nästa nya bostadsområde, med 35 villatomter. Dessutom har en fördjupad översiktsplan för Nedre Fryken varit på utställning.

Insatserna mot råttor ökar I dagsläget har uppskattningsvis en tredjedel av landets kommuner gått över till att använda digitala råttfällor för att undvika kemiska bekämpningsmedel i avloppssystemen. I Värmland ökade Anticimexs digitala råttbekämpning med elva procent under 2020. – Råttproblemen i Sveri-

Så blir den nya skolan.

ge fortsätter att öka i takt med att våra städer växer i och med att råttorna trivs där det finns människor, säger Håkan Kjellberg, skadedjursexpert på Anticimex. Genom att de digitala fällorna övervakar råttornas rörelsemönster, kan Anticimex konstatera att råt-

torna i Sverige inte är lika påverkade av pandemin som i andra länder i Europa där råttorna blivit mer aktiva. – I Sverige syns inte samma förändring av råttornas beteende, vilket kan förklaras av att vi inte har haft en lika omfattande nedstängning.

Foto: Illustrationsbild

att ta upp nivåskillnaden och för att inte riskera att få sättningar vid entréerna blev lösningen denna stora terrass. utemiljö På gården har man grävt ner tre stora vattenmagasin för att fördröja dagvattnet. En del av takvattnet från skolbyggnaden leds till en vattenlek centralt på gården. – Det är en kombination av lek och dagvattenhantering, även om det är en väldigt liten del av den, säger Ann Petters-

son, projektledare Karlstad kommun. En stor del av parkeringen kommer vara klar vid invigningen av idrottshallen. Utanför idrottshallen blir det basketkorgar, längdhoppningsgrop samt en mindre plan med återvinningsbart konstgräs fylld med sand. – Gården är indelad i olika lekzoner. Längst ner vid villakvarteret är det grönytor och buskar. Sedan är det klätterlekar, lekhus, pilkojor, gungställningar och allt möjligt.

Närmare skolan blir det en lite lugnare zon med hängytor, avslutar Ann. Skolan ska stå klar inför höstterminen 2022.

Renoverar förskola i Väse erik lundh

070-422 89 16

Vi levererar solcellsanläggningen!

054-14 06 60 • nordicsolar.se

Nu påbörjas arbetet med att renovera och anpassa nya lokaler för Björkdungens förskola i Väse. Det blir även en ny lekvänlig utemiljö som kan användas av allmänheten kvällar och helger. – Väse är inne i en positiv utveckling och det känns bra att kommunen är med på den resan ge-

KO R PR A LV 6 , A RV I K A • 070 - 5 6 8 4 2 1 3 • d i n t a k l a g g a r e . s e

en ge plats åt tre avdelningar förskoleverksamhet och ett serveringskök. Två avdelningar av förskolans verksamhet kommer att inrymmas i skolan som ligger intill förskoletomten. Projektet startade under mars och beräknas vara klart i december 2021.

Forshaga slår rekord i bygglovsansökningar Forshaga kommun har en byggboom med många som väljer att bygga sitt eget boende. Antalet bygglovsärenden skjuter i höjden och nya områden växer fram. År 2020 slog Forshaga kommun rekord i antalet

Karlstad • 010-788 60 00 • ebabkonsult.se

nom att rusta upp och bygga om den här byggnaden till moderna och fina förskolelokaler, säger Henrik Lander (C), ordförande i teknik- och fastighetsnämnden, i ett pressmeddelande. Byggnaden är omkring 600 kvadratmeter och behöver totalrenoveras för att efter renovering-

bygglovsansökningar. Tio nya villor stod klara och ytterligare åtta beviljades bygglov innan årsslutet, uppger kommuntidningen Kontakten. Detta år har börjat i samma anda – 77 bygglovsärenden har redan kommit

in. Det är allt ifrån fasadändringar till garage och uterum. Samtidigt har villapriserna ökat med 19,2 procent de senaste 12 månaderna vilket är mer än rikssnittet, enligt Svensk mäklarsstatistik.

Lövnäsparken snart helt klar Det var drygt ett år sedan som Hammarö kommun efterfrågade önskemål på hur inevånarna ville att Lövnäsparken skulle utvecklas. Efter att ha fått in ett stort antal förslag satte parkförvaltningen i gång hösten

2020 med uppfräschningen. Nu är parken snart helt färdig. – Vi fick in jättemånga roliga förslag, säger Jenny Högberg, parkingenjör Hammarö kommun, i ett pressmeddelande.

Nu har parken fått småbarnslek, utegym och en bollplan för olika slags aktiviteter. Det som återstår är asfaltering av gång- och cykelbanan i parken, ny färg på den stora lekställningen och blommor i rabatterna.


16 16

VÄRMLAND VÄXER

Fastighetsmarknaden #4 2020 Fastighetsmarknaden #3 2021

Kommunen frågar invånarna Nu har alla Karlstadsbor chansen att påverka Karlstads utveckling. Kommunen har nämligen inlett ett samråd om förslaget till ny översiktsplan – Karlstad 2050.

En översiktsplan är en inriktning för hur all mark och vatten i kommunen ska användas, utvecklas och bevaras och den ligger till grund för all planering och alla projekt som kommunen gör. Därför är det ett viktigt dokument att vara med och påverka. – Vi hoppas att Karlstadsborna vill tala om för oss vad de tycker, vad som är bra i förslaget och vad vi borde göra annorlunda, säger Monika Bubholz (MP), ordförande i översiktsplanerådet Karlstad kommun. I översiktsplanerådet finns alla partier i kommunstyrel-

sen representerade och de har varit bollplank när förslaget tagits fram. Ett förslag som omfattar 30 000 nya bostäder, ny mark för verksamheter, en möjlig flytt av hamnen och där landsbygden, friluftslivet och klimatet har stort fokus. – En utmaning med översiktsplanen är att olika intressen ställs mot varandra. Vi behöver ge plats för fler nya bostäder och företag i takt med att vi växer, men vi behöver också behålla viktiga natur- och kulturmiljöer, säger Ann Catrin Kärnä, projektledare för översiktsplanen Karlstads kommun. berör alla – Vi har arbetat med förslaget under lång tid och nu är det dags att få veta vad Karlstadsborna och andra intressenter tycker om det. Jag hoppas många tar chansen att få veta mer och diskutera förslaget med oss, säger Monika Bubholz. Alla Karlstadsbor berörs av

Nu vill kommunen ha Karlstadbornas framtidsvisioner om staden. hur Karlstad utvecklas i framtiden, men barn, unga och äldre har redan under arbetet fått vara med och tycka till. Något som bland annat lett fram till förslag om gröna skolgårdar

och fler mötesplatser. – Framtiden har olika behov. Vi har redan fört dialog med barn, unga och äldre om vad som behövs inför framtiden. Det är viktigt för oss att

alla nu tar möjligheten att vara med och påverka för att vi ska kunna skapa oss en samlad helhetsbild av både möjligheter och problem med förslaget, säger Ann Catrin Kärnä.

Foto: Karlstad kommun

Synpunkterna bör lämnas in senast 30 september.

karlstads kommun

Sommardukning med pelargoner Att ha ett eller fler blomsterarrangemang på bordet gör att det förvandlas direkt från ett enkelt dukat bord till ett härligt festbord. Under högsäsongen på vår och sommar då det finns mängder av olika fina sommarblommor finns det en som sticker ut lite extra, pelargonen. Variationsrik och lättskött har skönheten från Sydafrika hamnat långt upp på listan som en av den mest älskade krukväxten i Sverige. Den är inte bara tålig som krukväxt utan passar även perfekt som snittblomma. Då den vuxit till sig under sommaren kan man plocka sig en bukett och skapa sig den finaste sommardukningen ute i det gröna. För att få en lyxig, trendig picknick i bohostil – i stället för en enkel filt, placera en matta och ett lågt bord med kuddar på din gräsmatta eller utomhus. Dekorera bordet med pelargoner för att skapa sommarstämning och dekorera varje tallrik med en pelargon. Sätt flera olika glasvaser på bordet och fyll dem med vatten och pelargoner. Enkelt

Så får du en ergonomisk, praktisk och stilren tvättstuga.

Foto: Vedum

Så blir tvättstugan en vardagsdröm Tvättstugan har länge stått i skuggan av hemmets andra rum, men det håller på att ändras. Behovet efter välplanerad förvaring, generösa arbetsytor och smarta lösningar finns, men hur ska man tänka när man inreder?

Foto: Blomsterfrämjandet

Handgjorda servettringar av färska blommor. och lätt. En blomstrande och egendesignad ”trävas” blir bordets mittpunkt med snittpelargoner i flera glasrör. Med matchande stearinljus blir detta blickfånget på sommarens fest. Den tar lite tid att göra men kan användas om och om igen i olika säsonger. servettringar För att skapa en vacker dukning räknas varje detalj. Hand-

gjorda servettringar av färska blommor är en lyxig detalj när man gör en dukning. Lägg lite blött papper om stjälkarna och vira om lite plast. Då håller sig blommorna lite längre. Ett sött arrangemang av pelargonblommor i rosa och korallfärg. Perfekt minibukett i en låg skål. Tänk på att fylla med vatten och snitta stjälkarna innan. blomsterfrämjandet

Tvättstugan ses ofta som ett rum för det mest nödvändiga, en praktisk men rätt så omysig yta. Samtidigt spenderar vi mycket tid där och allt fler väljer att använda rummet för fler praktiska sysslor. Enligt Jenny Andersson, designansvarig på Vedum, har intresset för en klokt och vackert inredd tvättstuga ökat senaste tiden. – Det gäller att planera för bra förvaring och genomtänk-

ta lösningar som gör att man får plats med mycket på liten yta, säger hon i ett pressmeddelande. Att kunna avlasta, sortera och vika är grunden till en funktionell tvättstuga. Tänk i stationer och planera efter det. En station för den våta tvätten, en station för den som ska vikas och förstås också smart förvaring på väggarna. Använd gärna förvaringskorgar för att undvika att det

ser rörigt ut. Viktigt att tänka på är också att placera tvättmaskin och torktumlare på en bekväm arbetshöjd, för att göra ergonomin så bra som möjligt. Öppna hyllor gör det enkelt att komma åt det du behöver och är ett smart och vackert inslag i tvättstugan. En tvättstuga kan snabbt upplevas som stökig. Att hålla ytorna rena är en nyckel för att undvika stök. Utdragbara tvättkorgar och trådbackar i olika höjder och storlekar ger både dold förvaring och smarta sorteringsmöjligheter. Att välja dold förvaring gör tvättstugan praktisk, inbjudande och trevlig. vedum